Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK

Từ vựng HSK là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể làm tốt các bài thi thử HSK online trên hệ thống máy chủ luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster. Chúng ta cần phải nắm vững được phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK trong khoảng nhất định để có thể làm tốt được các bộ đề thi thử HSK tương ứng. Ví dụ như bạn muốn thi HSK cấp 1 thì phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, bạn muốn thi HSK cấp 2 thì phải nắm được 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 3 thì phải nắm được 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1 và 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 4 thì phải nắm được 1200 từ vựng tiếng Trung HSK 4 (trong đó bạn phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2, 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 5 thì bạn phải nắm vững được 2500 từ vựng tiếng Trung HSK 5 (trong đó bạn phải nắm vững các từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4) và cuối cùng là bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 6 thì bạn phải nắm được hết toàn bộ bảng từ vựng tiếng Trung HSK cơ bản đến nâng cao gồm hơn 5000 từ vựng tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày.

19

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 96

Tài liệu luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 cùng Thầy Vũ  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK …

Read More

19

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 95

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 mỗi ngày Chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi tới …

Read More

19

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 94

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 mỗi ngày Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 93

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 mỗi ngày Hôm nay mình xin được gửi tới các …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 92

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 mỗi ngày cùng thầy Nguyễn Minh Vũ Xin chào các …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 91

Tổng hợp bài luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 hay nhất  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 90

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 cùng thầy Nguyễn Minh Vũ mỗi ngày Xin chào các bạn,hôm nay …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 89

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 mỗi ngày cùng thầy Nguyễn Minh Vũ Luyện thi HSK …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 88

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 mỗi ngày cùng Thầy Vũ Chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi …

Read More

18

Th10'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Bài 87

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 2 Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn bài học …

Read More

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Trụ sở Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh TP HCM: Số 2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top