Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1

Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1 là giáo án bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay được chia sẻ miễn phí trên website thi thử HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn Thầy Vũ lên nội dung bài tập và thiết kế cho học viên.
5/5 - (3 votes)

Tài liệu giảng dạy giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1

Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1 là bài học đầu tiên của cả hệ thống giáo án dạy học trực tuyến các lớp tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế. Đây là phần giáo án Thầy Vũ phát triển mở rộng thêm để học viên được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức thực tế sau khi học xong kiến thức nền tảng trong bộ sách tiếng Trung thương mại ChineMaster pdf mp3. Các bạn chú ý theo dõi nội dung bài giảng bên dưới nhé, chỗ nào các bạn chưa hiểu bài hay là có bất kỳ phần nào các bạn cảm thấy chưa học đến cấu trúc ngữ pháp nào thì hãy giao lưu và tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ trong chuyên mục hỏi đáp của forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Diễn đàn học tập tiếng Trung

Các bạn chú ý bộ giáo trình tiếng Trung thương mại Thầy Vũ chủ biên được bán và phân phối độc quyền bởi Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn tại 3 Cơ sở nhé.

Trung tâm học tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Cơ sở 1 tại Hà Nội.

Trung tâm tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 tại TP HCM Sài Gòn.

Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Cơ sở 3 tại Hà Nội.

Các bạn chú ý cập nhập thông tin mới nhất về các lớp tiếng Trung thương mại sắp tới được khai giảng tại ChineMaster ngay tại link bên dưới.

Thông tin khóa học tiếng Trung thương mại online

Bên cạnh các lớp dạy tiếng Trung thương mại online ra Thầy Vũ còn chuyên đào tạo kiến thức dành cho dân buôn bán và dân kinh doanh trong khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian hay còn gọi là khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo hoặc khóa học nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo các bạn nhé. Các bạn nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này khi mà vẫn còn nhiều người đang chưa phát hiện ra.

Khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo

Các bạn học viên cần thường xuyên luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày để tăng cường thêm vốn từ vựng tiếng Trung nhé, đặc biệt là về mảng tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại kinh doanh buôn bán, tiếng Trung thương mại nhập hàng tận gốc, tiếng trung thương mại công xưởng .v.v. Cách học từ vựng tiếng Trung nhanh nhất chính là không ngừng luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bạn nào chưa có bộ cài phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin thì vào link bên dưới download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần ứng dụng thực tế bộ môn luyện dịch tiếng Trung thương mại do Thầy Vũ nghiên cứu và phát triển.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế hôm nay được trích dẫn từ nguồn Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1, các bạn chú ý xem và tập đọc hiểu các đoạn văn bản thực tế ngay bên dưới nhé. Các bạn cứ đọc đi, đọc nhiều rồi thì mới vỡ ra được nhiều vấn đề và từ đó mới có thể dần dần từng bước phát triển được kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại của bạn.

拜登的工作场所疫苗授权现在似乎存在争议,但美国人最终会站出来。

要求拥有超过 100 名雇员的私营部门雇主确保其工人完全接种疫苗的规定引起了极端反应。这让我想起了早些时候的工作场所争议,最终得到了解决。

正如拜登总统在 9 月 9 日宣布他雄心勃勃的多步骤“走出大流行病路径”计划时所说:“我们中的许多人对仍然没有接种疫苗的近 8000 万美国人感到沮丧,尽管疫苗是安全、有效和免费的。”

作为一个近两年没有拥抱她妈妈的人说话——并且知道与那些从未拥抱过亲人告别的人相比,牺牲是多么微不足道——我会说这是轻描淡写。

在为这个群体生存项目尽了自己的一份力之后,我们中的许多人都为被别人兜售蛇油代替科学、践踏公共利益以追求个人便利而反复从终点线拖后感到愤怒和疲惫。和娱乐。

我们已经厌倦了尝试如何礼貌地保护自己免受自己的同事和老板的伤害。我们厌倦了在养家糊口和保护他们之间做出不可能的计算。厌倦了再次为那些厌倦了在另一个班级隔离期间监督孩子的在线教育的父母提供服务。

我厌倦了没有什么可以提供给害怕的工人寻求追索那些不能被冠状病毒预防措施打扰的老板。我已经厌倦了试图用语言来说服老板让员工在家里感到安全比看到他们尽职尽责的面孔挤在会议桌旁更有利于底线。

尽管我通常是妥协和外交的粉丝,但我更好的天使们正在长时间抽烟。

因此,正是在这种情况下,我对拜登政府在美国工作场所对抗 covid-19 的计划中的“戴上口罩,脱下手套”语气感到惊喜。

根据行政命令,联邦雇主和承包商,以及治疗医疗保险和医疗补助患者的医疗保健提供者,将被要求确保其所有员工都接种了疫苗。

在他的计划中最具争议的部分,拜登进一步指示劳工部发布一项紧急规则,要求拥有 100 多名雇员的私营部门雇主确保他们的工人要么完全接种疫苗(宗教和残疾原因通常例外) ),或每周接受冠状病毒检测。

拜登的计划为职业安全与健康管理局提供了支持,该管理局因未能发布和执行针对冠状病毒的安全规则以在大流行期间保护工人——尤其是医疗保健、食品供应、肉类包装、仓储的一线员工而受到抨击和其他基本服务。

到目前为止,口罩、身体距离、屏障、卫生设施、接触者追踪和其他保护措施在很大程度上由州和地方政府以及个人雇主自行决定。

尽管 OSHA 确实在 6 月实施了一项为医疗保健雇主制定规则的紧急临时标准,但其对其他行业工人的保护主要仅限于措辞强硬的建议。

拜登的工作场所疫苗接种授权授权 OSHA 将这些建议升级为要求,尽管目前尚不清楚 OSHA 将如何执行这些建议或它们是否能够承受法律挑战。

反对者称这项授权违宪。几位州长发誓要在他们的州与它作斗争。一些企业担心,要求接种疫苗将使他们在当前市场上更难雇用和留住工人。即使是那些普遍赞成这项任务的人也关心实际的细节:一切将如何支付?远程工作者呢?它甚至足以有效对抗冠状病毒吗?

包括商会、商业圆桌会议和全国制造商协会在内的商业组织似乎支持这项任务,也许是因为它需要企业主做出必要但有争议的决定。华盛顿邮报-ABC 的一项民意调查发现,大多数美国人支持要求员工接种疫苗的企业。

对疫苗授权的激烈反应让我想起了 2016 年的一场职场法律战,当时巴拉克奥巴马政府自 2004 年以来首次试图通过将收入门槛提高近一倍来扩大加班资格。反对者认为这是非法的过度扩张,对企业来说负担过重,并会导致大规模裁员。一些雇主采取了积极措施来遵守;其他人则坚持要看看法院将如何反应。 2016 年 11 月,一家法院阻止了该规则的生效,而这似乎就结束了。

Bên dưới là phần phiên âm tiếng Trung cho giáo án bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1 các bạn hãy xem và tham khảo.

Bài dēng de gōngzuò chǎngsuǒ yìmiáo shòuquán xiànzài sìhū cúnzài zhēngyì, dàn měiguó rén zuìzhōng huì zhàn chūlái.

Yāoqiú yǒngyǒu chāoguò 100 míng gùyuán de sīyíng bùmén gùzhǔ quèbǎo qí gōngrén wánquán jiēzhǒng yìmiáo de guīdìng yǐnqǐle jíduān fǎnyìng. Zhè ràng wǒ xiǎngqǐle zǎo xiē shíhòu de gōngzuò chǎngsuǒ zhēngyì, zuìzhōng dé dào liǎo jiějué.

Zhèngrú bài dēng zǒngtǒng zài 9 yuè 9 rì xuānbù tā xióngxīn bóbó de duō bùzhòu “zǒuchū dà liúxíng bìng lùjìng” jìhuà shí suǒ shuō:“Wǒmen zhōng de xǔduō rén duì réngrán méiyǒu jiēzhǒng yìmiáo de jìn 8000 wàn měiguó rén gǎndào jǔsàng, jǐnguǎn yìmiáo shì ānquán, yǒuxiào hé miǎnfèi de.”

Zuòwéi yīgè jìn liǎng nián méiyǒu yǒngbào tā māmā de rén shuōhuà——bìngqiě zhīdào yǔ nàxiē cóng wèi yǒngbàoguò qīnrén gàobié de rén xiāng bǐ, xīshēng shì duōme wēibùzúdào——wǒ huì shuō zhè shì qīngmiáodànxiě.

Zài wèi zhège qúntǐ shēngcún xiàngmù jǐnle zìjǐ de yī fèn lì zhīhòu, wǒmen zhōng de xǔduō rén dōu wèi bèi biérén dōushòu shé yóu dàitì kēxué, jiàntà gōnggòng lìyì yǐ zhuīqiú gèrén biànlì ér fǎnfù cóng zhōngdiǎn xiàn tuō hòu gǎndào fènnù hé píbèi. Hé yúlè.

Wǒmen yǐjīng yànjuànle chángshì rúhé lǐmào dì bǎohù zìjǐ miǎn shòu zìjǐ de tóngshì hé lǎobǎn de shānghài. Wǒmen yànjuànle zài yǎngjiā húkǒu hé bǎohù tāmen zhī jiān zuò chū bù kěnéng de jìsuàn. Yànjuànle zàicì wèi nàxiē yànjuànle zài lìng yīgè bānjí gélí qíjiān jiāndū háizi de zàixiàn jiàoyù de fùmǔ tígōng fúwù.

Wǒ yànjuànle méiyǒu shé me kěyǐ tígōng jǐ hàipà de gōngrén xúnqiú zhuī suǒ nàxiē bùnéng bèi guānzhuàng bìngdú yùfáng cuòshī dǎrǎo de lǎobǎn. Wǒ yǐjīng yànjuànle shìtú yòng yǔyán lái shuōfú lǎobǎn ràng yuángōng zài jiālǐ gǎndào ānquán bǐ kàn dào tāmen jìnzhí jìnzé de miànkǒng jǐ zài huìyì zhuō páng gèng yǒu lìyú dǐxiàn.

Jǐnguǎn wǒ tōngcháng shì tuǒxié hé wàijiāo de fěnsī, dàn wǒ gèng hǎo de tiānshǐmen zhèngzài cháng shíjiān chōuyān.

Yīncǐ, zhèng shì zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, wǒ duì bài dēng zhèngfǔ zài měiguó gōngzuò chǎngsuǒ duìkàng covid-19 de jìhuà zhōng de “dài shàng kǒuzhào, tuō xià shǒutào” yǔqì gǎndào jīngxǐ.

Gēnjù xíngzhèng mìnglìng, liánbāng gùzhǔ hé chéngbāo shāng, yǐjí zhìliáo yīliáo bǎoxiǎn hé yīliáo bǔzhù huànzhě de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě, jiāng bèi yāoqiú quèbǎo qí suǒyǒu yuángōng dōu jiēzhǒngle yìmiáo.

Zài tā de jìhuà zhōng zuì jù zhēngyì de bùfèn, bài dēng jìnyībù zhǐshì láogōng bù fābù yīxiàng jǐnjí guīzé, yāoqiú yǒngyǒu 100 duō míng gùyuán de sīyíng bùmén gùzhǔ quèbǎo tāmen de gōngrén yàome wánquán jiēzhǒng yìmiáo (zōngjiào hé cánjí yuányīn tōngcháng lìwài) ), huò měi zhōu jiēshòu guānzhuàng bìngdú jiǎncè.

Bài dēng de jìhuà wèi zhíyè ānquán yǔ jiànkāng guǎnlǐ jú tígōngle zhīchí, gāi guǎnlǐ jú yīnwèi néng fābù hé zhíxíng zhēnduì guānzhuàng bìngdú dí ānquán guīzé yǐ zài dà liúxíng qíjiān bǎohù gōngrén——yóuqí shì yīliáo bǎojiàn, shípǐn gōngyìng, ròu lèi bāozhuāng, cāngchú de yī xiàn yuángōng ér shòudào pēngjí hé qítā jīběn fúwù.

Dào mùqián wéizhǐ, kǒuzhào, shēntǐ jùlí, píngzhàng, wèishēng shèshī, jiēchù zhě zhuīzōng hé qítā bǎohù cuòshī zài hěn dà chéngdù shàng yóu zhōu hé dìfāng zhèngfǔ yǐjí gèrén gùzhǔ zìxíng juédìng.

Jǐnguǎn OSHA quèshí zài 6 yuè shíshīle yī xiàng wèi yīliáo bǎojiàn gùzhǔ zhìdìng guīzé de jǐnjí línshí biāozhǔn, dàn qí duì qítā hángyè gōngrén de bǎohù zhǔyào jǐn xiànyú cuòcí qiángyìng de jiànyì.

Bài dēng de gōngzuò chǎngsuǒ yìmiáo jiēzhǒng shòuquán shòuquán OSHA jiāng zhèxiē jiànyì shēngjí wèi yāoqiú, jǐnguǎn mùqián shàng bù qīngchǔ OSHA jiàng rúhé zhíxíng zhèxiē jiànyì huò tāmen shìfǒu nénggòu chéngshòu fǎlǜ tiǎozhàn.

Fǎnduì zhě chēng zhè xiàng shòuquán wéixiàn. Jǐ wèi zhōuzhǎng fāshì yào zài tāmen de zhōu yǔ tā zuò dòuzhēng. Yīxiē qǐyè dānxīn, yāoqiú jiēzhǒng yìmiáo jiāng shǐ tāmen zài dāngqián shìchǎng shàng gèng nán gùyòng hé liú zhù gōngrén. Jíshǐ shì nàxiē pǔbiàn zànchéng zhè xiàng rènwù de rén yě guānxīn shíjì de xìjié: Yīqiè jiàng rúhé zhīfù? Yuǎnchéng gōngzuò zhě ne? Tā shènzhì zúyǐ yǒuxiào duìkàng guānzhuàng bìngdú ma?

Bāokuò shānghuì, shāngyè yuánzhuō huìyì hé quánguó zhìzào shāng xiéhuì zài nèi de shāngyè zǔzhī sìhū zhīchí zhè xiàng rènwù, yěxǔ shì yīn wèi tā xūyào qǐyè zhǔ zuò chū bìyào dàn yǒu zhēngyì de juédìng. Huáshèngdùn yóu bào-ABC de yī xiàng mínyì diàochá fāxiàn, dà duōshù měiguó rén zhīchí yāoqiú yuángōng jiēzhǒng yìmiáo de qǐyè.

Duì yìmiáo shòuquán de jīliè fǎnyìng ràng wǒ xiǎngqǐle 2016 nián de yī chǎng zhíchǎng fǎlǜ zhàn, dāngshí bā lākè àobāmǎ zhèngfǔ zì 2004 nián yǐlái shǒucì shìtú tōngguò jiāng shōurù ménkǎn tígāo jìn yī bèi lái kuòdà jiābān zīgé. Fǎnduì zhě rènwéi zhè shì fēifǎ de guòdù kuòzhāng, duì qǐyè lái shuō fùdānguò zhòng, bìng huì dǎozhì dà guīmó cáiyuán. Yīxiē gùzhǔ cǎiqǔle jījí cuòshī lái zūnshǒu; qítā rén zé jiānchí yào kàn kàn fǎyuàn jiàng rúhé fǎnyìng. 2016 Nián 11 yuè, yījiā fǎyuàn zǔzhǐle gāi guīzé de shēngxiào, ér zhè sìhū jiù jiéshùle.

Tiếp theo bên dưới là phần đáp án cho bài tập dịch thuật chuyên đề này, Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1 các bạn chỉ nên tham khảo để có thể dịch tốt hơn cho bài tập của bạn.

Nhiệm vụ tiêm vắc xin tại nơi làm việc của Biden hiện có vẻ còn gây tranh cãi, nhưng cuối cùng thì người Mỹ cũng sẽ chấp nhận.

Việc yêu cầu các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân với hơn 100 nhân viên phải đảm bảo công nhân của họ được tiêm chủng đầy đủ đã gây ra phản ứng cực đoan. Nó gợi cho tôi nhớ về một cuộc tranh cãi tại nơi làm việc trước đó, cuối cùng đã được giải quyết.

Như Tổng thống Biden đã nói vào ngày 9 tháng 9 khi công bố kế hoạch “Con đường thoát khỏi đại dịch” nhiều bước đầy tham vọng của mình: “Nhiều người trong chúng tôi thất vọng với gần 80 triệu người Mỹ vẫn chưa được tiêm chủng, mặc dù vắc-xin an toàn, hiệu quả và miễn phí. . ”

Nói với tư cách là một người đã không ôm mẹ trong gần hai năm – và biết rằng sự hy sinh nhỏ nhoi như thế nào so với những người chưa bao giờ được ôm người thân từ biệt – tôi nói đó là một cách nói quá.

Sau 18 tháng thực hiện phần việc của mình cho dự án tồn tại của nhóm này, nhiều người trong chúng ta đã bực tức và kiệt sức khi liên tục bị những người khác bán rong dầu rắn kéo về đích thay cho khoa học và chà đạp lợi ích công cộng để mưu cầu lợi ích cá nhân. và giải trí.

Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng tìm cách bảo vệ bản thân một cách lịch sự khỏi đồng nghiệp và sếp của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải tính toán bất khả thi giữa việc nuôi sống gia đình và bảo vệ họ. Tuy nhiên, một lần nữa, sự mệt mỏi của việc phải bao trùm, đối với các bậc cha mẹ đang mệt mỏi với việc giám sát việc học trực tuyến của con mình trong thời gian bị cách ly lớp học khác.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vì không có gì để cung cấp cho những người lao động sợ hãi đang tìm cách cầu cứu những ông chủ, những người không thể bận tâm đến các biện pháp phòng chống coronavirus. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng tìm ra những từ ngữ để thuyết phục các ông chủ rằng để nhân viên cảm thấy an toàn ở nhà sẽ tốt hơn cho điểm mấu chốt hơn là nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của họ chen chúc trên bàn hội nghị.

Mặc dù tôi thường là một người yêu thích sự thỏa hiệp và ngoại giao, nhưng những thiên thần tốt hơn của tôi vẫn chưa tan thành mây khói.

Vì vậy, chính trong bối cảnh đó, tôi đã rất ngạc nhiên bởi giọng điệu “đeo khẩu trang, bỏ găng tay” trong kế hoạch của chính quyền Biden nhằm chống lại covid-19 ở các nơi làm việc ở Hoa Kỳ.

Theo lệnh hành pháp, người sử dụng lao động và nhà thầu liên bang, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe điều trị bệnh nhân Medicare và Medicaid, sẽ được yêu cầu đảm bảo rằng tất cả nhân viên của họ được tiêm chủng đầy đủ.

Trong phần gây tranh cãi nhất của kế hoạch của mình, Biden đã chỉ đạo Bộ Lao động ban hành một quy tắc khẩn cấp yêu cầu các chủ sở hữu khu vực tư nhân với hơn 100 nhân viên phải đảm bảo rằng công nhân của họ hoặc được tiêm chủng đầy đủ (với các trường hợp ngoại lệ thông thường vì lý do tôn giáo và khuyết tật ), hoặc đang kiểm tra coronavirus hàng tuần.

Kế hoạch của Biden khiến Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, cơ quan đã bị chỉ trích vì không ban hành và thực thi các quy tắc an toàn dành riêng cho coronavirus để bảo vệ người lao động trong đại dịch – đặc biệt là các nhân viên tuyến đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm, đóng gói thịt, kho bãi , và các dịch vụ thiết yếu khác.

Cho đến nay, khẩu trang, khoảng cách vật lý, rào cản, vệ sinh, truy tìm tiếp xúc và các biện pháp bảo vệ khác phần lớn do chính quyền tiểu bang và địa phương và người sử dụng lao động quyết định.

Mặc dù OSHA đã thực hiện một tiêu chuẩn tạm thời khẩn cấp vào tháng 6 nhằm thiết lập các quy tắc cho người sử dụng lao động chăm sóc sức khỏe, các biện pháp bảo vệ của nó đối với người lao động trong các ngành công nghiệp khác chủ yếu bị giới hạn trong các khuyến nghị từ ngữ chắc chắn.

Nhiệm vụ tiêm chủng tại nơi làm việc của Biden ủy quyền cho OSHA nâng cấp các khuyến nghị đó lên thành các yêu cầu, mặc dù vẫn chưa rõ OSHA sẽ thực thi chúng như thế nào hoặc liệu chúng có chịu được các thách thức pháp lý hay không.

Những người phản đối gọi nhiệm vụ này là vi hiến. Một số thống đốc đang thề sẽ chống lại nó ở tiểu bang của họ. Một số doanh nghiệp lo ngại rằng việc yêu cầu tiêm phòng sẽ khiến họ càng khó thuê và giữ chân người lao động trên thị trường hiện tại. Ngay cả những người thường ủng hộ nhiệm vụ này cũng lo ngại về các chi tiết thực tế: Mọi thứ sẽ được thanh toán như thế nào? Còn những người làm ở xa thì sao? Liệu nó có đi đủ xa để chống lại coronavirus một cách hiệu quả không?

Các tổ chức kinh doanh bao gồm Phòng Thương mại, Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp và Hiệp hội Các nhà sản xuất Quốc gia dường như ủng hộ nhiệm vụ này, có lẽ vì chủ doanh nghiệp đưa ra một quyết định cần thiết nhưng gây tranh cãi. Một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC cho thấy phần lớn người Mỹ ủng hộ các doanh nghiệp yêu cầu nhân viên tiêm vắc-xin.

Những phản ứng bị buộc tội đối với nhiệm vụ tiêm vắc-xin gợi nhớ cho tôi về một cuộc chiến pháp lý tại nơi làm việc từ năm 2016, khi chính quyền Barack Obama cố gắng mở rộng điều kiện làm thêm giờ lần đầu tiên kể từ năm 2004 bằng cách tăng gần gấp đôi ngưỡng thu nhập. Những người phản đối cho rằng đó là một hành động quá mức bất hợp pháp, quá tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp và sẽ dẫn đến việc cắt giảm nhiều việc làm. Một số người sử dụng lao động đã chủ động thực hiện các bước để tuân thủ; những người khác tổ chức để xem các tòa án sẽ phản ứng như thế nào. Vào tháng 11 năm 2016, một tòa án đã chặn quy tắc có hiệu lực và đó dường như là dấu chấm hết cho nó.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1, bạn nào còn câu hỏi vẫn chưa được Thầy Vũ giải đáp kịp trên lớp thì hãy vào forum diễn đàn tiếng Trung tiếp tục tương tác trực tuyến với Thầy Vũ nhé. Bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1 của chúng ta hôm nay đến đây là hết, thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.

0 responses on "Giáo trình tiếng Trung thương mại luyện dịch bài tập 1"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.