Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK

Từ vựng HSK là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể làm tốt các bài thi thử HSK online trên hệ thống máy chủ luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster. Chúng ta cần phải nắm vững được phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK trong khoảng nhất định để có thể làm tốt được các bộ đề thi thử HSK tương ứng. Ví dụ như bạn muốn thi HSK cấp 1 thì phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, bạn muốn thi HSK cấp 2 thì phải nắm được 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 3 thì phải nắm được 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1 và 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 4 thì phải nắm được 1200 từ vựng tiếng Trung HSK 4 (trong đó bạn phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2, 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 5 thì bạn phải nắm vững được 2500 từ vựng tiếng Trung HSK 5 (trong đó bạn phải nắm vững các từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4) và cuối cùng là bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 6 thì bạn phải nắm được hết toàn bộ bảng từ vựng tiếng Trung HSK cơ bản đến nâng cao gồm hơn 5000 từ vựng tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày.

24

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P17

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Từ vựng HSK 6 ChineMaster P17 là bài giảng luyện thi HSK trực tuyến của Thầy …

Read More

24

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P16

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Từ vựng HSK 6 ChineMaster P16 là phần bài giảng nằm trong chuyên đề học …

Read More

24

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P15

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Xin chào tất cả các bạn,hôm nay mình xin được gửi đến các bạn …

Read More

23

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P14

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Từ vựng HSK 6 ChineMaster P14 là phần bài giảng nằm trong chuyên đề …

Read More

23

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P13

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Xin chào tất cả các bạn ,hôm nay mình sẽ xin gửi đến tất …

Read More

23

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P12

Từ vựng HSK 6 Tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ Từ vựng HSK 6 ChineMaster P12 là phần bài giảng nằm …

Read More

22

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P10

Tài liệu học từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Từ vựng HSK 6 ChineMaster P10  là phần bài giảng nằm trong …

Read More

22

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P9

Bài giảng từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Xin chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bài …

Read More

22

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P8

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Từ vựng HSK 6 ChineMaster P8 là bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng …

Read More

22

Th10'20

Từ vựng HSK 6 ChineMaster P11

Từ vựng HSK 6 TiengTrungHSK ChineMaster Hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn bài Từ vựng HSK …

Read More

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Trụ sở Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh TP HCM: Số 2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top