Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK

Từ vựng HSK là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể làm tốt các bài thi thử HSK online trên hệ thống máy chủ luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster. Chúng ta cần phải nắm vững được phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK trong khoảng nhất định để có thể làm tốt được các bộ đề thi thử HSK tương ứng. Ví dụ như bạn muốn thi HSK cấp 1 thì phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, bạn muốn thi HSK cấp 2 thì phải nắm được 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 3 thì phải nắm được 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1 và 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 4 thì phải nắm được 1200 từ vựng tiếng Trung HSK 4 (trong đó bạn phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2, 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 5 thì bạn phải nắm vững được 2500 từ vựng tiếng Trung HSK 5 (trong đó bạn phải nắm vững các từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4) và cuối cùng là bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 6 thì bạn phải nắm được hết toàn bộ bảng từ vựng tiếng Trung HSK cơ bản đến nâng cao gồm hơn 5000 từ vựng tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày.

25

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 65

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 nhanh nhất  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 65 …

Read More

25

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 64

Tài liệu luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 nhanh nhất Chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi đến …

Read More

24

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 63

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 nhanh nhất  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 63 …

Read More

24

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 62

Tài liệu luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 thầy Vũ đầy đủ nhất  Luyện thi HSK online Từ …

Read More

24

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 61

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 thầy Vũ đầy đủ nhất  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK …

Read More

22

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 60

Tài liệu luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 thầy Vũ đầy đủ nhất  Luyện thi HSK online Từ …

Read More

22

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 59

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 đầy đủ nhất  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài …

Read More

22

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 58

Nội dung bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Xin chào tất cả các bạn,hôm nay mình …

Read More

21

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 57

Tài liệu luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 thầy Vũ  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 …

Read More

21

Th11'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 Bài 56

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 mới nhất  Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 6 …

Read More

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Cơ sở 1 Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 2 TP HCM: Số 5 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top