Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster

Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster
Đánh giá post

Tài liệu luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ

Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster do Thầy Vũ vừa thiết kế và công bố xuất bản lên hệ thống website học tiếng Trung online và luyện thi HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài tập mà các bạn phải nắm vững kiến thức quan trọng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế qua tại link sau nhé

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế

Các bạn đừng bỏ qua cơ hội thi thử HSK online để test thử trình độ của mình tại link sau. Mỗi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ giảng dạy tiếng Trung HSK online trên hệ thống website học tiếng Trung HSK online đều miễn phí.

Thi thử HSK online cùng Thầy Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online tại Hà Nội và TP HCM,các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Tham khảo khóa học tiếng Trung qua Skype online

Tiếp theo các bạn hãy tham khảo link bài viết hướng dẫn tải và gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính dưới đây,Thầy vũ sẽ hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cách tải bộ gõ tiếng Trung Sogou cho các bạn.

Cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được Thầy Vũ thiết kế với những nội dung kiến thức vô cùng dễ hiểu và rất sinh động để giúp người học có thể nhanh chóng nắm bắt được ngay nội dung quan trọng của vấn đề mà không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức.

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Tài liệu Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster

Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster do Thầy Vũ vừa thiết kế và công bố xuất bản lên hệ thống website học tiếng Trung online và luyện thi HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài tập mà các bạn phải nắm vững kiến thức quan trọng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

有两个男孩的已婚母亲,8 岁的霍尔顿和 13 岁的威尔告诉人们,她以前从未有过遗嘱,但在回到教室之前急着做一个。

“我面临这种病毒更极端影响的高风险,”她说。 “对我来说……没有遗嘱和足够的人寿保险来保护我的家人是不负责任的。”

根据疾病控制和预防中心的数据,65 岁及以上的人患冠状病毒的严重疾病的风险更高,患有心脏病、肥胖症、糖尿病、肝病和慢性肾病等基础疾病的人也是如此。

根据《纽约时报》的数据库,截至周五下午,美国已有超过 360 万例冠状病毒病例和 138,753 人死亡。

在这一点上,可以肯定地说,美国对当前大流行的反应缺乏来自联邦政府的任何明确、连贯的指导。这迫使各州、城市,甚至企业都将事情掌握在自己手中,以确保人们的安全。

虽然许多人已经采取了强制戴口罩政策,但沃尔玛最近(坦率地说是迟到的)的一项决定可能证明是对戴口罩政治化程度的真正考验。

从 7 月 20 日开始,沃尔玛在全国各地的门店将强制要求所有购物者佩戴口罩。该命令将在全国范围内生效,凌驾于任何地方法规之上。根据沃尔玛宣布该政策的博客文章,在美国 5,000 家沃尔玛和山姆会员店中,不到三分之二(65%)位于已经要求公众戴口罩的司法管辖区。

为确保合规,沃尔玛将在门店入口张贴清晰的标牌,并请来“健康大使”的帮助,他的工作将是提醒顾客注意政策——并首当其冲地承受那些考虑戴口罩的人的愤怒。成为某种乔治·索罗斯(George Soros)领导的骗局。在山姆会员店,会员可以免费获得口罩,也可以在店内购买。

该决定是在其他主要零售商发布了自己的口罩指令之后做出的。上周,星巴克表示,其 9,000 个公司拥有的地点将需要戴口罩。 Costco 在 5 月份也做了同样的事情。美国商会、全国零售联合会和其他主要团体的领导人向总统和其他人发送了一封公开信,要求在口罩政策上加强领导和澄清。

尽管有越来越多的证据表明,在超过 330 万美国人的检测结果呈阳性的情况下,戴口罩是限制 Covid-19 传播的一种简单方法,但不要指望沃尔玛发布的口罩法令不会遭到反对。你不必花太多时间在社交媒体上就可以看到证据表明口罩是我们(通常非常愚蠢的)文化战争中的最新爆发点。鉴于沃尔玛在全国范围内的数量之多,如果没有一两个人在新政策生效后愤怒地拒绝遵守的病毒视频,坦率地说会令人震惊。

这类事件很糟糕,但如果掩饰可以保证客户和员工的安全,最终付出的代价很小。在半小时(或更短)的沃尔玛之旅中戴上口罩可能会让某些人感到不舒服和压抑。但我可以向你保证,这比放在呼吸机上要少得多。

据当地新闻媒体 KGTV 报道,这位圣地亚哥女士上个月因拒绝在店内戴口罩而在网上斥责星巴克咖啡师,现在她说她应该得到为该员工筹集的 10 万美元的一半以上。

尽管加州法律要求人们在公共场合戴口罩,但星巴克咖啡师列宁·古铁雷斯 (Lenin Gutierrez) 上个月拒绝为安珀·林恩·吉尔斯 (Amber Lynn Gilles) 服务,因为吉尔斯没有戴口罩。

吉尔斯继续在社交媒体上羞辱古铁雷斯,在 Facebook 上发布了他的照片并写道:“认识一下来自星巴克的 lenen [原文如此],他拒绝为我服务,因为我没有戴口罩。下次我会等警察和带来医疗豁免。”

作为回应,古铁雷斯获得了大量支持,作为咖啡师虚拟小费罐的 GoFundMe 活动已经筹集了超过 100,000 美元。

然而,吉尔斯现在以“歧视”为由要求将一半的钱归她所有。

“这是歧视,每个人都可以接受,并鼓励和奖励这种行为,”她周二告诉 KGTV。

她告诉当地新闻台说:“我呼吸急促,头晕,心跳紊乱。” “而且我确实也有哮喘,而且我确实得了面具痤疮。所以有几件事正在发生,不仅如此,但它甚至不起作用。”

KGTV 报道说,吉尔斯向媒体提供了两份文件来证明她的豁免。第一次是 2015 年的骨盆检查,结果显示“可能是由子宫前壁引起的外生性肌瘤,大小为 2.9 厘米”和“简单的 2.5 厘米左侧卵巢囊肿”。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho ứng dụng bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster.

Yǒu liǎng gè nánhái de yǐ hūn mǔqīn,8 suì de huò ěr dùn hé 13 suì de wēi ěr gàosù rénmen, tā yǐqián cóng wèi yǒuguò yízhǔ, dàn zài huí dào jiàoshì zhīqián jízhuó zuò yīgè.

“Wǒ miànlín zhè zhǒng bìngdú gèng jíduān yǐngxiǎng de gāo fēngxiǎn,” tā shuō. “Duì wǒ lái shuō……méiyǒu yízhǔ hé zúgòu de rénshòu bǎoxiǎn lái bǎohù wǒ de jiārén shì bù fù zérèn de.”

Gēnjù jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn de shùjù,65 suì jí yǐshàng de rén huàn guānzhuàng bìngdú dí yánzhòng jíbìng de fēngxiǎn gèng gāo, huàn yǒu xīnzàng bìng, féipàng zhèng, tángniàobìng, gānbìng hé mànxìng shènbìng děng jīchǔ jíbìng de rén yěshì rúcǐ.

Gēnjù “niǔyuē shíbào” de shùjùkù, jiézhì zhōu wǔ xiàwǔ, měiguó yǐ yǒu chāoguò 360 wàn lì guānzhuàng bìngdú bìnglì hé 138,753 rén sǐwáng.

Zài zhè yīdiǎn shàng, kěyǐ kěndìng dì shuō, měiguó duì dāngqián dà liúxíng de fǎnyìng quēfá láizì liánbāng zhèngfǔ de rènhé míngquè, liánguàn de zhǐdǎo. Zhè pòshǐ gèzhōu, chéngshì, shènzhì qǐyè dōu jiāng shìqíng zhǎngwò zài zìjǐ shǒuzhōng, yǐ quèbǎo rénmen de ānquán.

Suīrán xǔduō rén yǐjīng cǎiqǔle qiángzhì dài kǒuzhào zhèngcè, dàn wò’ērmǎ zuìjìn (tǎnshuài de shuō shì chídào de) de yīxiàng juédìng kěnéng zhèngmíng shì duì dài kǒuzhào zhèngzhì huà chéngdù de zhēnzhèng kǎoyàn.

Cóng 7 yuè 20 rì kāishǐ, wò’ērmǎ zài quánguó gèdì de méndiàn jiāng qiángzhì yāoqiú suǒyǒu gòuwù zhě pèidài kǒuzhào. Gāi mìnglìng jiàng zài quánguó fànwéi nèi shēngxiào, língjià yú rènhé dìfāngfǎguī zhī shàng. Gēnjù wò’ērmǎ xuānbù gāi zhèngcè de bókè wénzhāng, zài měiguó 5,000 jiā wò’ērmǎ hé shānmǔ huìyuán diàn zhōng, bù dào sān fēn zhī èr (65%) wèiyú yǐjīng yāoqiú gōngzhòng dài kǒuzhào de sīfǎ guǎnxiá qū.

Wèi quèbǎo hé guī, wò’ērmǎ jiàng zài méndiàn rùkǒu zhāngtiē qīngxī de biāopái, bìng qǐng lái “jiànkāng dàshǐ” de bāngzhù, tā de gōngzuò jiāng shì tíxǐng gùkè zhùyì zhèngcè——bìng shǒudāngqíchōng dì chéngshòu nàxiē kǎolǜ dài kǒuzhào de rén de fènnù. Chéngwéi mǒu zhǒng qiáozhì·suǒ luósī (George Soros) lǐngdǎo de piànjú. Zài shānmǔ huìyuán diàn, huìyuán kěyǐ miǎnfèi huòdé kǒuzhào, yě kěyǐ zài diànnèi gòumǎi.

Gāi juédìng shì zài qítā zhǔyào língshòu shāng fābùle zìjǐ de kǒuzhào zhǐlìng zhīhòu zuò chū de. Shàng zhōu, xīngbākè biǎoshì, qí 9,000 gè gōngsī yǒngyǒu dì dìdiǎn jiàng xūyào dài kǒuzhào. Costco zài 5 yuèfèn yě zuòle tóngyàng de shìqíng. Měiguó shānghuì, quánguó língshòu liánhé huì hé qítā zhǔyào tuántǐ de lǐngdǎo rén xiàng zǒngtǒng hé qítā rén fà sòng le yī fēng gōngkāixìn, yāoqiú zài kǒuzhào zhèngcè shàng jiāqiáng lǐngdǎo hé chéngqīng.

Jǐnguǎn yǒu yuè lái yuè duō de zhèngjù biǎomíng, zài chāoguò 330 wàn měiguó rén de jiǎncè jiéguǒ chéng yángxìng de qíngkuàng xià, dài kǒuzhào shì xiànzhì Covid-19 chuánbò de yī zhǒng jiǎndān fāng fǎ, dàn bùyào zhǐwàng wò’ērmǎ fābù de kǒuzhào fǎlìng bù huì zāo dào fǎnduì. Nǐ bùbì huā tài duō shíjiān zài shèjiāo méitǐ shàng jiù kěyǐ kàn dào zhèngjù biǎomíng kǒuzhào shì wǒmen (tōngcháng fēicháng yúchǔn de) wénhuà zhànzhēng zhōng de zuìxīn bàofā diǎn. Jiànyú wò’ērmǎ zài quánguó fànwéi nèi de shùliàng zhī duō, rúguǒ méiyǒu yī liǎng gèrén zài xīn zhèngcè shēngxiào hòu fènnù de jùjué zūnshǒu de bìngdú shìpín, tǎnshuài de shuō huì lìng rén zhènjīng.

Zhè lèi shìjiàn hěn zāogāo, dàn rúguǒ yǎnshì kěyǐ bǎozhèng kèhù hé yuángōng de ānquán, zuìzhōng fùchū de dàijià hěn xiǎo. Zài bàn xiǎoshí (huò gèng duǎn) de wò’ērmǎ zhī lǚ zhōng dài shàng kǒuzhào kěnéng huì ràng mǒu xiē rén gǎndào bú shūfú hé yāyì. Dàn wǒ kěyǐ xiàng nǐ bǎozhèng, zhè bǐ fàng zài hūxī jīshàng yào shǎo dé duō.

Jù dāngdì xīnwén méitǐ KGTV bàodào, zhè wèi shèngdìyàgē nǚshì shàng gè yuè yīn jùjué zài diànnèi dài kǒuzhào ér zài wǎngshàng chìzé xīngbākè kāfēi shī, xiànzài tā shuō tā yīnggāi dédào wèi gāi yuángōng chóují de 10 wàn měiyuán de yībàn yǐshàng.

Jǐnguǎn jiāzhōu fǎlǜ yāoqiú rénmen zài gōnggòng chǎnghé dài kǒuzhào, dàn xīngbākè kāfēi shī lièníng·gǔ tiě léi sī (Lenin Gutierrez) shàng gè yuè jùjué wéi ān pò·lín ēn·jí’ěr sī (Amber Lynn Gilles) fúwù, yīn wéi jí’ěr sī méiyǒu dài kǒuzhào.

Jí’ěr sī jìxù zài shèjiāo méitǐ shàng xiūrù gǔ tiě léi sī, zài Facebook shàng fābùle tā de zhàopiàn bìng xiě dào:“Rènshí yī xià láizì xīngbākè de lenen [yuánwén rúcǐ], tā jùjué wèi wǒ fúwù, yīnwèi wǒ méiyǒu dài kǒuzhào. Xià cì wǒ huì děng jǐngchá hé dài lái yīliáo huòmiǎn.”

Zuòwéi huíyīng, gǔ tiě léi sī huòdéle dàliàng zhīchí, zuòwéi kāfēi shī xūnǐ xiǎofèi guàn de GoFundMe huódòng yǐjīng chóujíle chāoguò 100,000 měiyuán.

Rán’ér, jí’ěr sī xiànzài yǐ “qíshì” wèi yóu yāoqiú jiāng yībàn de qián guī tā suǒyǒu.

“Zhè shì qíshì, měi gèrén dōu kěyǐ jiēshòu, bìng gǔlì hé jiǎnglì zhè zhǒng xíngwéi,” tā zhōu’èr gàosù KGTV.

Tā gàosù dāngdì xīnwén tái shuō:“Wǒ hūxī jícù, tóuyūn, xīntiào wěnluàn.” “Érqiě wǒ quèshí yěyǒu xiāochuǎn, érqiě wǒ quèshí déliǎo miànjù cuóchuāng. Suǒyǐ yǒu jǐ jiàn shì zhèngzài fāshēng, bùjǐn rúcǐ, dàn tā shènzhì bù qǐ zuòyòng.”

KGTV bàodào shuō, jí’ěr sī xiàng méitǐ tígōngle liǎng fèn wénjiàn lái zhèngmíng tā de huòmiǎn. Dì yī cì shì 2015 nián de gǔpén jiǎnchá, jiéguǒ xiǎnshì “kěnéng shì yóu zǐgōng qián bì yǐnqǐ de wài shēngxìng jī liú, dàxiǎo wèi 2.9 Límǐ” hé “jiǎndān de 2.5 Límǐ zuǒ cè luǎncháo nángzhǒng”.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng giáo án Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster.

Người mẹ đã kết hôn của hai cậu con trai, Holden, 8 tuổi và Will, 13 tuổi, nói với mọi người rằng cô ấy chưa bao giờ có ý chí trước đây nhưng đang vội vàng làm một bản di chúc trước khi quay lại lớp học.

Cô ấy nói: “Tôi có nguy cơ cao đối với những tác động cực đoan hơn của loại virus này. “Sẽ là vô trách nhiệm đối với tôi nếu … không có ý chí và bảo hiểm nhân thọ đầy đủ để giữ cho gia đình tôi được bảo vệ.”

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, những người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ bị bệnh nặng do coronavirus cao hơn, cũng như những người mắc các bệnh lý tiềm ẩn, bao gồm bệnh tim, béo phì, tiểu đường, bệnh gan và bệnh thận mãn tính.

Tính đến chiều thứ Sáu, Hoa Kỳ đã chứng kiến hơn 3,6 triệu ca nhiễm coronavirus và 138.753 ca tử vong, theo cơ sở dữ liệu của New York Times.

Tại thời điểm này, có thể nói rằng phản ứng của Hoa Kỳ đối với đại dịch hiện tại thiếu bất kỳ hình thức hướng dẫn rõ ràng, chặt chẽ nào từ chính phủ liên bang. Điều đó buộc các tiểu bang, thành phố và thậm chí cả các doanh nghiệp phải tự giải quyết các vấn đề để giữ an toàn cho mọi người.

Trong khi nhiều người đã áp dụng chính sách mặt nạ bắt buộc, một quyết định gần đây (và thẳng thắn là muộn màng) từ Walmart có thể chứng minh là một thử nghiệm thực sự về việc đeo mặt nạ đã trở nên chính trị như thế nào.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, các địa điểm của Walmart trên khắp các quốc gia sẽ bắt buộc đeo mặt nạ cho tất cả người mua sắm. Lệnh sẽ có hiệu lực trên toàn quốc, thay thế bất kỳ sắc lệnh địa phương nào được áp dụng. Theo bài đăng trên blog của Walmart thông báo chính sách, chỉ dưới 2/3 (65%) trong số 5.000 địa điểm của Walmart và Sam’s Club ở Hoa Kỳ nằm trong các khu vực pháp lý nơi công cộng đã bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Để đảm bảo sự tuân thủ, Walmart sẽ treo biển báo rõ ràng ở lối vào cửa hàng và cũng tranh thủ sự giúp đỡ của một “Đại sứ sức khỏe”, người có nhiệm vụ nhắc nhở khách hàng về chính sách — và gánh chịu sự phẫn nộ từ những người coi khẩu trang là là một trò lừa bịp do George Soros lãnh đạo. Tại các địa điểm của Sam’s Club, các thành viên sẽ có mặt nạ miễn phí và họ cũng sẽ có sẵn để mua bên trong.

Quyết định này được đưa ra sau khi các nhà bán lẻ lớn khác đã ban hành các quy định về mặt nạ của riêng họ. Tuần trước, Starbucks nói rằng mặt nạ sẽ được yêu cầu tại 9.000 địa điểm thuộc sở hữu của công ty. Costco đã làm điều tương tự vào tháng Năm. Lãnh đạo Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia và các nhóm lớn khác đã gửi một bức thư ngỏ tới tổng thống và những người khác yêu cầu lãnh đạo rõ ràng hơn và rõ ràng hơn về các chính sách mặt nạ.

Mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy đeo khẩu trang là một cách dễ dàng để hạn chế sự lây truyền của Covid-19 vào thời điểm mà hơn 3,3 triệu người Mỹ hiện đã cho kết quả dương tính, nhưng đừng mong đợi sắc lệnh về khẩu trang do Walmart ban hành sẽ không được áp dụng. Bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội để xem bằng chứng cho thấy mặt nạ là điểm nhấn mới nhất trong các cuộc chiến văn hóa (thường rất ngu ngốc) của chúng ta. Với số lượng lớn các trường Walmarts trên toàn quốc, thật sự sẽ rất sốc nếu không có một video lan truyền nào hoặc hai người trong số người nào đó giận dữ từ chối tuân thủ chính sách mới sau khi chính sách có hiệu lực.

Những loại sự cố đó thật tệ hại, nhưng cuối cùng thì đó là một cái giá nhỏ phải trả nếu việc che đậy kín mặt để giữ an toàn cho cả khách hàng và nhân viên. Đắp mặt nạ cho chuyến đi kéo dài nửa giờ (hoặc ít hơn) của bạn đến Walmart có thể cảm thấy khó chịu và ngột ngạt đối với một số người. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điều đó ít bất tiện hơn nhiều so với việc nằm trên máy thở.

Người phụ nữ San Diego đã đánh giá một nhân viên pha cà phê Starbucks trên mạng vào tháng trước sau khi cô ấy từ chối đeo mặt nạ bên trong, hiện đang nói rằng cô ấy xứng đáng nhận được hơn một nửa số tiền 100.000 đô la quyên góp được cho nhân viên, theo tờ báo địa phương KGTV.

Lenin Gutierrez, một nhân viên pha chế của Starbucks, đã từ chối phục vụ Amber Lynn Gilles vào tháng trước vì Gilles không che mặt, bất chấp luật của California yêu cầu mọi người phải đeo mặt nạ ở nơi công cộng.

Gilles tiếp tục khiến Gutierrez xấu hổ trên mạng xã hội, đăng một bức ảnh của anh ta lên Facebook và viết, “Gặp lenen [sic] từ Starbucks, người đã từ chối phục vụ tôi vì tôi không đeo mặt nạ. Lần sau, tôi sẽ đợi cảnh sát và mang lại một miễn trừ y tế. ”

Đáp lại, Gutierrez đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chiến dịch GoFundMe hoạt động như một bình tiền boa ảo cho nhân viên pha chế đã tiếp tục quyên góp được hơn 100.000 đô la.

Tuy nhiên, Gilles hiện đang đòi một nửa số tiền đó thuộc về cô ấy vì lý do “phân biệt đối xử”.

“Đó là sự phân biệt đối xử và mọi người đều đồng ý với điều đó và tạo điều kiện và khen thưởng cho hành vi đó”, cô nói với KGTV hôm thứ Ba.

“Tôi thở gấp, chóng mặt và nhịp tim rối loạn”, cô nói với đài tin tức địa phương. “Và tôi cũng mắc bệnh hen suyễn, và tôi bị mụn trứng cá. Vì vậy, có một số điều đang xảy ra và không chỉ vậy mà nó thậm chí không hoạt động.”

KGTV báo cáo rằng Gilles đã cung cấp hai tài liệu cho cửa hàng để chứng minh sự miễn trừ của cô. Lần đầu tiên là một cuộc kiểm tra vùng chậu từ năm 2015, với kết quả cho biết “có thể có khối u xơ ngoại phát phát sinh từ thành trước của tử cung có kích thước 2,9 cm” và “u nang buồng trứng trái 2,5 cm đơn giản”.

Vậy là bài giảng ngày hôm nay Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Luyện nghe tiếng Trung HSK 9 online giáo trình ChineMaster"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.