Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế
Đánh giá post

Chuyên đề luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online của giáo trình ChineMaster

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế bài tập dành cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn hiện tại đang sử dụng bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster để luyện thi HSK 9 cấp. Hằng ngày bài giảng đều được đăng lênh kênh học tiếng Trung trực tuyến của Trung tâm đào tạo tiếng trung ChineMaster chi nhánh tại Hà Nội và Trung tâm đào tạo tiếng trung ChineMaster chi nhánh tại quận 10 TP HCM.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster tại link sau nhé

Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster

Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9

Thi thử HSK online cùng Thầy Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype

Dưới đây là link bài viết hướng dẫn tải và gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính, đây là tài liệu học tiếng Trung giúp nâng cao khả năng ghi nhớ chữ Hán qua bộ gõ tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Vũ soạn thảo và gửi đến các bạn. Các bạn nhớ xem nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Bạn nào có ý định học tiếng Trung thì không thể nào bỏ qua bộ giáo trình tiếng Trung dưới đay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ mới nhất

Bàu giảng Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế bài tập dành cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn hiện tại đang sử dụng bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster để luyện thi HSK 9 cấp.

“我们距离我们一生中最重要的总统选举还有几天的时间,”全球公共卫生倡议的首席科学官赛勒斯·沙帕尔在最近的 Covid 退出战略虚拟新闻发布会上说。他说:“我们都认识到人们需要投票,这样做需要安全,我们不能在安全问题上妥协。” “我们可以安全地投票,即使当地的整体 COVID 病例正在上升。”

他是对的:与过去几年相比,通过邮寄投票、缺席投票和提前投票,许多州今年竭尽全力使投票更安全、更方便。即使在选举日仍主要依赖现场投票的州,专家们表示,在履行公民责任的同时,也有一些方法可以将风险降至最低。以下是您需要了解的有关让别人听到您的声音并在这样做时保持安全的知识。

正如今年投票发生了变化一样,使用的术语——缺席投票与邮寄投票——也发生了一些变化。通常,缺席投票是指一个州的人们在无法亲自到场时进行投票的系统——每个州通常都提供缺席投票,但关于谁能够参与的规则各不相同。另一方面,邮寄投票通常参考州制定的政策,该政策允许所有公民通过自动发送给所有选民的邮寄选票邮寄投票。

但是,由于 COVID-19,各州发生了一些变化。据 NPR 称,目前有 10 个州制定了一项政策,其中邮寄选票会自动邮寄给所有注册选民。另有 35 个州允许无理由邮寄选票请求——其中 14 个州自动向投票居民发送邮寄选票申请——而其余五个州今年规定了邮寄选票的借口。

无党派草根组织 Common Cause 的投票和选举主任西尔维娅·阿尔伯特 (Sylvia Albert) 表示:“目前,大多数需要借口邮寄投票的州都将冠状病毒作为借口,或者完全放弃了该规定。”致力于维护民主,告诉健康。 “有五个州没有:德克萨斯州、田纳西州、印第安纳州、路易斯安那州和密西西比州。在这些州,你必须被诊断出患有冠状病毒,或者在非常狭窄的借口下才能通过邮寄投票。”

但是,如果您确实居住在允许通过邮件投票的州,如果您担心感染 COVID-19,或者您是高风险个人,那么利用该选项可能是个好主意。甚至美国国家过敏症和传染病研究所所长 Anthony Fauci 医学博士也建议将邮寄投票作为今年典型投票系统的替代方案。

“我的意思是,显然,如果你是一个身体或其他方面受到损害的人,你就不想冒险,”福奇博士在国家地理的“阻止大流行”活动中说。 “很多地方都存在邮寄投票的情况。所以我们没有理由不能亲自或以其他方式投票。”

因为也很难预测未来——尤其是在大流行期间——邮寄投票可以作为预防任何不可预见的健康问题的保障措施。 “提前投票的另一个原因是,以防临近选举日你感觉不舒服,至少你已经投票了,”安娜贝尔德圣莫里斯,医学博士,公共卫生硕士,联合首席感染预防官加州大学洛杉矶分校健康部门在一份新闻稿中表示,敦促邮寄投票的好处。

如果您打算邮寄选票,请务必特别注意您所在州的政策以及注册和请求选票的截止日期。除此之外,每个州都设定了自己的投票截止日期和必须收到投票的截止日期。

根据全国州立法机构会议 (NCSL),大多数州和美国领土允许提前投票或亲自缺席投票,但提前投票的时间因州而异。提前投票最早可在选举前 45 天开始,最晚可在选举日或前一天结束。在允许提前投票的州中,有 24 个州和哥伦比亚特区也允许在周末提前投票。

尽管它不一定能像邮寄选票那样提供针对 COVID-19 的保护,但提前投票仍可能为某些人提供更安全的体验,在任何特定时间投票的人数都会减少。但投票开放的时间越长——使用提前投票的人越多——投票工作人员自己面临的风险就越大。

美国数字响应 (USDR) 的罗宾·卡纳汉 (Robin Carnahan) 在虚拟新闻发布会上表示,寻求亲自提前投票的人数创纪录的涌入意味着所需的投票工作人员数量急剧增加。 USDR,一个无党派组织。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế.

“Wǒmen jùlí wǒmen yīshēng zhōng zuì zhòngyào de zǒngtǒng xuǎnjǔ hái yǒu jǐ tiān de shíjiān,” quánqiú gōnggòng wèishēng chàngyì de shǒuxí kēxué guān sài lè sī·shā pà ěr zài zuìjìn de Covid tuìchū zhànlüè xūnǐ xīnwén fābù huì shàng shuō. Tā shuō:“Wǒmen dōu rènshí dào rénmen xūyào tóupiào, zhèyàng zuò xūyào ānquán, wǒmen bùnéng zài ānquán wèntí shàng tuǒxié.” “Wǒmen kěyǐ ānquán de tóupiào, jíshǐ dāngdì de zhěngtǐ COVID bìnglì zhèngzài shàngshēng.”

Tā shì duì de: Yǔ guòqù jǐ nián xiāng bǐ, tōngguò yóujì tóupiào, quēxí tóupiào hé tíqián tóupiào, xǔduō zhōu jīnnián jiéjìn quánlì shǐ tóupiào gèng ānquán, gèng fāngbiàn. Jíshǐ zài xuǎnjǔ rì réng zhǔyào yīlài xiànchǎng tóupiào de zhōu, zhuānjiāmen biǎoshì, zài lǚxíng gōngmín zérèn de tóngshí, yěyǒu yīxiē fāngfǎ kěyǐ jiāng fēngxiǎn jiàng zhì zuìdī. Yǐxià shì nín xūyào liǎojiě de yǒuguān ràng biérén tīng dào nín de shēngyīn bìng zài zhèyàng zuò shí bǎochí ānquán de zhīshì.

Zhèngrú jīnnián tóupiào fāshēngle biànhuà yīyàng, shǐyòng de shùyǔ——quēxí tóupiào yǔ yóujì tóupiào——yě fāshēngle yīxiē biànhuà. Tōngcháng, quēxí tóupiào shì zhǐ yīgèzhōu de rénmen zài wúfǎ qīnzì dàochǎng shí jìnxíng tóupiào de xìtǒng——měi gè zhōu tōngcháng dōu tígōng quēxí tóupiào, dàn guānyú shéi nénggòu cānyù de guīzé gè bù xiāngtóng. Lìng yī fāngmiàn, yóujì tóupiào tōngcháng cānkǎo zhōu zhìdìng de zhèngcè, gāi zhèngcè yǔnxǔ suǒyǒu gōngmín tōngguò zìdòng fāsòng gěi suǒyǒu xuǎnmín de yóujì xuǎnpiào yóujì tóupiào.

Dànshì, yóuyú COVID-19, gè zhōu fāshēngle yīxiē biànhuà. Jù NPR chēng, mùqián yǒu 10 gè zhōu zhìdìngle yī xiàng zhèngcè, qízhōng yóujì xuǎnpiào huì zìdòng yóujì gěi suǒyǒu zhùcè xuǎnmín. Lìng yǒu 35 gè zhōu yǔnxǔ wú lǐyóu yóujì xuǎnpiào qǐngqiú——qízhōng 14 gè zhōu zìdòng xiàng tóupiào jūmín fāsòng yóujìxuǎnpiào shēnqǐng——ér qíyú wǔ gè zhōu jīnnián guīdìngle yóujì xuǎnpiào de jièkǒu.

Wú dǎngpài cǎogēn zǔzhī Common Cause de tóupiào hé xuǎnjǔ zhǔrèn xī ěr wéi yà·ā’ěr bó tè (Sylvia Albert) biǎoshì:“Mùqián, dà duōshù xūyào jièkǒu yóujì tóupiào de zhōudōu jiāng guānzhuàng bìngdú zuòwéi jièkǒu, huòzhě wánquán fàngqìle gāi guīdìng.” Zhìlì yú wéihù mínzhǔ, gàosù jiànkāng. “Yǒu wǔ gè zhōu méiyǒu: Dé kè sà sī zhōu, tiánnàxī zhōu, yìndì’ānnàzhōu, lùyìsī ānnà zhōu hé mìxīxībǐ zhōu. Zài zhèxiē zhōu, nǐ bìxū bèi zhěnduàn chū huàn yǒu guānzhuàng bìngdú, huòzhě zài fēicháng xiázhǎi de jièkǒu xià cáinéng tōngguò yóujì tóupiào.”

Dànshì, rúguǒ nín quèshí jūzhù zài yǔnxǔ tōngguò yóujiàn tóupiào de zhōu, rúguǒ nín dānxīn gǎnrǎn COVID-19, huòzhě nín shì gāo fēngxiǎn gèrén, nàme lìyòng gāi xuǎnxiàng kěnéng shìgè hǎo zhǔyì. Shènzhì měiguó guójiā guòmǐn zhèng hé chuánrǎn bìng yánjiū suǒ suǒ cháng Anthony Fauci yīxué bóshì yě jiànyì jiāng yóujì tóupiào zuòwéi jīnnián diǎnxíng tóupiào xìtǒng de tìdài fāng’àn.

“Wǒ de yìsi shì, xiǎnrán, rúguǒ nǐ shì yīgè shēntǐ huò qítā fāngmiàn shòudào sǔnhài de rén, nǐ jiù bùxiǎng màoxiǎn,” fú qí bóshì zài guójiā dìlǐ de “zǔzhǐ dà liúxíng” huódòng zhōng shuō. “Hěnduō dìfāng dōu cúnzài yóujì tóupiào de qíngkuàng. Suǒyǐ wǒmen méiyǒu lǐyóu bu néng qīnzì huò yǐ qítā fāngshì tóupiào.”

Yīnwèi yě hěn nán yùcè wèilái——yóuqí shì zài dà liúxíng qíjiān——yóujì tóupiào kěyǐ zuòwéi yùfáng rènhé bùkě yùjiàn de jiànkāng wèntí de bǎozhàng cuòshī. “Tíqián tóupiào de lìng yīgè yuányīn shì, yǐ fáng línjìn xuǎnjǔ rì nǐ gǎnjué bú shūfú, zhìshǎo nǐ yǐjīng tóupiàole,” ān nà bèi’ěr dé shèng mò lǐsī, yīxué bóshì, gōnggòng wèishēng shuòshì, liánhé shǒuxí gǎnrǎn yùfáng guān jiāzhōu dàxué luòshānjī fēnxiào jiànkāng bùmén zài yī fèn xīnwén gǎo zhōng biǎoshì, dūncù yóujì tóupiào de hǎochù.

Rúguǒ nín dǎsuàn yóujì xuǎnpiào, qǐng wùbì tèbié zhùyì nín suǒzài zhōu de zhèngcè yǐjí zhùcè hé qǐngqiú xuǎnpiào de jiézhǐ rìqí. Chú cǐ zhī wài, měi gè zhōudōu shè dìngle zìjǐ de tóupiào jiézhǐ rìqí hé bìxū shōu dào tóupiào de jiézhǐ rìqí.

Gēnjù quánguó zhōu lìfǎ jīgòu huìyì (NCSL), dà duōshù zhōu hé měiguó lǐngtǔ yǔnxǔ tíqián tóupiào huò qīnzì quēxí tóupiào, dàn tíqián tóupiào de shíjiān yīn zhōu ér yì. Tíqián tóupiào zuìzǎo kě zài xuǎnjǔ qián 45 tiān kāishǐ, zuì wǎn kě zài xuǎnjǔ rì huò qián yītiān jiéshù. Zài yǔnxǔ tíqián tóupiào de zhōu zhōng, yǒu 24 gè zhōu hé gēlúnbǐyǎ tèqū yě yǔnxǔ zài zhōumò tíqián tóupiào.

Jǐnguǎn tā bù yīdìng néng xiàng yóujì xuǎnpiào nàyàng tígōng zhēnduì COVID-19 de bǎohù, dàn tíqián tóupiào réng kěnéng wéi mǒu xiē rén tígōng gèng ānquán de tǐyàn, zài rènhé tèdìng shíjiān tóupiào de rénshù dūhuì jiǎnshǎo. Dàn tóupiào kāifàng de shíjiān yuè zhǎng——shǐyòng tíqián tóupiào de rén yuè duō——tóupiào gōngzuò rényuán zìjǐ miànlín de fēngxiǎn jiù yuè dà.

Měiguó shùzì xiǎngyìng (USDR) de luō bīn·kǎ nà hàn (Robin Carnahan) zài xūnǐ xīnwén fābù huì shàng biǎoshì, xúnqiú qīnzì tíqián tóupiào de rénshù chuàng jìlù de yǒng rù yìwèizhe suǒ xū de tóupiào gōngzuò rényuán shùliàng jíjù zēngjiā. USDR, yīgè wú dǎngpài zǔzhī.

Phiên dịch tiếng Trung HSK bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế.

Cyrus Shahpar, giám đốc khoa học của một sáng kiến y tế công cộng toàn cầu có tên là Resolve to Save Lives, cho biết trong một cuộc họp báo ảo gần đây về Chiến lược Thoát hiểm cho biết: “Chúng ta còn nhiều ngày nữa mới đến cuộc bầu cử tổng thống quan trọng nhất trong đời. Ông nói: “Tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng mọi người cần phải bỏ phiếu và cần được an toàn khi làm như vậy, và chúng tôi không thể thỏa hiệp về vấn đề an toàn. “Chúng tôi có thể bỏ phiếu một cách an toàn, ngay cả khi tổng số trường hợp COVID tại địa phương đang tăng lên.”

Anh ấy đúng: Nhiều bang đã nỗ lực rất nhiều trong năm nay để làm cho việc bỏ phiếu an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn — thông qua bỏ phiếu qua thư, bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu sớm — so với những năm đã qua. Ngay cả ở những tiểu bang vẫn chủ yếu dựa vào bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử, các chuyên gia cho biết có nhiều cách để giảm thiểu rủi ro của bạn đồng thời thực hiện trách nhiệm công dân của bạn. Dưới đây là những điều bạn cần biết về cách làm cho giọng nói của bạn được lắng nghe và giữ an toàn khi làm như vậy.

Giống như việc bỏ phiếu đã thay đổi trong năm nay, thuật ngữ được sử dụng — bỏ phiếu vắng mặt so với bỏ phiếu tham gia qua thư — cũng đã thay đổi một chút. Thông thường, bỏ phiếu vắng mặt đề cập đến hệ thống được sử dụng để mọi người trong một tiểu bang bỏ phiếu khi họ không thể có mặt trực tiếp — và mỗi tiểu bang thường cung cấp bỏ phiếu vắng mặt, mặc dù các quy tắc khác nhau về những người có thể tham gia. Mặt khác, bỏ phiếu bằng thư thường tham chiếu đến các chính sách do một tiểu bang đưa ra cho phép tất cả công dân bỏ phiếu bằng thư thông qua các lá phiếu gửi qua thư được tự động gửi đến tất cả các cử tri.

Tuy nhiên, do COVID-19, các tiểu bang đã thay đổi mọi thứ một chút. Theo NPR, 10 tiểu bang hiện có chính sách trong đó các lá phiếu gửi bằng thư được tự động gửi qua đường bưu điện cho tất cả các cử tri đã đăng ký. 35 tiểu bang khác cho phép yêu cầu bỏ phiếu qua thư không lý do – 14 trong số đó tự động gửi đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư cho các cư dân bỏ phiếu – và năm tiểu bang còn lại yêu cầu một lý do cho một cuộc bỏ phiếu qua thư trong năm nay.

Sylvia Albert, giám đốc phụ trách bỏ phiếu và bầu cử tại Common Cause, một tổ chức cấp cơ sở, phi đảng phái, cho rằng: “Hiện tại, phần lớn các bang cần lấy cớ để bỏ phiếu qua thư. nói với Health. “Có năm tiểu bang không có: Texas, Tennessee, Indiana, Louisiana và Mississippi. Ở những tiểu bang đó, bạn phải được chẩn đoán mắc coronavirus hoặc nếu không đủ điều kiện theo một cửa sổ bào chữa rất hẹp để bỏ phiếu qua đường bưu điện.”

Tuy nhiên, nếu bạn sống ở một tiểu bang cho phép bỏ phiếu qua thư, bạn nên tận dụng tùy chọn đó nếu bạn lo lắng về việc ký hợp đồng COVID-19 hoặc nếu bạn là một cá nhân có rủi ro cao. Ngay cả Anthony Fauci, MD, giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, đã đề xuất bỏ phiếu qua thư như một giải pháp thay thế cho hệ thống bỏ phiếu điển hình của chúng tôi trong năm nay.

“Ý tôi là, rõ ràng nếu bạn là một người bị tổn thương về thể chất hoặc cách khác, bạn không muốn mất cơ hội”, Tiến sĩ Fauci nói trong sự kiện “Dừng Đại dịch” của National Geographic. “Có tình trạng bỏ phiếu bằng thư đã được thực hiện trong nhiều năm ở nhiều nơi. Vì vậy, không có lý do gì tại sao chúng ta không thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc bằng cách khác.”

Vì cũng khó dự đoán tương lai — đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch — bỏ phiếu bằng thư có thể hoạt động như một biện pháp bảo vệ chống lại mọi vấn đề sức khỏe không lường trước được. “Một lý do khác để bỏ phiếu sớm là, đề phòng gần đến Ngày bầu cử mà bạn cảm thấy không khỏe, thì ít nhất bạn cũng đã bỏ phiếu rồi”, Annabelle de St. Maurice, MD, MPH, đồng giám đốc phòng chống nhiễm trùng cho UCLA Health, cho biết trong một thông cáo báo chí, thúc giục những lợi ích của việc bỏ phiếu qua thư.

Nếu bạn dự định gửi thư trong lá phiếu của mình, chỉ cần đảm bảo rằng bạn đặc biệt chú ý đến các chính sách và thời hạn đăng ký và yêu cầu lá phiếu của tiểu bang của bạn. Ngoài ra, mỗi tiểu bang đặt ra thời hạn riêng cho việc đánh dấu sau lá phiếu và thời hạn cho thời điểm phải nhận lá phiếu.

Hầu hết các bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ cho phép bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu trực tiếp vắng mặt, nhưng khoảng thời gian để bỏ phiếu sớm khác nhau giữa các bang, theo Hội nghị Quốc gia của các Cơ quan Lập pháp Bang (NCSL). Bỏ phiếu sớm có thể bắt đầu sớm nhất là 45 ngày trước ngày bầu cử và kết thúc muộn nhất là Ngày Bầu cử hoặc một ngày trước đó. Trong số các tiểu bang cho phép bỏ phiếu sớm, 24 tiểu bang và Đặc khu Columbia, cũng cho phép một số tiểu bang bỏ phiếu sớm vào cuối tuần.

Mặc dù nó không nhất thiết phải cung cấp nhiều sự bảo vệ khỏi COVID-19 như khi gửi qua thư trong một cuộc bỏ phiếu, nhưng việc bỏ phiếu sớm vẫn có thể mang lại cho một số người trải nghiệm an toàn hơn, với ít người hơn trong các cuộc thăm dò tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng các cuộc bỏ phiếu mở càng lâu — và càng có nhiều người sử dụng phương pháp bỏ phiếu sớm để bỏ phiếu — thì bản thân những người làm công tác thăm dò càng gặp nhiều rủi ro hơn.

Robin Carnahan của US Digital Response (USDR) cho biết trong một cuộc họp báo ảo, số lượng người tìm cách bỏ phiếu sớm đồng nghĩa với việc tăng mạnh số lượng nhân viên thăm dò ý kiến cần thiết. USDR, một tổ chức phi đảng phái.

Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế do Thầy Nguyễn Minh Vũ chủ biên kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

0 responses on "Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online giáo án Thầy Vũ thiết kế"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.