Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster

Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster
Đánh giá post

Tuyển chọn cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK của Thầy Nguyễn Minh Vũ

Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster là nội dung chi tiết bài giảng ngày hôm nay Thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi đến các bạn,được biên soạn theo hệ thống bài giảng Thầy Vũ thiết kế riêng theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển chuyên dùng để luyện thi HSK 9 cấp. Mỗi ngày sẽ có rất nhiều bài học được cập nhật trên kênh Luyện thi HSK online nhé tất cả các bạn.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ thiết kế tại link sau nhé

Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ ,các bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Khóa thi thử HSK online 

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã mở thêm các khóa học tiếng Trung rất hay và bổ ích cho tất cả các bạn học viên tại chi nhánh quận Thanh Xuân Hà Nội và chi nhánh Quận 10 TP HCM. Ngoài những khóa offline thì cũng có những khóa online qua Skype dành cho các bạn.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Cuối cùng mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình tiếng Trung mới và rất hay của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,rất phù hợp cho những bạn bắt đầu học tiếng Trung.

Bộ giáo trình tiếng Trung mới nhất

Bài học Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster

Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster theo hệ thống bài giảng Thầy Vũ thiết kế riêng theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển chuyên dùng để luyện thi HSK 9 cấp.

是的,已知某些疫苗在怀孕期间是安全的。 “建议在怀孕期间接种流感疫苗——而且已经有很长一段时间了,”布莱曼博士说。 CDC 建议孕妇在怀孕期间随时接种流感疫苗,以帮助保护他们和他们的宝宝。百日咳疫苗也是如此,应在妊娠晚期早期接种。然而,尽管有 CDC 的建议,但美国只有四分之一的孕妇同时接种流感和百日咳疫苗。

不同之处在于,许多研究表明这些疫苗在怀孕期间是安全的(对于妈妈和宝宝),但我们仍然没有相同数量的 COVID-19 疫苗数据。

随着有关 COVID-19 疫苗和怀孕的信息不断涌现,孕产妇健康领域的临床医生与孕妇一样,现在处于一种警惕的等待阶段。 Rebecca C. Brightman 医学博士是纽约市私人执业的妇科医生,也是西奈山伊坎医学院妇产科和生殖医学助理临床教授,她告诉 Health,她没有收到有关 COVID-19 疫苗接种的信息在怀孕期间或与怀孕计划有关。 “当这些指南发布时,我们将遵循美国妇产科医师学会 (ACOG) 的指导方针,”布莱曼博士说。 (注意:虽然 ACOG 和 FSM 仅发布了不向孕妇扣留 COVID-19 疫苗的建议,但尚未发布更具体的指南。)

但专家们希望 CDC 的最新数据将帮助医疗保健领域的人们根据怀孕患者的需要做出更明智的决定。 “我认为我们可以更有信心在怀孕期间推荐疫苗,特别是对于有感染 COVID 风险的孕妇,”加州大学旧金山分校的母胎专家 Stephanie Gaw 医学博士告诉纽约次。但是,她补充说,“我们确实需要等待更多的数据来了解怀孕早期疫苗的完整怀孕结果。”

目前,保护因任何原因未接种 COVID-19 疫苗的孕妇的最佳方法是让每个人都继续遵循 CDC 对接种和未接种疫苗的人的建议,例如避免大型室内聚会、戴口罩在公共场合,加利福尼亚州圣莫尼卡普罗维登斯圣约翰健康中心的医学博士、妇产科医生和妇女健康专家 Sherry Ross 告诉 Health。也有可能通过群体免疫来保护孕妇,但我们离那还有很长的路要走。福奇博士说,至少有 75% 的人需要接种疫苗或被感染才能产生群体免疫。

根据疾病预防控制中心的说法,如果您怀孕了并且有兴趣接种 COVID-19 疫苗,那是您的选择。尽管该机构表示与您的医疗保健提供者进行对话以帮助您做出决定可能会有所帮助,但在接种疫苗之前不需要这样做。如果您选择作为孕妇接种疫苗,您可以通过向机构的疫苗不良事件报告系统报告疫苗接种后可能发生的任何可能的副作用或健康问题,帮助专家继续完善他们对其他孕妇的建议(VAERS) 或 CDC 的 V-safe COVID-19 疫苗妊娠登记处。

德克萨斯州的一位准新娘在她准备结婚的五天后,在医院病床上与护士分享了她的兴奋之情,她死于 COVID-19。

据 NBC 新闻报道,29 岁的斯蒂芬妮·林恩·史密斯 (Stephanie Lynn Smith) 于 11 月 18 日去世,距离她和未婚夫杰米·巴塞特 (Jamie Bassett) 计划在他一年前提出的同一拉伯克领域结婚不到一周。

“她的笑声很有感染力。声音太大了。太有趣了,”她的妈妈奥拉莉亚·史密斯告诉媒体。 “在家庭聚会上总是最响亮的。”

巴塞特说,他的未婚妻于 11 月 3 日开始感到不适,几天后,食物开始变得奇怪,尽管她并没有失去嗅觉或味觉。

史密斯认为她可能有带状疱疹,于是去看医生,并接受了药物治疗。据 NBC 新闻报道,当这不起作用时,她住院了,但在被诊断出 COVID 和肺炎后被送回家。

那是在星期一 – 到星期三,史密斯的氧气含量下降后被紧急送回急诊室。这将是她的家人最后一次见到她活着。

“我们吻了她,告诉她我们会见到她,她会没事的,”她妈妈告诉 NBC 新闻。

31 岁的巴塞特说,护士最初并不认为史密斯的诊断“非常严重”,史密斯在 Facebook 上发布了她如何通过向护士展示她的婚纱照片来与他们建立联系。

“今天应该是我的婚礼日,”巴塞特于 11 月 13 日在 Facebook 上写道。“相反,斯蒂芬妮正在医院吸氧,我已经两天没有见到她了。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster.

Shì de, yǐ zhī mǒu xiē yìmiáo zài huáiyùn qíjiān shì ānquán de. “Jiànyì zài huáiyùn qí jiàn jiēzhǒng liúgǎn yìmiáo——érqiě yǐjīng yǒu hěn zhǎng yīduàn shíjiānle,” bù lái màn bóshì shuō. CDC jiànyì yùnfù zài huáiyùn qíjiān suíshí jiēzhǒng liúgǎn yìmiáo, yǐ bāngzhù bǎohù tāmen hé tāmen de bǎobǎo. Bǎirìké yìmiáo yěshì rúcǐ, yīng zài rènshēn wǎnqí zǎoqí jiēzhǒng. Rán’ér, jǐnguǎn yǒu CDC de jiànyì, dàn měiguó zhǐyǒu sì fēn zhī yī de yùnfù tóngshí jiēzhǒng liúgǎn hé bǎirìké yìmiáo.

Bùtóng zhī chù zàiyú, xǔduō yánjiū biǎomíng zhèxiē yìmiáo zài huáiyùn qíjiān shì ānquán de (duìyú māmā hé bǎobǎo), dàn wǒmen réngrán méiyǒu xiāngtóng shùliàng de COVID-19 yìmiáo shùjù.

Suízhe yǒuguān COVID-19 yìmiáo hé huáiyùn de xìnxī bùduàn yǒngxiàn, yùn chǎnfù jiànkāng lǐngyù de línchuáng yīshēng yǔ yùnfù yīyàng, xiànzài chǔyú yī zhǒng jǐngtì de děngdài jiēduàn. Rebecca C. Brightman yīxué bóshì shì niǔyuē shì sīrén zhíyè de fùkē yīshēng, yěshì xīnài shān yī kǎn yīxué yuàn fù chǎn kē hé shēngzhí yīxué zhùlǐ línchuáng jiàoshòu, tā gàosù Health, tā méiyǒu shōu dào yǒuguān COVID-19 yìmiáo jiēzhǒng de xìnxī zài huáiyùn qí jiàn huò yǔ huáiyùn jìhuà yǒuguān. “Dāng zhèxiē zhǐnán fābù shí, wǒmen jiāng zūnxún měiguó fù chǎn kē yīshī xuéhuì (ACOG) de zhǐdǎo fāngzhēn,” bù lái màn bóshì shuō. (Zhùyì: Suīrán ACOG hé FSM jǐn fābù liǎo bù xiàng yùnfù kòuliú COVID-19 yìmiáo de jiànyì, dàn shàngwèi fā bù gèng jùtǐ de zhǐnán.)

Dàn zhuānjiāmen xīwàng CDC de zuìxīn shùjù jiāng bāngzhù yīliáo bǎojiàn lǐngyù de rénmen gēnjù huáiyùn huànzhě de xūyào zuò chū gèng míngzhì de juédìng. “Wǒ rènwéi wǒmen kěyǐ gèng yǒu xìnxīn zài huáiyùn qíjiān tuījiànyìmiáo, tèbié shì duìyú yǒu gǎnrǎn COVID fēngxiǎn de yùnfù,” jiāzhōu dàxué jiùjīnshān fēnxiào de mǔtāi zhuānjiā Stephanie Gaw yīxué bóshì gàosù niǔyuē cì. Dànshì, tā bǔchōng shuō,“wǒmen quèshí xūyào děngdài gèng duō de shùjù lái liǎojiě huáiyùn zǎoqí yìmiáo de wánzhěng huáiyùn jiéguǒ.”

Mùqián, bǎohù yīn rènhé yuányīn wèi jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo de yùnfù de zuì jiā fāngfǎ shì ràng měi gèrén dōu jìxù zūnxún CDC duì jiēzhǒng hé wèi jiēzhǒng yìmiáo de rén de jiànyì, lìrú bìmiǎn dàxíng shìnèi jùhuì, dài kǒuzhào zài gōnggòng chǎnghé, jiālìfúníyǎ zhōu shèng mò ní kǎ pǔ luó wéi dēng sī shèng yuēhàn jiànkāng zhōngxīn de yīxué bóshì, fù chǎn kē yīshēng hé fùnǚ jiànkāng zhuānjiā Sherry Ross gàosù Health. Yěyǒu kěnéng tōngguò qúntǐ miǎnyì lái bǎohù yùnfù, dàn wǒmen lí nà hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu. Fú qí bóshì shuō, zhìshǎo yǒu 75% de rén xūyào jiēzhǒng yìmiáo huò bèi gǎnrǎn cáinéng chǎnshēng qúntǐ miǎnyì.

Gēnjù jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn de shuōfǎ, rúguǒ nín huáiyùnle bìngqiě yǒu xìngqù jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo, nà shì nín de xuǎnzé. Jǐnguǎn gāi jīgòu biǎoshì yǔ nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě jìnxíng duìhuà yǐ bāngzhù nín zuò chū juédìng kěnéng huì yǒu suǒ bāngzhù, dàn zài jiēzhǒng yìmiáo zhīqián bù xūyào zhèyàng zuò. Rúguǒ nín xuǎnzé zuòwéi yùnfù jiēzhǒng yìmiáo, nín kěyǐ tōngguò xiàng jīgòu de yìmiáo bùliáng shìjiàn bàogào xìtǒng bàogào yìmiáo jiēzhǒng hòu kěnéng fāshēng de rènhé kěnéng de fùzuòyòng huò jiànkāng wèntí, bāngzhù zhuānjiā jìxù wánshàn tāmen duì qítā yùnfù de jiàn yì (VAERS) huò CDC de V-safe COVID-19 yìmiáo rènshēn dēngjì chù.

Dé kè sà sī zhōu de yī wèi zhǔn xīnniáng zài tā zhǔnbèi jiéhūn de wǔ tiānhòu, zài yīyuàn bìngchuáng shàng yǔ hùshì fēnxiǎngle tā de xīngfèn zhī qíng, tā sǐ yú COVID-19.

Jù NBC xīnwén bàodào,29 suì de sīdìfēn nī·lín ēn·shǐmìsī (Stephanie Lynn Smith) yú 11 yuè 18 rì qùshì, jùlí tā hé wèihūnfū jié mǐ·bāsè tè (Jamie Bassett) jìhuà zài tā yī nián qián tíchū de tóngyī lā bó kè lǐngyù jiéhūn bù dào yīzhōu.

“Tā de xiào shēng hěn yǒu gǎnrǎn lì. Shēngyīn tài dàle. Tài yǒuqùle,” tā de māmā ào lā lì yà·shǐmìsī gàosù méitǐ. “Zài jiātíng jùhuì shàng zǒng shì zuì xiǎngliàng de.”

Bāsè tè shuō, tā de wèihūnqī yú 11 yuè 3 rì kāishǐ gǎndào bùshì, jǐ tiān hòu, shíwù kāishǐ biàn dé qíguài, jǐnguǎn tā bìng méiyǒu shīqù xiùjué huò wèijué.

Shǐmìsī rènwéi tā kěnéng yǒu dài zhuàng pàozhěn, yúshì qù kàn yīshēng, bìng jiēshòule yàowù zhìliáo. Jù NBC xīnwén bàodào, dāng zhè bù qǐ zuòyòng shí, tā zhùyuànle, dàn zài bèi zhěnduàn chū COVID hé fèiyán hòu bèi sòng huí jiā.

Nà shì zài xīngqí yī – dào xīngqísān, shǐmìsī de yǎngqì hánliàng xiàjiàng hòu bèi jǐnjí sòng huí jízhěn shì. Zhè jiāng shì tā de jiārén zuìhòu yīcì jiàn dào tā huózhe.

“Wǒmen wěnle tā, gàosù tā wǒmen huìjiàn dào tā, tā huì méishì de,” tā māmā gàosù NBC xīnwén.

31 Suì de bāsè tè shuō, hùshì zuìchū bìng bù rènwéi shǐmìsī de zhěnduàn “fēicháng yánzhòng”, shǐmìsī zài Facebook shàng fābùle tā rúhé tōngguò xiàng hùshì zhǎnshì tā de hūnshā zhàopiàn lái yǔ tāmen jiànlì liánxì.

“Jīntiān yìng gāi shì wǒ de hūnlǐ rì,” bāsè tè yú 11 yuè 13 rì zài Facebook shàng xiě dào.“Xiāngfǎn, sīdìfēn nī zhèngzài yīyuàn xī yǎng, wǒ yǐjīng liǎng tiān méiyǒu jiàn dào tāle.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster.

Có, một số loại vắc xin được biết là an toàn trong thai kỳ. Tiến sĩ Brightman nói: “Thuốc chủng ngừa cúm được khuyên dùng trong thai kỳ — và đã có từ rất lâu. CDC khuyên những người mang thai nên tiêm phòng cúm bất cứ lúc nào trong thai kỳ để giúp bảo vệ họ và thai nhi. Tương tự đối với vắc xin ho gà, vắc xin này nên được tiêm sớm trong tam cá nguyệt thứ ba. Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo của CDC, cứ 4 người mang thai ở Mỹ thì chỉ có 1 người được tiêm cả vắc xin cúm và ho gà.

Sự khác biệt là rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những loại vắc xin này an toàn trong thời kỳ mang thai (cho cả mẹ và con), nhưng chúng tôi vẫn chưa có lượng dữ liệu tương tự về vắc xin COVID-19.

Các bác sĩ lâm sàng trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, cũng giống như những người mang thai, đang trong giai đoạn chờ đợi thận trọng ngay bây giờ khi thông tin về vắc xin COVID-19 và thai kỳ tiếp tục được tung ra. Rebecca C. Brightman, MD, một bác sĩ phụ khoa hành nghề tư nhân ở NYC và là trợ lý giáo sư lâm sàng về sản, phụ khoa và Y học sinh sản tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai, nói với Health rằng cô ấy không nhận được thông tin nào về việc tiêm chủng COVID-19 trong khi mang thai hoặc liên quan đến kế hoạch mang thai. Tiến sĩ Brightman nói: “Chúng tôi sẽ tuân theo các hướng dẫn của Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) khi những hướng dẫn này được ban hành. (Lưu ý: Mặc dù ACOG và FSM mới chỉ đưa ra khuyến cáo không sử dụng vắc-xin COVID-19 cho phụ nữ mang thai, nhưng các hướng dẫn cụ thể hơn vẫn chưa được công bố.)

Nhưng các chuyên gia hy vọng rằng dữ liệu mới nhất từ CDC sẽ giúp những người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên nhu cầu của bệnh nhân đang mang thai của họ. Stephanie Gaw, MD, một chuyên gia về bà mẹ và thai nhi tại Đại học California, San Francisco, nói với The New York: “Tôi nghĩ chúng ta có thể cảm thấy tự tin hơn khi đề xuất vắc-xin trong thai kỳ, đặc biệt là với những người mang thai có nguy cơ mắc COVID. Thời gian. Tuy nhiên, cô ấy nói thêm, “chúng tôi cần phải chờ thêm dữ liệu để biết kết quả mang thai hoàn chỉnh từ vắc-xin trong thời kỳ đầu mang thai.”

Hiện tại, cách tốt nhất để bảo vệ những người đang mang thai không chủng ngừa COVID-19 vì bất kỳ lý do gì là mọi người tiếp tục làm theo lời khuyên của CDC cho cả những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, như tránh tụ tập đông người trong nhà, đeo khẩu trang. ở nơi công cộng, Sherry Ross, MD, OB / GYN và chuyên gia sức khỏe phụ nữ tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, California, nói với Health. Ngoài ra còn có khả năng miễn dịch bầy đàn bảo vệ những người đang mang thai, nhưng chúng ta vẫn còn lâu mới đạt được điều đó. Tiến sĩ Fauci cho biết ít nhất 75% số người cần được tiêm phòng hoặc bị nhiễm bệnh để tạo ra khả năng miễn dịch cho đàn.

Và nếu bạn đang mang thai và muốn chủng ngừa COVID-19, đó là lựa chọn của bạn, theo CDC. Mặc dù cơ quan cho biết có thể hữu ích nếu trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để giúp bạn quyết định, nhưng điều này không bắt buộc trước khi tiêm chủng. Nếu bạn chọn chủng ngừa khi đang mang thai, bạn có thể giúp các chuyên gia tiếp tục điều chỉnh các khuyến nghị của họ cho những người đang mang thai khác bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra hoặc các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra sau khi tiêm vắc-xin bằng cách báo cáo những tác dụng phụ đó cho Hệ thống báo cáo sự kiện có hại của vắc-xin của cơ quan. (VAERS) hoặc Cơ quan đăng ký vắc xin V-an toàn COVID-19 của CDC.

Một cô dâu sắp cưới ở Texas đã chia sẻ sự phấn khích của mình với các y tá khi nằm trên giường bệnh đã chết vì COVID-19 chỉ 5 ngày sau khi cô được buộc phải thắt nút.

Stephanie Lynn Smith, 29 tuổi, qua đời vào ngày 18 tháng 11, chưa đầy một tuần sau khi cô và vị hôn phu Jamie Bassett dự định kết hôn tại cùng một cánh đồng Lubbock nơi anh đã cầu hôn một năm trước đó, theo NBC News.

“Tiếng cười của cô ấy rất dễ lây lan. Nó rất ồn ào. Nó thật buồn cười, ”mẹ cô ấy Oralia Smith nói với cửa hàng. “Luôn là người ồn ào nhất trong các buổi họp mặt gia đình.”

Bassett cho biết vị hôn thê của anh bắt đầu cảm thấy ốm vào ngày 3 tháng 11, và trong vài ngày, thức ăn bắt đầu có vị lạ, mặc dù cô không mất khứu giác hay vị giác.

Nghĩ rằng mình có thể bị bệnh zona, Smith đến gặp bác sĩ và được cho thuốc. Khi điều đó không hiệu quả, cô ấy phải nhập viện, nhưng được về nhà sau khi nhận được chẩn đoán mắc cả COVID và viêm phổi, NBC News đưa tin.

Đó là vào thứ Hai – đến thứ Tư, Smith được đưa nhanh chóng trở lại phòng cấp cứu sau khi nồng độ oxy của cô giảm xuống. Đó sẽ là lần cuối cùng gia đình cô nhìn thấy cô còn sống.

“Chúng tôi đã hôn cô ấy và nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ gặp cô ấy và cô ấy sẽ ổn”, mẹ cô ấy nói với NBC News.

Bassett, 31 tuổi, nói rằng ban đầu các y tá không nghĩ rằng chẩn đoán của Smith là “siêu nghiêm trọng” và Smith đã đăng lên Facebook về cách cô ấy gắn bó với các y tá của mình bằng cách cho họ xem ảnh váy cưới của cô ấy.

“Hôm nay lẽ ra là ngày cưới của tôi,” Bassett viết trên Facebook vào ngày 13 tháng 11. “Thay vào đó, Stephanie đang ở trong bệnh viện để nâng nồng độ oxy và tôi đã không gặp cô ấy sau hai ngày.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Tuyển tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cố định ChineMaster"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.