Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ

Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ
Đánh giá post

Bài giảng luyện nói tiếng Trung HSKK online từ cơ bản đến nâng cao

Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ là nội dung đầy đủ của bài học ngày hôm nay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thiết kế bài tập dành riêng cho tất cả các bạn học sinh Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 sẽ luôn luôn cập nhật thật nhiều bài giảng bổ ích,các bạn xem nội dung chính tại link sau nhé.

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình tiếng Trung cực kì mới và hay của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,các bạn nhanh chóng xem thông tin tại link sau nhé.

Tham khảo bộ giáo trình tiếng Trung mới nhất

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9 tại link sau nhé

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online

Tham gia thi thử HSK online 

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua ứng dụng Skype trên điện thoại và phần mềm Skype trên máy tính. Cách đăng ký tham gia lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype như thế nào? Các bạn xem hướng dẫn chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ ChineMaster

Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ thiết kế bài tập cho các bạn học sinh Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

随着 COVID-19 疫苗在美国迅速普及,社交媒体上不可避免地充斥着持有疫苗接种卡的人的自拍照。记录疫苗接种日期和类型的小纸片已成为某种庆祝徽章 – 它实际上是您想要保留的重要健康文件(而不仅仅是为了历史)。

根据 CDC 的说法,保留您的疫苗接种记录卡很重要,以备将来需要参考;例如,您可能需要证明您的疫苗接种状态才能旅行或入学。但是一张小纸条很容易放错地方——这就是为什么有些人会购买简单的塑料卡夹来保护他们的文书工作。

在亚马逊上,有许多疫苗卡持有人可用。大多数都是 4 英寸 x 3 英寸大——比大多数 CDC 管理的卡略大——因此您的卡将无缝地装入塑料套内,并且在必要时很容易取出。这也意味着您可以在第一剂和第二剂之间使用套管(如果您正在服用辉瑞或 Moderna 疫苗),因此您不必担心丢失它。

“放入疫苗卡非常容易,您只需打开正面 [然后] 将其密封,就像拉链袋一样,尽管它的材料要厚得多,”一位亚马逊评论家在谈到一种卡片选项时写道。 “你可以清楚地看到两边。我的甚至可以放在我的钱包里,甚至在保护套里面。这取决于你有多大的钱包。不管怎样,我认为每个人都需要某种保护套,因为一年左右的人看看你的卡片,处理它或在你的钱包里翻来覆去,它会开始恶化。”

正如一些购物者指出的那样,并非每张疫苗卡的尺寸都完全相同——因为它们可能因州而异——所以在订购袖子之前最好先测量一下你的卡。如果您最终购买的袖子对于您的疫苗接种卡来说有点太小,请不要紧张 – 有些人建议修剪多余的空白以使其适合。

亚马逊上的许多卖家都提供一包多件的疫苗卡持有人,因此您可以为自己和家人或朋友购买足够的疫苗。它们也是超级实惠的——当您购买一包持卡人时,有些选项甚至最终每个售价不到一美元。一旦您注射或注射疫苗以保护您免受 COVID-19 的侵害,保持那张小纸条的安全就像将其放入袖子一样容易。

在准备接种的前一天,我开始准备第二剂辉瑞 COVID-19 疫苗。我得到了充分的锻炼,确保我们手头有一些泰诺,我买了鸡肉面条汤、咸饼干和姜汁汽水——所有这些都是为了让自己尽可能地适应疫苗即将出现的任何副作用。

作为一名 32 岁的女性,我感到更加不自在:CDC 于 2 月发表的研究发现,在报告疫苗副作用的人中,79.1% 是女性——尽管 61.2% 的研究参与者接种了疫苗女性。其他数据显示,年轻人比年长的人经历了更多的局部和全身(全身)副作用。 CDC 网站上公布的所有疫苗试验数据显示,18 至 55 岁(或 59 或 64 岁,取决于特定疫苗)的人比超过该年龄限制的人更容易出现局部或全身副作用。

推文和“克”也无济于事:似乎每个人都觉得他们在拍摄后的第二天就被火车撞了。我以为所有的证据都在那里——我完全希望在我第二次服药后的第二天感觉自己像个垃圾,我只需要接受这一点。

除了……我感觉很好。接种疫苗几小时后,我睡觉时没有任何症状。我在凌晨 3 点醒来时没有任何症状,这是我注射后整整 12 小时。第二天早上醒来时没有任何症状。

显然,没有人想要这些副作用,但奇怪的是我什至没有感觉到一丝头疼或迫切需要小睡的感觉。我的脑海里回想起那些关于 COVID-19 疫苗副作用的故事,以及专家如何告诉我们,经历副作用可能是一个好兆头,表明您的身体正在建立对病毒的保护。芝加哥大学医学教授兼传染病临床试验主任、医学博士、医学博士凯瑟琳·穆兰 (Kathleen Mullane) 说:“你身体的免疫反应越大,你就越有可能感觉自己患有流感样疾病。”之前告诉过健康。

因此,如果我对任何一种 COVID-19 疫苗都没有感到任何副作用,我是否应该担心我的身体没有产生足够的反应?约翰霍普金斯大学健康安全中心高级学者 Amesh A. Adalja 医学博士认为,并非如此。 “虽然疫苗的副作用确实经常归因于疫苗‘服用’或引起反应,如果他们没有经历过的话。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ.

Suízhe COVID-19 yìmiáo zài měiguó xùnsù pǔjí, shèjiāo méitǐ shàng bùkě bìmiǎn de chōngchìzhe chí yǒu yìmiáo jiēzhǒng kǎ de rén de zìpāi zhào. Jìlù yìmiáo jiēzhǒng rìqí hé lèixíng de xiǎo zhǐ piàn yǐ chéngwéi mǒu zhǒng qìngzhù huīzhāng – tā shíjì shang shì nín xiǎng yào bǎoliú de zhòngyào jiànkāng wénjiàn (ér bùjǐn jǐn shì wèile lìshǐ).

Gēnjù CDC de shuōfǎ, bǎoliú nín de yìmiáo jiēzhǒng jìlù kǎ hěn zhòngyào, yǐ bèi jiānglái xūyào cānkǎo; lìrú, nín kěnéng xūyào zhèngmíng nín de yìmiáo jiēzhǒng zhuàngtài cáinéng lǚxíng huò rùxué. Dànshì yī zhāng xiǎo zhǐ tiáo hěn róngyì fàng cuò dìfāng——zhè jiùshì wèishéme yǒuxiē rén huì gòumǎi jiǎndān de sùliào kǎ jiā lái bǎohù tāmen de wénshū gōngzuò.

Zài yàmǎxùn shàng, yǒu xǔduō yìmiáo kǎ chí yǒu rén kěyòng. Dà duōshù dōu shì 4 yīngcùn x 3 yīngcùn dà——bǐ dà duōshù CDC guǎnlǐ de kǎ lüè dà——yīncǐ nín de kǎ jiāng wú fèng de zhuāng rù sùliào tào nèi, bìngqiě zài bìyào shí hěn róngyì qǔchū. Zhè yě yìwèizhe nín kěyǐ zài dì yī jì hé dì èr jì zhī jiān shǐyòng tào guǎn (rúguǒ nín zhèngzài fúyòng huīruì huò Moderna yìmiáo), yīncǐ nín bùbì dānxīn diūshī tā.

“Fàng rù yìmiáo kǎ fēicháng róngyì, nín zhǐ xū dǎkāi zhèngmiàn [ránhòu] jiāng qí mìfēng, jiù xiàng lāliàn dài yīyàng, jǐnguǎn tā de cáiliào yào hòu dé duō,” yī wèi yàmǎxùn pínglùn jiā zài tán dào yī zhǒng kǎpiàn xuǎnxiàng shí xiě dào. “Nǐ kěyǐ qīngchǔ dì kàn dào liǎngbiān. Wǒ de shènzhì kěyǐ fàng zài wǒ de qiánbāo lǐ, shènzhì zài bǎohù tào lǐmiàn. Zhè qǔjué yú nǐ yǒu duōdà de qiánbāo. Bùguǎn zěnyàng, wǒ rènwéi měi gèrén dōu xūyào mǒu zhǒng bǎohù tào, yīn wéi yī nián zuǒyòu de rén kàn kàn nǐ de kǎpiàn, chǔlǐ tā huò zài nǐ de qiánbāo lǐ fānláifùqù, tā huì kāishǐ èhuà.”

Zhèngrú yīxiē gòuwù zhě zhǐchū dì nàyàng, bìngfēi měi zhāng yìmiáo kǎ de chǐcùn dōu wánquán xiāngtóng——yīnwèi tāmen kěnéng yīn zhōu ér yì——suǒyǐ zài dìnggòu xiù zǐ zhīqián zuì hǎo xiān cèliáng yīxià nǐ de kǎ. Rúguǒ nín zuìzhōng gòumǎi de xiùzi duìyú nín de yìmiáo jiēzhǒng kǎ lái shuō yǒudiǎn tài xiǎo, qǐng bùyào jǐnzhāng – yǒuxiē rén jiànyì xiūjiǎn duōyú de kòngbái yǐ shǐ qí shìhé.

Yàmǎxùn shàng de xǔduō màijiā dōu tígōng yī bāo duō jiàn de yìmiáo kǎ chí yǒu rén, yīncǐ nín kěyǐwéi zìjǐ hé jiārén huò péngyǒu gòumǎi zúgòu de yìmiáo. Tāmen yěshì chāojí shíhuì de——dāng nín gòumǎi yī bāo chí kǎ rén shí, yǒuxiē xuǎnxiàng shènzhì zuìzhōng měi gè shòu jià bù dào yī měiyuán. Yīdàn nín zhùshè huò zhùshè yìmiáo yǐ bǎohù nín miǎn shòu COVID-19 de qīnhài, bǎochí nà zhāng xiǎo zhǐ tiáo de ānquán jiù xiàng jiāng qí fàng rù xiùzi yīyàng róngyì.

Zài zhǔnbèi jiēzhǒng de qián yītiān, wǒ kāishǐ zhǔnbèi dì èr jì huīruì COVID-19 yìmiáo. Wǒ dédàole chōngfèn de duànliàn, quèbǎo wǒmen shǒutóu yǒu yīxiē tài nuò, wǒ mǎile jīròu miàntiáo tāng, xián bǐnggān hé jiāng zhī qìshuǐ——suǒyǒu zhèxiē dōu shì wèile ràng zìjǐ jǐn kěnéng de shìyìng yìmiáo jíjiāng chūxiàn de rènhé fùzuòyòng.

Zuòwéi yī míng 32 suì de nǚxìng, wǒ gǎndào gèngjiā bù zìzài:CDC yú 2 yuè fābiǎo de yánjiū fāxiàn, zài bàogào yìmiáo fùzuòyòng de rén zhōng,79.1% Shì nǚxìng——jǐnguǎn 61.2% De yánjiū cānyù zhě jiēzhǒngle yìmiáo nǚxìng. Qítā shùjù xiǎnshì, niánqīng rén bǐ nián zhǎng de rén jīnglìle gèng duō de júbù hé quánshēn (quánshēn) fùzuòyòng. CDC wǎngzhàn shàng gōngbù de suǒyǒu yìmiáo shìyàn shùjù xiǎnshì,18 zhì 55 suì (huò 59 huò 64 suì, qǔjué yú tèdìng yìmiáo) de rén bǐ chāoguò gāi niánlíng xiànzhì de rén gèng róngyì chūxiàn júbù huò quánshēn fùzuòyòng.

Tuī wén hé “kè” yě wújìyúshì: Sìhū měi gèrén dōu juédé tāmen zài pāishè hòu de dì èr tiān jiù bèi huǒchē zhuàngle. Wǒ yǐ wéi suǒyǒu de zhèngjù dōu zài nàlǐ——wǒ wánquán xīwàng zài wǒ dì èr cì fúyào hòu de dì èr tiān gǎnjué zìjǐ xiàng gè lèsè, wǒ zhǐ xūyào jiēshòu zhè yīdiǎn.

Chúle……wǒ gǎnjué hěn hǎo. Jiēzhǒng yìmiáo jǐ xiǎoshí hòu, wǒ shuìjiào shí méiyǒu rènhé zhèngzhuàng. Wǒ zài língchén 3 diǎn xǐng lái shí méiyǒu rènhé zhèngzhuàng, zhè shì wǒ zhùshè hòu zhěngzhěng 12 xiǎoshí. Dì èr tiān zǎoshang xǐng lái shí méiyǒu rènhé zhèngzhuàng.

Xiǎnrán, méiyǒu rén xiǎng yào zhèxiē fùzuòyòng, dàn qíguài de shì wǒ shén zhì méiyǒu gǎnjué dào yīsī tóuténg huò pòqiè xūyào xiǎoshuì de gǎnjué. Wǒ de nǎohǎi lǐ huíxiǎng qǐ nàxiē guānyú COVID-19 yìmiáo fùzuòyòng de gùshì, yǐjí zhuānjiā rúhé gàosù wǒmen, jīnglì fùzuòyòng kěnéng shì yīgè hǎo zhàotou, biǎomíng nín de shēntǐ zhèngzài jiànlì duì bìngdú dí bǎohù. Zhījiāgē dàxué yīxué jiàoshòu jiān chuánrǎn bìng línchuáng shìyàn zhǔrèn, yīxué bóshì, yīxué bóshì kǎisèlín·mù lán (Kathleen Mullane) shuō:“Nǐ shēntǐ de miǎnyì fǎnyìng yuè dà, nǐ jiù yuè yǒu kěnéng gǎnjué zìjǐ huàn yǒu liúgǎn yàng jíbìng.” Zhīqián gàosùguò jiànkāng.

Yīncǐ, rúguǒ wǒ duì rènhé yī zhǒng COVID-19 yìmiáo dōu méiyǒu gǎndào rènhé fùzuòyòng, wǒ shìfǒu yīnggāi dānxīn wǒ de shēntǐ méiyǒu chǎnshēng zúgòu de fǎnyìng? Yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué jiànkāng ānquán zhōngxīn gāojí xuézhě Amesh A. Adalja yīxué bóshì rènwéi, bìngfēi rúcǐ. “Suīrán yìmiáo de fùzuòyòng quèshí jīngcháng guī yīn yú yìmiáo ‘fúyòng’ huò yǐnqǐ fǎnyìng, rúguǒ tāmen méiyǒu jīnglìguò dehuà.

Phiên dịch tiếng Trung HSKK sang tiếng Việt Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ.

Khi vắc-xin COVID-19 đang nhanh chóng trở nên phổ biến hơn trên khắp Hoa Kỳ, các nguồn cấp dữ liệu trên mạng xã hội chắc chắn tràn ngập những bức ảnh tự chụp của những người cầm thẻ tiêm chủng của họ. Mẩu giấy nhỏ ghi ngày và loại tiêm chủng đã trở thành một thứ gì đó như một huy hiệu ăn mừng – và nó thực sự là một tài liệu sức khỏe cần thiết mà bạn sẽ muốn giữ lại (và không chỉ vì lợi ích của lịch sử).

Theo CDC, điều quan trọng là phải giữ thẻ hồ sơ tiêm chủng của bạn trong trường hợp bạn cần tham khảo nó vào một ngày trong tương lai; ví dụ, bạn có thể cần bằng chứng về tình trạng đã tiêm phòng của mình để đi du lịch hoặc đăng ký đi học. Nhưng một tờ giấy nhỏ rất dễ bị thất lạc – đó là lý do tại sao một số người mua thẻ nhựa đơn giản để giữ cho giấy tờ của họ được bảo vệ.

Trên Amazon, có rất nhiều chủ sở hữu thẻ vắc xin có sẵn. Hầu hết đều lớn hơn 4 inch x 3 inch – lớn hơn một chút so với hầu hết các thẻ do CDC quản lý – vì vậy thẻ của bạn sẽ nằm gọn trong bao nhựa và dễ dàng tháo ra nếu cần. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể sử dụng ống bọc giữa liều đầu tiên và liều thứ hai (nếu bạn đang tiêm Pfizer hoặc Moderna) để bạn không phải lo lắng về việc mất nó.

Một người đánh giá của Amazon viết về một tùy chọn thẻ: “Việc đưa thẻ tiêm chủng của bạn vào vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần mở mặt trước [và sau đó] niêm phong nó, giống như bạn làm với túi zip, mặc dù nó là vật liệu dày hơn nhiều”, một nhà phê bình của Amazon viết về một tùy chọn thẻ. “Bạn có thể nhìn thấy cả hai mặt vì nó rõ ràng. Của tôi vừa vặn trong ví của tôi thậm chí bên trong miếng bảo vệ. Nó sẽ phụ thuộc vào kích thước ví bạn có. Dù thế nào, tôi nghĩ mọi người đều cần một số loại bảo vệ vì sau một năm hoặc lâu hơn mọi người nhìn vào thẻ của bạn hoặc xử lý nó hoặc lăn lộn trong ví của bạn, nó sẽ bắt đầu xấu đi. ”

Như một số người mua hàng đã chỉ ra, không phải mọi thẻ vắc xin đều có cùng kích thước – vì chúng có thể thay đổi một chút tùy theo từng tiểu bang – vì vậy, bạn nên đo thẻ trước khi đặt mua. Nếu bạn cuối cùng mua một ống bọc quá nhỏ so với thẻ tiêm chủng của mình, đừng căng thẳng – một số người khuyên bạn nên cắt bớt khoảng trắng thừa để giúp thẻ vừa vặn.

Nhiều người bán trên Amazon cung cấp chủ thẻ vắc xin theo gói bội số, vì vậy bạn có thể mua đủ cho mình và các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Chúng cũng có giá siêu phải chăng – khi bạn mua chủ thẻ của mình theo gói, một số tùy chọn thậm chí chỉ có giá dưới một đô la mỗi chiếc. Một khi bạn có được ảnh chụp hoặc ảnh chụp của mình – để bảo vệ bạn khỏi COVID-19, việc giữ an toàn cho mảnh giấy nhỏ đó có thể dễ dàng như nhét nó vào ống tay áo.

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho liều thứ hai của vắc-xin Pfizer COVID-19 một ngày trước khi tôi được định tiêm. Tôi đã tập luyện đầy đủ, tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã có sẵn thuốc Tylenol, tôi đã mua phở gà, bánh quy mặn và bia gừng — tất cả đều nhằm cố gắng làm cho bản thân thoải mái nhất có thể đối với bất kỳ tác dụng phụ nào sắp xảy ra từ vắc-xin.

Là một phụ nữ 32 tuổi, bộ bài còn cảm thấy chống lại tôi nhiều hơn: Nghiên cứu từ CDC được công bố vào tháng Hai cho thấy rằng, trong số những người báo cáo tác dụng phụ của vắc-xin, 79,1% là phụ nữ – mặc dù 61,2% người tham gia nghiên cứu đã tiêm vắc-xin. đàn bà. Và các dữ liệu khác cho thấy những người trẻ tuổi gặp nhiều tác dụng phụ tại chỗ và toàn thân (toàn thân) hơn những người lớn tuổi. Dữ liệu từ tất cả các thử nghiệm vắc-xin, được công bố trên trang web của CDC, cho thấy những người từ 18 đến 55 tuổi (hoặc 59 hoặc 64, tùy thuộc vào loại vắc-xin cụ thể) thường gặp các tác dụng phụ tại chỗ hoặc toàn thân nhiều hơn những người trên giới hạn tuổi đó.

Các tweet và ‘gram cũng không giúp được gì: Có vẻ như mọi người đều cảm thấy như thể họ đã bị tàu hỏa đâm vào một ngày sau khi bắn. Tôi nghĩ rằng tất cả các bằng chứng đã có – tôi hoàn toàn mong đợi cảm giác như rác vào ngày sau liều thứ hai của tôi, và tôi chỉ cần đồng ý với điều đó.

Ngoại trừ … tôi cảm thấy ổn. Không có triệu chứng vài giờ sau khi tiêm vắc-xin khi tôi đi ngủ. Không có triệu chứng khi tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, tức là 12 giờ sau khi bắn. Không có triệu chứng khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.

Rõ ràng là không ai muốn có những tác dụng phụ này, nhưng thật kỳ lạ khi tôi thậm chí còn không cảm thấy nhức đầu hay cần ngủ trưa gấp. Tâm trí tôi quay lại những câu chuyện đó về tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19 và cách các chuyên gia đã nói với chúng tôi rằng việc gặp tác dụng phụ có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy cơ thể bạn đang xây dựng sự bảo vệ chống lại vi rút. Kathleen Mullane, DO, PharmD, giáo sư y khoa và giám đốc thử nghiệm lâm sàng bệnh truyền nhiễm tại Đại học Chicago, “Phản ứng miễn dịch của cơ thể càng lớn, càng có nhiều khả năng bạn cảm thấy như mình bị bệnh giống cúm” trước đó đã nói với Health.

Vì vậy, nếu tôi không cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào từ một trong hai loại vắc-xin COVID-19 của mình, tôi có nên lo lắng rằng cơ thể mình không đáp ứng đủ không? Theo Amesh A. Adalja, MD, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins thì không hẳn. “Mặc dù đúng là các tác dụng phụ của vắc-xin thường được cho là do vắc-xin ‘uống’ hoặc gây ra phản ứng, nếu họ không có kinh nghiệm.

Vậy là bài giảng Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ thiết kế hôm nay đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Luyện nói tiếng Trung HSKK cao cấp theo giáo án Thầy Vũ"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.