Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9
Đánh giá post

Nâng cao ngữ pháp HSK online 9 cấp luyện thi HSK Thầy Vũ ChineMaster

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9 theo hệ thống bài giảng của Thầy Vũ dạy theo chương trình đào tạo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Hằng ngày sẽ có rất nhiều bài giảng hay được đăng trên kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí M

Gần đây Thầy Vũ đã cho ra mắt một bộ giáo trình tiếng trung cực kì bổ ích và hiệu quả dành cho tất cả những bạn đang có ý định học tiếng trung,còn chần chờ gì nữa mà không tải bộ giáo trình này về học dần nhỉ.

Thông tin giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ 9 quyển

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster tại link sau nhé

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Thông tin bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Thi thử HSK online miễn phí theo các bộ đề thi thử HSK online mới nhất được cập nhập liên tục mỗi ngày trên website luyện thi HSK online là chuyên trang cung cấp các bài thi thử HSK trực tuyến mới  nhất được đóng góp bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung ChineMaster.

Tham gia thi thử HSK online 

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  đã có Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 rồi và cũng mở ra lớp học tiếng Trung qua Skype cho tất cả những bạn không thể học trực tiếp tại trung tâm được. Các bạn hãy vào xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở cơ sở tại Hà Nội và TP HCM tại link sau nhé

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Nội dung Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9 theo hệ thống bài giảng của Thầy Vũ dạy theo chương trình đào tạo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

他说他正在努力发展与海登的关系,即使是在死后,那也很强大。

“我仍然和他交谈并祈祷,”他说。 “即使那里什么都没有——我不知道那里有什么。你知道,人们是否相信上帝真的不是我关心的问题。我会选择信仰,因为这是我必须看到我的唯一机会儿子,坦率地说,要保持理智。这个希望很重要。”

当他考虑再次与儿子共度时光时,这种希望仍然存在。

“我们会踢足球,接球,”Hunstable 说。 “我们会吃一些鸡翅。我会先踢他的屁股,和他搏斗,然后把他挠痒痒的。你知道,看着他,看着他,然后微笑。”

我是一个 30 多岁的健康人,当终于轮到我接种 COVID-19 疫苗时,我想我会做得很好。虽然这几乎是真的,但事情并没有我想象的那么顺利。

在接受第一剂 Moderna 疫苗后,我的手臂有一些非常严重的酸痛,但我第一天晚上没有睡在那边,我认为这是最糟糕的。老实说,我对整件事感到有点自鸣得意。

第二枪之后,情况就不一样了。我在当地一家药店买的,药剂师警告我,我这个年龄的女性往往比其他女性有更极端的副作用。我笑了笑,以为他只是发出标准警告,然后回家了。那天晚上上床睡觉时,我很高兴我正在接受全面接种疫苗,但意识到第二天我可能会感觉有点不舒服——我确实做到了。

我在凌晨 3 点左右醒来,感觉……心情不好。我感到恶心,我无法重新入睡,这对我来说很少见。在我决定去洗手间之前,我在那里躺了大约一个小时。当我回到床上时,我觉得有些不对劲。我知道的下一件事,我听到了我的头撞在地板上的声音。我已经昏过去了。

我从地板上叫我丈夫克里斯,他冲我冲过来。他打电话给医生,医生告诉我要多喝水,如果情况变得更糟就去急诊室。我呆在地板上——感觉更……舒服,我猜——但我觉得太虚弱了,连头都不敢喝克里斯放在我旁边地上的水。在克里斯再次帮助我睡觉之前,我最终爬到浴室呕吐。在那之后,我打电话下班,大部分时间都在睡觉。但到了晚上,我感觉好多了,好多了。

一开始我很犹豫要不要分享我的故事,因为很多人都在谈论他们接种疫苗后的症状,我不想增加焦虑。但我之所以产生这个想法,正是因为现在有太多关于疫苗副作用的信息——而且很多时候我们都没有得到完整的故事。当然,我的疫苗反应比我预想的要剧烈一些,但对大部分反应都有一个解释。

看,尽管我很不愿意承认,我还是个头晕目眩的人——当我生病时,我很可能会倒地。举几个例子:我在大学越野练习时中暑时昏倒,怀双胞胎时晕倒,流产时失血几次昏倒,昏倒在地十月份我被诊断出患有严重的阑尾炎之前,我的浴室地板。每次我都把我可怜的丈夫和我自己都吓坏了。

据我的医生说,昏倒可能只是我生病时身体的反应。她解释说,我的迷走神经是身体中最长、最复杂的颅神经,当我生病时,它可能会受到过度刺激。 “那么,你的身体只想躺在地上,”她说。确实如此。

我的观点是:每个人对 COVID-19 疫苗的体验都不同,而且某人的故事往往比您意识到的要多。不过,有问题是可以理解的——我知道我有。这是您需要了解的内容。

有些人,比如我丈夫,在接种 COVID-19 疫苗后没有任何症状。其他人,比如我,可能会在之后度过糟糕的一天。但为什么?医生说有几个可能的原因。

一是年龄。 “副作用显然与年龄有关,”范德比尔特大学医学院传染病专家兼教授威廉·沙夫纳医学博士告诉《健康》杂志。 “年龄越大,疫苗产生副作用的可能性就越小。” Schaffner 博士说,具体原因尚不清楚,但可能是年轻人的免疫系统更有可能对疫苗产生强烈而迅速的反应。

另一个是您的免疫系统的工作方式。 “每个人的免疫系统都有一些特质会影响他们对疫苗的反应,”传染病专家 Amesh A. Adalja 医学博士、约翰霍普金斯大学健康安全中心的高级学者告诉《健康》杂志。 “有些人在接种疫苗后完全没有症状;其他人则有更多。”

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9.

Tā shuō tā zhèngzài nǔlì fāzhǎn yǔ hǎi dēng de guānxì, jíshǐ shì zài sǐ hòu, nà yě hěn qiángdà.

“Wǒ réngrán hé tā jiāotán bìng qídǎo,” tā shuō. “Jíshǐ nàlǐ shénme dōu méiyǒu——wǒ bù zhīdào nà li yǒu shé me. Nǐ zhīdào, rénmen shìfǒu xiāngxìn shàngdì zhēn de bùshì wǒ guānxīn de wèntí. Wǒ huì xuǎnzé xìnyǎng, yīnwèi zhè shì wǒ bìxū kàn dào wǒ de wéiyī jīhuì er zi, tǎnshuài de shuō, yào bǎochí lǐzhì. Zhège xīwàng hěn zhòngyào.”

Dāng tā kǎolǜ zàicì yǔ érzi gòngdù shíguāng shí, zhè zhǒng xīwàng réngrán cúnzài.

“Wǒmen huì tī zúqiú, jiē qiú,”Hunstable shuō. “Wǒmen huì chī yīxiē jīchì. Wǒ huì xiān tī tā de pìgu, hé tā bódòu, ránhòu bǎ tā náo yǎngyang de. Nǐ zhīdào, kànzhe tā, kànzhe tā, ránhòu wéixiào.”

Wǒ shì yīgè 30 duō suì de jiànkāng rén, dāng zhōngyú lún dào wǒ jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo shí, wǒ xiǎng wǒ huì zuò dé hěn hǎo. Suīrán zhè jīhū shì zhēn de, dàn shìqíng bìng méiyǒu wǒ xiǎngxiàng dì nàme shùnlì.

Zài jiēshòu dì yī jì Moderna yìmiáo hòu, wǒ de shǒubì yǒu yīxiē fēicháng yánzhòng de suāntòng, dàn wǒ dì yītiān wǎnshàng méiyǒu shuì zài nà biān, wǒ rènwéi zhè shì zuì zāogāo de. Lǎoshí shuō, wǒ duì zhěng jiàn shì gǎndào yǒudiǎn zìmíngdéyì.

Dì èr qiāng zhīhòu, qíngkuàng jiù bù yīyàngle. Wǒ zài dāngdì yījiā yàodiàn mǎi de, yàojì shī jǐnggào wǒ, wǒ zhège niánlíng de nǚxìng wǎngwǎng bǐ qítā nǚxìng yǒu gèng jíduān dì fùzuòyòng. Wǒ xiàole xiào, yǐwéi tā zhǐshì fāchū biāozhǔn jǐnggào, ránhòu huí jiāle. Nèitiān wǎnshàng shàngchuáng shuìjiào shí, wǒ hěn gāoxìng wǒ zhèngzài jiēshòu quánmiàn jiēzhǒng yìmiáo, dàn yìshí dào dì èr tiān wǒ kěnéng huì gǎnjué yǒudiǎn bú shūfú——wǒ quèshí zuò dàole.

Wǒ zài língchén 3 diǎn zuǒyòu xǐng lái, gǎnjué……xīnqíng bù hǎo. Wǒ gǎndào ěxīn, wǒ wúfǎ chóngxīn rùshuì, zhè duì wǒ lái shuō hěn shǎo jiàn. Zài wǒ juédìng qù xǐshǒujiān zhīqián, wǒ zài nàlǐ tǎngle dàyuē yīgè xiǎoshí. Dāng wǒ huí dào chuángshàng shí, wǒ juédé yǒuxiē bùduìjìn. Wǒ zhīdào de xià yī jiàn shì, wǒ tīng dàole wǒ de tóu zhuàng zài dìbǎn shàng de shēngyīn. Wǒ yǐjīng hūn guòqùle.

Wǒ cóng dìbǎn shàng jiào wǒ zhàngfū kè lǐsī, tā chōng wǒ chōng guòlái. Tā dǎ diànhuà gěi yīshēng, yīshēng gàosù wǒ yào duō hē shuǐ, rúguǒ qíngkuàng biàn dé gèng zāo jiù qù jízhěn shì. Wǒ dāi zài dìbǎn shàng——gǎnjué gèng……shūfú, wǒ cāi——dàn wǒ juédé tài xūruòle, lián tóu dōu bù gǎn hē kè lǐsī fàng zài wǒ pángbiān dìshàng de shuǐ. Zài kè lǐsī zàicì bāngzhù wǒ shuìjiào zhīqián, wǒ zuìzhōng pá dào yùshì ǒutù. Zài nà zhīhòu, wǒ dǎ diànhuà xiàbān, dà bùfèn shíjiān dōu zài shuìjiào. Dàn dàole wǎnshàng, wǒ gǎnjué hǎoduōle, hǎoduōle.

Yī kāishǐ wǒ hěn yóuyù yào bùyào fēnxiǎng wǒ de gùshì, yīnwèi hěnduō rén dōu zài tánlùn tāmen jiēzhǒng yìmiáo hòu de zhèngzhuàng, wǒ bùxiǎng zēngjiā jiāolǜ. Dàn wǒ zhī suǒyǐ chǎnshēng zhège xiǎngfǎ, zhèng shì yīnwèi xiànzài yǒu tài duō guānyú yìmiáo fùzuòyòng de xìnxī——érqiě hěnduō shíhòu wǒmen dōu méiyǒu dédào wánzhěng de gùshì. Dāngrán, wǒ de yìmiáo fǎnyìng bǐ wǒ yùxiǎng de yāo jùliè yīxiē, dàn duì dà bùfèn fǎnyìng dōu yǒu yīgè jiěshì.

Kàn, jǐnguǎn wǒ hěn bù yuànyì chéngrèn, wǒ háishì gè tóuyūn mùxuàn de rén——dāng wǒ shēngbìng shí, wǒ hěn kěnéng huì dǎo dì. Jǔ jǐ gè lìzi: Wǒ zài dàxué yuèyě liànxí shí zhòngshǔ shí hūndǎo, huái shuāngbāotāi shí yūn dǎo, liúchǎn shí shīxuè jǐ cì hūndǎo, hūndǎo zài dì shí yuèfèn wǒ bèi zhěnduàn chū huàn yǒu yánzhòng de lánwěiyán zhīqián, wǒ de yùshì dìbǎn. Měi cì wǒ dū bǎ wǒ kělián de zhàngfū hé wǒ zìjǐ dōu xià huàile.

Jù wǒ de yīshēng shuō, hūndǎo kěnéng zhǐshì wǒ shēngbìng shí shēntǐ de fǎnyìng. Tā jiěshì shuō, wǒ de mízǒushénjīng shì shēntǐ zhōng zuì zhǎng, zuì fùzá de lú shénjīng, dāng wǒ shēngbìng shí, tā kěnéng huì shòudào guòdù cìjī. “Nàme, nǐ de shēntǐ zhǐ xiǎng tǎng zài dìshàng,” tā shuō. Quèshí rúcǐ.

Wǒ de guāndiǎn shì: Měi gèrén duì COVID-19 yìmiáo de tǐyàn dōu bùtóng, érqiě mǒu rén de gùshì wǎngwǎng bǐ nín yìshí dào de yāo duō. Bùguò, yǒu wèntí shì kěyǐ lǐjiě de——wǒ zhīdào wǒ yǒu. Zhè shì nín xūyào liǎojiě de nèiróng.

Yǒuxiē rén, bǐrú wǒ zhàngfū, zài jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo hòu méiyǒu rènhé zhèngzhuàng. Qítā rén, bǐrú wǒ, kěnéng huì zài zhīhòu dùguò zāogāo de yī tiān. Dàn wèishéme? Yīshēng shuō yǒu jǐ gè kěnéng de yuányīn.

Yī shì niánlíng. “Fùzuòyòng xiǎnrán yǔ niánlíng yǒuguān,” fàn dé bǐ’ěr tè dàxué yīxué yuàn chuánrǎn bìng zhuānjiā jiān jiàoshòu wēilián·shā fū nà yīxué bóshì gàosù “jiànkāng” zázhì. “Niánlíng yuè dà, yìmiáo chǎnshēng fùzuòyòng de kěnéng xìng jiù yuè xiǎo.” Schaffner bóshì shuō, jùtǐ yuányīn shàng bù qīngchǔ, dàn kěnéng shì niánqīng rén de miǎnyì xìtǒng gèng yǒu kěnéng duì yìmiáo chǎnshēng qiángliè ér xùnsù de fǎnyìng.

Lìng yīgè shì nín de miǎnyì xìtǒng de gōngzuò fāngshì. “Měi gèrén de miǎnyì xìtǒng dōu yǒu yīxiē tèzhì huì yǐngxiǎng tāmen duì yìmiáo de fǎnyìng,” chuánrǎn bìng zhuānjiā Amesh A. Adalja yīxué bóshì, yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué jiànkāng ānquán zhōngxīn de gāojí xuézhě gàosù “jiànkāng” zázhì. “Yǒuxiē rén zài jiēzhǒng yìmiáo hòu wánquán méiyǒu zhèngzhuàng; qítā rén zé yǒu gèng duō.”

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt bài giảng Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9.

Anh ấy nói rằng anh ấy đang cố gắng phát triển mối quan hệ với Hayden, ngay cả khi đã chết, điều đó thật mạnh mẽ.

“Tôi vẫn nói chuyện với anh ấy và cầu nguyện,” anh nói. “Ngay cả khi không có gì ở đó – và tôi không biết có gì ở đó. Bạn biết đấy, mọi người có tin vào Chúa hay không thực sự không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi sẽ chọn niềm tin vì đó là cơ hội duy nhất tôi có để nhìn thấy mình. con trai một lần nữa, và thẳng thắn mà nói. Hy vọng đó là quan trọng. ”

Hy vọng đó vẫn còn sống khi anh ấy nghĩ đến việc dành thời gian cho con trai mình một lần nữa.

Hunstable nói: “Chúng tôi sẽ chơi bóng, chơi một vài cú bắt bóng. “Chúng tôi sẽ ăn một số cánh. Tôi sẽ đá vào mông anh ta trước, vật lộn với anh ta và cù anh ta. Và bạn biết đấy, chỉ cần nhìn anh ta, chỉ quan sát anh ta và mỉm cười.”

Tôi là một người khỏe mạnh ở độ tuổi 30, và cuối cùng khi đến lượt tôi tiêm vắc-xin COVID-19, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt. Mặc dù điều đó chủ yếu là sự thật, nhưng mọi thứ không diễn ra liền mạch như tôi nghĩ.

Tôi bị đau nhức khá nặng ở cánh tay sau khi tiêm liều vắc-xin Moderna đầu tiên, nhưng tôi đã không ngủ ở bên đó vào đêm một, và cho rằng đó là điều tồi tệ nhất. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy một chút tự mãn về toàn bộ sự việc.

Mọi thứ đã khác sau lần bắn thứ hai. Tôi đã mua nó tại một hiệu thuốc địa phương, và dược sĩ cảnh báo tôi rằng phụ nữ ở độ tuổi của tôi có xu hướng có nhiều tác dụng phụ hơn những người khác. Tôi mỉm cười, cho rằng anh ta chỉ đang đưa ra một cảnh báo tiêu chuẩn, và đi về nhà. Tối hôm đó tôi đi ngủ và hồi hộp vì tôi đang trên đường đi tiêm chủng đầy đủ, nhưng biết rằng tôi có thể cảm thấy hơi khó chịu vào ngày hôm sau — và tôi chắc chắn đã làm như vậy.

Tôi thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng với cảm giác … tắt. Tôi cảm thấy buồn nôn và tôi không thể ngủ lại được, điều này hiếm khi xảy ra đối với tôi. Tôi nằm đó khoảng một tiếng trước khi quyết định đi vệ sinh. Khi quay trở lại giường, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Điều tiếp theo tôi biết, tôi nghe thấy tiếng đầu mình đập xuống sàn. Tôi đã ngất đi.

Tôi gọi chồng tôi là Chris từ trên tầng, và anh ấy lao đến chỗ tôi. Anh ấy gọi cho bác sĩ, bác sĩ bảo tôi uống nhiều nước và đến phòng cấp cứu nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi ở trên sàn – tôi đoán vậy cảm thấy… thoải mái hơn – nhưng tôi cảm thấy quá yếu để có thể ngẩng đầu lên để uống nước Chris đã đặt trên mặt đất bên cạnh tôi. Cuối cùng tôi bò vào phòng tắm để nằm lên, trước khi Chris dìu tôi lên giường lần nữa. Sau đó, tôi gọi ra khỏi nơi làm việc và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Nhưng đến tối hôm đó, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Lúc đầu, tôi do dự khi chia sẻ câu chuyện của mình, với rất nhiều cân nhắc về các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin, tôi không muốn thêm lo lắng. Nhưng tôi nảy ra ý tưởng chính xác bởi vì hiện tại có quá nhiều điều về tác dụng phụ của vắc xin — và rất nhiều lần chúng tôi không được cung cấp đầy đủ câu chuyện. Chắc chắn, phản ứng với vắc-xin của tôi kịch tính hơn một chút so với mức tôi mong muốn, nhưng có một lời giải thích cho hầu hết điều đó.

Thấy chưa, tôi ghét phải thừa nhận điều đó, thì tôi càng mờ nhạt hơn — khi tôi ốm, rất có thể tôi sẽ ngã xuống sàn. Chỉ một vài ví dụ: Tôi đã ngất xỉu vì kiệt sức trong quá trình luyện tập việt dã ở trường đại học, tôi ngất xỉu khi mang thai đôi, tôi ngất xỉu nhiều lần sau khi mất nhiều máu khi bị sẩy thai, và tôi gục xuống Sàn phòng tắm của tôi ngay trước khi tôi được chẩn đoán là bị viêm ruột thừa nặng vào tháng Mười. Mỗi lần như vậy, tôi lại hoàn toàn cảm thấy lo lắng về người chồng tội nghiệp của mình — và cả bản thân mình.

Theo bác sĩ, việc đi ngoài có lẽ chỉ là phản ứng của cơ thể khi bị ốm. Cô ấy giải thích rằng dây thần kinh phế vị của tôi, dây thần kinh sọ dài nhất và phức tạp nhất trong cơ thể, có thể chỉ đơn giản là bị kích thích quá mức khi tôi bị ốm. “Khi đó, cơ thể bạn chỉ muốn nằm trên mặt đất,” cô nói. Và nó có.

Quan điểm của tôi là: Kinh nghiệm của mọi người với vắc-xin COVID-19 là khác nhau và thường có nhiều câu chuyện của ai đó hơn bạn có thể nhận ra. Tuy nhiên, có thể hiểu được khi có thắc mắc — tôi biết là tôi đã làm. Đây là những gì bạn cần biết.

Một số người, như chồng tôi, không có triệu chứng sau khi chủng ngừa COVID-19. Những người khác, như tôi, có thể có một ngày tồi tệ sau đó. Nhưng tại sao? Các bác sĩ cho biết có một vài lý do có thể xảy ra.

Một là tuổi. William Schaffner, MD, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là giáo sư tại Đại học Y khoa Vanderbilt, nói với Health: “Các tác dụng phụ rõ ràng có liên quan đến tuổi tác. “Bạn càng lớn tuổi, bạn càng ít bị các tác dụng phụ của vắc-xin”. Tiến sĩ Schaffner cho biết lý do chính xác của điều này không rõ ràng, nhưng có thể là do hệ thống miễn dịch của những người trẻ tuổi có nhiều khả năng phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng với vắc-xin hơn.

Khác chỉ là cách hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động. “Hệ thống miễn dịch của mỗi người có một số đặc điểm riêng ảnh hưởng đến cách họ phản ứng với vắc xin”, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Amesh A. Adalja, MD, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, nói với Health. “Một số người không có triệu chứng gì sau khi tiêm vắc-xin; những người khác có nhiều hơn.”

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

0 responses on "Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 cấp luyện thi HSK cấp 9"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.