Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp
Đánh giá post

Nghe hiểu tiếng Trung HSK online ứng dụng thực tế HSK 9 cấp Thầy Vũ

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp là bài giảng theo lộ trình và bài tập Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Các bạn xem chi tiết bài học Bài tập luyện nghe tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế Thầy Vũ hôm qua tại link sau nhé

Bài tập luyện nghe tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế Thầy Vũ

Tiếp theo là nội dung bộ gõ tiếng Trung dành cho những bạn đang học tiếng Trung để có thể nhớ được nhiều chữ Hán hơn,các bạn xem Thầy Vũ hướng dẫn tải chi tiết tại link dưới đây.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Thầy Vũ khuyến nghị và đề xuất các bạn nên luyện tập làm bài thi thử HSK online trên máy tính nhiều hơn để có thể làm quen và thành thạo thi HSK trên máy tính do Viện Khổng Tử tổ chức theo từng đợt tại các địa điểm thi HSK được ủy quyền bởi Viện Khổng Tử

Chi tiết website thi thử HSK online 

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hiện nay đã có chi nhánh tại quận 10 TPHCM cho những bạn ở phía Nam, các bạn hãy nhanh tay đăng kí chỗ tại chi nhánh của Trung Tâm tại Hà Hội và Quận 10 TPHCM nhé.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với giáo trình tiếng Trung 9 quyển dưới đây rất phù hợp với các bạn nào vừa mới bắt đầu học tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Tài liệu Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp theo lộ trình và bài tập Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

如果您有单间公寓,或者只是不想将健身车作为永久装饰的一部分,这款可折叠的选择适合您。不比标准熨衣板大多少,它可以很容易地滑到床底下或在两次使用之间滑入壁橱。虽然您无法像在标准健身自行车上那样进行剧烈的锻炼,但它有八个阻力级别,以及一个监测距离、配速、时间、卡路里甚至脉搏的监测器。这款自行车的设计还让骑手坐得更直,由于身体姿势不那么激进,因此成为背痛人士的绝佳选择。

在考虑了 Peloton 和其他昂贵的自行车后,我订购了这辆自行车。它足够小,适合有限的空间,但坚固而坚固。拿起它很重,但使用两个前轮很容易管理。我把它从壁橱里滚到我的客厅,然后爬上了车。我尝试了所有的张力设置,发现它们都可行。您可以轻松地在监视器上跟踪您的距离、速度、时间和心率。

另一个折叠模型,这个模型有一个额外的额外阻力带,用于真正的全身锻炼。它的椅子式自行车座椅设计为横卧、半卧或直立,适合所有年龄和能力的人。从八个阻力级别中进行选择,并在显示屏上跟踪您的统计数据(包括您的心率)。还有空间可以在显示器上放置手机或平板电脑,但它覆盖了显示器屏幕。

我简直不敢相信这个框架是多么坚固。很感动!当我踩得越来越快时,没有吱吱声……几乎没有噪音。由于我们将这辆自行车放在沙发旁边的家庭房间里,我和我的妻子可以在使用自行车时不受干扰地欣赏我们的电视节目。

尽管积累了 9,100 条评论,这款 Yosuda 自行车在亚马逊上仍保持了 4.5 星的平均评分——很容易理解为什么它会成为人群的最爱。该设计坚固、安静且高度可调,但成本不到 400 美元。客户喜欢它易于组装,许多人指出它的性能超出了他们对价格点的预期。座椅填充良好且可调节,即使在最长的骑行中也能保持舒适,渐进式阻力调节器提供与公路骑行相似的感觉。甚至水瓶架也放在框架上易于够到的位置,证明每一个细节都得到了考虑。

尽管黑人运动员占 NBA、WBNA 和 NFL 球员的大部分,但代表性似乎仅止于此。尽管存在,但很少有品牌是由长得像他们的人打造的。更糟糕的是,许多无法满足不同群体的需求。没有两个运动员有相同的头发、体型或护肤需求。然而,有黑人拥有的健身品牌正在帮助缩小每个运动员的差距。

展望未来,众多黑人拥有的健身品牌中的 10 个寻求通过适合每个身体的运动装来使健身空间多样化。

成为名人并不意味着一个人有能力在健身房里搞砸,尤其是考虑到重复造型造成的损害。女演员妮可·阿里·帕克 (Nicole Ari Parker) 试图解决头发困境,许多女性认为这是锻炼的障碍。帕克说,她在 2011 年想到了这个想法,不久之后,外科医生 Regina M. Benjamin 博士呼吁女性停止将头发作为避免体育锻炼的借口。帕克在她的网站上解释说,“这个全国性的号召性用语激励我完善 Gymwrap 锻炼头巾,并最终将它们带给您。”

Parker 为她的头带和头巾系列申请了专利,这些头带和头巾由 Evapotech 热传导、吸湿材料制成 – 可将汗水从皮肤上吸走,让您保持凉爽和干燥 – 您可以抢购纯黑色版本,搭配您衣橱中的所有物品.另外值得注意的是:该品牌还生产口罩。

通过在 2016 年创建泳帽系列,创始人 Nomvuyo Treffers 试图填补黑人社区运动服的空白。根据她的网站,“我是一位母亲,因为找不到适合我长长的头发和女儿的黑发的帽子而感到沮丧。”她在南非的产品系列包括不同尺寸的泳帽以及设计用于覆盖辫子和非洲式头发的泳镜。

铁人三项比赛是一项可以使用更多多样性的运动,只有不到 1% 的参与者是黑人。它也是成本最高的运动之一(仅必要的赛车就可能花费超过 1,000 美元),平均参与者每年的收入超过 100,000 美元。更令人震惊的是,铁人三项赛参赛者的平均家庭收入为 247,000 美元——考虑到设备和比赛费用加起来的速度有多快,这也不足为奇。

Soj Jibowu 意识到这些障碍(以及缺乏多样性),再加上他对这项运动的热情,激发了他创造一系列高品质且易于使用的产品。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp.

Rúguǒ nín yǒu dānjiān gōngyù, huòzhě zhǐshì bùxiǎng jiāng jiànshēn chē zuòwéi yǒngjiǔ zhuāngshì de yībùfèn, zhè kuǎn kě zhédié de xuǎnzé shìhé nín. Bùbǐ biāozhǔn yùn yī bǎn dà duōshǎo, tā kěyǐ hěn róngyì dì huá dào chuáng dǐxia huò zài liǎng cì shǐyòng zhī jiān huá rù bìchú. Suīrán nín wúfǎ xiàng zài biāozhǔn jiànshēn zìxíngchē shàng nàyàng jìnxíng jùliè de duànliàn, dàn tā yǒu bā gè zǔlì jíbié, yǐjí yīgè jiāncè jùlí, pèi sù, shíjiān, kǎlùlǐ shènzhì màibó de jiāncè qì. Zhè kuǎn zìxíngchē de shèjì hái ràng qíshǒu zuò dé gèng zhí, yóuyú shēntǐ zīshì bù nàme jījìn, yīncǐ chéngwéi bèi tòng rénshì dì jué jiā xuǎnzé.

Zài kǎolǜle Peloton hé qítā ángguì de zìxíngchē hòu, wǒ dìnggòule zhè liàng zìxíngchē. Tā zúgòu xiǎo, shìhé yǒuxiàn de kōngjiān, dàn jiāngù ér jiāngù. Ná qǐ tā hěn zhòng, dàn shǐyòng liǎng gè qián lún hěn róngyì guǎnlǐ. Wǒ bǎ tā cóng bìchú lǐ gǔn dào wǒ de kètīng, ránhòu pá shàngle chē. Wǒ chángshìle suǒyǒu de zhānglì shèzhì, fāxiàn tāmen dōu kěxíng. Nín kěyǐ qīngsōng de zài jiānshì qì shàng gēnzōng nín de jùlí, sùdù, shíjiān hé xīnlǜ.

Lìng yīgè zhédié móxíng, zhège móxíng yǒu yīgè éwài de éwài zǔlì dài, yòng yú zhēnzhèng de quánshēn duànliàn. Tā de yǐ zǐ shì zìxíngchē zuò yǐ shèjì wèi héng wò, bàn wò huò zhílì, shìhé suǒyǒu niánlíng hé nénglì de rén. Cóng bā gè zǔlì jíbié zhōng jìnxíng xuǎnzé, bìng zài xiǎnshì píng shàng gēnzōng nín de tǒngjì shùjù (bāokuò nín de xīnlǜ). Hái yǒu kòng jiān kěyǐ zài xiǎnshìqì shàng fàngzhì shǒujī huò píngbǎn diànnǎo, dàn tā fùgàile xiǎnshìqì píngmù.

Wǒ jiǎnzhí bù gǎn xiāngxìn zhège kuàngjià shì duōme jiāngù. Hěn gǎndòng! Dāng wǒ cǎi dé yuè lái yuè kuài shí, méiyǒu zhī zīshēng……jīhū méiyǒu zàoyīn. Yóuyú wǒmen jiāng zhè liàng zìxíngchē fàng zài shāfā pángbiān de jiātíng fángjiān lǐ, wǒ hé wǒ de qī zǐ kěyǐ zài shǐyòng zìxíngchē shí bù shòu gānrǎo de xīnshǎng wǒmen de diànshì jiémù.

Jǐnguǎn jīlěile 9,100 tiáo pínglùn, zhè kuǎn Yosuda zìxíngchē zài yàmǎxùn shàng réng bǎochíle 4.5 Xīng de píngjūn píngfēn——hěn róngyì lǐjiě wèishéme tā huì chéngwéi rénqún de zuì ài. Gāi shèjì jiāngù, ānjìng qiě gāodù kě tiáo, dàn chéngběn bù dào 400 měiyuán. Kèhù xǐhuān tā yìyú zǔzhuāng, xǔduō rén zhǐchū tā dì xìngnéng chāochūle tāmen duì jiàgé diǎn de yùqí. Zuò yǐ tiánchōng liánghǎo qiě kě tiáojié, jíshǐ zài zuì zhǎng de qí xíng zhōng yě néng bǎochí shūshì, jiànjìn shì zǔlì tiáojié qì tígōng yǔ gōnglù qí xíng xiāngsì de gǎnjué. Shènzhì shuǐpíng jià yě fàng zài kuàngjià shàng yìyú gòu dào de wèizhì, zhèngmíng měi yīgè xìjié dōu dédàole kǎolǜ.

Jǐnguǎn hēirén yùndòngyuán zhàn NBA,WBNA hé NFL qiúyuán de dà bùfèn, dàn dàibiǎo xìng sìhū jǐn zhǐ yú cǐ. Jǐnguǎn cúnzài, dàn hěn shǎo yǒu pǐnpái shì yóu zhǎng dé xiàng tāmen de rén dǎzào de. Gèng zāogāo de shì, xǔduō wúfǎ mǎnzú bùtóng qúntǐ de xūqiú. Méiyǒu liǎng gè yùndòngyuán yǒu xiāngtóng de tóufǎ, tǐxíng huò hùfū xūqiú. Rán’ér, yǒu hēirén yǒngyǒu de jiànshēn pǐnpái zhèngzài bāngzhù suōxiǎo měi gè yùndòngyuán de chājù.

Zhǎnwàng wèilái, zhòngduō hēirén yǒngyǒu de jiànshēn pǐnpái zhōng de 10 gè xúnqiú tōngguò shìhé měi gè shēntǐ de yùndòng zhuāng lái shǐ jiànshēn kōngjiān duōyàng huà.

Chéngwéi míngrén bìng bù yìwèizhe yīgè rén yǒu nénglì zài jiànshēnfáng lǐ gǎo zá, yóuqí shì kǎolǜ dào chóngfù zàoxíng zàochéng de sǔnhài. Nǚ yǎnyuán nī kě·ālǐ·pàkè (Nicole Ari Parker) shìtú jiějué tóufǎ kùnjìng, xǔduō nǚxìng rènwéi zhè shì duànliàn de zhàng’ài. Pàkè shuō, tā zài 2011 nián xiǎngdàole zhège xiǎngfǎ, bùjiǔ zhīhòu, wàikē yīshēng Regina M. Benjamin bóshì hūyù nǚxìng tíngzhǐ jiāng tóufǎ zuòwéi bìmiǎn tǐyù duànliàn de jièkǒu. Pàkè zài tā de wǎngzhàn shàng jiěshì shuō,“zhège quánguó xìng de hàozhào xìng yòngyǔ jīlì wǒ wánshàn Gymwrap duànliàn tóujīn, bìng zuìzhōng jiāng tāmen dài gěi nín.”

Parker wèi tā de tóu dài hé tóujīn xìliè shēnqǐngle zhuānlì, zhèxiē tóu dài hé tóujīn yóu Evapotech rèchuángdǎo, xīshī cáiliào zhì chéng – kě jiāng hànshuǐ cóng pífū shàng xī zǒu, ràng nín bǎochí liángshuǎng hé gānzào – nín kěyǐ qiǎnggòu chún hēisè bǎnběn, dāpèi nín yī chú zhōng de suǒyǒu wùpǐn. Lìngwài zhídé zhùyì de shì: Gāi pǐnpái hái shēngchǎn kǒuzhào.

Tōngguò zài 2016 nián chuàngjiàn yǒng mào xìliè, chuàngshǐ rén Nomvuyo Treffers shìtú tiánbǔ hēirén shèqū yùndòng fú de kòngbái. Gēnjù tā de wǎngzhàn,“wǒ shì yī wèi mǔqīn, yīnwèi zhǎo bù dào shìhé wǒ zhǎng zhǎng de tóufǎ hé nǚ’ér de hēi fǎ de màozi ér gǎndào jǔsàng.” Tā zài nánfēi de chǎnpǐn xìliè bāokuò bùtóng chǐcùn de yǒng mào yǐjí shèjì yòng yú fùgài biànzi hé fēizhōu shì tóufǎ de yǒng jìng.

Tiěrén sān xiàng bǐsài shì yī xiàng kěyǐ shǐyòng gèng duō duōyàng xìng de yùndòng, zhǐyǒu bù dào 1% de cānyù zhě shì hēirén. Tā yěshì chéngběn zuìgāo de yùndòng zhī yī (jǐn bìyào de sàichē jiù kěnéng huāfèi chāoguò 1,000 měiyuán), píngjūn cānyù zhě měinián de shōurù chāoguò 100,000 měiyuán. Gèng lìng rén zhènjīng de shì, tiěrén sān xiàng sài cānsài zhě de píngjūn jiātíng shōurù wéi 247,000 měiyuán——kǎolǜ dào shèbèi hé bǐsài fèiyòng jiā qǐlái de sùdù yǒu duō kuài, zhè yě bùzú wéi qí.

Soj Jibowu yìshí dào zhèxiē zhàng’ài (yǐjí quēfá duōyàng xìng), zài jiā shàng tā duì zhè xiàng yùndòng de rèqíng, jīfāle tā chuàngzào yī xìliè gāo pǐnzhí qiě yìyú shǐyòng de chǎnpǐn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng sang tiếng Việt Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp.

Nếu bạn có một căn hộ studio, hoặc đơn giản là không muốn có một chiếc xe đạp tập thể dục như một phần trang trí cố định của mình, thì tùy chọn có thể gấp lại này là dành cho bạn. Không lớn hơn nhiều so với bàn ủi tiêu chuẩn, nó có thể dễ dàng trượt xuống gầm giường hoặc vào tủ giữa các lần sử dụng. Mặc dù bạn sẽ không thể tập luyện mạnh mẽ như trên một chiếc xe đạp thể dục tiêu chuẩn, nhưng nó có tám mức kháng lực, cũng như một màn hình để biết thông tin chi tiết về khoảng cách, tốc độ, thời gian, lượng calo và thậm chí cả nhịp đập. Thiết kế của chiếc xe đạp này cũng giúp người lái ngồi thẳng hơn nhiều, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người bị đau lưng nhờ việc định vị cơ thể ít hung hăng hơn.

Tôi đã đặt mua chiếc xe đạp này sau khi xem xét chiếc Peloton và những chiếc xe đạp đắt tiền khác. Nó đủ nhỏ cho những không gian hạn chế, nhưng chắc chắn và vững chãi. Nó nặng để bốc, nhưng dễ dàng điều khiển với hai bánh trước. Tôi lăn nó từ một kho chứa trong tủ quần áo sang phòng khách của mình, và leo lên tàu. Tôi đã thử tất cả các cài đặt căng thẳng và thấy tất cả chúng đều khả thi. Bạn có thể theo dõi khoảng cách, tốc độ, thời gian và nhịp tim của mình trên màn hình một cách dễ dàng.

Một mô hình gấp khác, mô hình này có thêm một dải kháng lực bổ sung cho một bài tập toàn thân thực sự. Ghế xe đạp giống như ghế của nó được thiết kế để ngồi nghiêng, bán nghiêng hoặc thẳng đứng, phù hợp cho mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng. Chọn từ tám mức kháng cự và theo dõi số liệu thống kê của bạn (bao gồm cả nhịp tim) trên màn hình hiển thị. Ngoài ra còn có chỗ để đặt điện thoại hoặc máy tính bảng trên màn hình, nhưng nó che mất màn hình điều khiển.

Tôi không thể tin được rằng khung chắc chắn như thế nào Rất ấn tượng! Không có tiếng kêu cót két khi tôi đạp mạnh hơn và nhanh hơn … hầu như không có tiếng ồn nào cả. Và vì chúng tôi đặt chiếc xe đạp này trong phòng gia đình bên cạnh chiếc ghế dài, vợ tôi và tôi đều có thể thưởng thức các chương trình truyền hình mà không bị phân tâm khi đang sử dụng xe đạp.

Mặc dù đã tích lũy được 9.100 đánh giá, chiếc xe đạp Yosuda này đã cố gắng duy trì xếp hạng trung bình là 4,5 sao trên Amazon – và thật dễ hiểu tại sao nó lại trở thành món đồ yêu thích của đám đông. Thiết kế chắc chắn, yên tĩnh và có thể điều chỉnh cao, nhưng có giá dưới 400 đô la. Khách hàng thích rằng nó dễ lắp ráp và nhiều người lưu ý rằng nó hoạt động vượt trội và vượt xa những gì họ mong đợi đối với mức giá của nó. Ghế được đệm và có thể điều chỉnh tốt, tạo cảm giác thoải mái ngay cả trên những chuyến đi dài nhất của bạn và bộ điều chỉnh lực cản dần dần mang lại cảm giác tương tự như đi xe đường trường. Ngay cả giá đựng chai nước cũng được đặt trên khung ở vị trí dễ lấy, chứng tỏ mọi chi tiết cuối cùng đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Mặc dù các vận động viên Da đen chiếm phần lớn trong số các cầu thủ NBA, WBNA và NFL, nhưng sự đại diện dường như chỉ dừng lại ở đó. Bất chấp sự hiện diện của họ, rất ít thương hiệu được tạo ra bởi những người trông giống họ. Thậm chí tệ hơn, nhiều người không đáp ứng được nhu cầu của các nhóm đa dạng. Không có hai vận động viên nào có cùng nhu cầu về tóc, loại cơ thể hoặc nhu cầu chăm sóc da. Tuy nhiên, có những thương hiệu thể hình thuộc sở hữu của Người da đen đang giúp thu hẹp khoảng cách cho mọi vận động viên.

Phía trước, 10 trong số nhiều thương hiệu thể dục thuộc sở hữu của Người da đen đang tìm cách đa dạng hóa không gian tập thể dục với trang phục thể thao cho mọi cơ thể.

Là một người nổi tiếng không có nghĩa là người ta có thể đủ khả năng để tàn tạ trong phòng tập, đặc biệt là xem xét những thiệt hại do việc tạo kiểu nhiều lần. Nữ diễn viên Nicole Ari Parker đã tìm cách khắc phục tình trạng khó xử với mái tóc mà nhiều phụ nữ coi là rào cản trong việc tập luyện. Parker nói rằng cô ấy nghĩ ra ý tưởng này vào năm 2011, và không lâu sau đó, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ Regina M. Benjamin đã kêu gọi phụ nữ ngừng sử dụng chiếc váy của họ như một cái cớ để tránh hoạt động thể chất. Parker giải thích trên trang web của mình, “Lời kêu gọi hành động trên toàn quốc này đã truyền cảm hứng cho tôi để hoàn thiện các tiêu chí tập luyện Gymwrap và cuối cùng mang chúng đến cho bạn.”

Parker đã được cấp bằng sáng chế cho dòng băng đô và khăn rằn của mình được làm bằng vật liệu truyền nhiệt Evapotech, hút ẩm – thấm mồ hôi khỏi da, giúp bạn luôn mát mẻ và khô ráo – và bạn có thể chọn một phiên bản màu đen đặc để đi cùng mọi thứ trong tủ quần áo của mình . Cũng cần lưu ý: Thương hiệu này cũng sản xuất mặt nạ.

Bằng cách tạo ra dòng mũ bơi của mình vào năm 2016, người sáng lập Nomvuyo Treffers đã tìm cách lấp đầy khoảng trống trong trang phục năng động cho cộng đồng Da đen. Theo trang web của cô ấy, “Tôi là một người mẹ đã thất vọng vì không tìm thấy một chiếc mũ lưỡi trai có thể vừa với bộ tóc dài của tôi và những đứa con gái của tôi”. Dòng sản phẩm Nam Phi của cô bao gồm mũ bơi có các kích cỡ khác nhau cũng như kính bơi được thiết kế để đeo bím và kính bơi.

Đua ba môn phối hợp là một môn thể thao có thể sử dụng sự đa dạng hơn, với ít hơn một phần trăm người tham gia là người da đen. Đây cũng là một trong những môn thể thao bị cấm tốn kém nhất (chỉ cần một chiếc xe đạp đua cần thiết có thể lên tới 1.000 đô la) với mức thu nhập trung bình của người tham gia trên 100.000 đô la một năm. Sốc hơn nữa, thu nhập hộ gia đình trung bình của những người tham gia Ironman là $ 247,000 – không có gì lạ khi xem xét thiết bị và phí cuộc đua cộng lại nhanh như thế nào.

Soj Jibowu nhận thức được những rào cản này (và sự thiếu đa dạng), và điều này, cùng với niềm đam mê thể thao, là những gì đã truyền cảm hứng cho anh ấy để tạo ra một dòng sản phẩm chất lượng cao và dễ tiếp cận.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp ,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nehs.

0 responses on "Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.