Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5 là nội dung chi tiết bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online uy tín hoàn toàn miễn phí của Thầy Vũ. Những bài giảng và giáo án dạy học tiếng Trung online cũng như luyện thi HSK online của Thầy Vũ đều được chúng ta chia sẻ công khai trên hệ thống trang web của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn. Chúng ta hãy làm thêm bài tập ở dưới để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK lên một tầm cao mới nhé.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 4

Phía dưới là bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên cách luyện tập kỹ năng gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bạn nào chưa có bản cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản cập nhập mới nhất thì tải xuống ở link bên dưới nhé.

Hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu khóa học dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn,các bạn đừng bỏ lỡ khóa học này và hãy nhanh tay đăng ký nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster hiện nay đang có lớp học trực tuyến dành cho những bạn học viên không có điều kiện đến học offline,các bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Trung qua Skype của Thầy Vũ nhé.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Dưới đây là kênh chia sẻ tài liệu ôn thi HSK online miễn phí tốt nhất gồm các bộ đề thi thử HSK 1 online, thi thử HSK 2 online, thi thử HSK 3 online, thi thử HSK 4 online, thi thử HSK 5 online, thi thử HSK 6, thi thử HSK 7, thi thử HSK 8 và thi thử HSK 9 online hoàn toàn miễn phí.

Website thi thử HSK online thầy Vũ

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5 là nội dung chi tiết bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online uy tín hoàn toàn miễn phí của Thầy Vũ. Những bài giảng và giáo án dạy học tiếng Trung online cũng như luyện thi HSK online của Thầy Vũ đều được chúng ta chia sẻ công khai trên hệ thống trang web của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn. Chúng ta hãy làm thêm bài tập ở dưới để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK lên một tầm cao mới nhé.

语言障碍:告别“ Ving-lish”的时间

忘记教科书,尝试与人交谈。
在河内一所大学的一次研讨会上,一位学生问讲师:“目前英语教学有两种标准:英式英语和美式英语。我们应该采用哪一种?”讲师对这个问题感到很尴尬,因此英语系系主任介入说:“我们遵循教育部设定的标准”。

这个故事反映了越南教与学英语的现实:从小学到大学,老师和学生都是临时学习英语的。

世界上大多数英语课程都采用英英标准。在好莱坞电影或CNN之类的电视频道中,人们使用美式英语。同时,大多数越南英语老师在两种标准都不符合的环境中接受了培训。

我的一个朋友说他已经教了15年英语,但是现在他急于学习英语并获得B1和B2证书(欧洲通用语言参考框架的中级水平)。他说,他想要的是证书,而不是说技能,他认为这种技能“再也无法提高”。

越南既未选择英式英语也未选择美式英语,而是选择了Ving-lish。越南语的英语。这种英语在越南的老师和学生中很常见,但对于外国人来说却很奇怪,他们由于发音,口音重音和语调的差异而无法理解他们在说什么。长期使用越南语的越南人也发现很难说和听外国人说话。

以我自己为例。即使在英语考试的听力部分中获得高分(29/30),当我第一次进入美国学习时,我还是真的不知所措。在最初的几个月中,我在与同事交流,听老师讲课以及在小组中工作时遇到了麻烦。这使我在相当长的一段时间里都无法完成练习和作业。

到达美国七天后,我试图结识我的一位同学艾哈迈德(Ahmed)。我问他:“艾哈迈德,你几岁?”。他回答:“我很好,谢谢你?”。我再次问:“你几岁?”他再次回答:“我很好,谢谢。”经过一番解释,他说:“匡,您必须说’您多大了?’,并带有清晰的’老’。

我犯的这些常见错误也是许多越南人所犯的。原因是越南语的句子中没有结尾音或语调。

在最近举行的“ 2016-2020年间外语教学策略”研讨会上,教育和培训部长冯宣芽说,该国应与在新加坡成功引入英语的其他国家进行磋商。

起初,狮子国家说英语,这是非正式谈话中使用的一种语言,以确保每个公民都知道国际语言。英语流行之后,政府于2000年发起了一项运动,鼓励新加坡人用标准英语代替新加坡英语。这场运动流行起来,现在能说正确的英语是所有新加坡人的骄傲。

回到越南的故事。是时候选择一种通用的英语标准了。让我们停止以越南语教学英语。

如果我们将英语视为在全球一体化过程中将国家与其他国家联系起来的桥梁,那么我们应该说英语,以便每个人都能理解。

菲律宾吐口水落入中国之手

菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)于2016年9月6日出席在老挝万象举行的东盟峰会。

如果您是一个来自中国的压力越来越大的历史悠久的美国盟友,那么用粗俗的性称呼来形容这位美国总统可能不是一个好主意。

菲律宾领导人罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)与正常的总统相距甚远。而且他的行为-以及他的政府行为-在越来越多的层次上对华盛顿构成了严峻的挑战。

华盛顿与菲律宾的关系一直很复杂。菲律宾是1946年获得独立前的极少数美国殖民地之一,尽管美国保留了几个主权基地。随着中国的崛起以及南中国海(越南东海)对抗的加剧,大多数专家认为联系将会明显增强-实际上,这一假设是美国思想的关键之一,特别是在奥巴马政府宣布“亚洲”政策之后枢纽”在2012年。

然而,今年5月杜特尔特总统的选举使这种关系变得越来越困难,即使不是完全不可能的。到目前为止,这一举动的地缘战略意义是有限的。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung HSK online ngày 16 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5

Yǔyán zhàng’ài: Gàobié “Ving-lish” de shíjiān

wàngjì jiàokēshū, chángshì yǔ rén jiāotán.
Zài hénèi yī suǒ dàxué de yīcì yántǎo huì shàng, yī wèi xuéshēng wèn jiǎngshī:“Mùqián yīngyǔ jiàoxué yǒu liǎng zhǒng biāozhǔn: Yīng shì yīngyǔ hé měishì yīngyǔ. Wǒmen yīnggāi cǎiyòng nǎ yī zhǒng?” Jiǎngshī duì zhège wèntí gǎndào hěn gāngà, yīncǐ yīngyǔ xì xì zhǔrèn jièrù shuō:“Wǒmen zūnxún jiàoyù bù shè dìng de biāozhǔn”.

Zhège gùshì fǎnyìngle yuènán jiào yǔ xué yīngyǔ de xiànshí: Cóng xiǎoxué dào dàxué, lǎoshī hé xuéshēng dōu shì línshí xuéxí yīngyǔ de.

Shìjiè shàng dà duōshù yīngyǔ kèchéng dōu cǎiyòng yīng yīng biāozhǔn. Zài hǎoláiwù diànyǐng huò CNN zhī lèi de diànshì píndào zhōng, rénmen shǐyòng měishì yīngyǔ. Tóngshí, dà duōshù yuènán yīngyǔ lǎoshī zài liǎng zhǒng biāozhǔn dōu bù fúhé de huánjìng zhōng jiēshòule péixùn.

Wǒ de yīgè péngyǒu shuō tā yǐjīng jiàole 15 nián yīngyǔ, dànshì xiànzài tā jíyú xuéxí yīngyǔ bìng huòdé B1 hé B2 zhèngshū (ōuzhōu tōngyòng yǔyán cānkǎo kuàngjià de zhōngjí shuǐpíng). Tā shuō, tā xiǎng yào de shì zhèngshū, ér bùshì shuō jìnéng, tā rènwéi zhè zhǒng jìnéng “zài yě wúfǎ tígāo”.

Yuènán jì wèi xuǎnzé yīng shì yīngyǔ yě wèi xuǎnzé měishì yīngyǔ, ér shì xuǎnzéle Ving-lish. Yuènán yǔ de yīngyǔ. Zhè zhǒng yīngyǔ zài yuènán de lǎoshī hé xuéshēng zhōng hěn chángjiàn, dàn duìyú wàiguó rén lái shuō què hěn qíguài, tāmen yóuyú fāyīn, kǒuyīn zhòngyīn hé yǔdiào de chāyì ér wúfǎ lǐjiě tāmen zài shuō shénme. Chángqí shǐyòng yuènán yǔ de yuènán rén yě fāxiàn hěn nánshuō he tīng wàiguó rén shuōhuà.

Yǐ wǒ zìjǐ wéi lì. Jíshǐ zài yīngyǔ kǎoshì de tīnglì bùfèn zhōng huòdé gāo fēn (29/30), dāng wǒ dì yī cì jìnrù měiguó xuéxí shí, wǒ háishì zhēn de bùzhī suǒ cuò. Zài zuìchū de jǐ gè yuè zhōng, wǒ zài yǔ tóngshì jiāoliú, tīng lǎoshī jiǎngkè yǐjí zài xiǎozǔ zhōng gōngzuò shí yù dàole máfan. Zhè shǐ wǒ zài xiāngdāng zhǎng de yīduàn shíjiān lǐ dōu wúfǎ wánchéng liànxí hé zuòyè.

Dàodá měiguó qītiān hòu, wǒ shìtú jiéshì wǒ de yī wèi tóngxué ài hā mài dé (Ahmed). Wǒ wèn tā:“Ài hā mài dé, nǐ jǐ suì?”. Tā huídá:“Wǒ hěn hǎo, xièxiè nǐ?”. Wǒ zàicì wèn:“Nǐ jǐ suì?” Tā zàicì huídá:“Wǒ hěn hǎo, xièxiè.” Jīngguò yī fān jiěshì, tā shuō:“Kuāng, nín bìxū shuō’nín duōdàle?’, Bìng dài yǒu qīngxī de’lǎo’.

Wǒ fàn de zhèxiē chángjiàn cuòwù yěshì xǔduō yuènán rén suǒ fàn de. Yuányīn shì yuènán yǔ de jùzi zhōng méiyǒu jiéwěi yīn huò yǔdiào.

Zài zuìjìn jǔxíng de “2016-2020 niánjiān wàiyǔ jiàoxué cèlüè” yántǎo huì shàng, jiàoyù hé péixùn bùzhǎng féngxuānyá shuō, gāi guó yīngyǔ zài xīnjiāpō chénggōng yǐnrù yīngyǔ de qítā guójiā jìnxíng cuōshāng.

Qǐchū, shī zǐ guójiā shuō yīngyǔ, zhè shìfēi zhèngshì tánhuà zhōng shǐyòng de yī zhǒng yǔyán, yǐ quèbǎo měi gè gōngmín dōu zhīdào guójì yǔyán. Yīngyǔ liúxíng zhīhòu, zhèngfǔ yú 2000 nián fāqǐle yī xiàng yùndòng, gǔlì xīnjiāpō rén yòng biāozhǔn yīngyǔ dàitì xīnjiāpō yīngyǔ. Zhè chǎng yùndòng liúxíng qǐlái, xiànzài néng shuō zhèngquè de yīngyǔ shì suǒyǒu xīnjiāpō rén de jiāo’ào.

Huí dào yuènán de gùshì. Shì shíhòu xuǎnzé yī zhǒng tōngyòng de yīngyǔ biāozhǔnle. Ràng wǒmen tíngzhǐ yǐ yuènán yǔ jiàoxué yīngyǔ.

Rúguǒ wǒmen jiāng yīngyǔ shì wéi zài quánqiú yītǐ huà guòchéng zhōng jiàng guójiā yǔ qítā guójiā liánxì qǐlái de qiáoliáng, nàme wǒmen yīnggāi shuō yīng yǔ, yǐbiàn měi gèrén dōu néng lǐjiě.

Fēilǜbīn tǔkǒu shuǐ luò rù zhōngguó zhī shǒu

fēilǜbīn zǒngtǒng luō délǐ gē·dù tè ěr tè (Rodrigo Duterte) yú 2016 nián 9 yuè 6 rì chūxí zài lǎowō wànxiàng jǔxíng de dōngméng fēnghuì.

Rúguǒ nín shì yīgè láizì zhōngguó de yālì yuè lái yuè dà de lìshǐ yōujiǔ dì měiguó méngyǒu, nàme yòng cūsú dì xìng chēnghu lái xíngróng zhè wèi měiguó zǒngtǒng kěnéng bùshì yīgè hǎo zhǔyì.

Fēilǜbīn lǐngdǎo rén luō délǐ gē·dù tè ěr tè (Rodrigo Duterte) yǔ zhèngcháng de zǒngtǒng xiāngjù shén yuǎn. Érqiě tā de xíngwéi-yǐjí tā de zhèngfǔ xíngwéi-zài yuè lái yuè duō de céngcì shàng duì huáshèngdùn gòuchéngle yánjùn de tiǎozhàn.

Huáshèngdùn yǔ fēilǜbīn de guānxì yīzhí hěn fùzá. Fēilǜbīn shì 1946 nián huòdé dúlì qián de jí shǎoshù měiguó zhímíndì zhī yī, jǐnguǎn měiguó bǎoliúle jǐ gè zhǔquán jīdì. Suízhe zhōngguó de juéqǐ yǐjí nán zhōngguó hǎi (yuènán dōnghǎi) duìkàng de jiājù, dà duōshù zhuānjiā rènwéi liánxì jiāng huì míngxiǎn zēngqiáng-shíjì shang, zhè yī jiǎshè shì měiguó sīxiǎng de guānjiàn zhī yī, tèbié shì zài àobāmǎ zhèngfǔ xuānbù “yàzhōu” zhèngcè zhīhòu shūniǔ” zài 2012 nián.

Rán’ér, jīnnián 5 yuè dù tè ěr tè zǒngtǒng de xuǎnjǔ shǐ zhè zhǒng guānxì biàn dé yuè lái yuè kùnnán, jíshǐ bu shì wánquán bù kěnéng de. Dào mùqián wéizhǐ, zhè yī jǔdòng dì dìyuán zhànlüè yìyì shì yǒuxiàn de.

Phiên dịch tiếng Trung HSK online uy tín của Thầy Vũ được chuyển sang bản tiếng Việt rồi nha các bạn Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5

Rào cản ngôn ngữ: Đã đến lúc chia tay ‘Ving-lish’

Quên sách giáo khoa đi, thử nói chuyện với mọi người.
Trong một buổi hội thảo tại một trường đại học ở Hà Nội, một sinh viên đã hỏi giảng viên: “Hiện nay có hai tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Anh là Anh-Anh và Anh-Mỹ. Chúng ta nên áp dụng tiêu chuẩn nào?” Vị giảng viên tỏ ra lúng túng trước câu hỏi nên vị trưởng khoa tiếng Anh bước vào và nói: “Chúng tôi làm theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục”.

Câu chuyện này phản ánh thực trạng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: từ cấp tiểu học đến đại học, cả giáo viên và học sinh đều học tiếng Anh theo phương thức ad-hoc.

Hầu hết các chương trình giảng dạy tiếng Anh trên khắp thế giới đều áp dụng tiêu chuẩn Anh-Anh. Trong các bộ phim Hollywood hoặc các kênh truyền hình như CNN, người ta sử dụng tiếng Anh-Mỹ. Trong khi đó, phần lớn giáo viên tiếng Anh Việt Nam được đào tạo trong một môi trường không tuân theo hai tiêu chuẩn trên.

Một người bạn của tôi nói rằng anh ấy đã dạy tiếng Anh được 15 năm, nhưng giờ anh ấy đang gấp rút học tiếng Anh và lấy chứng chỉ B1 và B2 (cấp độ trung bình trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu). Anh ấy nói rằng anh ấy muốn các chứng chỉ, hơn là kỹ năng nói, điều mà anh ấy nghĩ “không thể cải thiện được nữa”.

Việt Nam đã không chọn Anh-Anh hay Anh-Mỹ, thay vào đó quốc gia này đã chọn Ving-lish; Tiếng Anh theo phong cách Việt Nam. Loại tiếng Anh này phổ biến trong giáo viên và học sinh Việt Nam, nhưng khá lạ đối với người nước ngoài, những người không thể hiểu họ đang nói gì do sự khác biệt về cách phát âm, trọng âm và ngữ điệu. Người Việt Nam sử dụng Viet-lish lâu năm cũng cảm thấy khó khăn khi nói và nghe người nước ngoài.

Lấy ví dụ về bản thân tôi. Ngay cả khi đạt điểm cao (29/30) trong phần nghe của một bài kiểm tra tiếng Anh, tôi thực sự choáng ngợp khi lần đầu tiên đến Hoa Kỳ học tập. Trong những tháng đầu tiên, tôi gặp khó khăn khi giao tiếp với đồng nghiệp, nghe giảng và làm việc nhóm. Điều này khiến tôi phải vật lộn với các bài tập và bài tập trong một thời gian khá dài.

Bảy ngày sau khi đến Mỹ, tôi cố gắng làm quen với Ahmed, một trong những người bạn học của tôi. Tôi hỏi anh ấy: “Ahmed, anh bao nhiêu tuổi?”. Anh ấy trả lời: “Tôi khỏe, cảm ơn, bạn?”. Tôi hỏi lại: “Em bao nhiêu tuổi?” Một lần nữa, anh ấy trả lời: “Tôi không sao, cảm ơn.” Sau một vài lời giải thích, anh ta nói: “Quang, bạn phải nói ‘bạn CŨ như thế nào?’, Rõ ràng là ‘già’.

Những lỗi phổ biến này tôi cũng đang mắc phải bởi rất nhiều người Việt Nam. Lý do là tiếng Việt không có âm kết thúc hoặc ngữ điệu trong câu.

Trong một cuộc hội thảo gần đây về “Chiến lược dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016 – 2020”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết Việt Nam nên tham khảo ý kiến của các nước đã đưa tiếng Anh thành công vào cả nước, như Singapore.

Lúc đầu, đất nước Sư tử nói tiếng Sing-lish, một ngôn ngữ được sử dụng trong các cuộc nói chuyện thân mật để đảm bảo rằng mọi công dân đều biết ngôn ngữ quốc tế. Sau khi tiếng Anh trở nên phổ biến, chính phủ đã phát động một chiến dịch vào năm 2000 khuyến khích người dân Singapore thay thế tiếng Sing-lish bằng tiếng Anh chuẩn. Chiến dịch đã thành công và giờ đây nói tiếng Anh chính xác là một niềm tự hào đối với tất cả người dân Singapore.

Trở lại câu chuyện của Việt Nam. Đã đến lúc chúng tôi chọn một tiêu chuẩn chung cho tiếng Anh. Hãy ngừng dạy tiếng Anh theo kiểu Việt Nam.

Nếu chúng ta xem tiếng Anh là nhịp cầu nối đất nước với các nước trong quá trình hội nhập toàn cầu thì chúng ta nên nói tiếng Anh để mọi người cùng hiểu.

Philippines ném vào tay Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự tiệc tối chào mừng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Viêng Chăn, Lào ngày 6 tháng 9 năm 2016.

Nếu bạn là một đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Trung Quốc, có lẽ không phải là ý kiến hay khi sử dụng một hình ảnh khiêu dâm thô thiển để mô tả tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte khác xa so với một tổng thống bình thường. Và hành vi của ông – và của chính phủ của ông – đang ngày càng đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với Washington ở nhiều cấp độ ngày càng phát triển.

Mối quan hệ của Washington với Philippines luôn phức tạp. Philippines là một trong số rất ít thuộc địa của Hoa Kỳ ở nước ngoài trước khi họ được trao trả độc lập vào năm 1946, mặc dù Hoa Kỳ vẫn giữ một số căn cứ có chủ quyền. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự đối đầu ngày càng gia tăng ở Biển Đông (Biển Đông của Việt Nam), hầu hết các chuyên gia tin rằng các mối liên kết sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể – thực sự, giả định đó là một trong những mấu chốt trong suy nghĩ của Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi chính quyền Obama công bố “Châu Á trục ”vào năm 2012.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử của Tổng thống Duterte vào tháng 5 năm nay đã khiến mối quan hệ đó ngày càng trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể. Cho đến nay, các tác động địa chiến lược của động thái đó đã bị hạn chế.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5 bài giảng số 9 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 5"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.