Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng đầy đủ và chi tiết nhất

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9 là chương trình đào tạo và giảng dạy các lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ là giảng viên chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 đến tiếng Trung HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 Sài Gòn. Hiện nay Thầy Vũ cùng các trợ giảng đang phát triển rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 để giúp các bạn học viên có thêm nguồn tài liệu học tiếng Trung HSK online mà không cần phải mua thêm các sách luyện thi HSK ở ngoài hiệu sách.

Các bạn hãy tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về để có thể cải thiện được khả năng gõ phím tiếng Trung cũng như ghi nhớ chữ Hán lâu hơn nhé. Dưới đây là toàn bộ nội dung cách tải mà Thầy Vũ sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn.

Xem thông tin bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Những bạn nào đang có nhu cầu tải bán hàng Trung Quốc thì có thể tham khảo khoá học Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL dưới đây của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo nhé. Chúc các bạn thành công với việc buôn bán nhé.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Các bạn ôn thi HSK mà không biết năng lực của mình đến đâu thì các bạn hãy tham khảo ứng dụng thi thử HSK rất hay sau đây. Các bạn xem thông tin đầy đủ tại link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

Tham gia thi thử HSK online cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 8 tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 8

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9

Hôm nay chúng ta cùng đi vào nội dung chính của bài học hôm nay ở ngay bên dưới nhé.

最近发生的Covid-19疫情表明,国内市场是企业的救命稻草。

传给Dien的另一个棘手的问题是电力计划以及如何避免先前计划的陷阱。

已经起草了备受期待的第八个计划,即到2045年的《国家电力发展计划》,但仍然有人担心能否实现这一庞大计划。

它预测,在未来的25年中,越南每年将需要近130亿美元,才能使其目前的发电能力翻三番。

但这还没有表明这笔钱的来源。
此外,最近太阳能和风能的繁荣已经使其产量远远超出计划,并给国家电网带来了巨大压力,使投资者感到沮丧。

虽然发展可再生能源是正确的方法,但可再生能源的实施已使其成为电力系统的瓶颈。

电力行业的一位高管感叹道:“在电力短缺的情况下操作电力系统很困难,但是现在电力供应过剩,这变得困难了很多倍。”缓解太阳能和风能繁荣的任务需要政府部门的新思路。

凭借Dien十多年来在受行业和贸易政策直接影响的地方行政管理方面的经验,他有望有效解决这一问题。

除长期的战略问题外,迪恩还面临许多眼前的问题,例如商业欺诈,汽油掺假以及政府监督不力的加油站如雨后春笋般出现,部委项目蒙受了数百万美元的损失或停滞了多年。

最后但并非最不重要的一点是,部长还面临着继续进行行政改革和解决内部问题的压力。

迪恩星期四被任命为贸易部长,是新政府任命的12名新部长和部门首长之一。

为什么银行的利润激增?

一名雇员在河内一家银行点数越南纸币。

多数银行报告称,随着信贷增长的恢复,第一季度利润激增,它们暂时停止计提坏账准备。
在公布第一季度收益数据的10家左右贷方中,大多数贷方利润增长了50%以上,其中有些甚至翻了一番或三倍。

多数银行报告称,随着信贷增长的恢复,第一季度利润激增,它们暂时停止计提坏账准备。
在公布第一季度收益数据的10家左右贷方中,大多数贷方利润增长了50%以上,其中有些甚至翻了一番或三倍。

河内地铁将于本月开始商业运营

河内首条从Cat Linh到Ha Dong的地铁服务预计将于4月份开始商业运营。
交通部和河内人民委员会正在根据法国安全咨询协会财团Apave-Certifier-Tricc的建议总结最后的细节,以便地铁可以在本月移交给城市。交通部长Nguyen Van The周五说。

这些建议涉及人员培训,安全措施及其他方面,最近两个月,有关部门一直在努力。

建造地铁的公司中铁第六集团于3月31日开始将地铁移交给地方当局的过程,预计该过程至少需要三周。

这条线在高架轨道上运行13公里,经过12个车站,从市区的东大区到城市西南部的下东区的颜恩贾。

去年12月,它完成了为期20天的测试运行,包括安全评估程序。

企业在大流行后开始招聘竞赛

公司在大流行后恢复业务时正寻求雇用各种技能的员工。

公司在大流行后恢复业务时正寻求雇用各种技能的员工。

HCMC西贡高科技园区的电子元件制造商Nidec Servo Vietnam Corporation计划今年将非熟练工人的人数增加30%。

该公司人力资源主管Nguyen Thi Nhat Tuyen表示:“我们已经收到订单,因此需要雇用。”

自3月份以来,该国最大的信息和技术中心HCMC的Quang Trung软件城的许多公司,例如软件开发商MISA JSC,Aegona和TMA Solution,以及科技公司Swiss Post Solutions都已开始招募。 TMA一直在为其最新的5G和物联网项目寻求雇用100名电信工程师。

劳动力需求和劳动力市场信息预测中心(FALMI)HCMC预计,第二季度将雇用68,600-73,500人,其中85.7%是网络安全专家和程序员等高技能工人。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này lớp luyện thi HSK 7 online ngày 10 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9

Zuìjìn fāshēng de Covid-19 yìqíng biǎomíng, guónèi shìchǎng shì qǐyè de jiùmìng dàocǎo.

Chuán gěi Dien de lìng yīgè jíshǒu de wèntí shì diànlì jìhuà yǐjí rúhé bìmiǎn xiānqián jìhuà de xiànjǐng.

Yǐjīng qǐcǎoliǎo bèi shòu qídài de dì bā gè jìhuà, jí dào 2045 nián de “guójiā diànlì fāzhǎn jìhuà”, dàn réngrán yǒurén dānxīn néng fǒu shíxiàn zhè yī pángdà jìhuà.

Tā yùcè, zài wèilái de 25 nián zhōng, yuènán měinián jiāng xūyào jìn 130 yì měiyuán, cáinéng shǐ qí mùqián de fǎ diàn nénglì fān sān fān.

Dàn zhè hái méiyǒu biǎomíng zhè bǐ qián de láiyuán.
Cǐwài, zuìjìn tàiyángnéng hé fēngnéng de fánróng yǐjīng shǐ qí chǎnliàng yuǎn yuǎn chāochū jìhuà, bìng gěi guójiā diànwǎng dài láile jùdà yālì, shǐ tóuzī zhě gǎndào jǔsàng.

Suīrán fāzhǎn kě zàishēng néngyuán shì zhèngquè de fāngfǎ, dàn kě zàishēng néngyuán de shíshī yǐ shǐ qí chéngwéi diànlì xìtǒng de píngjǐng.

Diànlì hángyè de yī wèi gāo guǎn gǎntàn dào:“Zài diànlì duǎnquē de qíngkuàng xià cāozuò diànlì xìtǒng hěn kùnnán, dànshì xiànzài diànlì gōngyìng guòshèng, zhè biàn dé kùnnánle hěnduō bèi.” Huǎnjiě tàiyángnéng hé fēngnéng fánróng de rènwù xūyào zhèngfǔ bùmén de xīn sīlù.

Píngjiè Dien shí duōnián lái zài shòu hángyè hé màoyì zhèngcè zhíjiē yǐngxiǎng dì dìfāng xíngzhèng guǎnlǐ fāngmiàn de jīngyàn, tā yǒuwàng yǒuxiào jiějué zhè yī wèntí.

Chú chángqí de zhànlüè wèntí wài, dí ēn hái miànlín xǔduō yǎnqián de wèntí, lìrú shāngyè qīzhà, qìyóu chān jiǎ yǐjí zhèngfǔ jiāndū bùlì de jiāyóu zhàn rú yǔhòuchūnsǔn bān chūxiàn, bùwěi xiàngmù méngshòule shù bǎi wàn měiyuán de sǔnshī huò tíngzhìle duō nián.

Zuìhòu dàn bìngfēi zuì bù chóng yào de yīdiǎn shì, bùzhǎng hái miànlínzhe jìxù jìn háng háng zhèng gǎigé hé jiějué nèibù wèntí de yālì.

Dí ēn xīngqísì bèi rènmìng wèi màoyì bùzhǎng, shì xīn zhèngfǔ rènmìng de 12 míng xīn bùzhǎng hé bùmén shǒuzhǎng zhī yī.

Wèishéme yínháng de lìrùn jīzēng?

Yī míng gùyuán zài hénèiyījiā yínháng diǎnshù yuènán zhǐbì.

Duōshù yínháng bàogào chēng, suízhe xìndài zēngzhǎng de huīfù, dì yī jìdù lìrùn jīzēng, tāmen zhànshí tíngzhǐ jì tí huàizhàng zhǔnbèi.
Zài gōngbù dì yī jìdù shōuyì shùjù de 10 jiā zuǒyòu dàifāng zhōng, dà duōshù dàifāng lìrùn zēngzhǎngle 50%yǐshàng, qízhōng yǒuxiē shènzhì fānle yī fān huò sān bèi.

Duōshù yínháng bàogào chēng, suízhe xìndài zēngzhǎng de huīfù, dì yī jìdù lìrùn jīzēng, tāmen zhànshí tíngzhǐ jì tí huàizhàng zhǔnbèi.
Zài gōngbù dì yī jìdù shōuyì shùjù de 10 jiā zuǒyòu dàifāng zhōng, dà duōshù dàifāng lìrùn zēngzhǎngle 50%yǐshàng, qízhōng yǒuxiē shènzhì fānle yī fān huò sān bèi.

Hénèi dìtiě jiāng yú běn yuè kāishǐ shāngyè yùnyíng

hénèi shǒu tiáo cóng Cat Linh dào Ha Dong dì dìtiě fúwù yùjì jiāng yú 4 yuèfèn kāishǐ shāngyè yùnyíng.
Jiāotōng bù hé hénèi rénmín wěiyuánhuì zhèngzài gēnjù fàguó ānquán zīxún xiéhuì cáituán Apave-Certifier-Tricc de jiànyì zǒngjié zuìhòu de xìjié, yǐbiàn dìtiě kěyǐ zài běn yuè yíjiāo gěi chéngshì. Jiāotōng bùzhǎng Nguyen Van The zhōu wǔ shuō.

Zhèxiē jiànyì shèjí rényuán péixùn, ānquán cuòshī jí qítā fāngmiàn, zuìjìn liǎng gè yuè, yǒuguān bùmén yīzhí zài nǔlì.

Jiànzào dìtiě de gōngsī zhōngtiě dì liù jítuán yú 3 yuè 31 rì kāishǐ jiāng dìtiě yíjiāo gěi dìfāng dāngjú de guòchéng, yùjì gāi guòchéng zhìshǎo xūyào sān zhōu.

Zhè tiáo xiàn zài gāojià guǐdào shàng yùnxíng 13 gōnglǐ, jīngguò 12 gè chēzhàn, cóng shì qū de dōng dà qū dào chéngshì xīnán bù de xià dōngqū de yán ēn jiǎ.

Qùnián 12 yuè, tā wánchéngle wéiqí 20 tiān de cèshì yùnxíng, bāokuò ānquán pínggū chéngxù.

Qǐyè zài dà liúxíng hòu kāishǐ zhāopìn jìngsài

gōngsī zài dà liúxíng hòu huīfù yèwù shí zhèng xúnqiú gùyòng gè zhǒng jìnéng de yuángōng.

Gōngsī zài dà liúxíng hòu huīfù yèwù shí zhèng xúnqiú gùyòng gè zhǒng jìnéng de yuángōng.

HCMC xīgòng gāo kējì yuánqū de diànzǐ yuánjiàn zhìzào shāng Nidec Servo Vietnam Corporation jìhuà jīnnián jiāng fēi shúliàn gōngrén de rénshù zēngjiā 30%.

Gāi gōngsī rénlì zīyuán zhǔguǎn Nguyen Thi Nhat Tuyen biǎoshì:“Wǒmen yǐjīng shōu dào dìngdān, yīncǐ xūyào gùyòng.”

Zì 3 yuèfèn yǐlái, gāi guó zuìdà de xìnxī hé jìshù zhōngxīn HCMC de Quang Trung ruǎnjiàn chéng de xǔduō gōngsī, lìrú ruǎnjiàn kāifā shāng MISA JSC,Aegona hé TMA Solution, yǐjí kējì gōngsī Swiss Post Solutions dōu yǐ kāishǐ zhāomù. TMA yīzhí zài wéi qí zuìxīn de 5G hé wù liánwǎng xiàngmù xúnqiú gùyòng 100 míng diànxìn gōngchéngshī.

Láodònglì xūqiú hé láodònglì shìchǎng xìnxī yùcè zhōngxīn (FALMI)HCMC yùjì, dì èr jìdù jiāng gùyòng 68,600-73,500 rén, qízhōng 85.7%Shì wǎngluò ānquán zhuānjiā hé chéngxù yuán děng gāo jìnéng gōngrén.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 cho bài giảng hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9

Các đợt bùng phát Covid-19 gần đây cho thấy thị trường nội địa là cứu cánh cho các doanh nghiệp.

Một vấn đề nhức nhối khác được truyền lại cho Điền là quy hoạch điện và cách tránh những cạm bẫy của các quy hoạch trước đó.

Quy hoạch thứ tám rất được mong đợi, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2045, đã được soạn thảo, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại về việc liệu kế hoạch khổng lồ này có thể đạt được hay không.

Dự báo trong 25 năm tới, Việt Nam sẽ cần gần 13 tỷ USD mỗi năm để có thể tăng gấp ba lần công suất phát điện hiện tại.

Nhưng nó vẫn chưa cho biết số tiền này sẽ đến từ đâu.
Hơn nữa, sự bùng nổ về điện mặt trời và điện gió gần đây đã khiến sản lượng của chúng vượt xa kế hoạch và gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia, khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Mặc dù phát triển năng lượng tái tạo là con đường đúng đắn nhưng việc triển khai nó đã khiến nó trở thành một điểm nghẽn trong hệ thống điện.

Một lãnh đạo ngành điện than thở: “Vận hành hệ thống điện khi thiếu điện đã khó, nay thừa cung còn khó hơn gấp nhiều lần”. Nhiệm vụ giảm bớt sự bùng nổ năng lượng mặt trời và điện gió đòi hỏi phải có tư duy mới từ Bộ.

Với kinh nghiệm điều hành chính quyền ở các địa phương, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách công thương, trong hơn một thập kỷ qua, ông Điền được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.

Bên cạnh những vấn đề chiến lược dài hạn, Điền còn phải đối mặt với nhiều vấn đề trước mắt như gian lận thương mại, pha trộn xăng dầu và sự mọc lên như nấm của các trạm xăng với sự giám sát kém của chính phủ, các dự án của Bộ thua lỗ hàng triệu đô la hoặc bị đình trệ trong nhiều năm.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Bộ trưởng cũng phải đối mặt với áp lực tiếp tục cải cách hành chính và giải quyết các vấn đề nội bộ.

Ông Điền được bổ nhiệm làm bộ trưởng thương mại vào thứ Năm, một trong 12 bộ trưởng và trưởng bộ mới được chính phủ mới đặt tên.

Tại sao lợi nhuận của các ngân hàng tăng mạnh?

Một nhân viên kiểm đếm tiền giấy Việt Nam tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Hầu hết các ngân hàng đều báo cáo lợi nhuận tăng đột biến trong quý đầu tiên do tăng trưởng tín dụng phục hồi và họ tạm dừng trích lập dự phòng nợ xấu.
Trong số 10 người cho vay đã công bố số liệu thu nhập của họ trong quý đầu tiên, hầu hết đều thấy lợi nhuận tăng hơn 50% với một số thậm chí tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần.

Hầu hết các ngân hàng đều báo cáo lợi nhuận tăng đột biến trong quý đầu tiên do tăng trưởng tín dụng phục hồi và họ tạm dừng trích lập dự phòng nợ xấu.
Trong số 10 người cho vay đã công bố số liệu thu nhập của họ trong quý đầu tiên, hầu hết đều thấy lợi nhuận tăng hơn 50% với một số thậm chí tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần.

Tàu điện ngầm Hà Nội bắt đầu hoạt động thương mại trong tháng này

Dịch vụ tàu điện ngầm đầu tiên của Hà Nội từ Cát Linh đến Hà Đông dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng Tư.
Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tiến hành hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trên cơ sở khuyến nghị của Liên danh tư vấn an toàn Pháp Apave-Certifier-Tricc để có thể bàn giao tàu điện ngầm cho thành phố trong tháng này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết vào thứ Sáu.

Các khuyến nghị liên quan đến đào tạo nhân viên, các biện pháp an toàn và các biện pháp khác, và các nhà chức trách đã làm việc với chúng trong hai tháng qua.

Công ty xây dựng tàu điện ngầm, China Railway Sixth Group, đã bắt đầu quá trình bàn giao tàu điện ngầm cho chính quyền địa phương vào ngày 31/3 và quá trình này dự kiến sẽ mất ít nhất ba tuần.

Tuyến chạy dài 13 km trên đường ray trên cao qua 12 ga từ trung tâm quận Đống Đa đến Yên Nghĩa quận Hà Đông ở phía tây nam thành phố.

Nó đã hoàn thành đợt chạy thử nghiệm kéo dài 20 ngày, bao gồm các thủ tục đánh giá an toàn, vào tháng 12 năm ngoái.

Các doanh nghiệp bắt đầu cuộc đua tuyển dụng sau đại dịch

Các công ty đang tìm cách thuê nhân viên trên tất cả các kỹ năng khi họ tiếp tục kinh doanh sau đại dịch.

Các công ty đang tìm cách thuê nhân viên trên tất cả các kỹ năng khi họ tiếp tục kinh doanh sau đại dịch.

Nidec Servo Vietnam Corporation, nhà sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn của TP.HCM, có kế hoạch tăng số lượng lao động phổ thông lên 30 phần trăm trong năm nay.

“Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng và vì vậy cần tuyển dụng”, bà Nguyễn Thị Nhật Tuyền, Trưởng bộ phận nhân sự của công ty cho biết.

Nhiều công ty tại Thành phố Phần mềm Quang Trung của Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm công nghệ và thông tin hàng đầu của cả nước, như nhà phát triển phần mềm MISA JSC, Aegona và TMA Solution và công ty công nghệ Swiss Post Solutions đã tuyển dụng kể từ tháng Ba. TMA đã và đang tìm cách tuyển dụng 100 kỹ sư viễn thông cho dự án 5G và internet vạn vật mới nhất của mình.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (FALMI) TP.HCM dự kiến sẽ tuyển dụng 68.600-73.500 người trong quý 2, 85,7% trong số đó là lao động có kỹ năng cao như chuyên gia an ninh mạng và lập trình viên.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9 bài giảng số 9 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.