Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng chi tiết của Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ trong một chuỗi hệ thống bài giảng giáo trình luyện thi HSK online và luyện thi HSKK online trên website luyện thi tiếng Trung HSK online cực kỳ uy tín và chất lượng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2. Bộ bài giảng trực tuyến chuyên đề luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ có sự sắp xếp các bài học rất chuyên nghiệp phù hợp với các bạn có từ trình độ tiếng Trung HSK 1 đến trình độ tiếng Trung HSK 9.

Các bạn truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này rất có ích cho các bạn trong việc nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Đăng ký khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do TYhạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải

Tham gia thi thử HSK online cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Có một thông tin vui cho các bạn là Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 9

Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10

Hôm nay chúng ta cùng xem chi tiết nội dung giáo án bài giảng mới nhất ngày 11 tháng 4 năm 2021 này nhé.

这部分是由于技术原因,因为越南将需要将美国制造的硬件集成到当前平台中,但更重要的是,因为河内不想让北京将任何此类举动视为其需要应对的威胁。

最终,当领导人在其工具包中使用正确的工具时,美国外交政策才最有效。奥巴马在访问期间有一个至关重要的机会与越南领导人美国进行沟通,以考虑是否以及在何种情况下取消剩余的武器禁令。奥巴马访美后,美国国会将有机会重新评估局势。但是,对越南实行武器禁令的实用性已经超过了其实用性。

没有当地支持,国外清理工作无济于事

詹姆斯·约瑟夫·肯德尔(James Joseph Kendall)在清理河内库加伊(Cau Giay)停滞的运河时,当地人惊讶地从他的口罩后面对着镜头微笑。
这个故事吸引了许多媒体的关注,河内市人民委员会主席向他颁发了徽章,以表示感谢。

这使我想起了另一条污染严重的水道:Nhieu Loc河。

我记得2014年,我在世界银行工作的朋友分享了有关Nhieu Loc河复活的文章,该河曾经是胡志明市居民的噩梦。我的朋友们无法掩饰他们的兴奋。

该项目由世界银行提供2.48亿美元贷款,国家预算提供6800万美元资金,并在2012年完成后证明是成功的。

在取得这一初步成就之后,世界银行又批准了越南4.5亿美元的贷款,以开展清理项目的第二阶段。

但是,大约一周前在Nhieu Loc河中发现了约14吨死鱼。当地人扔掉的被污染的水和垃圾再次使运河中毒,并使其恢复了昔日的状态。

Nhieu Loc河的悲剧和世界银行的项目使我感到奇怪:在詹姆斯·约瑟夫·肯德尔(James Joseph Kendall)的清理工作和他得到的所有赞誉之后,还会留下什么?

肯德尔(Kendall)每年都无法返回考加(Cau Giay)区的运河对其进行清洁。

这个由外国人设定的例子必须由当地人跟随,否则将毫无用处。

我已经看到国际上对越南的支持是多么有效,但是似乎一旦我们的外国朋友退居二线,当地为继续开展这些项目而作出的努力便落空了。

我知道日本已经投入了数百万美元为该国许多村庄提供职业培训,但政府未能将培训与人们找到受过培训的工作的方式联系起来。我也知道,许多公共设施都是在国际支持下建造的,但是没有管理就无法使用。

肯德尔(Kendall)收到的公众好评将无助于保持河内的运河和河流清洁,就像世界银行无法保护Nhieu Loc河一样。

如果当地人民只用双手鼓掌,国际支持就没有用。

奥巴马的访问表明越南现在是一个国家,而不是战争

与美国总统前两次访问越南不同,奥巴马抵达河内似乎不再因越美战争及其绵延不息的遗留问题而备受困扰。越南退伍军人和长期在河内的居民查克·塞西(Chuck Searcy)表示,这种关系“比上世纪的任何时候都好”。我的问题是越南-美国的“下一步是什么”。关系。
强烈的情感联系

十年前,当我问亨利·基辛格在纽约市接受采访时,他说他永远不会回答北越记者的提问。但是当我问他是否仍对越南苦涩时,他很激动。越南是我生命中的封闭篇章。我祝你好,祝越南好。”他说。令我惊讶的是,他一直告诉周围的客人他希望越南好,好像我觉得这对他说的是一件令人惊讶的事情。当我与美国总统吉米·卡特和美国陆军上将亚历山大·黑格等对越南战争产生重大影响的人们参加2006年在波士顿约翰·肯尼迪总统图书馆和博物馆举行的越南战争会议时,我提交了一份关于橙色探员的问题。 NBC主持人布莱恩·威廉姆斯(Brian Williams)没有读我的问题,而是宣布:“这里有一个北越南人”,好像在房间里放一个北越南人本身就是一个重要事件,这是另一个惊喜。当我访问加利福尼亚的奥兰治县时,人们建议我不要说话,因为我的北越口音可能会引起居住在该地的南越居民的紧张。

幸运的是,越南与美国的关系已经从通常在前敌人和陌生人之间发现的尴尬转变为我可以称之为强烈而又甜蜜的情感联系,并朝着更加温暖,光明的未来迈进了很长一段路。

其中许多是由越南战争退伍军人发起的。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung HSK online Thầy Vũ Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10

Zhè bùfèn shì yóuyú jìshù yuányīn, yīnwèi yuènán jiāng xūyào jiāng měiguó zhìzào de yìngjiàn jíchéng dào dāngqián píngtái zhōng, dàn gèng zhòngyào de shì, yīnwèi hénèi bùxiǎng ràng běijīng jiāng rènhé cǐ lèi jǔdòng shì wéi qí xūyào yìngduì de wēixié.

Zuìzhōng, dāng lǐngdǎo rén zài qí gōngjù bāo zhōng shǐyòng zhèngquè de gōngjù shí, měiguówàijiāo zhèngcè cái zuì yǒuxiào. Àobāmǎ zài fǎngwèn qíjiān yǒu yīgè zhì guān zhòngyào de jīhuì yǔ yuènán lǐngdǎo rén měiguójìnxíng gōutōng, yǐ kǎolǜ shìfǒu yǐjí zài hé zhǒng qíngkuàng xià qǔxiāo shèngyú de wǔqì jìnlìng. Àobāmǎ fǎng měi hòu, měiguó guóhuì jiāng yǒu jīhuì chóngxīn pínggū júshì. Dànshì, duì yuènán shíxíng wǔqì jìnlìng de shíyòng xìng yǐjīng chāoguòle qí shíyòng xìng.

Méiyǒu dāngdì zhīchí, guó wài qīnglǐ gōngzuò wújìyúshì

zhānmǔsī·yuēsèfū·kěn dé’ěr (James Joseph Kendall) zài qīnglǐ hénèi kù jiā yī (Cau Giay) tíngzhì de yùnhé shí, dāngdì rén jīngyà de cóng tā de kǒuzhào hòu miàn duìzhe jìngtóu wéixiào.
Zhège gùshì xīyǐnle xǔduō méitǐ de guānzhù, hénèi shì rénmín wěiyuánhuì zhǔxí xiàng tā bānfāle huīzhāng, yǐ biǎoshì gǎnxiè.

Zhè shǐ wǒ xiǎngqǐle lìng yītiáo wūrǎn yánzhòng de shuǐdào:Nhieu Loc hé.

Wǒ jìdé 2014 nián, wǒ zài shìjiè yínháng gōngzuò de péngyǒu fēnxiǎngle yǒuguān Nhieu Loc hé fùhuó de wénzhāng, gāi hé céngjīng shì húzhìmíng shì jūmín de èmèng. Wǒ de péngyǒumen wúfǎ yǎnshì tāmen de xīngfèn.

Gāi xiàngmù yóu shìjiè yínháng tígōng 2.48 Yì měiyuán dàikuǎn, guójiā yùsuàn tígōng 6800 wàn měiyuán zījīn, bìng zài 2012 nián wánchéng hòu zhèngmíng shì chénggōng de.

Zài qǔdé zhè yī chūbù chéngjiù zhīhòu, shìjiè yínháng yòu pīzhǔnle yuènán 4.5 Yì měiyuán de dàikuǎn, yǐ kāizhǎn qīnglǐ xiàngmù dì dì èr jiēduàn.

Dànshì, dàyuē yīzhōu qián zài Nhieu Loc hézhōng fāxiànle yuē 14 dūn sǐ yú. Dāngdì rén rēng diào de bèi wūrǎn de shuǐ hé lèsè zàicì shǐ yùnhé zhòngdú, bìng shǐ qí huīfùle xīrì de zhuàngtài.

Nhieu Loc hé de bēijù hé shìjiè yínháng de xiàngmù shǐ wǒ gǎndào qíguài: Zài zhānmǔsī·yuēsèfū·kěn dé’ěr (James Joseph Kendall) de qīnglǐ gōngzuò hé tā dédào de suǒyǒu zànyù zhīhòu, hái huì liú xià shénme?

Kěn dé’ěr (Kendall) měinián dōu wúfǎ fǎnhuí kǎo jiā (Cau Giay) qū de yùnhé duì qí jìnxíng qīngjié.

Zhège yóu wàiguó rén shè dìng de lìzi bìxū yóu dāngdì rén gēnsuí, fǒuzé jiāng háo wú yòngchù.

Wǒ yǐjīng kàn dào guójì shang duì yuènán de zhīchí shì duōme yǒuxiào, dànshì sìhū yīdàn wǒmen de wàiguó péngyǒu tuì jū èrxiàn, dāngdì wéi jìxù kāizhǎn zhèxiē xiàngmù ér zuòchū de nǔlì biàn luòkōngle.

Wǒ zhīdào rìběn yǐjīng tóurùle shù bǎi wàn měiyuán wèi gāi guó xǔduō cūnzhuāng tí gòng zhíyè péixùn, dàn zhèngfǔ wèi néng jiāng péixùn yǔ rénmen zhǎodào shòuguò péixùn de gōngzuò de fāngshì liánxì qǐlái. Wǒ yě zhīdào, xǔduō gōnggòng shèshī dōu shì zài guójì zhīchí xià jiànzào de, dànshì méiyǒu guǎnlǐ jiù wúfǎ shǐyòng.

Kěn dé’ěr (Kendall) shōu dào de gōngzhòng hǎopíng jiāng wú zhù yú bǎochí hénèi de yùnhé hé héliú qīngjié, jiù xiàng shìjiè yínháng wúfǎ bǎohù Nhieu Loc hé yīyàng.

Rúguǒ dāngdì rénmín zhǐ yòng shuāngshǒu gǔzhǎng, guó jì zhīchí jiù méiyǒu yòng.

Àobāmǎ de fǎngwèn biǎomíng yuènán xiànzài shì yīgè guójiā, ér bùshì zhànzhēng

yǔ měiguó zǒngtǒng qián liǎng cì fǎngwèn yuènán bùtóng, àobāmǎ dǐdá hénèi sìhū bù zài yīn yuèměi zhànzhēng jí qí miányán bù xī de yíliú wèntí ér bèi shòu kùnrǎo. Yuènán tuìwǔ jūnrén hé chángqí zài hénèi de jūmín chá kè·sāi xī (Chuck Searcy) biǎoshì, zhè zhǒng guānxì “bǐ shàng shìjì de rènhé shíhòu dōu hǎo”. Wǒ de wèntí shì yuènán-měiguó de “xià yībù shì shénme”. Guānxì.
Qiángliè de qínggǎn liánxì

shí nián qián, dāng wǒ wèn hēnglì·jī xīn gé zài niǔyuē shì jiēshòu cǎifǎng shí, tā shuō tā yǒngyuǎn bù huì huídá běiyuè jìzhě de tíwèn. Dànshì dāng wǒ wèn tā shìfǒu réng duì yuènán kǔsè shí, tā hěn jīdòng. Yuènán shì wǒ shēngmìng zhòng de fēngbì piānzhāng. Wǒ zhù nǐ hǎo, zhù yuènán hǎo.” Tā shuō. Lìng wǒ jīngyà de shì, tā yīzhí gàosù zhōuwéi de kèrén tā xīwàng yuènán hǎo, hǎoxiàng wǒ juédé zhè duì tā shuō de shì yī jiàn lìng rén jīngyà de shìqíng. Dāng wǒ yǔ měiguó zǒngtǒng jímǐ·kǎtè hé měiguó lùjūn shàng jiàng yàlìshāndà·hēi gé děng duì yuènán zhànzhēng chǎnshēng zhòngdà yǐngxiǎng de rénmen cānjiā 2006 nián zài bōshìdùn yuēhàn·kěnnídí zǒngtǒng túshū guǎn hé bówùguǎn jǔxíng de yuènán zhànzhēng huìyì shí, wǒ tíjiāole yī fèn guānyú chéngsè tàn yuán de wèntí. NBC zhǔchí rén bù lái’ēn·wēilián mǔ sī (Brian Williams) méiyǒu dú wǒ de wèntí, ér shì xuānbù:“Zhè li yǒu yīgè běiyuènán rén”, hǎoxiàng zài fángjiān lǐ fàng yīgè běi yuènán rén běnshēn jiùshì yīgè zhòngyào shìjiàn, zhè shì lìng yīgè jīngxǐ. Dāng wǒ fǎngwèn jiālìfúníyǎ de ào lán zhì xiàn shí, rénmen jiànyì wǒ bùyào shuōhuà, yīnwèi wǒ de běi yuè kǒuyīn kěnéng huì yǐnqǐ jūzhù zài gāi dì de nányuè jūmín de jǐnzhāng.

Xìngyùn de shì, yuènán yǔ měiguó de guānxì yǐjīng cóng tōngcháng zài qián dírén hé mòshēng rén zhī jiān fāxiàn de gāngà zhuǎnbiàn wèi wǒ kěyǐ chēng zhī wéi qiángliè ér yòu tiánmì de qínggǎn liánxì, bìng cháozhe gèngjiā wēnnuǎn, guāngmíng de wèilái màijìnle hěn zhǎng yīduàn lù.

Qízhōng xǔduō shì yóu yuènán zhànzhēng tuìwǔ jūnrén fà qǐ de.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài tập này nha Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10

Điều này một phần là do lý do kỹ thuật, vì Việt Nam sẽ cần phải tích hợp phần cứng do Mỹ sản xuất vào các nền tảng hiện tại của mình, nhưng quan trọng hơn là vì Hà Nội không muốn Bắc Kinh coi bất kỳ động thái nào như một mối đe dọa mà họ cần phải đáp trả.

Cuối cùng, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hiệu quả nhất khi các nhà lãnh đạo sử dụng các công cụ phù hợp trong bộ công cụ của họ. Obama có một cơ hội quan trọng trong chuyến thăm của mình để trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam về suy nghĩ của Hoa Kỳ về việc liệu lệnh cấm vũ khí còn lại có được dỡ bỏ hay không và trong hoàn cảnh nào. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có cơ hội đánh giá lại tình hình sau chuyến thăm của Obama. Nhưng công dụng của lệnh cấm vũ khí đối với Việt Nam đã hết hiệu quả.

Các nỗ lực làm sạch của nước ngoài không có kết quả nếu không có sự hỗ trợ của địa phương

James Joseph Kendall mỉm cười trước ống kính từ phía sau chiếc khẩu trang của mình khi người dân địa phương kinh ngạc chụp ảnh anh khi anh đang dọn dẹp một con kênh tù đọng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Câu chuyện đã thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trao tặng huy hiệu cho những nỗ lực của anh.

Điều này khiến tôi liên tưởng đến một con đường thủy bị ô nhiễm nặng khác: sông Nhiêu Lộc.

Tôi nhớ năm 2014, những người bạn của tôi làm việc cho Ngân hàng Thế giới đã chia sẻ những bài báo về sự sống lại của sông Nhiêu Lộc – nơi từng là cơn ác mộng của người dân TP.HCM. Những người bạn của tôi không giấu được sự phấn khích.

Dự án được tài trợ bởi khoản vay 248 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới và 68 triệu đô la từ ngân sách nhà nước, và được chứng minh là thành công khi hoàn thành vào năm 2012.

Sau thành tựu ban đầu này, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay thêm 450 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam để thực hiện giai đoạn hai của dự án làm sạch.

Tuy nhiên, khoảng 14 tấn cá chết được tìm thấy trên sông Nhiêu Lộc cách đây khoảng một tuần. Nước ô nhiễm và rác thải do người dân địa phương vứt bỏ đã làm nhiễm độc con kênh một lần nữa, và khiến nó trở lại trạng thái nguy hiểm.

Thảm kịch sông Nhiêu Lộc và dự án Ngân hàng Thế giới khiến tôi tự hỏi: Điều gì sẽ còn lại sau những nỗ lực dọn dẹp của James Joseph Kendall và tất cả những lời khen ngợi mà anh ấy đã nhận được?

Kendall không thể quay lại con kênh ở quận Cầu Giấy để làm sạch nó hàng năm.

Ví dụ này được đặt ra bởi một người nước ngoài phải được người dân địa phương làm theo nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì.

Tôi đã thấy sự hỗ trợ của quốc tế đối với Việt Nam có hiệu quả như thế nào, nhưng có vẻ như một khi những người bạn nước ngoài của chúng ta bước sang một bên, những nỗ lực của địa phương để tiếp tục các dự án này sẽ không thành công.

Tôi biết Nhật Bản đã đổ hàng triệu đô la vào việc đào tạo nghề cho nhiều ngôi làng trong nước, nhưng chính phủ đã không kết nối được việc đào tạo đó với một cách để mọi người tìm được công việc mà họ được đào tạo. Tôi cũng biết rằng nhiều cơ sở công cộng đã được xây dựng với sự hỗ trợ của quốc tế, nhưng không được sử dụng mà không có sự quản lý.

Những lời khen ngợi của công chúng mà Kendall nhận được sẽ không giúp ích gì cho việc giữ sạch các con kênh và con sông ở Hà Nội, giống như việc Ngân hàng Thế giới không thể bảo vệ sông Nhiêu Lộc.

Sự hỗ trợ của quốc tế là vô ích nếu người dân địa phương chỉ dùng tay để vỗ tay.

Chuyến thăm của Obama cho thấy Việt Nam bây giờ là một đất nước, không phải là một cuộc chiến

Không giống như hai chuyến thăm trước đây của các tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam, việc Obama đến Hà Nội dường như không còn bị ám ảnh bởi Chiến tranh Việt-Mỹ và di sản lâu dài của nó. Mối quan hệ “tốt đẹp hơn bất cứ lúc nào trong thế kỷ trước”, như lời của cựu chiến binh Việt Nam và cư dân Hà Nội lâu năm Chuck Searcy. Câu hỏi của tôi là “điều gì tiếp theo” cho Việt Nam-Hoa Kỳ. các mối quan hệ.
Liên kết cảm xúc mạnh mẽ

Khi tôi hỏi Henry Kissinger cho một cuộc phỏng vấn tại thành phố New York mười năm trước, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ trả lời các câu hỏi của một nhà báo Bắc Việt Nam. Nhưng anh ấy có xúc động khi tôi hỏi anh ấy có còn cay đắng về Việt Nam không. “Việt Nam là một chương khép lại trong cuộc đời tôi. Tôi chúc các bạn và tôi chúc Việt Nam tốt đẹp, ”anh nói. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy liên tục nói với những người khách xung quanh rằng anh ấy chúc Việt Nam tốt đẹp, như thể, tôi cảm thấy đó là một điều ngạc nhiên đối với anh ấy. Khi tôi tham dự một hội nghị về Chiến tranh Việt Nam vào năm 2006 tại Bảo tàng và Thư viện Tổng thống John F. Kennedy ở Boston với những người có ảnh hưởng lớn đến Chiến tranh Việt Nam, chẳng hạn như Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và Tướng quân Hoa Kỳ Alexander Haig, tôi đã trình câu hỏi về chất độc da cam. Một điều ngạc nhiên khác khi người dẫn chương trình Brian Williams của đài NBC, thay vì đọc câu hỏi của tôi, lại thông báo: “Có một người Bắc Việt ở đây,” như thể bản thân việc có một người Bắc Việt trong phòng là một sự kiện quan trọng. Khi tôi đến thăm Quận Cam ở California, mọi người khuyên tôi không nên nói vì giọng Bắc Việt của tôi có thể gây căng thẳng trong cộng đồng cư dân miền Nam Việt Nam sống ở đó.

May mắn thay, mối quan hệ Việt – Mỹ đã tiến một bước dài từ sự khó xử thường thấy giữa cựu thù và xa lạ, đến thứ mà tôi có thể gọi là một liên kết tình cảm cay đắng mãnh liệt đang hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, ấm áp hơn nhiều.

Rất nhiều trong số đó đã được khởi xướng bởi các cựu chiến binh Việt Nam.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 10"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.