Giáo trình củng cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế

Giáo trình củn cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế
Đánh giá post

 Bài tập về ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế cùng Thầy Vũ

Giáo trình củn cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế tiếp tục là bài giảng trực tuyến mà Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho học viên ChineMaster để cải thiện vốn ngữ pháp tiếng Trung HSK và ngữ pháp tiếng Trung HSKK trong khi đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển để luyện thi HSK 9 cấp cũng như luyện thi HSKK. Kênh luyện thi HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày sẽ đăng rất nhiều bài giảng hay và uy tín.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Giáo trình luyện nghe HSK 9 online bài tập ôn thi HSK 9 cấp tại link sau nhé

Giáo trình luyện nghe HSK 9 online bài tập ôn thi HSK 9 cấp

Các bạn nào muốn học tiếng Trung mà chưa biết đắt đầu từ đâu thì hãy nhanh tay  tham khảo giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự của Thầy biên soạn

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin là một trong những bộ gõ tiếng Trung Quốc được sử dụng rất phổ biến bởi người Trung Quốc trên khắp thế giới. Nếu bạn là người đang học tiếng Trung thì mình khuyên chân thành nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung này.

Hướng dẫn bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Bộ thi thử HSK online dành cho các bạn để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do TYhạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải trênh kênh Luyện thi HSK online.

Thi thử HSK online cùng Thầy Vũ 

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Bài học Giáo trình củng cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế

Giáo trình củng cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế tiếp tục là bài giảng trực tuyến mà Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho học viên ChineMaster để cải thiện vốn ngữ pháp tiếng Trung HSK và ngữ pháp tiếng Trung HSKK trong khi đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển để luyện thi HSK 9 cấp cũng như luyện thi HSKK.

蜂蜜最近成为头条新闻,它在改善上呼吸道感染症状方面优于通常的补救措施(更多内容见下文)。但这并不是蜂蜜第一次引起一些严重的轰动——没有双关语。通常被称为液态黄金,一些研究表明蜂蜜具有重大的健康益处。

这令人兴奋,因为对于大多数家庭来说,蜂蜜是一种全天然、容易获得、相对实惠的选择。以下是关于蜂蜜保护健康能力的研究、如何购买最佳品种以及将这种甜味剂加入膳食、小吃和饮料中的方法。

在 BMJ 循证医学杂志上的一篇新论文中,牛津大学的研究人员研究了 14 项先前发表的与蜂蜜缓解 URI 症状有效性相关的研究。他们发现,与常规治疗方法(如非处方药和抗生素)相比,蜂蜜改善了咳嗽频率和严重程度,并且可以作为抗生素的廉价替代品。

该研究的作者得出结论,需要进一步的对照试验。但该分析是出于对抗菌素耐药性的担忧,这在一定程度上与为 URI 过度使用抗生素有关。美国疾病控制与预防中心已将抗生素耐药性列为世界上最紧迫的公共卫生问题之一,2017 年的另一项研究发现蜂蜜可能是关键。伊利诺伊大学芝加哥分校的科学家们发现,蜜蜂制造的一种抗菌化合物可能成为新抗生素的基础。

2018 年发表在 Nutrients 杂志上的一篇论文回顾了蜂蜜对代谢综合征 (MetS) 的保护作用,这是一组在三分之一的美国成年人中发现的特定风险因素。要被诊断患有 MetS,您必须至少具备以下五个条件中的三个:腰围大(女性超过 35 英寸,男性超过 40 英寸);高血压;血液中有害的甘油三酯含量高;低“好”高密度脂蛋白胆固醇;和高血糖。

在论文中,研究人员阐述了蜂蜜可能有助于改善这些状况的原因。首先,蜂蜜的升糖指数较低,因此不会引发血糖和胰岛素水平的飙升,而且有助于提高胰岛素敏感性。蜂蜜还被证明可以通过降低甘油三酯以及总胆固醇和“坏”低密度脂蛋白胆固醇,同时增加“好”高密度脂蛋白来防止体重过度增加和改善脂质代谢。

蜂蜜的抗氧化特性也有助于减少氧化应激,这是 MetS 的核心机制之一。简而言之,氧化应激是破坏细胞的自由基的产生与身体对抗其有害影响的能力之间的不平衡。出于这些原因,研究人员得出结论,蜂蜜有很大的潜力被纳入 MetS 的管理,无论是预防性还是治疗性。

最近另一篇关于蜂蜜益处的论文探讨了它对抗动脉硬化的能力,动脉硬化是世界范围内的主要死亡原因。作者于 2019 年发表在 Nutrients 杂志上,指出蜂蜜含有 180 多种物质,包括天然糖分以及大量维生素、矿物质和植物化学物质。研究人员得出结论,蜂蜜中的抗氧化和抗炎化合物,除了抗氧化应激的能力外,也是其保护作用的关键因素。

较早的研究表明,食用高抗氧化蜂蜜确实会提高血液中的抗氧化水平,用蜂蜜代替加工糖可能有助于增强健康成年人的抗氧化防御。

最近发表在 Integrative Medicine Insights 杂志上的一篇关于蜂蜜在补充药物中使用的评论指出,蜂蜜具有益生元特性。益生元有助于发酵肠道中的有益细菌,包括双歧杆菌和乳酸杆菌。这种转变与更强的免疫功能和增强的心理健康有关。研究人员还注意到蜂蜜的抗病毒活性。

除了天然糖分和抗氧化剂外,蜂蜜还含有一些营养成分。例如,虽然每份的含量很少,但在蜂蜜中发现了 31 种矿物质——包括所有主要矿物质,如磷、钙、钾和镁。蜂蜜还含有大约 600 种挥发性化合物,被认为有助于其潜在的生物医学效果。

简而言之,蜂蜜不会在您的饮食中提供大量营养素,但它肯定不是空卡路里;研究人员仍在了解其复杂构成的功能优势。

蜂蜜中的天然保护性化学物质在很大程度上取决于它的生产地点和方式。已经识别出超过 300 种蜂蜜,根据蜜蜂采集的许多花蜜而有所不同。在最近对 90 个样品的一项研究中,荞麦蜂蜜被证明具有最强的抗氧化活性。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Giáo trình củn cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế.

Fēngmì zuìjìn chéngwéi tóutiáo xīnwén, tā zài gǎishàn shàng hūxīdào gǎnrǎn zhèngzhuàng fāngmiàn yōu yú tōngcháng de bǔjiù cuòshī (gèng duō nèiróng jiàn xiàwén). Dàn zhè bìng bùshì fēngmì dì yī cì yǐnqǐ yīxiē yánzhòng de hōngdòng——méiyǒu shuāngguān yǔ. Tōngcháng bèi chēng wèi yètài huángjīn, yīxiē yánjiū biǎomíng fēngmì jùyǒu zhòngdà de jiànkāng yìchu.

Zhè lìng rén xīngfèn, yīnwèi duìyú dà duō shǔ jiātíng lái shuō, fēngmì shì yī zhǒng quán tiānrán, róngyì huòdé, xiāngduì shíhuì de xuǎnzé. Yǐxià shì guānyú fēngmì bǎohù jiànkāng nénglì de yánjiū, rúhé gòumǎi zuì jiā pǐnzhǒng yǐjí jiāng zhè zhǒng tián wèi jì jiārù shànshí, xiǎochī hé yǐnliào zhōng de fāngfǎ.

Zài BMJ xún zhèng yīxué zázhì shàng de yī piān xīn lùnwén zhōng, niújīn dàxué de yánjiū rényuán yánjiūle 14 xiàng xiānqián fābiǎo de yǔ fēngmì huǎnjiě URI zhèngzhuàng yǒuxiào xìng xiāngguān de yánjiū. Tāmen fāxiàn, yǔ chángguī zhìliáo fāngfǎ (rú fēichǔfāngyào hé kàngshēngsù) xiāng bǐ, fēngmì gǎishànle késòu pínlǜ hé yánzhòng chéngdù, bìngqiě kěyǐ zuòwéi kàngshēngsù de liánjià tìdài pǐn.

Gāi yánjiū de zuòzhě dé chū jiélùn, xūyào jìnyībù de duìzhào shìyàn. Dàn gāi fēnxī shì chū yú duìkàngjùnsù nài yào xìng de dānyōu, zhè zài yīdìng chéngdù shàng yǔ wéi URI guòdù shǐyòng kàngshēngsù yǒuguān. Měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn yǐ jiāng kàngshēngsù nài yào xìng liè wèi shìjiè shàng zuì jǐnpò de gōnggòng wèishēng wèntí zhī yī,2017 nián de lìng yī xiàng yánjiū fāxiàn fēngmì kěnéng shì guānjiàn. Yīlìnuòyī dàxué zhījiāgē fēnxiào de kēxuéjiāmen fāxiàn, mìfēng zhìzào de yī zhǒng kàngjùn huàhéwù kěnéng chéngwéi xīn kàngshēngsù de jīchǔ.

2018 Nián fābiǎo zài Nutrients zázhì shàng de yī piān lùnwén huígùle fēngmì duì dàixiè zònghé zhēng (MetS) de bǎohù zuòyòng, zhè shì yī zǔ zài sān fēn zhī yī dì měiguó chéngnián rén zhōng fāxiàn de tèdìng fēngxiǎn yīnsù. Yào bèi zhěnduàn huàn yǒu MetS, nín bìxū zhìshǎo jùbèi yǐxià wǔ gè tiáojiàn zhōng de sān gè: Yāowéi dà (nǚxìng chāoguò 35 yīngcùn, nánxìng chāoguò 40 yīngcùn); gāo xiěyā; xiěyè zhōng yǒuhài de gānyóu sān zhǐ hánliàng gāo; dī “hǎo” gāo mìdù zhī dànbái dǎngùchún; hé gāo xiětáng.

Zài lùnwén zhōng, yánjiū rényuán chǎnshùle fēngmì kěnéng yǒu zhù yú gǎishàn zhèxiē zhuàngkuàng de yuányīn. Shǒuxiān, fēngmì de shēng táng zhǐshù jiào dī, yīncǐ bù huì yǐnfā xiětáng hé yídǎosù shuǐpíng de biāoshēng, érqiě yǒu zhù yú tígāo yídǎosù mǐngǎn xìng. Fēngmì hái bèi zhèngmíng kěyǐ tōngguò jiàngdī gānyóu sān zhǐ yǐjí zǒng dǎngùchún hé “huài” dī mìdù zhī dànbái dǎngùchún, tóngshí zēngjiā “hǎo” gāo mìdù zhī dànbái lái fángzhǐ tǐzhòng guòdù zēngjiā hé gǎishàn zhī zhí dàixiè.

Fēngmì de kàng yǎnghuà tèxìng yěyǒu zhù yú jiǎnshǎo yǎnghuà yìng jī, zhè shì MetS de héxīn jīzhì zhī yī. Jiǎn ér yán zhī, yǎnghuà yìng jī shì pòhuài xìbāo de zìyóu jī de chǎnshēng yǔ shēntǐ duìkàng qí yǒuhài yǐngxiǎng de nénglì zhī jiān de bù pínghéng. Chū yú zhèxiē yuányīn, yánjiū rényuán dé chū jiélùn, fēngmì yǒu hěn dà de qiánlì bèi nàrù MetS de guǎnlǐ, wúlùn shì yùfáng xìng háishì zhìliáo xìng.

Zuìjìn lìng yī piān guānyú fēngmì yìchu dì lùnwén tàntǎole tā duì kàng dòngmài yìnghuà de nénglì, dòngmài yìnghuà shì shìjiè fànwéi nèi de zhǔyào sǐwáng yuányīn. Zuòzhě yú 2019 nián fābiǎo zài Nutrients zázhì shàng, zhǐchū fēngmì hányǒu 180 duō zhǒng wùzhí, bāokuò tiānrán tángfēn yǐjí dàliàng wéishēngsù, kuàng wùzhí hé zhíwù huàxué wùzhí. Yánjiū rényuán dé chū jiélùn, fēngmì zhōng de kàng yǎnghuà hé kàng yán huàhéwù, chúle kàng yǎnghuà yìng jī de nénglì wài, yěshì qí bǎohù zuòyòng de guānjiàn yīnsù.

Jiào zǎo de yánjiū biǎomíng, shíyòng gāo kàng yǎnghuà fēngmì quèshí huì tígāo xiěyè zhōng de kàng yǎnghuà shuǐpíng, yòng fēngmì dàitì jiāgōng táng kěnéng yǒu zhù yú zēngqiáng jiànkāng chéngnián rén de kàng yǎnghuà fángyù.

Zuìjìn fābiǎo zài Integrative Medicine Insights zázhì shàng de yī piān guānyú fēngmì zài bǔchōng yàowù zhòng shǐyòng de pínglùn zhǐchū, fēngmì jùyǒuyìshēng yuán tèxìng. Yìshēng yuán yǒu zhù yú fāxiào cháng dàozhōng de yǒu yì xìjùn, bāokuò shuāng qí gǎnjùn hé rǔsuān gǎnjùn. Zhè zhǒng zhuǎnbiàn yǔ gèng qiáng de miǎnyì gōngnéng hé zēngqiáng de xīnlǐ jiànkāng yǒuguān. Yánjiū rényuán hái zhùyì dào fēngmì de kàng bìngdú huóxìng.

Chúle tiānrán tángfēn hé kàng yǎnghuàjì wài, fēngmì hái hányǒu yīxiē yíngyǎng chéngfèn. Lìrú, suīrán měi fèn de hánliàng hěn shǎo, dàn zài fēngmì zhōng fāxiànle 31 zhǒng kuàng wùzhí——bāokuò suǒyǒu zhǔyào kuàng wùzhí, rú lín, gài, jiǎ hé měi. Fēngmì hái hányǒu dàyuē 600 zhǒng huīfā xìng huàhéwù, bèi rènwéi yǒu zhù yú qí qiánzài de shēngwù yīxué xiàoguǒ.

Jiǎn ér yán zhī, fēngmì bù huì zài nín de yǐnshí zhōng tígōng dàliàng yíngyǎngsù, dàn tā kěndìng bùshì kōng kǎlùlǐ; yánjiū rényuán réng zài liǎojiě qí fùzá gòuchéng de gōngnéng yōushì.

Fēngmì zhōng de tiānrán bǎohù xìng huàxué wùzhí zài hěn dà chéngdù shàng qǔjué yú tā de shēngchǎn dìdiǎn hé fāngshì. Yǐjīng shìbié chū chāoguò 300 zhǒng fēngmì, gēnjù mìfēng cǎijí de xǔduō huāmì ér yǒu suǒ bùtóng. Zài zuìjìn duì 90 gè yàngpǐn de yī xiàng yánjiū zhōng, qiáomài fēngmì bèi zhèngmíng jùyǒu zuì qiáng de kàng yǎnghuà huóxìng.

Bổ sung thêm dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Giáo trình củn cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế.

Mật ong đã gây chú ý gần đây với tin tức rằng nó tốt hơn các biện pháp khắc phục thông thường trong việc cải thiện các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên (thêm về điều này bên dưới). Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mật ong gây được tiếng vang nghiêm trọng — không có ý định chơi chữ. Thường được gọi là vàng lỏng, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng mật ong có những lợi ích sức khỏe lớn.

Điều đó thật thú vị, vì mật ong là một lựa chọn hoàn toàn tự nhiên, sẵn có, tương đối hợp lý cho hầu hết các hộ gia đình. Dưới đây là nghiên cứu về khả năng bảo vệ sức khỏe của mật ong, cách mua những loại mật ong tốt nhất và cách kết hợp chất tạo ngọt này vào các bữa ăn chính, đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Trong một bài báo mới trên tạp chí BMJ Evidence-Based Medicine, các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford đã xem xét 14 nghiên cứu được công bố trước đây liên quan đến hiệu quả của mật ong trong việc giảm các triệu chứng URI. Họ phát hiện ra rằng so với các phương pháp điều trị thông thường (như thuốc không kê đơn và thuốc kháng sinh), mật ong cải thiện cả tần suất và mức độ ho, nó và có thể dùng như một giải pháp thay thế kháng sinh rẻ tiền.

Các tác giả của nghiên cứu kết luận rằng cần có các thử nghiệm có đối chứng hơn nữa. Nhưng phân tích được thúc đẩy bởi mối quan tâm về tình trạng kháng thuốc kháng sinh, một phần có liên quan đến việc kê đơn quá mức kháng sinh cho các URI. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã đặt tên kháng kháng sinh là một trong những mối quan tâm sức khỏe cộng đồng cấp bách nhất trên thế giới và một nghiên cứu khác năm 2017 cho thấy mật ong có thể là chìa khóa. Các nhà khoa học của Đại học Illinois tại Chicago đã phát hiện ra rằng một hợp chất kháng khuẩn do ong mật tạo ra có thể trở thành cơ sở cho các loại kháng sinh mới.

Một bài báo năm 2018 được xuất bản trên tạp chí Nutrients đã xem xét tác dụng bảo vệ của mật ong đối với hội chứng chuyển hóa (MetS), một nhóm các yếu tố nguy cơ cụ thể được tìm thấy ở một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ. Để được chẩn đoán với MetS, bạn phải có ít nhất ba trong năm điều kiện: vòng eo lớn (trên 35 inch đối với phụ nữ và trên 40 inch đối với nam giới); huyết áp cao; lượng chất béo trung tính có hại trong máu cao; cholesterol HDL “tốt” thấp; và lượng đường trong máu cao.

Trong bài báo, các nhà nghiên cứu đưa ra lý do tại sao mật ong có thể giúp cải thiện những tình trạng này. Thứ nhất, mật ong có chỉ số đường huyết thấp, vì vậy nó không làm tăng lượng đường trong máu và mức insulin, đồng thời giúp tăng cường độ nhạy cảm với insulin. Mật ong cũng đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa tăng cân quá mức và cải thiện sự trao đổi chất lipid bằng cách giảm chất béo trung tính cũng như cholesterol toàn phần và cholesterol LDL “xấu”, đồng thời tăng HDL “tốt”.

Các đặc tính chống oxy hóa của mật ong cũng giúp giảm stress oxy hóa, một trong những cơ chế trung tâm của MetS. Tóm lại, stress oxy hóa là sự mất cân bằng giữa việc sản xuất các gốc tự do gây hại tế bào và khả năng cơ thể chống lại các tác động có hại của chúng. Vì những lý do này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng có tiềm năng mạnh mẽ để mật ong được tích hợp vào việc quản lý MetS, cả về mặt phòng ngừa và điều trị.

Một bài báo gần đây khác về lợi ích của mật ong khám phá khả năng chống lại sự xơ cứng động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Được xuất bản vào năm 2019, cũng trên tạp chí Nutrients, các tác giả chỉ ra rằng mật ong chứa hơn 180 chất – bao gồm đường tự nhiên cũng như rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất phytochemical. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong mật ong, ngoài khả năng chống lại stress oxy hóa, là những yếu tố quan trọng tạo nên lợi ích bảo vệ của nó.

Nghiên cứu cũ hơn cho thấy rằng tiêu thụ mật ong có chất chống oxy hóa cao thực sự làm tăng mức độ chống oxy hóa trong máu và việc thay thế đường đã qua chế biến bằng mật ong có thể giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa ở người lớn khỏe mạnh.

Một đánh giá gần đây về việc sử dụng mật ong trong y học miễn phí, được xuất bản trên tạp chí Integrative Medicine Insights, nói rằng mật ong có các đặc tính prebiotic. Prebiotics giúp lên men vi khuẩn có lợi trong đường ruột, bao gồm bifidobacteria và lactobacilli. Sự thay đổi này có liên quan đến chức năng miễn dịch mạnh hơn và tăng cường sức khỏe tinh thần. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận hoạt động chống vi rút của mật ong.

Ngoài lượng đường tự nhiên và chất chống oxy hóa, mật ong còn chứa một số chất dinh dưỡng. Ví dụ, mặc dù số lượng nhỏ trên mỗi khẩu phần, 31 khoáng chất đã được tìm thấy trong mật ong – bao gồm tất cả các khoáng chất chính, chẳng hạn như phốt pho, canxi, kali và magiê. Mật ong cũng chứa khoảng 600 hợp chất dễ bay hơi được cho là đóng góp vào các tác dụng y sinh tiềm tàng của nó.

Tóm lại, mật ong sẽ không cung cấp phần trăm lớn chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của bạn, nhưng chắc chắn nó không phải là calo rỗng; và các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu về các lợi ích chức năng của lớp trang điểm phức tạp của nó.

Các hóa chất bảo vệ tự nhiên trong mật ong phần lớn phụ thuộc vào nơi sản xuất và cách thức sản xuất. Hơn 300 loại mật ong đã được công nhận, chúng khác nhau dựa trên nhiều mật ong thu thập được. Trong một nghiên cứu gần đây với 90 mẫu, mật ong kiều mạch được chứng minh là có hoạt tính chống oxy hóa mạnh nhất.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Giáo trình củng cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Giáo trình củng cố ngữ pháp HSK và HSKK ứng dụng thực tế"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.