TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1

TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster
Đánh giá post

TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân cùng Thầy Vũ

TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1 là tiêu đề của bài học hôm nay lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Cơ sở 1. Đây là địa chỉ của Trụ sở Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mà Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 1 dến HSK 6, và rất nhiều khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z hay còn gọi là khóa học order Taobao 1688 Tmall. Hôm nay Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK Tiếng Trung HSK ChineMaster tiếp tục chia sẻ với các bạn giáo án giảng dạy tiếng Trung HSK online miễn phí của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đề làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK.

Nội dung bài giảng hôm nay các bạn xem chi tiết ở phần bên dưới nhé – TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1 sẽ giúp bạn nâng cao thêm kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của Thầy Vũ.

Các bạn đang học tiếng Trung thì nên tải bộ gõ tiếng Trung Sogou PinYin về máy tính để tập gõ tiếng Trung để có thể ghi nhớ bộ chữ Hán lâu hơn,các bạn xem chi tiết tại link sau nha.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học nhập hàng tiếng Trung tận gốc Taobao Tmall do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận 10 bài giảng số 10 tại link sau nhé

TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận 10 bài giảng số 10

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải

Ứng dụng thi thử HSK online thầy Vũ

Bài giảng TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1

Hôm nay mình chia sẻ thêm bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online của Thầy Vũ trên website tiengtrunghsk.net là chuyên trang chia sẻ rất nhiều kiến thức về ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK.

Nội dung bài giảng hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2021 TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1 như sau, các bạn chú dọc thật kỹ phần bên dưới nhé.

包括农业银行,BIDV和越南银行在内的国有银行目前提供的12个月利率为5.6%,而越南银行则为5.5%之一。私人贷方的12个月利率在5.1%至6.8%之间。

根据越南国家银行的数据,去年银行信贷增长了12.13%,今年的目标是增长12%。

然而,随着经济的复苏,SSI在1月份的报告中估计增长13%至14%。

随着房地产市场泡沫的发展,人们纷纷进入房地产行业

HCMC第9区的一个梯田房地产项目。

河内的白领Thieu Nguyen在河内工作了15年,从未想到自己会在不到六个月的时间里辞职并成为一名成功的房地产交易商。
一年前,他的世界永远改变了。他节省了大约15亿越南盾(合65,000美元)后,去了他的朋友,一位自由房地产经纪人,寻求建议。在越南有积蓄的情况下购买一块房地产是不费吹灰之力的。

当Thieu从朋友那里得知做一名房地产经纪人可能会多么有利可图时,他感到很不安。在房地产价格飞涨的情况下,Thieu的朋友在短短几年内就获得了将近100亿美元的财富用于再投资。

这几乎是Thieu在15年的辛勤工作和节省中所节省的金额的10倍。现在他也想吃一块蛋糕,辞掉工作并在2020年8月成为一名全职房地产经纪人。

在由于Covid-19短暂下跌之后,房地产市场开始再次反弹。在线交易网站batdongsan.com.vn的数据显示,土地价格从2020年12月底开始上涨,到2021年2月开始飙升。

越南房地产经纪人协会(VAR)的一份报告称,河内的Son Tay,Hoa Lac和Ba Vi地区等地的土地价格在2020年下半年再次上涨了一半。

在2021年初,河内的Dong Anh,Hoai Duc和Gia Lam地区出现了令人难以置信的增长,而在Quoc Oai,Thach That和Hoa Lac的某些地区,它们在短短12个月内增长了五倍。

市场的最新发展不仅成为媒体头条的话题,也成为超级富翁之间的热烈聊天的主要话题。

从房地产中获得的利润正在导致新手房地产经纪人的新潮流。 VAR说,大约有30万人从事房地产经纪人工作,只有10%的人有资格从事这项工作。

在经济放缓使他们长期工作后,其中一些人失业了一段时间。

几乎所有自由职业者在开始筹集种子资金时都需要承担一些风险。一些人通过抵押其资产从银行获得大笔贷款,另一些人则从愿意贷款的人那里借钱。

但是疯狂的委员会减轻了任何可能的焦虑。

前自然资源与环境部副部长党洪武(Dang Hung Vo)表示,在当前经济停滞的时期,似乎没有什么比房地产经纪人有利可图的了。

通常,代理商对最高20亿越南盾的交易获得2%的佣金率,这意味着立即达到4000万越南盾,而对于超过20亿越南盾的交易则获得1.5%或更低的佣金。

招聘平台Careerbuilder.vn的统计数据显示,在越南工作的人每个月的收入约为1700万。薪金范围为VND4.3-76.9百万。

经过几笔快速的交易,一个房地产经纪人在一个月内可以赚取相当于普通雇员多年薪水的费用,甚至比最高薪雇员的月薪还多。

一名新手Quan Tran吹嘘房地产交易如何帮助他比任何一个大学朋友更快地致富。

当他第一次听说林同省林下的土地价格上涨时,他带着房屋所有权文件到银行借了10亿越南盾,又从妻子的父母那里借了10亿越南盾,辞去了银行家的工作,开始了自由职业者的职业生涯。林下的房地产经纪人。

在短短几个月内,他进行了几笔交易,出售了2000平方米的土地并赚了数十亿越南盾。此外,他拥有两块土地,这是自半年前购买以来,价格翻了一番的土地。

最近出现的泡沫,一个警示的故事

自2021年初以来,河内,富安,平富,华平和平顺的房价出现了惊人的上涨。

据房地产咨询公司第一太平戴维斯(Savills)称,全球房地产市场正在放缓,但越南仍未保持稳定增长。

根据VAR的数据,过去12个月中,HCMC和河内的土地价格平均上涨了10%,而靠近这些城市的农村地区的土地价格上涨了40-50%。

HCMC经济大学金融科技学院院长Nguyen Khac Quoc Bao说:“除了对住房的巨大需求外,绝大多数人仍然认为房地产是最安全,最有利可图的资产类别。”

建设部表示,当有传言称某地区计划进行基础设施建设项目时,房地产价格通常会上涨。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1

Bāokuò nóngyè yínháng,BIDV hé yuènán yínháng zài nèi de guóyǒu yínháng mùqián tígōng de 12 gè yuè lìlǜ wèi 5.6%, Ér yuènán yínháng zé wèi 5.5%Zhī yī. Sīrén dàifāng de 12 gè yuè lìlǜ zài 5.1%Zhì 6.8%Zhī jiān.

Gēnjù yuènán guójiā yínháng de shùjù, qùnián yínháng xìndài zēngzhǎngle 12.13%, Jīnnián de mùbiāo shì zēngzhǎng 12%.

Rán’ér, suízhe jīngjì de fùsū,SSI zài 1 yuèfèn de bàogào zhōng gūjì zēngzhǎng 13%zhì 14%.

Suízhe fángdìchǎn shìchǎng pàomò de fǎ zhǎn, rénmen fēnfēn jìnrù fángdìchǎn hángyè

HCMC dì 9 qū de yīgè tītián fángdìchǎn xiàngmù.

Hénèi de báilǐng Thieu Nguyen zài hénèi gōngzuòle 15 nián, cóng wèi xiǎngdào zìjǐ huì zài bù dào liù gè yuè de shíjiān lǐ cízhí bìng chéngwéi yī míng chénggōng de fángdìchǎn jiāoyì shāng.
Yī nián qián, tā de shìjiè yǒngyuǎn gǎibiànle. Tā jiéshěngle dàyuē 15 yì yuènán dùn (hé 65,000 měiyuán) hòu, qùle tā de péngyǒu, yī wèi zìyóu fángdìchǎn jīngjì rén, xúnqiú jiànyì. Zài yuènán yǒu jīxù de qíngkuàng xià gòumǎi yīkuài fángdìchǎn shì bù fèi chuīhuīzhīlì de.

Dāng Thieu cóng péngyǒu nàlǐ dé zhī zuò yī míng fángdìchǎn jīngjì rén kěnéng huì duōme yǒulì kě tú shí, tā gǎndào hěn bù’ān. Zài fángdìchǎn jiàgé fēizhàng de qíngkuàng xià,Thieu de péngyǒu zài duǎn duǎn jǐ niánnèi jiù huòdéle jiāngjìn 100 yì měiyuán de cáifù yòng yú zài tóuzī.

Zhè jīhū shì Thieu zài 15 nián de xīnqín gōngzuò hé jiéshěng zhōng suǒ jiéshěng de jīn’é de 10 bèi. Xiànzài tā yě xiǎng chī yīkuài dàngāo, cí diào gōngzuò bìng zài 2020 nián 8 yuè chéngwéi yī míng quánzhí fángdìchǎn jīngjì rén.

Zài yóuyú Covid-19 duǎnzàn xiàdié zhīhòu, fángdìchǎn shìchǎng kāishǐ zàicì fǎntán. Zàixiàn jiāoyì wǎngzhàn batdongsan.Com.Vn de shùjù xiǎnshì, tǔdì jiàgé cóng 2020 nián 12 yuèdǐ kāishǐ shàngzhǎng, dào 2021 nián 2 yuè kāishǐ biāoshēng.

Yuènán fángdìchǎn jīngjì rén xiéhuì (VAR) de yī fèn bàogào chēng, hénèi de Son Tay,Hoa Lac hé Ba Vi dìqū děng dì de tǔdì jiàgé zài 2020 nián xia bànnián zàicì shàngzhǎngle yībàn.

Zài 2021 niánchū, hénèi de Dong Anh,Hoai Duc hé Gia Lam dìqū chūxiànle lìng rén nányǐ zhìxìn de zēngzhǎng, ér zài Quoc Oai,Thach That hé Hoa Lac de mǒu xiē dìqū, tāmen zài duǎn duǎn 12 gè yuè nèi zēngzhǎngle wǔ bèi.

Shìchǎng de zuìxīn fāzhǎn bùjǐn chéngwéi méitǐ tóutiáo de huàtí, yě chéngwéi chāojí fùwēng zhī jiān de rèliè liáotiān de zhǔyào huàtí.

Cóng fángdìchǎn zhōng huòdé de lìrùn zhèngzài dǎozhì xīnshǒu fángdìchǎn jīngjì rén de xīn cháoliú. VAR shuō, dàyuē yǒu 30 wàn rén cóngshì fángdìchǎn jīngjì rén gōngzuò, zhǐyǒu 10%de rén yǒu zīgé cóngshì zhè xiàng gōngzuò.

Zài jīngjì fàng huǎn shǐ tāmen chángqí gōngzuò hòu, qízhōng yīxiē rén shīyèle yīduàn shíjiān.

Jīhū suǒyǒu zìyóu zhíyè zhě zài kāishǐ chóují zhǒngzǐ zījīn shí dōu xūyào chéngdān yīxiē fēngxiǎn. Yīxiē rén tōngguò dǐyā qí zīchǎn cóng yínháng huòdé dà bǐ dàikuǎn, lìng yīxiē rén zé cóng yuànyì dàikuǎn de rén nàlǐ jiè qián.

Dànshì fēngkuáng de wěiyuánhuì jiǎnqīngle rènhé kěnéng de jiāolǜ.

Qián zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù fù bùzhǎng dǎng hóngwǔ (Dang Hung Vo) biǎoshì, zài dāngqián jīngjì tíngzhì de shíqí, sìhū méiyǒu shé me bǐ fángdìchǎn jīngjì rén yǒulì kě tú dele.

Tōngcháng, dàilǐ shāng duì zuìgāo 20 yì yuènán dùn de jiāoyì huòdé 2%de yōngjīn lǜ, zhè yìwèizhe lìjí dádào 4000 wàn yuènán dùn, ér duìyú chāoguò 20 yì yuènán dùn de jiāoyì zé huòdé 1.5%Huò gèng dī de yōngjīn.

Zhāopìn píngtái Careerbuilder.Vn de tǒngjì shùjù xiǎnshì, zài yuènán gōngzuò de rén měi gè yuè de shōurù yuē wèi 1700 wàn. Xīnjīn fànwéi wèi VND4.3-76.9 Bǎi wàn.

Jīngguò jǐ bǐ kuàisù de jiāoyì, yīgè fángdìchǎn jīngjì rén zài yīgè yuè nèi kěyǐ zhuàn qǔ xiāngdāng yú pǔtōng gùyuán duōnián xīnshuǐ de fèiyòng, shènzhì bǐ zuìgāo xīn gùyuán de yuèxīn hái duō.

Yī míng xīnshǒu Quan Tran chuīxū fángdìchǎn jiāoyì rúhé bāngzhù tā bǐ rènhé yīgè dàxué péngyǒu gèng kuài dì zhìfù.

Dāng tā dì yī cì tīng shuō lín tóngshěng lín xià de tǔdì jiàgé shàngzhǎng shí, tā dàizhe fángwū suǒyǒuquán wénjiàn dào yínháng jièle 10 yì yuènán dùn, yòu cóng qīzi de fùmǔ nàlǐ jièle 10 yì yuènán dùn, cíqùle yínháng jiā de gōngzuò, kāishǐle zìyóu zhíyè zhě de zhíyè shēngyá. Lín xià de fángdìchǎn jīngjì rén.

Zài duǎn duǎn jǐ gè yuè nèi, tā jìnxíngle jǐ bǐ jiāoyì, chūshòule 2000 píngfāng mǐ de tǔdì bìng zhuànle shù shí yì yuènán dùn. Cǐwài, tā yǒngyǒu liǎng kuài tǔdì, zhè shì zì bànnián qián gòumǎi yǐlái, jiàgé fānle yī fān de tǔdì.

Zuìjìn chūxiàn de pàomò, yīgè jǐngshì de gùshì

zì 2021 niánchū yǐlái, hénèi, fù’ān, píng fù, huá pínghé píngshùn de fángjià chūxiànle jīngrén de shàngzhǎng.

Jù fángdìchǎn zīxún gōngsī dì yī tàipíng dài wéi sī (Savills) chēng, quánqiú fángdìchǎn shìchǎng zhèngzài fàng huǎn, dàn yuènán réng wèi bǎochí wěndìng zēngzhǎng.

Gēnjù VAR de shùjù, guòqù 12 gè yuè zhōng,HCMC hé hénèi de tǔdì jiàgé píngjūn shàngzhǎngle 10%, ér kàojìn zhèxiē chéngshì de nóngcūn dìqū de tǔdì jiàgé shàngzhǎngle 40-50%.

HCMC jīngjì dàxué jīnróng kējì xuéyuàn yuàn zhǎng Nguyen Khac Quoc Bao shuō:“Chúle duì zhùfáng de jùdà xūqiú wài, jué dà duōshù rén réngrán rènwéi fángdìchǎn shì zuì ānquán, zuì yǒulì kě tú de zīchǎn lèibié.”

Jiànshè bù biǎoshì, dāng yǒu chuányán chēng mǒu dìqū jìhuà jìnxíng jīchǔ shèshī jiànshè xiàngmù shí, fángdìchǎn jiàgé tōngcháng huì shàngzhǎng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1

Lãi suất 12 tháng hiện tại được các ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV và Vietinbank đưa ra là 5,6%, trong khi Vietcombank đưa ra là 5,5%. Lãi suất cho vay tư nhân trong 12 tháng dao động từ 5,1-6,8 phần trăm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng ngân hàng là 12,13% trong năm ngoái và đặt mục tiêu tăng trưởng 12% trong năm nay.

Tuy nhiên, SSI đã ước tính mức tăng trưởng trong tháng 1 là 13-14% khi nền kinh tế phục hồi.

Mọi người tham gia kinh doanh bất động sản hàng loạt khi thị trường bất động sản bong bóng

Một dự án bất động sản liền kề tại Quận 9, TP.

Thiệu Nguyên, một công nhân cổ trắng ở Hà Nội trong 15 năm, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ nghề và trở thành một nhà kinh doanh bất động sản thành công trong vòng chưa đầy sáu tháng.
Thế giới của anh đã thay đổi mãi mãi một năm trước. Tiết kiệm được khoảng 1,5 tỷ đồng (65.000 đô la Mỹ), anh đã tìm đến người bạn của mình, một môi giới bất động sản tự do, để xin lời khuyên. Mua một bất động sản khi bạn có một số tiền tiết kiệm là điều không cần bàn cãi ở Việt Nam.

Khi Thiệu nghe người bạn kể về việc trở thành một nhà môi giới bất động sản có thể sinh lợi như thế nào, anh đã không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh giá bất động sản tăng chóng mặt, bạn của Thiều đã có được khối tài sản gần 10 tỷ đồng để tái đầu tư chỉ trong vài năm.

Con số đó gần gấp 10 lần số tiền mà ông Thiệu dành dụm được trong hơn 15 năm làm việc chăm chỉ và tiết kiệm. Giờ đây, anh ấy cũng muốn có một miếng bánh đó, đã bỏ việc và trở thành một đại lý tài sản toàn thời gian vào tháng 8 năm 2020.

Sau một thời gian ngắn suy giảm vì Covid-19, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi trở lại. Số liệu từ trang giao dịch trực tuyến batdongsan.com.vn cho thấy, giá đất bắt đầu tăng vào cuối tháng 12/2020 và bắt đầu tăng vọt vào tháng 2/2021.

Thông báo từ Hiệp hội Môi giới Việt Nam (VAR) cho biết giá đất ở những nơi như Sơn Tây, Hòa Lạc và Ba Vì của Hà Nội đã tăng trở lại một nửa trong nửa cuối năm 2020.

Vào đầu năm 2021, mức tăng đáng kinh ngạc ở các huyện Đông Anh, Hoài Đức và Gia Lâm của Hà Nội, và ở một số khu vực ở Quốc Oai, Thạch Thất và Hòa Lạc, con số này đã tăng gấp 5 lần chỉ trong 12 tháng.

Những phát triển gần đây của thị trường đã trở thành một chủ đề chính không chỉ cho các tiêu đề truyền thông mà còn cho các cuộc trò chuyện nhiệt tình giữa những người siêu giàu.

Lợi nhuận từ bất động sản đang dẫn đến một làn sóng mới của những nhà môi giới mới làm quen. VAR cho biết khoảng 300.000 người đang làm đại lý tài sản với chỉ 10% đủ điều kiện để làm công việc này.

Một số người trong số họ đã từng thất nghiệp một thời gian sau khi suy thoái kinh tế khiến họ phải trả công việc cố định.

Hầu như tất cả các dịch giả tự do cần phải chấp nhận một số rủi ro khi bắt đầu để gây quỹ hạt giống. Một số đã vay các khoản lớn từ ngân hàng bằng cách thế chấp tài sản của họ, những người khác đi xa hơn và vay từ bất kỳ ai sẵn sàng cho vay.

Nhưng các khoản hoa hồng điên rồ đã làm giảm bớt bất kỳ lo lắng nào có thể xảy ra.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng trong thời buổi kinh tế trì trệ như hiện nay, không có gì hấp dẫn bằng làm môi giới bất động sản.

Thông thường, một đại lý được hưởng tỷ lệ hoa hồng là 2% cho các giao dịch lên đến 2 tỷ đồng, có nghĩa là lên đến 40 triệu đồng ngay lập tức và 1,5% trở xuống cho những giao dịch trên 2 tỷ đồng.

Thống kê từ nền tảng tuyển dụng Careerbuilder.vn cho thấy, một người làm việc tại Việt Nam có thu nhập trên dưới 17 triệu một tháng. Mức lương từ 4,3-76,9 triệu đồng.

Sau một vài giao dịch nhanh chóng, trong một tháng, một người môi giới bất động sản có thể kiếm được số tiền tương đương với mức lương của một nhân viên trung bình trong nhiều năm và thậm chí nhiều hơn mức lương hàng tháng của nhân viên được trả cao nhất.

Một tân binh, Quan Tran, khoe khoang về việc các giao dịch bất động sản đã giúp anh trở nên giàu có nhanh chóng hơn bất kỳ người bạn đại học nào.

Khi nghe tin giá đất tăng cao ở Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, anh mang giấy tờ sở hữu nhà đến ngân hàng vay 1 tỷ đồng, vay bố mẹ vợ thêm một tỷ đồng, bỏ nghề ngân hàng, bắt đầu làm nghề tự do. môi giới nhà đất tại Lâm Hà.

Chỉ trong vòng vài tháng anh đã thực hiện một số giao dịch, bán được 2000m2 đất và thu về hàng tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn sở hữu hai mảnh đất có giá tăng gấp đôi kể từ khi anh mua cách đây nửa năm.

Bong bóng gần đây, một câu chuyện cảnh báo

Kể từ đầu năm 2021, giá bất động sản tại Hà Nội, Phú Yên, Bình Phước, Hòa Bình và Bình Thuận đã tăng đột biến.

Theo công ty tư vấn bất động sản Savills, thị trường bất động sản trên toàn cầu đang chững lại nhưng riêng Việt Nam thì không, vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Theo VAR, giá đất ở TP.HCM và Hà Nội tăng trung bình 10% trong 12 tháng qua, và tăng 40-50% ở các vùng nông thôn gần các thành phố này.

“Bên cạnh nhu cầu về chỗ ở rất lớn, đại đa số người dân vẫn coi bất động sản là loại tài sản an toàn và sinh lời cao nhất”, ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Viện trưởng Viện Fintech tại Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết.

Bộ Xây dựng cho biết giá bất động sản thường tăng khi có tin đồn về các dự án hạ tầng được quy hoạch trong khu vực.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1,các bạn hãy lưu bài giảng về học dần

0 responses on "TiengTrungHSK học tiếng Trung Quận Thanh Xuân bài 1"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.