Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2

Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK thầy Vũ ChineMaster
Đánh giá post

Bài học Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK

Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2 là bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online uy tín của Thầy Vũ trên website luyện thi HSK online TiengTrungHSK là ứng dụng chuyên cung cấp các bộ đề thi thử HSK online miễn phí chất lượng tốt nhất với các bài tập thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được chia sẻ và đóng góp bởi cộng đồng giáo viên chuyên đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK & HSKK online tại Trung tâm luyện thi HSK & HSKK online miễn phí ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân & ChineMaster TP HCM Quận 10. Với hệ thống máy chủ cấu hình KHỦNG nhất hiện nay được đầu tư bởi Thầy Vũ – Người sáng lập ra Trung tâm tiếng Trung ChineMaster sẽ vận hành trơn tru và liên tục 24/24/7/365 để các bạn có thể truy cập vào hệ thống thi thử HSK online TiengTrungHSK làm hơn 10,000 bộ đề thi thử HSK online mà không cần phải trả bất kỳ phí dịch vụ thi thử HSK online nào hết. Đây chính là điều mà rất nhiều người đã quý mến Thầy Vũ và luôn ủng hộ và giới thiệu thêm càng nhiều học viên tới chỗ Thầy Vũ học tiếng Trung và luyện thi HSK online miễn phí.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 1

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Để phục vụ cho việc học tiếng Trung được đạt kết quả tốt nhất,các bạn hãy nhanh tay tải ngay bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về theo sự hướng dẫn chi tiết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Chi tiết khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do TYhạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải

Thi thử HSK online thầy Vũ

Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2 Thầy Vũ

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn bài giảng mới nhất ngày 10/3/3021 của Thầy Vũ chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 5. Nội dung bài giảng này các bạn xem bên dưới, Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2.

当人们在没有帮助的情况下死在我们的街道上时,人类死亡

无论出于何种原因,不帮助交通事故中受伤的人对我们个人和整个社会都是不利的。

我的头呆了一会儿。

几秒钟后,我意识到我的胳膊骨折了,感到温暖的血液从我的脸上渗出。

我一直在一个陡峭的山坡上骑自行车,跌入灌木丛中。

那是1985年的夏天。在当地市场做得不太顺利的一天之后,我向家人在离我们家几公里的一个村庄运送了一些手工艺品。当卡车突然驶向底部时,我正沿着斜坡骑行。我的膝盖跳动反应是急转弯,因为不幸的是我的自行车没有刹车。在不知不觉中,我在一个被鹅卵石和砾石包围的灌木丛中醒来,我右边的太阳穴上有一块大块血腥的伤口。

我当时处于恐慌状态。我呼唤路人寻求帮助,但没人打扰。一分钟,然后是两分钟,然后是五分钟,在我摘下衬衫以遮盖伤口后,鲜血开始将我的衬衫浸入深红色。最后,我不得不自己动手,断臂等等,然后将自行车带到一家商店更换爆破轮胎。我一只手骑着马回家。

那是35年前。

可悲的是,今天,我仍然看到并听到有人意外受伤而没有人伸出援手的故事。

在过去的几天中,我一次又一次地观看了一个11分钟的剪辑,该剪辑显示了一对骑摩托车的夫妇在西贡朝同一个方向行驶的出租车撞到。

坠机事故使这对夫妻飞向人行道。出租车司机下车检查这对夫妇。在开车离开之前,他看着他们约13秒钟。

当然,令我沮丧的是,司机没有留下来帮助这对夫妇接受治疗,或者至少待在那里直到警察赶来。但是令我震惊的是,在剪辑的11分钟中,没有一个人停下来帮助这对新人。

我数过了。 42辆摩托车,七辆汽车,一辆自行车和七个行人。至少有58人看到了遇难者,但只有一个人停下来打电话,并与一些路过的人讨论此事。我简直不敢相信,几乎所有看到事故的人都无能为力,即使他们看到女人仍然在动,男人仍在脑震荡中,向着中间走来走去寻求帮助时,仍然无动于衷。

它让我想到了另一起事故,发生在2016年,涉及凯美瑞(Camry)和三人在河内。数百名行人和驾驶员看见汽车撞向了他们三个人,但是他们只是在事故现场走动或开车而没有做任何事。他们没有向受害者看一眼,即使有一个六岁的孩子正躺在死者家门口的道路上。

直到20分钟后,一名妇女在发现孩子仍在呼吸时,将他抱起来,跑到马路中间,试图从汽车和出租车上寻求帮助。但是他们都没有为她停下来。一些人甚至故意加速避开女人和垂死的孩子。有些人拿出电话,不是打电话,而是拍照和拍摄严峻的场景。又过了20分钟,救护车才终于出现。

第一次事故中的女人和第二次事故中的孩子都死了。

我不知道这些人晚上怎么睡觉。我想知道他们是否为自己的不作为感到遗憾和re悔。尽管我承认有些人可能看不到鲜血,甚至不敢看待受害者,但是其余的人呢?为什么每个人都无所事事地在旁观望?

闭路电视摄像机录像的截图显示,一名出租车司机看着2019年6月25日在HCMC坠毁的一名男子和一名女子。当他离开他们时,没有人停下来提供帮助,该女子后来死亡。

在智能手机和社交媒体时代,不难理解为什么人们会迅速记录异常事件并将其发布给全世界。这是我们以前都熟悉的简单的古老好奇心和人群心态。但是对别人的痛苦漠不关心吗?可悲的是,我们似乎也对此很熟悉。

人们无动于衷的一种解释是害怕被受害者或受害者的家庭指责。当事故发生在目击者很少的偏远地区时,这一点尤其重要。他们说,这就是为什么许多车辆不停下来帮助道路上受伤的人的原因。甚至我和我的同事(作为医生)也不得不面对患者家属的愤怒,因为我们没有任何过错。

但是,尽管害怕报应是一个借口,但没有一个人甚至不打扰电话和拨打紧急服务电话呢?我不能宽恕这一点。

但是,有一件事是,确实想要并且愿意帮助的人在遇到需要医疗护理的人时需要记住。

他们应该记住问自己是否真的知道该怎么做。作为20年的医生,我见过一些人死于不稳定的断骨,不恰当地施加压力于伤口或脊髓未对准的情况。

适当的急救和将伤者送往医院意味着生与死之间的区别。很少或根本没有医疗经验的人应该拨打紧急电话寻求帮助,而不是试图帮助患者自己。尽管对商誉表示赞赏,但专业知识才是第一位的。

因此,我认为,鼓励人们在公共场合互相帮助的关键是从学校的最早阶段就开始进行适当的急救教育。然后,我们教导,促进和鼓励同情心,以使我们的孩子不会长大成为冷漠,愤世嫉俗的成年人。

最终,我们还可以惩罚人们在危机中不采取行动,就像俄罗斯,德国和法国一样。

这样,也许另一个女人或另一个小男孩仍然可以住第二天。

Tran Van Phuc是河内圣保罗医院的一名医生。所述观点为他的个人观点。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online phần kỹ năng đọc hiểu HSK cấp tốc Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2

Dāng rénmen zài méiyǒu bāngzhù de qíngkuàng xià sǐ zài wǒmen de jiēdào shàng shí, rénlèi sǐwáng

wúlùn chū yú hé zhǒng yuányīn, bù bāngzhù jiāotōng shìgù zhōng shòushāng de rén duì wǒmen gèrén hé zhěnggè shèhuì dōu shì bùlì de.

Wǒ de tóu dāile yīhuǐ’er.

Jǐ miǎo zhōng hòu, wǒ yìshí dào wǒ de gēbó gǔzhéle, gǎndào wēnnuǎn de xiěyè cóng wǒ de liǎn shàng shèn chū.

Wǒ yīzhí zài yīgè dǒuqiào de shānpō shàng qí zìxíngchē, diē rù guànmù cóng zhōng.

Nà shì 1985 nián de xiàtiān. Zài dāngdì shìchǎng zuò dé bù tài shùnlì de yītiān zhīhòu, wǒ xiàng jiārén zài lí wǒmen jiā jǐ gōnglǐ de yīgè cūnzhuāng yùnsòngle yīxiē shǒu gōngyìpǐn. Dāng kǎchē túrán shǐ xiàng dǐbù shí, wǒ zhèng yánzhe xiépō qí xíng. Wǒ de xīgài tiàodòng fǎnyìng shì jí zhuǎnwān, yīn wéi bùxìng de shì wǒ de zìxíngchē méiyǒu shāchē. Zài bùzhī bù jué zhōng, wǒ zài yīgè bèi éluǎnshí hé lìshí bāowéi de guànmù cóng zhōng xǐng lái, wǒ yòubiān de tàiyángxué shàng yǒuyīkuài dà kuài xuèxīng de shāngkǒu.

Wǒ dāngshí chǔyú kǒnghuāng zhuàngtài. Wǒ hūhuàn lùrén xúnqiú bāngzhù, dàn méi rén dǎrǎo. Yī fēnzhōng, ránhòu shì liǎng fēnzhōng, ránhòu shì wǔ fēnzhōng, zài wǒ zhāi xià chènshān yǐ zhēgài shāngkǒu hòu, xiānxiě kāishǐ jiāng wǒ de chènshān jìnrù shēn hóngsè. Zuìhòu, wǒ bùdé bù zìjǐ dòngshǒu, duàn bì děng děng, ránhòu jiāng zìxíngchē dài dào yījiā shāngdiàn gēnghuàn bàopò lúntāi. Wǒ yī zhī shǒu qízhe mǎ huí jiā.

Nà shì 35 nián qián.

Kěbēi de shì, jīntiān, wǒ réngrán kàn dào bìng tīng dào yǒurén yìwài shòushāng ér méiyǒu rén shēn chū yuánshǒu de gùshì.

Zài guòqù de jǐ tiān zhōng, wǒ yīcì yòu yīcì de guānkànle yīgè 11 fēnzhōng de jiǎnjí, gāi jiǎnjí xiǎnshìle yī duì qí mótuō chē de fūfù zài xīgòng cháo tóng yīgè fāngxiàng xíngshǐ de chūzū chē zhuàng dào.

Zhuì jī shìgù shǐ zhè duì fūqī fēi xiàng rénxíngdào. Chūzū chē sījī xià chē jiǎnchá zhè duì fūfù. Zài kāichē líkāi zhīqián, tā kànzhe tāmen yuē 13 miǎo zhōng.

Dāngrán, lìng wǒ jǔsàng de shì, sījī méiyǒu liú xiàlái bāngzhù zhè duì fūfù jiēshòu zhìliáo, huòzhě zhìshǎo dài zài nàlǐ zhídào jǐngchá gǎn lái. Dànshì lìng wǒ zhènjīng de shì, zài jiǎnjí de 11 fēnzhōng zhōng, méiyǒu yīgèrén tíng xiàlái bāngzhù zhè duì xīnrén.

Wǒ shùguòle. 42 Liàng mótuō chē, qī liàng qìchē, yī liàng zìxíngchē hé qī gè xíngrén. Zhìshǎo yǒu 58 rén kàn dàole yùnàn zhě, dàn zhǐyǒu yīgèrén tíng xiàlái dǎ diànhuà, bìng yǔ yīxiē lùguò de rén tǎolùn cǐ shì. Wǒ jiǎnzhí bù gǎn xiāngxìn, jīhū suǒyǒu kàn dào shìgù de rén dōu wúnéngwéilì, jíshǐ tāmen kàn dào nǚrén réngrán zài dòng, nánrén réng zài nǎo zhèndàng zhōng, xiàngzhe zhōngjiān zǒu lái zǒu qù xúnqiú bāngzhù shí, réngrán wúdòngyúzhōng.

Tā ràng wǒ xiǎngdàole lìng yīqǐ shìgù, fāshēng zài 2016 nián, shèjí kǎiměiruì (Camry) hé sān rén zài hénèi. Shù bǎi míng xíngrén hé jiàshǐ yuán kànjiàn qìchē zhuàng xiàngle tāmen sān gè rén, dànshì tāmen zhǐshì zài shìgù xiànchǎng zǒudòng huò kāichē ér méiyǒu zuò rènhé shì. Tāmen méiyǒu xiàng shòuhài zhě kàn yīyǎn, jíshǐ yǒu yīgè liù suì de háizi zhèng tǎng zài sǐzhě jiā ménkǒu de dàolù shàng.

Zhídào 20 fēnzhōng hòu, yī míng fùnǚ zài fāxiàn háizi réng zài hūxī shí, jiāng tā bào qǐlái, pǎo dào mǎlù zhōngjiān, shìtú cóng qìchē hé chūzū chē shàng xúnqiú bāngzhù. Dànshì tāmen dōu méiyǒu wéi tā tíng xiàlái. Yīxiē rén shènzhì gùyì jiāsù bì kāi nǚrén hé chuísǐ de háizi. Yǒuxiē rén ná chū diànhuà, bùshì dǎ diànhuà, ér shì pāizhào hé pāishè yánjùn de chǎngjǐng. Yòuguòle 20 fēnzhōng, jiùhù chē cái zhōngyú chūxiàn.

Dì yī cì shìgù zhōng de nǚrén hé dì èr cì shìgù zhōng de háizi dōu sǐle.

Wǒ bù zhīdào zhèxiē rén wǎnshàng zěnme shuìjiào. Wǒ xiǎng zhīdào tāmen shìfǒu wèi zìjǐ de bù zuòwéi gǎndào yíhàn hé re huǐ. Jǐnguǎn wǒ chéngrèn yǒuxiē rén kěnéng kàn bù dào xiānxiě, shènzhì bù gǎn kàndài shòuhài zhě, dànshì qíyú de rén ne? Wèishéme měi gè rén dōu wúsuǒshìshì dì zài páng guānwàng?

Bìlù diànshì shèxiàngjī lùxiàng de jiétú xiǎnshì, yī míng chūzū chē sījī kànzhe 2019 nián 6 yuè 25 rì zài HCMC zhuìhuǐ de yī míng nánzǐ hé yī míng nǚzǐ. Dāng tā líkāi tāmen shí, méiyǒu rén tíng xiàlái tígōng bāngzhù, gāi nǚzǐ hòulái sǐwáng.

Zài zhìnéng shǒujī hé shèjiāo méitǐ shídài, bù nán lǐjiě wèishéme rénmen huì xùnsù jìlù yìcháng shìjiàn bìng jiāng qí fābù gěi quán shìjiè. Zhè shì wǒmen yǐqián dōu shúxī de jiǎndān de gǔlǎo hàoqí xīn hé rénqún xīntài. Dànshì duì biérén de tòngkǔ mòbùguānxīn ma? Kěbēi de shì, wǒmen sìhū yě duì cǐ hěn shúxī.

Rénmen wúdòngyúzhōng de yī zhǒng jiěshì shì hàipà bèi shòuhài zhě huò shòuhài zhě de jiātíng zhǐzé. Dāng shìgù fāshēng zài mùjí zhě hěn shǎo de piānyuǎn dìqū shí, zhè yīdiǎn yóuqí zhòngyào. Tāmen shuō, zhè jiùshì wèishéme xǔduō chēliàng bù tíng xiàlái bāngzhù dàolù shàng shòushāng de rén de yuányīn. Shènzhì wǒ hé wǒ de tóngshì (zuòwéi yīshēng) yě bùdé bù miàn duì huànzhě jiāshǔ de fènnù, yīnwèi wǒmen méiyǒu rènhé guòcuò.

Dànshì, jǐnguǎn hàipà bàoyìng shì yīgè jièkǒu, dàn méiyǒu yīgè rén shènzhì bù dǎrǎo diànhuà hé bōdǎ jǐnjí fúwù diànhuà ne? Wǒ bùnéng kuānshù zhè yīdiǎn.

Dànshì, yǒu yī jiàn shì shì, quèshí xiǎng yào bìngqiě yuànyì bāngzhù de rén zài yù dào xūyào yīliáo hùlǐ de rén shí xūyào jì zhù.

Tāmen yīnggāi jì zhù wèn zìjǐ shìfǒu zhēn de zhīdào gāi zěnme zuò. Zuòwéi 20 nián de yīshēng, wǒ jiànguò yīxiē rén sǐ yú bù wěndìng de duàn gǔ, bù qiàdàng de shījiā yālì yú shāngkǒu huò jǐsuǐ wèi duì zhǔn dì qíngkuàng.

Shìdàng de jíjiù hé jiāng shāng zhě sòng wǎng yīyuàn yìwèizhe shēng yǔ sǐ zhī jiān de qūbié. Hěn shǎo huò gēnběn méiyǒu yīliáo jīngyàn de rén yīnggāi bōdǎ jǐnjí diànhuà xúnqiú bāngzhù, ér bùshì shìtú bāngzhù huànzhě zìjǐ. Jǐnguǎn duì shāng yù biǎoshì zànshǎng, dàn zhuānyè zhīshì cái shì dì yī wèi de.

Yīncǐ, wǒ rènwéi, gǔlì rénmen zài gōnggòng chǎnghé hùxiāng bāngzhù de guānjiàn shì cóng xuéxiào de zuìzǎo jiēduàn jiù kāishǐ jìnxíng shìdàng de jíjiù jiàoyù. Ránhòu, wǒmen jiàodǎo, cùjìn hé gǔlì tóngqíng xīn, yǐ shǐ wǒmen de háizi bù huì zhǎng dà chéngwéi lěngmò, fènshìjísú de chéngnián rén.

Zuìzhōng, wǒmen hái kěyǐ chéngfá rénmen zài wéijī zhōng bù cǎiqǔ xíngdòng, jiù xiàng èluósī, déguó hé fàguó yīyàng.

Zhèyàng, yěxǔ lìng yīgè nǚrén huò lìng yīgè xiǎo nánhái réngrán kěyǐ zhù dì èr tiān.

Tran Van Phuc shì hénèi shèngbǎoluó yīyuàn de yī míng yīshēng. Suǒ shù guāndiǎn wèi tā de gèrén guāndiǎn.

Chữa bài tập luyện thi HSK online đọc hiểu của Thầy Vũ Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2

Khi mọi người chết trên đường phố của chúng tôi mà không có sự giúp đỡ, nhân loại sẽ chết

Dù lý do là gì, việc không giúp đỡ người bị tai nạn giao thông phản ánh xấu đối với chúng ta với tư cách cá nhân và xã hội.

Đầu tôi trống rỗng trong giây lát.

Vài giây sau, tôi nhận ra mình bị gãy tay và cảm thấy máu nóng chảy ra trên mặt.

Tôi đã đạp xe xuống một con dốc lớn và ngã vào một bụi cây.

Đó là mùa hè năm 1985. Tôi đang giao một số sản phẩm thủ công mà gia đình tôi làm đến một ngôi làng cách nhà chúng tôi vài km, sau một ngày không mấy thành công ở chợ địa phương. Tôi đang đi xuống dốc thì một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện ở phía dưới. Phản ứng giật đầu gối của tôi là rẽ ngoặt vì xe đạp của tôi không may thiếu phanh. Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã tỉnh dậy trong một bụi cây, xung quanh là đá cuội và sỏi, với một vết thương lớn, đẫm máu trên thái dương bên phải của tôi.

Tôi đã ở trong chế độ hoảng sợ. Tôi đã kêu gọi những người qua đường để giúp đỡ, nhưng không ai làm phiền. Một phút, rồi hai, rồi năm, máu bắt đầu thấm đẫm áo sơ mi của tôi thành màu đỏ thẫm sau khi tôi cởi nó ra để đắp vết thương. Cuối cùng, tôi phải tự đứng dậy, bị gãy tay và tất cả, và mang chiếc xe đạp của mình đến một cửa hàng để thay lốp xe bị nổ. Tôi đạp xe về nhà bằng một tay.

Đó là 35 năm trước.

Đáng buồn thay, ngày nay, tôi vẫn thấy và nghe những câu chuyện về những người bị tai nạn thương tâm mà không có ai giúp đỡ.

Mấy ngày gần đây, tôi xem đi xem lại clip dài 11 phút ghi cảnh một cặp đôi đi xe máy bị taxi đi cùng chiều tông phải.

Vụ va chạm khiến cặp đôi bay về phía vỉa hè. Tài xế taxi xuống xe để kiểm tra cặp đôi. Anh ta nhìn họ trong khoảng 13 giây trước khi lái xe đi.

Tất nhiên, tôi rất buồn vì người lái xe đã không quay lại để giúp cặp đôi đi chữa bệnh, hoặc ít nhất là ở đó cho đến khi cảnh sát đến. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là trong suốt 11 phút của clip, không có một người nào ghé lại giúp cặp đôi trên vỉa hè.

Tôi đã đếm. 42 xe máy, bảy ô tô, một xe đạp và bảy người đi bộ. Ít nhất 58 người đã nhìn thấy các nạn nhân, nhưng chỉ có một người dừng lại để gọi điện và thảo luận vấn đề với một số người đi qua. Tôi không thể tin được rằng hầu hết tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn đều không làm được gì, ngay cả khi họ thấy người phụ nữ vẫn di chuyển và người đàn ông, vẫn hoảng hốt, loạng choạng đi ra giữa đường để được giúp đỡ.

Nó gợi nhớ đến một vụ tai nạn khác, xảy ra vào năm 2016, liên quan đến một chiếc xe Camry và ba người ở Hà Nội. Hàng trăm người đi đường và lái xe nhìn thấy chiếc xe đã đâm vào cả ba người, nhưng họ chỉ đi bộ hoặc lái xe xung quanh hiện trường vụ tai nạn mà không làm gì cả. Họ không liếc về phía các nạn nhân, ngay cả khi có một đứa trẻ sáu tuổi nằm trên đường, ngay trước cửa tử thần.

Mãi đến 20 phút sau, một người phụ nữ khi phát hiện cháu bé còn thở đã bế cháu chạy ra giữa đường, tìm cách nhờ ô tô và taxi giúp đỡ. Nhưng không ai trong số họ dừng lại cho cô ấy. Một số thậm chí còn cố tình tăng tốc để tránh người phụ nữ và đứa trẻ đang hấp hối. Một số lấy điện thoại ra không phải để gọi điện mà để chụp ảnh, quay clip về cảnh tượng nghiệt ngã. Phải mất 20 phút nữa xe cứu thương mới xuất hiện.

Cả người phụ nữ trong vụ tai nạn đầu tiên và đứa trẻ trong vụ thứ hai đều tử vong.

Tôi tự hỏi làm thế nào tất cả những người đó ngủ vào ban đêm. Không biết họ có cảm thấy hối hận và hối hận vì hành động không hành động của mình hay không. Trong khi tôi thừa nhận rằng một số người có thể ngất xỉu khi nhìn thấy máu và thậm chí không dám nhìn vào nạn nhân, nhưng những người còn lại thì sao? Tại sao mọi người cứ quan sát từ bên lề mà không làm gì cả?

Ảnh chụp màn hình từ đoạn phim CCTV cho thấy một tài xế taxi đang nhìn một người đàn ông và một phụ nữ mà anh ta đâm vào ở TP HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2019. Khi anh ta để họ ở đó và không có ai dừng lại để giúp đỡ, người phụ nữ đã chết sau đó.

Trong thời đại của điện thoại thông minh và phương tiện truyền thông xã hội, không khó hiểu tại sao mọi người nhanh chóng ghi lại các sự kiện bất thường và đăng chúng cho cả thế giới xem. Đó là sự tò mò cũ kỹ và tâm lý đám đông, điều mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Nhưng sự thờ ơ trước sự đau khổ của người khác? Đáng buồn thay, chúng ta dường như cũng đã quen với điều đó.

Một lời giải thích được đưa ra cho sự thờ ơ của mọi người là nỗi sợ bị nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân đổ lỗi. Điều đó đặc biệt phù hợp khi một vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực hẻo lánh với ít nhân chứng. Họ nói rằng đó là lý do tại sao nhiều phương tiện sẽ không dừng lại để giúp đỡ một người bị thương trên đường. Ngay cả các đồng nghiệp của tôi và tôi, với tư cách là bác sĩ, đã phải đối mặt với sự phẫn nộ của gia đình bệnh nhân mà không phải lỗi của chúng tôi.

Tuy nhiên, trong khi nỗi sợ hãi về quả báo có thể là một cái cớ, làm thế nào mà không một người nào thậm chí còn bận tâm nhấc điện thoại và gọi dịch vụ khẩn cấp? Tôi không thể tha thứ cho điều này.

Tuy nhiên, có một điều mà những người muốn và sẵn sàng giúp đỡ cần phải nhớ khi họ bắt gặp ai đó cần được chăm sóc y tế.

Họ nên nhớ tự hỏi bản thân xem họ có thực sự biết phải làm gì không. Là một bác sĩ với 20 năm kinh nghiệm, tôi đã từng chứng kiến những trường hợp có người chết vì xương gãy do mất ổn định, do đặt áp lực lên vết thương không đúng cách hoặc do tủy sống bị lệch.

Sơ cứu đúng cách và đưa người bị thương đến bệnh viện có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Những người có ít hoặc không có kinh nghiệm điều trị y tế chỉ nên gọi số điện thoại khẩn cấp để được giúp đỡ, thay vì cố gắng tự mình giúp đỡ bệnh nhân. Mặc dù thiện chí được đánh giá cao, nhưng chuyên môn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy, tôi tin rằng chìa khóa để khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau ở nơi công cộng là thông qua giáo dục sơ cấp cứu đúng cách, ngay từ những giai đoạn đầu tiên của tuổi đi học. Sau đó, chúng tôi dạy, thúc đẩy và khuyến khích lòng nhân ái để con cái chúng tôi không lớn lên thành những người lớn thờ ơ, yếm thế.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể phạt những người không hành động trong khủng hoảng, như đã làm ở Nga, Đức và Pháp.

Bằng cách đó, có thể một người phụ nữ khác hoặc một cậu bé khác vẫn có thể sống để nhìn thấy ngày hôm sau.

Trần Văn Phúc là bác sĩ tại Bệnh viện St. Paul Hà Nội. Các ý kiến bày tỏ sự là của riêng mình.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2. Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Thi thử HSK online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK phần 2"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.