Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9
Đánh giá post

Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK cấp 9 Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 tiếp tục phần bài giảng hôm qua của Thầy Vũ chuyên luyện thi HSK cấp 9 điểm cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội cơ sở 1. Luyện thi HSK online là trang chuyên chia sẻ các tài liệu luyện thi HSK online và tài liệu luyện thi HSKK online miễn phí trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí đầu tiên tại Việt Nam. Các bạn đừng quên theo dõi trang thường xuyên nhé.

Tiếp theo là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao tmall là khóa học order hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall từ A đến Z không qua trung gian. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu vào và tối ưu được giá sản phẩm đầu ra. Các bạn xem chi tiết tại link sau nha.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 được chia sẻ mỗi ngày bởi cộng đồng giáo viên tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và ChineMaster TP HCM Quận 10.

Thi thử HSK online cùng Thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 tại link sau nhé

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo khóa học tiếng Trung online

Download Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại, phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất, kinh điển nhất được ghi chép từ lịch sử cho đến tận bây giờ. Bây giờ Thầy Vũ sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn,các bạn hoàn toàn yên tâm nhé.

Cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 Thầy Vũ ChineMaster

Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 tiếp tục phần bài giảng hôm qua của Thầy Vũ chuyên luyện thi HSK cấp 9 điểm cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội cơ sở 1.

英国已经伸延至断裂点。鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)的一堆丑闻无济于事

目前,鲍里斯·约翰逊的生活并不愉快。尽管英国成功推出了Covid-19疫苗,而且锁定行动已告一段落,但英国首相在重大选举举行不到一周的时间里发现自己卷入了丑闻。

丑闻从指控他说他宁愿“让尸体堆积成千上万”,而不是施加另一次封锁,到对他如何为唐宁街的公寓进行装修的确切付款进行正式调查的丑闻不等。
他的前首席顾问多米尼克·卡明斯(Dominic Cummings)最近表示,总理“让捐助者秘密地为翻新工程付款”的计划是不道德,愚蠢的,甚至可能是非法的,几乎可以肯定违反了适当披露政治捐款的规定。
政府官员担心,卡明斯在公共权力斗争中于11月离开政府,正准备在这些选举进行之际报仇。如果过去一周有事可做,无数丑闻正在分散公众对约翰逊自上任以来最大成就的关注-疫苗的推出。

苏格兰可能会严重伤害约翰逊的一个地方。总理已经知道,苏格兰议会选民除了议会多数赞成独立外,几乎没有其他机会进行选举。唯一的问题是,包括他自己的保守党在内的希望留在英国的联盟党将遭受多大的损失。
虽然约翰逊现实不需要苏格兰票赢得大选,在要求独立的增加是非常尴尬的人谁给自己的称号,“部长联合。”
为了使苏格兰真正独立,约翰逊必须同意进行全民公投,就像2014年苏格兰人以10%的选票投票赞成留在英国的情况一样。
迄今为止,约翰逊拒绝举行第二次公投,提醒在苏格兰政治中占主导地位的苏格兰国民党(SNP),它同意2014年的投票将是一次千载难逢的事件。但是,SNP和其他分离主义政党之间的关系越紧密,简单地忽略他们的需求就变得越成问题。
但是,如果苏格兰要离开英国,那将不可避免地带来麻烦。
爱丁堡大学领土政治学教授尼古拉·麦克尤恩(Nicola McEwen)表示:“就英国退欧而言,这一过程以《欧洲条约》第50条规定的步骤为指导。英国宪法中没有同等的过程。” 。

这意味着,如果进行独立投票,英国政府和苏格兰政府可能会指示公务员建立谈判框架,时间表并就如何进行谈判达成协议。
但是,正如McEwen指出的那样,双方的政治领导都需要尊重这一过程,否则事情可能会变得一团糟。
她说:“当然,同意谈判程序并不意味着事情会轻松。关系可能不那么亲切,双方在谈判和更广泛的政治舞台上都有自己的利益来保护。”
苏格兰政府可能会展开任何谈判,提出他们的最佳案例,即根据人口和其他实际考虑因素分配共享资产-例如,许多核潜艇在苏格兰水域中,没有明显的潜艇。家在别处。
至少在约翰逊的领导下,英国政府不太可能接受这一点。曼彻斯特大学政治学教授罗布·福特(Rob Ford)说:“这个政府到处都是英国退欧退伍军人,他们在这个地方被更大的伙伴击败。他们这次很乐意成为阻挠主义者。”
反对独立的人士认为,这使苏格兰受威斯敏斯特州一个充满敌意的政府的摆布,无法保证这些基本问题,例如它们将使用哪种货币,它们将能够保留哪些资产和机构以及与什么样的边界英国。
埃迪说:“独立是苏格兰的错误解决方案,不仅是因为经济和不可避免的成本,还因为它是基于这样的错误主张,即苏格兰人与英国其他人的共同点要少于团结他们的共同点,”巴恩斯(Barnes),苏格兰保守党前传讯总监。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 cho bài tập luyện tạp kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 của Thầy Vũ chủ biên và biên soạn Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Yīngguó yǐjīng shēnyán zhì duànliè diǎn. Bào lǐsī·yuēhànxùn (Boris Johnson) de yī duī chǒuwén wújìyúshì

mùqián, bào lǐsī·yuēhànxùn de shēnghuó bìng bùyúkuài. Jǐnguǎn yīngguó chénggōng tuīchūle Covid-19 yìmiáo, érqiě suǒdìng xíngdòng yǐ gào yīduànluò, dàn yīngguó shǒuxiàng zài zhòngdàxuǎnjǔ jǔxíng bù dào yīzhōu de shíjiān lǐ fāxiàn zìjǐ juàn rùle chǒuwén.

Chǒuwén cóng zhǐkòng tā shuō tā nìngyuàn “ràng shītǐ duījī chéng qiān shàng wàn”, ér bùshì shījiā lìng yīcì fēngsuǒ, dào duì tā rúhé wèi tángníng jiē de gōngyù jìnxíng zhuāngxiū dí quèqiè fùkuǎn jìnxíng zhèngshì diàochá de chǒuwén bù děng.
Tā de qián shǒuxí gùwèn duōmǐ níkè·kǎ míng sī (Dominic Cummings) zuìjìn biǎoshì, zǒnglǐ “ràng juānzhù zhě mìmì dì wéi fānxīn gōngchéng fùkuǎn” de jìhuà shì bù dàodé, yúchǔn de, shènzhì kěnéng shì fēifǎ de, jīhū kěyǐ kěndìng wéifǎnle shìdàng pīlù zhèngzhì juānkuǎn de guīdìng.
Zhèngfǔ guānyuán dānxīn, kǎ míng sī zài gōnggòng quánlì dòuzhēng zhōng yú 11 yuè líkāi zhèngfǔ, zhèng zhǔnbèi zài zhèxiē xuǎnjǔ jìnxíng zhī jì bàochóu. Rúguǒ guòqù yīzhōu yǒushì kě zuò, wúshù chǒuwén zhèngzài fēnsàn gōngzhòng duì yuēhànxùn zì shàngrèn yǐlái zuìdà chéngjiù de guānzhù-yìmiáo de tuīchū.

Sūgélán kěnéng huì yánzhòng shānghài yuēhànxùn de yīgè dìfāng. Zǒnglǐ yǐjīng zhīdào, sūgélán yìhuì xuǎnmín chúle yìhuì duōshù zànchéng dúlì wài, jīhū méiyǒu qítā jīhuì jìnxíng xuǎnjǔ. Wéiyī de wèntí shì, bāokuò tā zìjǐ de bǎoshǒu dǎng zài nèi de xīwàng liú zài yīngguó de liánméng dǎng jiāng zāoshòu duōdà de sǔnshī.
Suīrán yuēhànxùn xiànshí bù xūyào sūgélán piào yíngdé dà xuǎn, zài yāoqiú dúlì de zēngjiā shì fēicháng gāngà de rén shéi jǐ zìjǐ de chēnghào,“bùzhǎng liánhé.”
Wèile shǐ sūgélán zhēnzhèng dúlì, yuēhànxùn bìxū tóngyì jìnxíng quánmín gōngtóu, jiù xiàng 2014 nián sūgélán rén yǐ 10%de xuǎnpiào tóupiào zànchéng liú zài yīngguó de qíngkuàng yīyàng.
Qìjīn wéizhǐ, yuēhànxùn jùjué jǔxíng dì èr cì gōngtóu, tíxǐng zài sūgélán zhèngzhì zhōng zhàn zhǔdǎo dìwèi de sūgélán guómíndǎng (SNP), tā tóngyì 2014 nián de tóupiào jiāng shì yīcì qiānzǎinánféng de shìjiàn. Dànshì,SNP hé qítā fēnlí zhǔyì zhèngdǎng zhī jiān de guānxì yuè jǐnmì, jiǎndān de hūlüè tāmen de xūqiú jiù biàn dé yuè chéng wèntí.
Dànshì, rúguǒ sūgélán yào líkāi yīngguó, nà jiāng bùkě bìmiǎn dìdài lái máfan.
Àidīngbǎo dàxué lǐngtǔ zhèngzhì xué jiàoshòu ní gǔ lā·màikè yóu ēn (Nicola McEwen) biǎoshì:“Jiù yīngguó tuì ōu ér yán, zhè yī guòchéng yǐ “ōuzhōu tiáoyuē” dì 50 tiáo guīdìng de bùzhòu wèi zhǐdǎo. Yīngguó xiànfǎ zhōng méiyǒu tóngděng de guòchéng.”.

Zhè yìwèizhe, rúguǒ jìnxíng dúlì tóupiào, yīngguó zhèngfǔ hé sūgélán zhèngfǔ kěnéng huì zhǐshì gōngwùyuán jiànlì tánpàn kuàngjià, shíjiān biǎo bìng jiù rúhé jìnxíng tánpàn dáchéng xiéyì.
Dànshì, zhèngrú McEwen zhǐchū dì nàyàng, shuāngfāng de zhèngzhì lǐngdǎo dōu xūyào zūnzhòng zhè yī guòchéng, fǒuzé shìqíng kěnéng huì biàn dé yītuánzāo.
Tā shuō:“Dāngrán, tóngyì tánpàn chéngxù bìng bù yìwèizhe shìqíng huì qīngsōng. Guānxì kěnéng bù nàme qīnqiè, shuāngfāng zài tánpàn hé gèng guǎngfàn de zhèngzhì wǔtái shàng dū yǒu zìjǐ de lìyì lái bǎohù.”
Sūgélán zhèngfǔ kěnéng huì zhǎnkāi rènhé tánpàn, tíchū tāmen de zuì jiā ànlì, jí gēnjù rénkǒu hé qítā shíjì kǎolǜ yīnsù fēnpèi gòngxiǎng zīchǎn-lìrú, xǔduō héqiántǐng zài sūgélán shuǐyù zhōng, méiyǒu míngxiǎn de qiántǐng. Jiā zài biéchù.
Zhìshǎo zài yuēhànxùn de lǐngdǎo xià, yīngguó zhèngfǔ bù tài kěnéng jiēshòu zhè yīdiǎn. Mànchèsītè dàxué zhèngzhì xué jiàoshòu luóbù·fútè (Rob Ford) shuō:“Zhège zhèngfǔ dàochù dōu shì yīngguó tuì ōu tuìwǔ jūnrén, tāmen zài zhège dìfāng bèi gèng dà de huǒbàn jíbài. Tāmen zhè cì hěn lèyì chéngwéi zǔnáo zhǔyì zhě.”
Fǎnduì dúlì de rénshì rènwéi, zhè shǐ sūgélán shòu wēi sī mǐn sī tè zhōu yīgè chōngmǎn díyì de zhèngfǔ de bǎibù, wúfǎ bǎozhèng zhèxiē jīběn wèntí, lìrú tāmen jiāng shǐyòng nǎ zhǒng huòbì, tāmen jiāng nénggòu bǎoliú nǎxiē zīchǎn hé jīgòu yǐjí yǔ shénme yàng de biānjiè yīngguó.
Āi dí shuō:“Dúlì shì sūgélán de cuòwù jiějué fāng’àn, bùjǐn shì yīnwèi jīngjì hé bùkě bìmiǎn de chéngběn, hái yīnwèi tā shì jīyú zhèyàng de cuòwù zhǔzhāng, jí sūgélán rén yǔ yīngguó qítā rén de gòngtóng diǎn yào shǎo yú tuánjié tāmen de gòngtóng diǎn,” bā ēn sī (Barnes), sūgélán bǎoshǒu dǎng qián chuánxùn zǒngjiān.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 bài giảng khóa học luyện thi tiếng Trung HSK cấp 9 Thầy Vũ viết Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Vương quốc Anh đã kéo dài đến điểm phá vỡ. Hàng đống vụ bê bối của Boris Johnson không giúp ích gì cho vấn đề

Cuộc sống của Boris Johnson lúc này không còn nhiều niềm vui. Bất chấp việc triển khai thành công vắc-xin Covid-19 của Vương quốc Anh và dấu hiệu ngừng hoạt động trong tầm nhìn, Thủ tướng Anh nhận thấy mình chìm trong những vụ bê bối chưa đầy một tuần trước khi cuộc bầu cử quan trọng diễn ra.

Các vụ bê bối bao gồm những cáo buộc rằng anh ta nói rằng anh ta muốn “để các thi thể chất thành đống hàng nghìn” hơn là áp đặt một khóa khác để điều tra chính thức về cách anh ta trả tiền để tân trang lại căn hộ của mình ở Phố Downing.
Cựu cố vấn trưởng của ông, Dominic Cummings, gần đây nói rằng kế hoạch của Thủ tướng “yêu cầu các nhà tài trợ bí mật chi trả cho việc cải tạo là phi đạo đức, ngu ngốc, có thể là bất hợp pháp và gần như chắc chắn đã phá vỡ các quy tắc về tiết lộ hợp lý các khoản đóng góp chính trị.”
Các quan chức chính phủ lo ngại rằng Cummings, người rời chính phủ vào tháng 11 trong bối cảnh tranh giành quyền lực công, đang chuẩn bị để trả thù chính xác của mình ngay khi các cuộc bầu cử diễn ra. Nếu tuần vừa qua không có gì trôi qua, thì vô số vụ bê bối đang khiến công chúng mất tập trung khỏi thành công lớn nhất của Johnson kể từ khi nhậm chức – đợt triển khai vắc-xin.

Một nơi mà điều này có thể khiến Johnson bị tổn thương rất nhiều là Scotland. Thủ tướng đã biết rằng có rất ít cơ hội để cử tri Scotland bầu bất cứ điều gì ngoài đa số nghị viện ủng hộ nền độc lập. Câu hỏi duy nhất là các đảng Liên minh, bao gồm cả đảng Bảo thủ của chính ông, những người muốn ở lại Vương quốc Anh, sẽ thua như thế nào.
Trong khi Johnson thực tế không cần phiếu bầu của Scotland để giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử, bất kỳ sự gia tăng nào về yêu cầu độc lập đều khiến một người tự phong cho mình danh hiệu “Bộ trưởng Liên minh”.
Để Scotland thực sự độc lập, Johnson sẽ phải đồng ý với một cuộc trưng cầu dân ý, như đã xảy ra vào năm 2014 khi người Scotland bỏ phiếu với tỷ lệ 10% ủng hộ việc ở lại Vương quốc Anh.
Johnson cho đến nay đã từ chối một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai, nhắc nhở Đảng Quốc gia Scotland (SNP), đảng thống trị nền chính trị Scotland, rằng họ đã đồng ý cuộc bỏ phiếu năm 2014 sẽ là một sự kiện chỉ có một lần trong thế hệ. Tuy nhiên, SNP và các đảng ly khai khác càng chặt chẽ thì việc bỏ qua yêu cầu của họ càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng nếu Scotland rời Anh, sẽ có những phức tạp không thể tránh khỏi.
Nicola McEwen, giáo sư về chính trị lãnh thổ tại Đại học Edinburgh cho biết: “Trong trường hợp Brexit, quy trình được hướng dẫn bởi các bước nêu trong Điều 50 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu. .

Điều này có nghĩa là trong trường hợp bỏ phiếu đòi độc lập, chính phủ Vương quốc Anh và các chính phủ Scotland có thể sẽ hướng dẫn các công chức thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán, một khung thời gian và thống nhất về cách các cuộc đàm phán sẽ diễn ra.
Tuy nhiên, như McEwen chỉ ra, giới lãnh đạo chính trị của cả hai bên sẽ cần phải tôn trọng quá trình đó, đó là lúc mọi thứ có thể trở nên lộn xộn.
Bà nói: “Tất nhiên, đồng ý về một quy trình đàm phán không có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng. Các mối quan hệ có thể kém thân thiện hơn và cả hai bên sẽ có lợi ích riêng của mình để bảo vệ trong các cuộc đàm phán và trong chính trường rộng lớn hơn”.
Có khả năng là bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ mở ra với việc chính phủ Scotland đưa ra ý tưởng trường hợp tốt nhất của họ về việc phân chia tài sản được chia sẻ dựa trên dân số và các cân nhắc thực tế khác – ví dụ, rất nhiều tàu ngầm hạt nhân đang ở trong vùng nước Scotland mà không rõ ràng nhà ở nơi khác.
Không chắc chính phủ Anh sẽ chấp nhận điều này, ít nhất là dưới thời Johnson. Rob Ford, giáo sư chính trị tại Đại học Manchester cho biết: “Chính phủ này có đầy những cựu binh Brexit, nơi họ bị đối tác lớn hơn đánh giá cao hơn. Họ sẽ rất vui khi trở thành những người cản trở”.
Những người phản đối nền độc lập cho rằng điều này khiến Scotland phải chịu sự thương xót của một chính phủ thù địch ở Westminster, không có sự đảm bảo về những câu hỏi cơ bản như loại tiền tệ mà họ sẽ sử dụng, những tài sản và thể chế nào mà họ có thể giữ và loại biên giới sẽ có Nước Anh.
Eddie nói: “Độc lập là giải pháp sai lầm đối với Scotland không chỉ vì tính kinh tế và cái giá phải trả không thể tránh khỏi, mà bởi vì nó dựa trên nhận định sai lầm rằng người dân Scotland có ít điểm chung với những người khác ở Vương quốc Anh hơn những gì họ hợp nhất”. Barnes, cựu giám đốc truyền thông của Đảng Bảo thủ Scotland.

Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

0 responses on "Sách luyện thi HSK 9 giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.