Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8
Đánh giá post

Tham khảo Sách luyện thi HSK 8 giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 tiếp tục phần bài giảng hôm qua của Thầy Vũ trên trang web chuyên luyện thi HSK online uy tín miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM. Đây là nội dung được trích dẫn từ cuốn sách giáo trình luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 của Thầy Vũ chuyên viết sách giáo trình luyện thi HSK 1 đến HSK 9 và được phân phối độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 2 tại link sau nhé

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình giảng dạy tiếng Trung HSK 8

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Các bạn đừng bỏ qu cơ hội thi thử HSK online để test thử trình độ của mình tại link sau. Mỗi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ giảng dạy tiếng Trung HSK online trên hệ thống website học tiếng Trung HSK online đều miễn phí.

Tham gia thi thử HSK online 

Vậy lag Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung rất hay và bổ ích cho tất cả tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài những khóa offline thì cũng có những khóa online qua Skype dành cho các bạn.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 Tmall sẽ trang bị cho bạn tất cả những kiến thức nhập hàng Trung Quốc thiết yếu để giúp bạn thực hiện được mục tiêu kinh doanh của bạn,các bạn xem thông tin tại kênh sau nhé.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 tiếp tục phần bài giảng hôm qua của Thầy Vũ trên trang web chuyên luyện thi HSK online uy tín miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM. Đây là nội dung được trích dẫn từ cuốn sách giáo trình luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 của Thầy Vũ chuyên viết sách giáo trình luyện thi HSK 1 đến HSK 9 và được phân phối độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội.

博尔索纳罗被“警告”忽略科学的后果

前卫生部长路易斯·亨里克·曼达塔(Luiz Henrique Mandetta)在去年的这张照片中的右边,与总统贾尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)一起离开。

几个月来,巴西总统贾尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)的批评家一直在呼吁对其他如何处理该国毁灭性的Covid-19危机进行调查。周二终于开始了。

议会对巴西政府Covid-19回应的调查是在前卫生部长Luiz Henrique Mandetta作出数小时的证词后开始的,该人是在大流行中扮演重要角色的几个人之一。
曼德拉(Mandetta)是支持社会隔离的拥护者,支持州长关闭学校和企业的决定-这种做法使他与当时的老板大相径庭。 Bolsonaro长期以来一直低估Covid-19的重要性,并优先考虑该国的经济健康状况而不是封锁和社会隔离规则。

在听证会开始之前,Bolsonaro在推特上引用了关于重新开放巴西经济的重要性的报价,他将此归因于前总统费尔南多·恩里克·卡多佐。总统写道:“ FHC认识到贾尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)一直是对的。”他还引用了圣经经文约翰福音8:32-承诺“真理将使你自由”。

周一,曼德拉(Mendetta)没有直接指责他的前任老板处理这种大流行病,但他描述了关于如何处理这种传染病的一再分歧。大流行初期,Bolsonaro政府不愿发起有关Covid-19的官方宣传运动,这促使曼陀塔开始每日新闻发布会,曼陀塔告诉议会委员会(CPI)。
“没有沟通计划。没有任何计划。当您患有传染病时,正常的事情是您要进行机构运动。…没有办法进行运动,他们不想这样做。 ”,曼德塔说。
他还说,他警告博尔索纳罗说,到2020年12月,如果不控制病毒,将有多达18万人被该病毒杀死。巴西最终在12月初之前登记的人数略低于该数字,去年共有194,949人死亡。
自大流行开始以来,该国已有超过411,000人死亡。
曼达塔说:“我系统地警告过博尔索纳罗不要采纳科学建议的后果,”他在CPI的一封信中提出了2020年3月28日的警告。遵循卫生部的建议。 Mandetta将于4月16日被解雇。
曼德拉(Mendetta)曾作为卫生部长对博尔纳纳罗(Bolsonaro)认可未经证实的药物氯喹和羟氯喹作为Covid-19疗法的说法提出异议,他还表示,政府很早就知道这些药物没有科学依据。 CPI听到:“政府意识到,它开出的氯喹没有任何科学依据。”
博尔索纳罗尚未公开评论曼德拉(Mandetta)对CPI的证词。

Covid-19大流行使巴西成为全球第二大死亡人数,而这场危机并未显示出减缓的迹象-仅在过去的24小时内,已诊断出超过7.7万例新的Covid-19病例,其中一例今年在全国范围内有三人死于Covid-19。
在整个这段时间里,巴西的卫生部长游行队伍来来往往,都没有一年以上。今年三月,由于致命的第二波病毒使每日的死亡人数达到了前所未有的高位,博尔索纳罗还改组了更广泛的内阁,更换了六位部长,显然是为了确保更高的忠诚度。
尽管无视社会疏远的预防措施和具有传染性的新变种的出现在今年引起了该病毒的恶性复苏,但由于供应问题,巴西推出的Covid-19疫苗进展缓慢。到目前为止,只有不到10%的人口接受了疫苗接种。
在接下来的90天里,预计CPI将仔细检查购买Covid-19疫苗的交易的延误,政府在未经证实的药品上的支出,采取的措施以储存注射器等用品,以及联邦资金向州和市政府的转移。
在参议员的显微镜下,联邦政府还将在今年年初应对亚马逊城市马瑙斯(Manaus)的极端氧气短缺问题。

尽管CPI不是一个审判机构,但它有权收集证据以进行弹each。博尔索纳罗的政治命运可能会悬而未决,参议院分裂以驱逐他加入前政府盟友,而CPI负责人奥马尔·阿齐兹(Omar Aziz)担任总统。
“我不担心,因为我们什么都不欠。”博尔索纳罗上周对等待的佣金结果告诉记者。他还以“淡季狂欢节”的形式驳回了调查。
前卫生部长纳尔逊·泰希(Nelson Teich)计划在本周晚些时候作证,现任卫生部长Marcelo Queiroga也将作证。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 ứng dụng thực tế từ trong Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Bó ěr suǒ nà luō bèi “jǐnggào” hūlüè kēxué de hòuguǒ

qián wèishēng bùzhǎng lùyìsī·hēng lǐ kè·màn dá tǎ (Luiz Henrique Mandetta) zài qùnián de zhè zhāng zhàopiàn zhōng de yòubiān, yǔ zǒngtǒng jiǎ ěr·bó ěr suǒ nà luō (Jair Bolsonaro) yīqǐ líkāi.

Jǐ gè yuè lái, bāxī zǒngtǒng jiǎ ěr·bó ěr suǒ nà luō (Jair Bolsonaro) de pīpíng jiā yì zhí zài hūyù duì qítā rúhé chǔlǐ gāi guó huǐmièxìng de Covid-19 wéijī jìnxíng diàochá. Zhōu’èr zhōngyú kāishǐle.

Yìhuì duì bāxī zhèngfǔ Covid-19 huíyīng de diàochá shì zài qián wèishēng bùzhǎng Luiz Henrique Mandetta zuòchū shù xiǎoshí de zhèngcí hòu kāishǐ de, gāi rén shì zài dà liúxíng zhōng bànyǎn zhòngyào juésè de jǐ gèrén zhī yī.
Màn dé lā (Mandetta) shì zhīchí shèhuì gélí de yǒnghù zhě, zhīchí zhōuzhǎng guānbì xuéxiào hé qǐyè de juédìng-zhè zhǒng zuòfǎ shǐ tā yǔ dāngshí de lǎobǎn dàxiāngjìngtíng. Bolsonaro chángqí yǐlái yīzhí dīgū Covid-19 de zhòngyào xìng, bìng yōuxiān kǎolǜ gāi guó de jīngjì jiànkāng zhuàngkuàng ér bùshì fēngsuǒ hé shèhuì gélí guīzé.

Zài tīngzhèng huì kāishǐ zhīqián,Bolsonaro zài tuī tè shàng yǐnyòngle guānyú chóngxīn kāifàng bāxī jīngjì de zhòngyào xìng de bàojià, tā jiāng cǐ guī yīn yú qián zǒngtǒng fèi’ěrnánduō·ēn lǐ kè·kǎ duō zuǒ. Zǒngtǒng xiě dào:“FHC rènshí dào jiǎ ěr·bó ěr suǒ nà luō (Jair Bolsonaro) yīzhí shì duì de.” Tā hái yǐnyòngle shèngjīng jīng wén yuēhàn fúyīn 8:32-Chéngnuò “zhēnlǐ jiāng shǐ nǐ zìyóu”.

Zhōuyī, màn dé lā (Mendetta) méiyǒu zhíjiē zhǐzé tā de qiánrèn lǎobǎn chǔlǐ zhè zhǒng dà liúxíng bìng, dàn tā miáoshùle guānyú rúhé chǔlǐ zhè zhǒng chuánrǎn bìng de yīzài fēnqí. Dà liúxíng chūqí,Bolsonaro zhèngfǔ bù yuàn fāqǐ yǒuguān Covid-19 de guānfāng xuānchuán yùndòng, zhè cùshǐ màn tuó tǎ kāishǐ měi rì xīnwén fābù huì, màn tuó tǎ gàosù yìhuì wěiyuánhuì (CPI).
“Méiyǒu gōutōng jìhuà. Méiyǒu rènhé jìhuà. Dāng nín huàn yǒu chuánrǎn bìng shí, zhèngcháng de shìqíng shì nín yào jìnxíng jīgòu yùndòng…. Méiyǒu bànfǎ jìnxíng yùndòng, tāmen bùxiǎng zhèyàng zuò. ”, Màn dé tǎ shuō.
Tā hái shuō, tā jǐnggào bó ěr suǒ nà luō shuō, dào 2020 nián 12 yuè, rúguǒ bù kòngzhì bìngdú, jiāng yǒu duō dá 18 wàn rén bèi gāi bìngdú shā sǐ. Bāxī zuìzhōng zài 12 yuèchū zhīqián dēngjì de rénshù lüè dī yú gāi shùzì, qùnián gòngyǒu 194,949 rén sǐwáng.
Zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, gāi guó yǐ yǒu chāoguò 411,000 rén sǐwáng.
Màn dá tǎ shuō:“Wǒ xìtǒng de jǐnggàoguò bó ěr suǒ nà luō bùyào cǎinà kēxué jiànyì de hòuguǒ,” tā zài CPI de yī fēng xìn zhōng tíchūle 2020 nián 3 yuè 28 rì de jǐnggào. Zūnxún wèishēng bù de jiànyì. Mandetta jiāng yú 4 yuè 16 rì bèi jiěgù.
Màn dé lā (Mendetta) céng zuòwéi wèishēng bùzhǎng duì bó ěr nà nà luō (Bolsonaro) rènkě wèi jīng zhèngshí di yàowù lǜkuí hé qiǎng lǜkuí zuòwéi Covid-19 liáofǎ de shuōfǎ tíchū yìyì, tā hái biǎoshì, zhèngfǔ hěn zǎo jiù zhīdào zhèxiē yàowù méiyǒu kēxué yījù. CPI tīng dào:“Zhèngfǔ yìshí dào, tā kāi chū de lǜkuí méiyǒu rènhé kēxué yījù.”
Bó ěr suǒ nà luō shàngwèi gōngkāi pínglùn màn dé lā (Mandetta) duì CPI de zhèngcí.

Covid-19 dà liúxíng shǐ bāxī chéngwéi quánqiú dì èr dà sǐwáng rénshù, ér zhè chǎng wéijī bìng wèi xiǎnshì chū jiǎnhuǎn de jīxiàng-jǐn zài guòqù de 24 xiǎoshí nèi, yǐ zhěnduàn chū chāoguò 7.7 Wàn lì xīn de Covid-19 bìnglì, qízhōng yīlì jīnnián zài quánguó fànwéi nèi yǒusānrén sǐ yú Covid-19.
Zài zhěnggè zhè duàn shíjiān lǐ, bāxī de wèishēng bùzhǎng yóuxíng duìwǔ lái lái wǎngwǎng, dōu méiyǒu yī nián yǐshàng. Jīnnián sān yuè, yóuyú zhìmìng de dì èr bō bìngdú shǐ měi rì de sǐwáng rénshù dádàole qiánsuǒwèiyǒu de gāowèi, bó ěr suǒ nà luō hái gǎizǔle gèng guǎngfàn de nèigé, gēnghuànle liù wèi bùzhǎng, xiǎnrán shì wèile quèbǎo gèng gāo de zhōngchéng dù.
Jǐnguǎn wúshì shèhuì shūyuǎn de yùfáng cuòshī hé jùyǒu chuánrǎn xìng de xīn biànzhǒng de chūxiàn zài jīnnián yǐnqǐle gāi bìngdú dí è xìng fùsū, dàn yóuyú gōngyìng wèntí, bāxī tuīchū de Covid-19 yìmiáo jìnzhǎn huǎnmàn. Dào mùqián wéizhǐ, zhǐyǒu bù dào 10%de rénkǒu jiēshòule yìmiáo jiēzhǒng.
Zài jiē xiàlái de 90 tiān lǐ, yùjì CPI jiāng zǐxì jiǎnchá gòumǎi Covid-19 yìmiáo de jiāoyì de yánwù, zhèngfǔ zài wèi jīng zhèngshí di yàopǐn shàng de zhīchū, cǎiqǔ de cuòshī yǐ chúcún zhùshèqì děng yòngpǐn, yǐjí liánbāng zījīn xiàng zhōu hé shì zhèngfǔ de zhuǎnyí.
Zài cān yìyuán de xiǎnwéijìng xià, liánbāng zhèngfǔ hái jiàng zài jīnnián niánchū yìngduì yàmǎxùn chéngshì mǎ nǎo sī (Manaus) de jíduān yǎngqì duǎnquē wèntí.

Jǐnguǎn CPI bùshì yīgè shěnpàn jīgòu, dàn tā yǒu quán shōují zhèngjù yǐ jìnxíng dàn each. Bó ěr suǒ nà luó dì zhèngzhì mìngyùn kěnéng huì xuán’érwèijué, cānyìyuàn fēnliè yǐ qūzhú tā jiārù qián zhèngfǔ méngyǒu, ér CPI fùzé rén ào mǎ’ěr·ā qí zī (Omar Aziz) dānrèn zǒngtǒng.
“Wǒ bù dānxīn, yīnwèi wǒmen shénme dōu bù qiàn.” Bó ěr suǒ nà luō shàng zhōu duì děngdài de yōngjīn jiéguǒ gàosù jìzhě. Tā hái yǐ “dànjì kuánghuān jié” de xíngshì bóhuíle diàochá.
Qián wèishēng bùzhǎng nà’ěrxùn·tài xī (Nelson Teich) jìhuà zài běn zhōu wǎn xiē shíhòu zuòzhèng, xiànrèn wèishēng bùzhǎng Marcelo Queiroga yě jiāng zuòzhèng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 sang tiếng Việt cho bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 8 của Thầy Vũ viết sách chính là cuốn Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Bolsonaro được ‘cảnh báo’ về hậu quả của việc phớt lờ khoa học

Cựu bộ trưởng y tế Luiz Henrique Mandetta, bên phải trong bức ảnh này từ năm ngoái, với Tổng thống Jair Bolsonaro, bên trái.

Trong nhiều tháng, những người chỉ trích Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã kêu gọi một cuộc điều tra về cách xử lý của ông đối với cuộc khủng hoảng Covid-19 tàn khốc của đất nước. Vào thứ Ba, nó cuối cùng đã bắt đầu.

Cuộc điều tra của quốc hội về phản ứng Covid-19 của chính phủ Brazil đã bắt đầu với nhiều giờ làm chứng từ cựu Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta – một trong số những người đã trải qua vai trò quan trọng trong đại dịch.
Mandetta là người đề xướng việc xa rời xã hội, ủng hộ các quyết định đóng cửa trường học và doanh nghiệp của các thống đốc bang – một cách tiếp cận khiến ông có mâu thuẫn gay gắt với ông chủ khi đó của mình. Bolsonaro từ lâu đã coi thường sức hấp dẫn của Covid-19 và ưu tiên sức khỏe kinh tế của đất nước hơn là các quy tắc bế tắc và cách xa xã hội.

Trước khi phiên điều trần bắt đầu, Bolsonaro đã tweet một trích dẫn về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại nền kinh tế Brazil, mà ông cho là cựu Tổng thống Fernando Henrique Cardoso. “FHC công nhận rằng Jair Bolsonaro luôn đúng”, Tổng thống viết. Ông cũng trích dẫn câu Kinh thánh Giăng 8:32 – câu hứa “lẽ thật sẽ khiến bạn được tự do.”

Hôm thứ Hai, Mandetta không trực tiếp cáo buộc ông chủ cũ của mình xử lý sai đại dịch, nhưng ông mô tả những bất đồng lặp đi lặp lại về cách xử lý đại dịch. Trong những ngày đầu của đại dịch, chính quyền của Bolsonaro đã miễn cưỡng khởi động một chiến dịch thông tin chính thức về Covid-19, điều này khiến Mandetta bắt đầu các cuộc họp báo hàng ngày, Mandetta nói với ủy ban quốc hội (CPI).
“Không có kế hoạch truyền thông. Không có. Điều bình thường, khi bạn mắc bệnh truyền nhiễm, là bạn có một chiến dịch của tổ chức. … Không có cách nào để thực hiện một chiến dịch, họ không muốn làm điều đó “, Mandetta nói.
Ông cũng cho biết ông đã cảnh báo Bolsonaro rằng có tới 180.000 người có thể bị giết bởi vi rút này, nếu không có nguyên nhân, vào tháng 12 năm 2020. Brazil cuối cùng chỉ đăng ký dưới con số đó vào đầu tháng 12 và tổng cộng 194.949 trường hợp tử vong vào năm ngoái.
Tính đến thứ Ba, hơn 411.000 người đã chết ở nước này kể từ đầu đại dịch.
“Tôi đã cảnh báo Bolsonaro một cách có hệ thống về hậu quả của việc không áp dụng các khuyến nghị của khoa học”, Mandetta nói, trình bày CPI bằng một bức thư từ ngày 28 tháng 3 năm 2020, trong đó ông cảnh báo Bolsonaro về những rủi ro ngày càng tăng của coronavirus và “khuyến cáo rõ ràng” tổng thống theo các khuyến nghị của bộ y tế. Mandetta sẽ bị sa thải vào ngày 16 tháng 4.
Mandetta, người với tư cách là Bộ trưởng Y tế đã phản đối việc Bolsonaro xác nhận các loại thuốc chưa được chứng minh là chloroquine và hydroxychloroquine như phương pháp điều trị Covid-19, cũng cho biết chính phủ đã sớm biết rằng những loại thuốc đó không có sự hỗ trợ của khoa học. “Chính phủ biết rằng họ đã kê đơn chloroquine mà không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào”, CPI cho biết.
Bolsonaro đã không bình luận công khai về lời khai của Mandetta đối với CPI.

Đại dịch Covid-19 đã để lại Brazil với số người chết cao thứ hai trên thế giới và một cuộc khủng hoảng không có dấu hiệu chậm lại – hơn 77.000 trường hợp Covid-19 mới đã được chẩn đoán chỉ trong 24 giờ qua, và một trong số ba trường hợp tử vong trên toàn quốc trong năm nay là do Covid-19.
Trong suốt thời gian đó, Brazil đã chứng kiến một cuộc diễu hành của các bộ trưởng y tế đến và đi, không ai ở lại quá một năm. Vào tháng 3, khi một đợt vi rút thứ hai gây chết người đã đưa số người chết hàng ngày lên mức cao chưa từng có, Bolsonaro cũng đã cải tổ nội các rộng lớn hơn của mình, thay thế sáu bộ trưởng trong một nỗ lực rõ ràng để đảm bảo lòng trung thành lớn hơn.
Trong khi việc coi thường các biện pháp phòng ngừa làm mất trật tự xã hội và sự xuất hiện của các biến thể mới dễ lây lan đã thúc đẩy sự hồi sinh dữ dội của vi rút trong năm nay, việc triển khai vắc xin Covid-19 của Brazil đã bị chậm lại do các vấn đề về nguồn cung cấp. Cho đến nay, chưa đến 10 phần trăm dân số đã được tiêm chủng.
Trong 90 ngày tới, CPI dự kiến sẽ xem xét kỹ lưỡng sự chậm trễ trong các giao dịch mua vắc xin Covid-19, chi tiêu của chính phủ cho các loại thuốc chưa được kiểm chứng, các biện pháp dự trữ nguồn cung cấp như ống tiêm và chuyển tiền liên bang cho chính quyền tiểu bang và thành phố.
Cũng dưới kính hiển vi của các thượng nghị sĩ sẽ là phản ứng của chính phủ liên bang đối với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng ở thành phố Manaus của Amazonian vào đầu năm nay.

Mặc dù CPI không phải là cơ quan xét xử, nhưng cơ quan này có quyền thu thập bằng chứng để đưa ra trường hợp luận tội. Số phận chính trị của Bolsonaro có thể treo ở thế cân bằng, với sự chia rẽ của Thượng viện ủng hộ việc phế truất ông để đưa đồng minh của chính phủ cũ và người đứng đầu CPI Omar Aziz lên làm chủ tịch.
“Tôi không lo lắng vì chúng tôi không nợ gì”, Bolsonaro nói với các phóng viên vào tuần trước về kết quả ủy ban đang chờ đợi. Anh ấy cũng đã bác bỏ cuộc điều tra như một “lễ hội trái mùa.”
Cựu Bộ trưởng Y tế Nelson Teich dự kiến sẽ ra điều trần vào cuối tuần, cũng như Bộ trưởng Y tế hiện tại Marcelo Queiroga.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.