Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK

Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK
Đánh giá post

Ôn thi HSK 8 online đọc hiểu cùng Thầy Vũ HSKK ChineMaster

Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK thiết kế bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online dành cho các bạn học viên đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK cập nhật rất nhiều những bài giảng rất hay và uy tín của Trung tâm đạo tiếng Trung tại quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm Tiếng Trung tại quận 10 TP HCM.

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK  online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải tại link sau nhé.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo học tiếng Trung online Skype 

Các bạn hãy tải ngay bộ giáo trình tiếng Trung về học ngay nếu như có ý định học tiếng Trung,đây là bộ giáo trình vô cùng xuất sắc và uy tín của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ.

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Bài tập ứng dụng dịch thuật tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9

Bài giảng Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK

Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK thiết kế bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online dành cho các bạn học viên đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

赖斯表示,问题的很大一部分在于美国不愿“让政府参与医疗保健”。

他提到了社会保障法修正案的开始,该修正案在美国设立了医疗保险。赖斯解释说,该立法以“该法案中的任何内容均不应干扰医学实践的方式”开头。

换句话说,政府必须远离医疗保健决策的想法直接融入了建立政府认可的医疗保健服务的立法中。

“从历史上看,这个国家的政府一直不愿参与其中。这有其后果。市场似乎在控制费用方面做得不好,根本就没有做好。毫不奇怪,在其他国家,政府拥有巨大的市场力量来谈判和设定价格,”赖斯说。

“当你像我们在这里一样将其分配给无数的私人保险公司时,你没有同样的市场力量,供应商在谈判中拥有更大的权力,而且费用往往要高得多。

“我认为‘美国例外主义’的主要方面是对涉及任何形式的政府参与的深表怀疑,”他说。

此外,营利性保险公司在美国系统中发挥着巨大的作用。赖斯说,他研究的其他国家都没有“在任何重大程度上”使用营利性保险公司来“承保属于公共健康保险计划的服务”。

他说,例如,荷兰允许私人保险公司,但现有的很少。赖斯说,私营保险公司是许多其他国家公共卫生计划的“补充”提供者。

在这些其他国家,每个人仍然拥有相同的基本保险、相同的福利、相同的费用分摊要求。换句话说,“对于提供者而言,没有哪个患者比基于其保险公司的另一个患者更有价值。”

在美国,情况并非如此。

“如果你有医疗补助,你就没有其他类型保险的人那么有吸引力,”赖斯说。

再次,这在取决于社会经济地位的护理质量方面建立了有力的划分。

种族、地理和就业所定义的额外障碍进一步加剧了这些不平等现象,在人与人之间造成了护理鸿沟。

华盛顿特区乔治华盛顿大学米尔肯研究所公共卫生学院卫生政策研究中心教授兼主任 Leighton Ku 博士、公共卫生硕士告诉 Healthline,赖斯的工作属于检查高成本的长期研究与全球同行相比,美国的结果不佳。

Ku 不隶属于赖斯的研究,他说我们系统的动态与这些其他国家产生了一系列差异。一是“美国大约三分之二的医生是专科医生,大约三分之一是通才。”

“在其他发达国家,情况往往相反:要么有更多的通才,要么是 50-50。正因为如此,我们应该说,至少在我看来,对美国医疗保健的许多基本方面的关注较少,这些方面确保人们获得基本的护理,”Ku 说。

虽然与其他国家相比,这是一个不足,但他说,我国医疗保健专业人员的高度专业化以及对创新和研究的重视,使这个国家非常重视“高科技医学,这是美国遥遥领先的地方”。其他国家。”

“无论是分子医学还是机器人手术,这些东西在美国发展得比较好,其他国家往往落后于美国,但另一方面,其他国家在其他基础设施方面做得更好。帮助人们控制血压、控制糖尿病的功能。从公共卫生的角度来看,他们在这些领域有更好的健康结果,”Ku 补充道。

Ku 还回应了赖斯,指出了大量未投保和投保不足的人在护理方面存在的严重不平等。

哪里有进步?顾说,平价医疗法案(ACA)的制定,俗称“奥巴马医改”,是一项重大发展,导致“数以千万计的人获得了医疗保险”。

当然,随之而来的是现代美国政治的雷区。

从一开始,ACA 就陷入了党派之争,Ku 表示,拜登政府目前的提议——以及竞选承诺以“公共选择”建立在 ACA 的基础上——面临着分裂的、放射性的国会。

然而,最近最高法院对德克萨斯州和其他共和党领导的州试图推翻 ACA 的裁决似乎为改善提供了一些希望。 7-2 的决定推翻了上诉法院的裁决,该裁决推翻了法律的个人授权条款。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK.

Lài sī biǎoshì, wèntí de hěn dà yībùfèn zàiyú měiguó bù yuàn “ràng zhèngfǔ cānyù yīliáo bǎojiàn”.

Tā tí dàole shèhuì bǎozhàng fǎ xiūzhèng àn de kāishǐ, gāi xiūzhèng àn zài měiguó shèlìle yīliáo bǎoxiǎn. Lài sī jiěshì shuō, gāi lìfǎ yǐ “gāi fǎ’àn zhōng de rènhé nèiróng jūn bù yìng gānrǎo yīxué shíjiàn de fāngshì” kāitóu.

Huàn jù huàshuō, zhèngfǔ bìxū yuǎnlí yīliáo bǎojiàn juécè de xiǎngfǎ zhíjiē róngrùle jiànlì zhèngfǔ rènkě de yīliáo bǎojiàn fúwù de lìfǎ zhōng.

“Cóng lìshǐ shàng kàn, zhège guójiā de zhèngfǔ yīzhí bù yuàn cānyù qízhōng. Zhè yǒu qí hòuguǒ. Shìchǎng sìhū zài kòngzhì fèiyòng fāngmiàn zuò dé bù hǎo, gēnběn jiù méiyǒu zuò hǎo. Háo bù qíguài, zài qítā guójiā, zhèngfǔ yǒngyǒu jùdà de shìchǎng lìliàng lái tánpàn hé shè dìng jiàgé,” lài sī shuō.

“Dāng nǐ xiàng wǒmen zài zhèlǐ yīyàng jiāng qí fèn pèi jǐ wú shǔ de sīrén bǎoxiǎn gōngsī shí, nǐ méiyǒu tóngyàng de shìchǎng lìliàng, gōngyìng shāng zài tánpàn zhōng yǒngyǒu gèng dà de quánlì, érqiě fèiyòng wǎngwǎng yào gāo dé duō.

“Wǒ rènwéi ‘měiguó lìwài zhǔyì’ de zhǔyào fāngmiàn shì duì shèjí rènhé xíngshì de zhèngfǔ cānyù de shēn biǎo huáiyí,” tā shuō.

Cǐwài, yínglì xìng bǎoxiǎn gōngsī zài měiguó xìtǒng zhōng fāhuīzhe jùdà de zuòyòng. Lài sī shuō, tā yánjiū de qítā guójiā dōu méiyǒu “zài rènhé zhòngdà chéngdù shàng” shǐyòng yínglì xìng bǎoxiǎn gōngsī lái “chéngbǎo shǔyú gōnggòng jiànkāng bǎoxiǎn jìhuà de fúwù”.

Tā shuō, lìrú, hélán yǔnxǔ sīrén bǎoxiǎn gōngsī, dàn xiàn yǒu de hěn shǎo. Lài sī shuō, sīyíng bǎoxiǎn gōngsī shì xǔduō qítā guójiā gōnggòng wèishēng jìhuà de “bǔchōng” tígōng zhě.

Zài zhèxiē qítā guójiā, měi gèrén réngrán yǒngyǒu xiāngtóng de jīběn bǎoxiǎn, xiāngtóng de fúlì, xiāngtóng de fèiyòng fēntān yāoqiú. Huàn jù huàshuō,“duìyú tígōng zhě ér yán, méiyǒu nǎge huànzhě bǐ jīyú qí bǎoxiǎn gōngsī de lìng yīgè huànzhě gèng yǒu jiàzhí.”

Zài měiguó, qíngkuàng bìngfēi rúcǐ.

“Rúguǒ nǐ yǒu yīliáo bǔzhù, nǐ jiù méiyǒu qítā lèixíng bǎoxiǎn de rén nàme yǒu xīyǐn lì,” lài sī shuō.

Zàicì, zhè zài qǔjué yú shèhuì jīngjì dìwèi de hùlǐ zhìliàng fāngmiàn jiànlìle yǒulì de huàfēn.

Zhǒngzú, dìlǐ hé jiùyè suǒ dìngyì de éwài zhàng’ài jìnyībù jiājùle zhèxiē bù píngděng xiànxiàng, zài rén yǔ rén zhī jiān zàochéngle hùlǐ hónggōu.

Huáshèngdùn tèqū qiáozhì huáshèngdùn dàxué mǐ’ěr kěn yánjiū suǒ gōnggòng wèishēng xuéyuàn wèishēng zhèngcè yánjiū zhōngxīn jiàoshòu jiān zhǔrèn Leighton Ku bóshì, gōnggòng wèishēng shuòshì gàosù Healthline, lài sī de gōngzuò shǔyú jiǎnchá gāo chéngběn de cháng qī yánjiū yǔ quánqiú tóngxíng xiāng bǐ, měiguó de jiéguǒ bù jiā.

Ku bù lìshǔ yú lài sī de yánjiū, tā shuō wǒmen xìtǒng de dòngtài yǔ zhèxiē qítā guójiā chǎnshēngle yī xìliè chāyì. Yī shì “měiguó dàyuē sān fēn zhī èr de yīshēng shì zhuānkē yīshēng, dàyuē sān fēn zhī yī shì tōngcái.”

“Zài qítā fādá guójiā, qíngkuàng wǎngwǎng xiāngfǎn: Yàome yǒu gèng duō de tōngcái, yàome shì 50-50. Zhèng yīnwèi rúcǐ, wǒmen yīnggāi shuō, zhìshǎo zài wǒ kàn lái, duì měiguó yīliáo bǎojiàn de xǔduō jīběn fāngmiàn de guānzhù jiào shǎo, zhèxiē fāngmiàn quèbǎo rénmen huòdé jīběn de hùlǐ,”Ku shuō.

Suīrán yǔ qítā guójiā xiāng bǐ, zhè shì yīgè bùzú, dàn tā shuō, wǒguó yīliáo bǎojiàn zhuānyè rényuán de gāodù zhuānyè huà yǐjí duì chuàngxīn hé yánjiū de zhòngshì, shǐ zhège guójiā fēicháng zhòngshì “gāo kējì yīxué, zhè shì měiguó yáoyáo lǐngxiān dì dìfāng”. Qítā guójiā.”

“Wúlùn shì fēnzǐ yīxué háishì jīqìrén shǒushù, zhèxiē dōngxī zài měiguó fāzhǎn dé bǐjiào hǎo, qítā guójiā wǎngwǎng luòhòu yú měiguó, dàn lìng yī fāngmiàn, qítā guójiā zài qítā jīchǔ shèshī fāngmiàn zuò dé gèng hǎo. Bāngzhù rénmen kòngzhì xiěyā, kòngzhì tángniàobìng de gōngnéng. Cóng gōnggòng wèishēng de jiǎodù lái kàn, tāmen zài zhèxiē lǐngyù yǒu gèng hǎo de jiànkāng jiéguǒ,”Ku bǔchōng dào.

Ku hái huíyīngle lài sī, zhǐchūle dàliàng wèi tóubǎo hé tóubǎo bu zú de rén zài hùlǐ fāngmiàn cúnzài de yánzhòng bù píngděng.

Nǎ li yǒu jìnbù? Gù shuō, píngjià yīliáo fǎ’àn (ACA) de zhìdìng, súchēng “àobāmǎ yīgǎi”, shì yī xiàng zhòngdà fāzhǎn, dǎozhì “shù yǐ qiān wàn jì de rén huòdéle yīliáo bǎoxiǎn”.

Dāngrán, suí zhī ér lái de shì xiàndài měiguó zhèngzhì de léi qū.

Cóng yī kāishǐ,ACA jiù xiànrùle dǎngpài zhī zhēng,Ku biǎoshì, bài dēng zhèngfǔ mùqián de tíyì——yǐjí jìngxuǎn chéngnuò yǐ “gōnggòng xuǎnzé” jiànlì zài ACA de jīchǔ shàng——miàn lín zhuó fēnliè de, fàngshèxìng de guóhuì.

Rán’ér, zuìjìn zuìgāo fǎyuàn duì dé kè sà sī zhōu hé qítā gònghédǎng lǐngdǎo de zhōu shìtú tuīfān ACA de cáijué sìhū wèi gǎishàn tígōngle yīxiē xīwàng. 7-2 De juédìng tuīfānle shàngsù fǎyuàn de cáijué, gāi cáijué tuīfānle fǎlǜ de gèrén shòuquán tiáokuǎn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK.

Rice cho biết một phần lớn của vấn đề là thực tế là Hoa Kỳ miễn cưỡng “để chính phủ tham gia vào chăm sóc sức khỏe.”

Ông đề cập đến sự ra đời của các Sửa đổi Đạo luật An sinh Xã hội, vốn đã thiết lập Medicare ở Hoa Kỳ. Rice giải thích rằng luật mở đầu với dòng rằng “không có gì trong đạo luật này được can thiệp vào cách thực hành y học.”

Nói cách khác, ý tưởng cho rằng chính phủ phải tránh xa các quyết định về chăm sóc sức khỏe được đưa thẳng vào luật thiết lập dịch vụ chăm sóc sức khỏe do chính phủ phê duyệt.

“Trong lịch sử, đã có sự miễn cưỡng đối với chính phủ ở đất nước này khi tham gia vào việc này. Điều này có hậu quả của nó. Các thị trường dường như không làm tốt công việc kiểm soát phí, hoàn toàn không phải là một công việc tốt. Không có gì ngạc nhiên khi ở các quốc gia khác, các chính phủ có sức mạnh thị trường to lớn để đàm phán và định giá, ”Rice nói.

“Khi bạn chia nó cho vô số công ty bảo hiểm tư nhân như chúng tôi làm ở đây, bạn không có sức mạnh thị trường như nhau và các nhà cung cấp có nhiều quyền lực hơn trong đàm phán và phí có xu hướng cao hơn nhiều.

“Tôi nghĩ khía cạnh chính của‘ chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ ’ở đây là sự hoài nghi sâu sắc liên quan đến sự tham gia của chính phủ dưới bất kỳ hình thức nào,” ông nói.

Ngoài ra, các công ty bảo hiểm vì lợi nhuận đóng một vai trò quá lớn trong hệ thống của Hoa Kỳ. Rice nói rằng không có quốc gia nào khác mà ông đã nghiên cứu sử dụng các công ty bảo hiểm vì lợi nhuận “ở bất kỳ mức độ đáng kể nào” trong việc “bao trả các dịch vụ thuộc chương trình bảo hiểm y tế công cộng”.

Ông cho biết ví dụ, người Hà Lan cho phép các công ty bảo hiểm tư nhân, nhưng hiện có rất ít. Rice cho biết các công ty bảo hiểm tư nhân hoạt động như những nhà cung cấp “bổ sung” cho chương trình y tế công cộng của nhiều quốc gia khác này.

Ở những quốc gia khác này, mọi người vẫn có bảo hiểm cơ bản giống nhau, quyền lợi giống nhau, yêu cầu chia sẻ chi phí như nhau. Nói cách khác, “không có bệnh nhân nào có giá trị hơn đối với một nhà cung cấp dịch vụ khác dựa trên công ty bảo hiểm của họ”.

Đó không phải là trường hợp ở Hoa Kỳ.

Rice nói: “Nếu bạn có Medicaid, bạn không hấp dẫn bằng những người có các loại bảo hiểm khác.

Một lần nữa, điều này thiết lập sự phân chia mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc tùy thuộc vào tình trạng kinh tế xã hội.

Làm tăng thêm những bất bình đẳng này là những rào cản bổ sung được xác định bởi chủng tộc, địa lý và việc làm, tạo ra hố sâu trong quan tâm giữa mọi người.

Leighton Ku, Tiến sĩ, MPH, giáo sư và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Y tế tại Trường Y tế Công cộng thuộc Viện Milken thuộc Đại học George Washington ở Washington, DC, nói với Healthline rằng công việc của Rice nằm trong một chuỗi nghiên cứu dài xem xét chi phí cao. và kết quả kém của Hoa Kỳ so với các nước khác trên toàn cầu.

Ku, người không liên kết với nghiên cứu của Rice, cho biết động lực của hệ thống của chúng tôi tạo ra một loạt sự khác biệt so với những quốc gia khác này. Một thực tế là “khoảng hai phần ba số bác sĩ ở Hoa Kỳ là bác sĩ chuyên khoa và khoảng một phần ba là bác sĩ tổng quát.”

“Ở các nước phát triển khác, nó có xu hướng ngược lại: Có nhiều người theo chủ nghĩa tổng quát hơn hoặc là 50-50. Bởi vì điều đó, ít nhất là theo suy nghĩ của tôi, chúng tôi sẽ ít chú ý đến nhiều khía cạnh cơ bản của chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ để đảm bảo mọi người có những khía cạnh cơ bản trong việc chăm sóc của họ, ”Ku nói.

Mặc dù đây là một sự thiếu hụt so với các nước khác, nhưng ông cho biết mức độ chuyên môn hóa cao của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của nước ta và sự chú trọng vào đổi mới và nghiên cứu cho thấy đất nước này đang rất chú ý đến “y học công nghệ cao, nơi mà Hoa Kỳ đang đi trước rất nhiều của các quốc gia khác. ”

“Cho dù chúng ta đang nói về y học phân tử hay phẫu thuật bằng robot, tất cả những thứ đó đều được phát triển tốt hơn ở Mỹ Các quốc gia khác có xu hướng tụt hậu so với Mỹ, nhưng mặt khác, những quốc gia khác này lại làm tốt hơn về mặt cơ bản. có chức năng giúp mọi người kiểm soát huyết áp, kiểm soát bệnh tiểu đường. Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, họ có kết quả sức khỏe tốt hơn trong những lĩnh vực này, ”Ku nói thêm.

Ku cũng nhắc lại Rice khi chỉ ra sự bất bình đẳng rõ ràng trong việc chăm sóc đến từ một số lượng lớn những người không có bảo hiểm và không được bảo hiểm.

Đã có tiến bộ ở đâu? Ku cho biết việc tạo ra Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), thường được gọi là “Obamacare”, là một sự phát triển lớn dẫn đến “thêm hàng chục triệu người nhận được bảo hiểm y tế.”

Tất nhiên, cùng với điều đó đã trở thành bãi mìn của nền chính trị Mỹ hiện đại.

Ngay từ khi thành lập, ACA đã sa lầy vào đảng phái, và Ku cho biết các đề xuất hiện tại từ chính quyền Biden – cũng như lời hứa của chiến dịch sẽ xây dựng dựa trên ACA với một “lựa chọn công khai” – đối mặt với một Quốc hội bị chia rẽ, phóng xạ.

Tuy nhiên, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao chống lại Texas và các bang khác do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang tìm cách hạ ACA dường như mang lại một số hy vọng cải thiện. Quyết định ngày 7-2 đã đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm đã loại bỏ điều khoản ủy quyền cá nhân của luật.

Nội dung bài học ngày hôm nay Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học online vui vẻ nhé.

22/06/2021

0 responses on "Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.