Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online

Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online
Đánh giá post

Chi tiết bài giảng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ

Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online là nội dung chi tiết bài giảng ngày hôm nay do Thầy Vũ thiết kế đặc biệt dành cho các bạn học viên Tât cả các bài giảng đều được đăng mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK online củaTrung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster là bộ sách giáo trình học tiếng Trung tốt nhất và cực kỳ chất lượng do Th.S Nguyễn Minh Vũ viết sách Chủ biên và Biên tập

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK tại link sau nhé

Luyện thi HSK 8 online đọc hiểu HSK cấp 8 Thầy Vũ HSKK

Bên cạnh các lớp học tiếng Trung online, Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster cũng mở thêm các lớp trực tiếp ngay tại Trung tâm tại Hà Nội và mới nhất là tại Quận 10 TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn học sinh đang muốn học ngay tại lớp cùng Thầy Vũ và mở cả lớp học tiếng Trung online qua Skype.

Nội dung thông tin lớp học tiếng Trung online qua Skype

Giờ đây chúng ta có thể truy cập vào hệ thống máy chủ ChineMaster Quận 10 để làm các bộ đề thi thử HSK online miễn phí với hàng nghìn bộ đề thi HSK online nhé, chứ không phải là chỉ có mấy chục bộ đề thi thử HSK miễn phí

Thi thử HSK online thầy Vũ

Trước khi vào phần chính của bài học hôm nay, chúng ta cần phải luyện tập thành thạo kỹ năng gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính các bạn nhé. Chỉ có như vậy thì hiệu quả học tiếng Trung mới nâng cao và cải thiện rõ rệt được. Bạn nào chưa có phiên bản mới nhất bộ gõ tiếng Trung Quốc sogou pinyin thì tải xuống ở ngay link bên dưới nhé.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online Thầy Vũ

Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online Thầy Vũ thiết kế đặc biệt dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

当然,对疫苗的任何类型的负面反应——尤其是与 COVID-19 疫苗一样重要的反应——都是令人担忧的,但专家建议在美国机构仍在审查科学的同时,从来自英国的太多新闻中退后一步。 “据报道,FDA 将于 12 月 10 日开会讨论这些疫苗,并可能会根据他们从疫苗制造商那里收到的数据发布公告。我们将在未来几天了解更多相关信息,”Javaid 博士补充道。

请记住:这些孤立的报告只发生在成千上万已经参与临床试验的人中,他们认为分发的疫苗可以安全使用。换句话说,与其假设发生在一个或两个人身上的事情会发生在大多数像他们一样的人身上,我们应该等待专家彻底剖析英国的案例,以弄清楚他们究竟发生了什么以及为什么——这是FDA目前正在做什么。

任何处理过敏症的人都知道斗争是真实的。即使您尝试限制接触诱因(无论您是对花粉和豚草等户外过敏还是对灰尘或宠物的室内过敏),流鼻涕、眼睛发痒和流泪以及充血等症状仍会出现强烈且毁了你的一天。幸运的是,非处方过敏药物或抗组胺药可以显着减轻这些可怕的症状。虽然许多人认为他们必须在非处方药上花费大量资金才能获得缓解,但实际上有很多负担得起的替代品。

一个这样的预算友好的选择是 Amazon Basic Care 的 All Day Allergy Pills(16 美元;amazon.com),这是一种 24 小时抗组胺药,它使用活性成分盐酸西替利嗪(您可能会以 Zyrtec 的名字认出它)。超过 8,000 名亚马逊购物者对这些药丸给出了完美的 5 星评级,一瓶 300 粒 24 小时药丸只需 16 美元,比其名牌同类产品便宜近 9 倍(是的,真的)。根据斯坦福大学肖恩·帕克过敏和哮喘研究中心主任卡里·纳多 (Kari Nadeau) 的说法,这种药丸——盐酸西替利嗪片——与 Zyrtec 相当并且使用安全。

纽约长岛市 Allergy MD 的创始人 Reenal Patel 医学博士说,她经常建议她的患者尝试通用抗组胺药而不是名牌药,以便在不牺牲质量的情况下省钱。因为有不同种类的抗组胺药——包括盐酸西替利嗪 (Zyrtec)、苯海拉明 (Benadryl)、氯雷他定 (Claritin) 和非索非那定 (Allegra)——她建议过敏患者在使用前咨询医生以考虑潜在的副作用,如嗜睡、头晕、皮肤干燥。他们的医生还可以帮助他们确定最佳行动计划:“一天中的什么时间服药,他们是否需要每天或根据需要服药,或者哪个特定品牌最适合他们的症状,”帕特尔博士告诉健康。 “我们还希望确保抗组胺药不会与他们可能正在服用的其他药物产生抵消作用。”

Amazon Basic Care 的 All Day Allergy 药物承诺 24 小时缓解可能由灰尘、花卉、树木或宠物引起的常见过敏症状,数千名满意的购物者证实了其有效性:“我的眼睛流泪、发痒、鼻窦炎一团糟,服用这种药物两天内,我就恢复了自我,”一位评论家写道。

另一个人插话说,注意到亚马逊过敏药选择的价值。 “我最近被诊断出患有严重的尘螨过敏症,从头到脚都发痒,出现荨麻疹,皮肤被划伤。我的医生建议每天服用一次 Zyrtec,但价格非常昂贵,”他们写道。 “这是一天一粒,全天的非品牌 Zyrtec。它含有 300 多粒药丸。所以基本上 15 美元,我几乎可以吃一整年。这种药有奇效;我只有在忘记服用时才会爆发一两天。”

因为 Amazon Basic Care 的 All Day Allergy 药丸含有玉米淀粉作为非活性成分,所以它们不适合任何对玉米过敏的人。它还含有乳糖一水合物,一种常见的填充剂,因此如果您有乳糖不耐症,请在服用此药前咨询您的医生。

与其他通用和名牌选择相比,购物者表示这种药物的质量同样好,而且节省的费用无与伦比。 “只有名牌抗过敏药对我有用,但这就是这里的门票,”一位人士写道,并补充说他们“只需花很少的钱就能买到 300 粒药丸”。

面对大量证据表明并非如此,很难说运动对您的健康有害。但对于一些人来说,比如 TikTok 用户 Kira (@snflwrxtrnsl),运动实际上是有害的——因为她的医生认为运动会导致她产生严重的过敏反应。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online.

Dāngrán, duì yìmiáo de rènhé lèixíng de fùmiàn fǎnyìng——yóuqí shì yǔ COVID-19 yìmiáo yīyàng zhòngyào de fǎnyìng——dōu shì lìng rén dānyōu de, dàn zhuānjiā jiànyì zài měiguó jīgòu réng zài shěnchá kēxué de tóngshí, cóng láizì yīngguó de tài duō xīnwén zhōngtuì hòu yībù. “Jù bàodào,FDA jiāng yú 12 yuè 10 rì kāihuì tǎolùn zhèxiē yìmiáo, bìng kěnéng huì gēnjù tāmen cóng yìmiáo zhìzào shāng nàlǐ shōu dào de shùjù fābù gōnggào. Wǒmen jiàng zài wèilái jǐ tiān liǎojiě gèng duō xiāngguān xìnxī,”Javaid bóshì bǔchōng dào.

Qǐng jì zhù: Zhèxiē gūlì de bàogào zhǐ fāshēng zài chéng qiān shàng wàn yǐjīng cānyù línchuáng shìyàn de rén zhōng, tāmen rènwéi fēnfā de yìmiáo kěyǐ ānquán shǐyòng. Huàn jù huàshuō, yǔqí jiǎshè fāshēng zài yīgè huò liǎng gèrén shēnshang de shìqíng huì fāshēng zài dà duōshù xiàng tāmen yīyàng de rén shēnshang, wǒmen yīnggāi děngdài zhuānjiā chèdǐ pōuxī yīngguó de ànlì, yǐ nòng qīngchǔ tāmen jiùjìng fāshēngle shénme yǐjí wèishéme——zhè shì FDA mùqián zhèngzài zuò shénme.

Rènhé chǔlǐ guòmǐn zhèng de rén dōu zhīdào dòuzhēng shì zhēnshí de. Jíshǐ nín chángshì xiànzhì jiēchù yòuyīn (wúlùn nín shì duì huāfěn hé tún cǎo děng hùwài guòmǐn háishì duì huīchén huò chǒngwù de shìnèi guòmǐn), liú bítì, yǎnjīng fā yǎng hé liúlèi yǐjí chōngxuè děng zhèngzhuàng réng huì chūxiàn qiángliè qiě huǐle nǐ de yītiān. Xìngyùn de shì, fēi chǔfāng guòmǐn yàowù huò kàng zǔ àn yào kěyǐ xiǎnzhe jiǎnqīng zhèxiē kěpà de zhèngzhuàng. Suīrán xǔduō rén rènwéi tāmen bìxū zài fēichǔfāngyào shàng huāfèi dàliàng zījīn cáinéng huòdé huǎnjiě, dàn shíjì shang yǒu hěnduō fùdān dé qǐ de tìdài pǐn.

Yīgè zhèyàng de yùsuàn yǒuhǎo de xuǎnzé shì Amazon Basic Care de All Day Allergy Pills(16 měiyuán;amazon.Com), zhè shì yī zhǒng 24 xiǎoshí kàng zǔ àn yào, tā shǐyòng huóxìng chéngfèn yánsuān xī tì lì qín (nín kěnéng huì yǐ Zyrtec de míngzì rèn chū tā). Chāoguò 8,000 míng yàmǎxùn gòuwù zhě duì zhèxiē yàowán gěi chūle wánměi de 5 xīng píngjí, yī píng 300 lì 24 xiǎoshí yàowán zhǐ xū 16 měiyuán, bǐ qí míngpái tónglèi chǎnpǐn piányí jìn 9 bèi (shì de, zhēn de). Gēnjù sītǎnfú dàxué xiào ēn·pàkè guòmǐn hé xiāochuǎn yánjiū zhōngxīn zhǔrèn kǎ lǐ·nà duō (Kari Nadeau) de shuōfǎ, zhè zhǒng yàowán——yánsuān xī tì lì qín piàn——yǔ Zyrtec xiāngdāng bìngqiě shǐyòng ānquán.

Niǔyuē zhǎngdǎo shì Allergy MD de chuàngshǐ rén Reenal Patel yīxué bóshì shuō, tā jīngchángjiànyì tā de huànzhě chángshì tōngyòng kàng zǔ àn yào ér bùshì míngpái yào, yǐbiàn zài bù xīshēng zhìliàng de qíngkuàng xià shěng qián. Yīnwèi yǒu bùtóng zhǒnglèi de kàng zǔ àn yào——bāokuò yánsuān xī tì lì qín (Zyrtec), běn hǎi lā míng (Benadryl), lǜ léi tā dìng (Claritin) hé fēi suǒ fēi nà dìng (Allegra)——tā jiànyì guòmǐn huànzhě zài shǐyòng qián zīxún yīshēng yǐ kǎolǜ qiánzài de fùzuòyòng, rú shìshuì, tóuyūn, pífū gānzào. Tāmen de yīshēng huán kěyǐ bāngzhù tāmen quèdìng zuì jiā xíngdòng jìhuà:“Yītiān zhōng de shénme shíjiān fúyào, tāmen shìfǒu xūyào měitiān huò gēnjù xūyào fúyào, huòzhě nǎge tèdìng pǐnpái zuì shìhé tāmen de zhèngzhuàng,” pà tè ěr bóshì gàosù jiànkāng. “Wǒmen hái xīwàng quèbǎo kàng zǔ àn yào bù huì yǔ tāmen kěnéng zhèngzài fúyòng de qítā yàowù chǎnshēng dǐxiāo zuòyòng.”

Amazon Basic Care de All Day Allergy yàowù chéngnuò 24 xiǎoshí huǎnjiě kěnéng yóu huīchén, huāhuì, shùmù huò chǒngwù yǐnqǐ de chángjiàn guòmǐn zhèngzhuàng, shù qiān míng mǎnyì de gòuwù zhě zhèngshíle qí yǒuxiào xìng:“Wǒ de yǎnjīng liúlèi, fā yǎng, bídòu yán yītuánzāo, fúyòng zhè zhǒng yàowù liǎng tiānnèi, wǒ jiù huīfùle zìwǒ,” yī wèi pínglùn jiā xiě dào.

Lìng yīgè rén chāhuà shuō, zhùyì dào yàmǎxùn guòmǐn yào xuǎnzé de jiàzhí. “Wǒ zuìjìn bèi zhěnduàn chū huàn yǒu yánzhòng de chén mǎn guòmǐn zhèng, cóngtóu dào jiǎo dōu fā yǎng, chūxiàn xún mázhěn, pífū bèi huà shāng. Wǒ de yīshēng jiànyì měitiān fúyòng yīcì Zyrtec, dàn jiàgé fēicháng ángguì,” tāmen xiě dào. “Zhè shì yītiān yī lì, quán tiān de fēi pǐnpái Zyrtec. Tā hányǒu 300 duō lì yàowán. Suǒyǐ jīběn shàng 15 měiyuán, wǒ jīhū kěyǐ chī yī zhěng nián. Zhè zhǒng yào yǒu qíxiào; wǒ zhǐyǒu zài wàngjì fúyòng shí cái huì bàofā yī liǎng tiān.”

Yīnwèi Amazon Basic Care de All Day Allergy yàowán hányǒu yùmǐ diànfěn zuòwéi fēi huóxìng chéngfèn, suǒyǐ tāmen bù shìhé rènhé duì yùmǐ guòmǐn de rén. Tā hái hányǒu rǔtáng yī shuǐhé wù, yī zhǒng cháng jiàn de tiánchōng jì, yīncǐ rúguǒ nín yǒu rǔtáng bù nài zhèng, qǐng zài fúyòng cǐ yào qián zīxún nín de yīshēng.

Yǔ qítā tōngyòng hé míngpái xuǎnzé xiāng bǐ, gòuwù zhě biǎoshì zhè zhǒng yàowù de zhìliàng tóngyàng hǎo, érqiě jiéshěng de fèiyòng wúyǔlúnbǐ. “Zhǐyǒu míngpái kàng guòmǐn yào duì wǒ yǒuyòng, dàn zhè jiùshì zhèlǐ de ménpiào,” yī wèi rénshì xiě dào, bìng bǔchōng shuō tāmen “zhǐ xū huā hěn shǎo de qián jiù néng mǎi dào 300 lì yàowán”.

Miàn duì dàliàng zhèngjù biǎomíng bìngfēi rúcǐ, hěn nánshuō yùndòng duì nín de jiànkāng yǒuhài. Dàn duìyú yīxiē rén lái shuō, bǐrú TikTok yònghù Kira (@snflwrxtrnsl), yùndòng shíjì shang shì yǒuhài de——yīnwèi tā de yīshēng rènwéi yùndònghuì dǎozhì tā chǎnshēng yánzhòng de guòmǐn fǎnyìng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho giáo án Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online.

Tất nhiên, bất kỳ loại phản ứng tiêu cực nào với vắc-xin – đặc biệt là một loại vắc-xin quan trọng như vắc-xin COVID-19 – đều đáng lo ngại, nhưng các chuyên gia khuyên nên lùi lại một bước trước quá nhiều tin tức đến từ Anh trong khi các cơ quan Hoa Kỳ vẫn đang xem xét khoa học. “FDA được cho là sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về các loại vắc xin này và có khả năng sẽ đưa ra thông báo dựa trên dữ liệu họ nhận được từ các nhà sản xuất vắc xin. Chúng tôi sẽ biết thêm về điều này trong những ngày tới, ”Tiến sĩ Javaid cho biết thêm.

Và hãy nhớ rằng: Những báo cáo cô lập này chỉ xảy ra với rất ít người trong số hàng ngàn người khác đã tham gia thử nghiệm lâm sàng, những người cho rằng vắc xin bắt đầu được phân phối là an toàn để sử dụng. Nói cách khác, thay vì giả định rằng những gì đã xảy ra với một hoặc hai người sẽ xảy ra với hầu hết những người khác giống như họ, thay vào đó chúng ta nên đợi các chuyên gia phân tích kỹ lưỡng các trường hợp ở Anh để tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra với họ và tại sao — đó là những gì FDA hiện đang làm.

Bất cứ ai đối phó với bệnh dị ứng đều biết rằng cuộc đấu tranh là có thật. Ngay cả khi bạn cố gắng hạn chế tiếp xúc với các yếu tố kích hoạt (cho dù bạn bị dị ứng ngoài trời với những thứ như phấn hoa và cỏ phấn hương hay dị ứng trong nhà do bụi hoặc vật nuôi), các triệu chứng như chảy nước mũi, ngứa và chảy nước mắt, và nghẹt mũi vẫn có thể xảy ra mạnh mẽ và làm hỏng ngày của bạn. May mắn thay, thuốc chữa dị ứng không kê đơn hoặc thuốc kháng histamine có thể làm giảm đáng kể các triệu chứng đáng sợ này. Và trong khi nhiều người cho rằng họ phải chi tiêu rất nhiều vào các loại thuốc OTC để tìm kiếm sự nhẹ nhõm, thực tế có rất nhiều lựa chọn thay thế giá cả phải chăng.

Một lựa chọn thân thiện với ngân sách như vậy là Thuốc chống dị ứng cả ngày của Amazon Basic Care ($ 16; amazon.com), một loại thuốc kháng histamine 24 giờ sử dụng thành phần hoạt chất cetirizine hydrochloride (bạn có thể nhận ra bằng tên Zyrtec). Hơn 8.000 người mua sắm trên Amazon đã để lại xếp hạng 5 sao hoàn hảo cho loại thuốc này, chỉ có giá 16 đô la cho một lọ 300 viên thuốc 24 giờ – rẻ hơn gần 9 lần so với các đối tác cùng thương hiệu (vâng, thực sự). Theo Kari Nadeau, MD, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dị ứng và Hen suyễn Sean N. Parker tại Đại học Stanford, thuốc viên cetirizine hydrochloride – có thể so sánh với Zyrtec và an toàn khi sử dụng.

Reenal Patel, MD, người sáng lập Allergy MD ở thành phố Long Island, New York, cho biết cô thường khuyến cáo bệnh nhân của mình nên thử thuốc kháng histamine chung thay vì các nhãn hiệu để tiết kiệm tiền mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Vì có nhiều loại thuốc kháng histamine khác nhau – bao gồm cetirizine hydrochloride (Zyrtec), diphenhydramine (Benadryl), loratadine (Claritin) và fexofenadine (Allegra) – bà khuyên những người bị dị ứng nên nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng để xem xét các tác dụng phụ tiềm ẩn như buồn ngủ , chóng mặt và khô da. Bác sĩ của họ cũng có thể giúp họ xác định kế hoạch hành động tốt nhất: “thời gian dùng thuốc trong ngày, nếu họ cần dùng thuốc hàng ngày hoặc khi cần thiết, hoặc nhãn hiệu cụ thể nào có thể hoạt động tốt nhất đối với các triệu chứng của họ”, Tiến sĩ Patel nói với Health. “Chúng tôi cũng muốn đảm bảo thuốc kháng histamine không phản tác dụng với các loại thuốc khác mà họ có thể đang dùng.”

Thuốc điều trị dị ứng cả ngày của Amazon Basic Care hứa hẹn giúp giảm các triệu chứng dị ứng thông thường có thể do bụi, hoa, cây hoặc vật nuôi gây ra trong 24 giờ và hàng nghìn người mua sắm hài lòng đã xác nhận hiệu quả của thuốc: “Mắt tôi chảy nước, ngứa ngáy, xoang mũi lộn xộn, trong vòng hai ngày kể từ khi dùng thuốc này, tôi đã trở lại với chính mình, “một người đánh giá viết.

Một người khác chú ý đến giá trị của tùy chọn thuốc chống dị ứng của Amazon. Họ viết: “Gần đây tôi được chẩn đoán bị dị ứng với mạt bụi nghiêm trọng, ngứa từ đầu đến chân, nổi mề đay và trầy xước da. Bác sĩ của tôi đã đề nghị dùng Zyrtec hàng ngày, nhưng đắt kinh khủng”, họ viết. “Đây là loại thuốc mỗi ngày một lần, không có nhãn hiệu Zyrtec cả ngày. Nó chứa hơn 300 viên thuốc. Vì vậy, về cơ bản là 15 đô la, tôi được bảo hiểm trong gần cả năm. Loại thuốc này có tác dụng kỳ diệu; tôi chỉ vỡ ra nếu tôi quên uống nó trong một hoặc hai ngày. ”

Vì thuốc chống dị ứng cả ngày của Amazon Basic Care bao gồm tinh bột ngô như một thành phần không hoạt động, nên chúng không phù hợp cho bất kỳ ai bị dị ứng ngô. Nó cũng chứa lactose monohydrate, một chất làm đầy phổ biến, vì vậy nếu bạn không dung nạp lactose, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

So với các lựa chọn thương hiệu và thông thường khác, người mua hàng nói rằng chất lượng của loại thuốc này tốt như nhau và mức tiết kiệm là không thể cạnh tranh được. Một người viết: “Chỉ có loại thuốc trị dị ứng có thương hiệu mới có tác dụng với tôi nhưng đây là tấm vé ngay tại đây,” một người viết và nói thêm rằng họ nhận được “300 viên thuốc chỉ với một phần nhỏ giá”.

Thật khó để lập luận rằng tập thể dục có hại cho sức khỏe của bạn khi đối mặt với rất nhiều bằng chứng cho chúng ta thấy điều ngược lại. Nhưng đối với một số người, chẳng hạn như Kira, người dùng TikTok (@snflwrxtrnsl), tập thể dục thực sự có hại — vì các bác sĩ của cô ấy tin rằng nó khiến cô ấy bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Và thế là nội dung bài học ngày hôm nay Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online Thầy Vũ đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 online"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.