Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8

Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8 là bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 8 online của Thầy Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ HSK điểm cao từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 đảm bảo cam kết đầu ra tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1. Luyện thi HSK online là trang chuyên chia sẻ các tài liệu luyện thi HSK online và tài liệu luyện thi HSKK online miễn phí trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí đầu tiên tại Việt Nam. Các bạn đừng quên theo dõi trang thường xuyên nhé.

Download Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại, phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất, kinh điển nhất được ghi chép từ lịch sử cho đến tận bây giờ. Bây giờ Thầy Vũ sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn,các bạn hoàn toàn yên tâm nhé.

Thầy Vũ hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao tmall là khóa học order hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall từ A đến Z không qua trung gian. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu vào và tối ưu được giá sản phẩm đầu ra, như vậy bạn sẽ kiếm được nhiều tiền lãi hơn so với lúc bạn chưa được trang bị kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 được chia sẻ mỗi ngày bởi cộng đồng giáo viên tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và ChineMaster TP HCM Quận 10.

Thi thử HSK online cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo hóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8 tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 7

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8 cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8 là bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 8 online của Thầy Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ HSK điểm cao từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 đảm bảo cam kết đầu ra tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1.

大概。教育部长贾斯汀·格林宁(Justine Greening)告诉英国广播公司(BBC),尽管她不同意特朗普的推文,但她“不相信这会损害英国多年来很多年的紧密关系,并将继续与美国和美国人民保持紧密关系。 。”

但是,从短期来看,这种关系会发抖。就像特蕾莎·梅(Theresa May)一样,对她而言,与其他任何西方领导人相比,她都更希望与特朗普(在白宫玫瑰花园中握着她的手)建立起示威友谊。对于英国脱欧,如果英国脱欧将英国带出欧盟单一市场之后,就必须与美国达成贸易协议。

在英国方面,与以往相比,人们比以往任何时候都更加依赖。特朗普将凭借自己自负的交易专业知识,将其中之一广为人知。总理会知道他知道的。尽管如此,她仍然公开谴责–这表明她感到厌恶,意识到她意识到英国机构及其大多数人口也会感到厌恶,并且她认为有些事情太重要而不能保持沉默。

但是,如果英国依赖于美国-就像所有欧洲国家都在美国的军事保护伞中一样-美国也将依赖英国。英国政治家比大多数美国政治家更珍视这种“特殊关系”,但这仍然很重要,尤其是当华盛顿在诸如伊拉克入侵之类的有争议项目中寻求盟友时。对于特朗普而言,优先考虑在破坏该关系的威胁上对英国首相进行反击的愿望,是要揭示总统对国际关系的掌握的可怕肤浅,并再次激起人们对他的不可预测性和自恋的威胁的担忧。 。

总统任期的最新细节,如果有什么好处,那就是至少在一天之内,就把梅花fracture的,分裂的,动荡不安的英国政治召集到了总理梅的身后。伦敦的工党和穆斯林市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)本人是特朗普早些时候发推文的对象,他表示,总统的言论“背叛了特殊关系。”影子外交大臣艾米丽·桑伯利(Emily Thornberry)对工党左翼白领伊丽莎白女王表现出了温柔的关怀,感叹特朗普自从接受国事访问以来,特朗普已将君主置于“艰难而令人反感的地位”,仍然存在,以女王的名字正式发行。

特朗普的直截了当的风格是否可能对英国人来说根本无法忍受,许多美国人(和其他人)都认为特朗普是势利而被压抑的人?当然,一些特朗普的右翼支持者赞赏他对伊斯兰极端主义者的直言不讳。 “这不是新闻,”反移民研究中心主席兼执行董事马克·克里科里安(Mark Krikorian)告诉《纽约时报》,特朗普在Twitter上的分享。特朗普“只是以最未经过滤的家伙直言不讳的方式表达了这些东西”。

不是那样的在这种情况下,特朗普的“风格”直接和反复地是反穆斯林的。他一直在并且仍在努力制止穆斯林来到美国。他错误地说,在飞机于9/11摧毁了世界贸易中心的双子塔之后,电视上放映了成千上万的新泽西人-“阿拉伯人口众多”。他本周在推特上发布的未经验证的视频来自英国第一集团,不仅是在最右边,而且还致力于煽动针对穆斯林的暴力行动。其副领导人杰达·弗兰森(Jayda Fransen)自己面临着骚扰穆斯林的几项指控。

将特朗普的回应与其最近的前任进行比较。乔治·W·布什(George W. Bush)作为新任总统不得不承受2001年袭击事件的冲击,但他对恐怖的反应采取了一些谨慎措施,告诉穆斯林他尊重伊斯兰教的“善意与和平”教义,而美国的敌人是“恐怖分子的激进网络,而不是“我们的许多穆斯林朋友”。巴拉克·奥巴马(Barack Obama)延续了这一传统。

在英国,与其他西方民主国家一样,这种区分是穆斯林信奉和平的绝大多数公民与少数致命的好战的伊斯兰主义者之间的区别。如果成千上万的公民和可能的公民被妖魔化并成为暴力偏见的根源,那么如何才能保留一个公民社会呢?

特朗普本周的行为表明他对此了解甚少。华盛顿和威斯敏斯特可能会继续保持紧密的联盟关系,但是总统不应该将宣传法西斯主义组织的做法宣扬给半法西斯组织,以煽动暴力仇恨,然后以羞辱一个亲密盟友为代价,以此作为美好的一天。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 8 online của Thầy Vũ Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8

Dàgài. Jiàoyù bùzhǎng jiǎsītīng·gélín níng (Justine Greening) gàosù yīngguó guǎngbò gōngsī (BBC), jǐnguǎn tā bù tóngyì tè lǎng pǔ de tuī wén, dàn tā “bù xiāngxìn zhè huì sǔnhài yīngguó duōnián lái hěnduō nián de jǐnmì guānxì, bìng jiāng jìxù yǔ měiguó hé měiguó rénmíng bǎochí jǐnmì guānxì. .”

Dànshì, cóng duǎnqí lái kàn, zhè zhǒng guānxì huì fādǒu. Jiù xiàng tè lěi shā·méi (Theresa May) yīyàng, duì tā ér yán, yǔqítā rènhé xīfāng lǐngdǎo rén xiāng bǐ, tā dōu gèng xīwàng yǔ tè lǎng pǔ (zài báigōng méiguī huāyuán zhōng wòzhe tā de shǒu) jiànlì qǐ shìwēi yǒuyì. Duìyú yīngguó tuō ōu, rúguǒ yīngguó tuō ōu jiāng yīngguó dài chū ōuméng dānyī shìchǎng zhīhòu, jiù bìxū yǔ měiguó dáchéng màoyì xiéyì.

Zài yīngguó fāngmiàn, yǔ yǐwǎng xiāng bǐ, rénmen bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèngjiā yīlài. Tè lǎng pǔ jiāng píngjiè zìjǐ zìfù de jiāoyì zhuānyè zhīshì, jiāng qízhōng zhī yī guǎngwéirénzhī. Zǒnglǐ huì zhīdào tā zhīdào de. Jǐnguǎn rúcǐ, tā réngrán gōngkāi qiǎnzé–zhè biǎomíng tā gǎndào yànwù, yìshí dào tā yìshí dào yīngguó jīgòu jí qí dà duōshù rénkǒu yě huì gǎndào yànwù, bìngqiě tā rènwéi yǒuxiē shìqíng tài zhòngyào ér bùnéng bǎochí chénmò.

Dànshì, rúguǒ yīngguó yīlài yú měiguó-jiù xiàng suǒyǒu ōuzhōu guójiā dōu zài měiguó de jūnshì bǎohùsǎn zhōng yīyàng-měiguó yě jiāng yīlài yīngguó. Yīngguó zhèngzhì jiā bǐ dà duōshù měiguó zhèngzhì jiā gèng zhēnshì zhè zhǒng “tèshū guānxì”, dàn zhè réngrán hěn zhòngyào, yóuqí shì dāng huáshèngdùn zài zhūrú yīlākè rùqīn zhī lèi de yǒu zhēngyì xiàngmù zhōng xúnqiú méngyǒu shí. Duìyú tè lǎng pǔ ér yán, yōuxiān kǎolǜ zài pòhuài gāi guānxì de wēixié shàng duì yīngguó shǒuxiàng jìnxíng fǎnjí de yuànwàng, shì yào jiēshì zǒngtǒng duì guójì guānxì de zhǎngwò de kěpà fūqiǎn, bìng zàicì jī qǐ rénmen duì tā de bùkě yùcè xìng hé zì liàn de wēixié de dānyōu. .

Zǒngtǒng rènqí de zuìxīn xìjié, rúguǒ yǒu shé me hǎochù, nà jiùshì zhìshǎo zài yītiān zhī nèi, jiù bǎ méihuā fracture de, fēnliè de, dòngdàng bù’ān dì yīngguó zhèngzhì zhàojí dàole zǒnglǐ méi de shēnhòu. Lúndūn de gōngdǎng hé mùsīlín shì zhǎng sà díkè·hàn (Sadiq Khan) běnrén shì tè lǎng pǔ zǎo xiē shíhòu fǎ tuī wén de duìxiàng, tā biǎoshì, zǒngtǒng de yánlùn “bèipànle tèshū guānxì.” Yǐngzi wàijiāo dàchén ài mǐ lì·sāng bó lì (Emily Thornberry) duì gōngdǎng zuǒyì báilǐng yīlìshābái nǚwáng biǎoxiàn chūle wēnróu de guānhuái, gǎntàn tè lǎng pǔ zìcóng jiēshòu guóshì fǎngwèn yǐlái, tè lǎng pǔ yǐ jiāng jūnzhǔ zhì yú “jiānnán ér lìng rén fǎngǎn dì dìwèi”, réngrán cúnzài, yǐ nǚwáng de míngzì zhèngshì fǎ xíng.

Tè lǎng pǔ de zhíjiéliǎodāng de fēnggé shìfǒu kěnéng duì yīngguó rén lái shuō gēnběn wúfǎ rěnshòu, xǔduō měiguó rén (hé qítā rén) dōu rènwéi tè lǎng pǔ shì shìlì ér bèi yāyì de rén? Dāngrán, yīxiē tè lǎng pǔ de yòuyì zhīchí zhě zànshǎng tā duì yīsīlán jíduān zhǔyì zhě de zhíyán bùhuì. “Zhè bùshì xīnwén,” fǎn yímín yánjiū zhōngxīn zhǔxí jiān zhíxíng dǒngshì mǎkè·kè lǐ kē lǐ ān (Mark Krikorian) gàosù “niǔyuē shíbào”, tè lǎng pǔ zài Twitter shàng de fēnxiǎng. Tè lǎng pǔ “zhǐshì yǐ zuì wèi jīng guòlǜ de jiāhuo zhíyán bùhuì de fāngshì biǎodále zhèxiē dōngxī”.

Bùshì nàyàng de zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, tè lǎng pǔ de “fēnggé” zhíjiē hé fǎnfù dì shì fǎn mùsīlín de. Tā yīzhí zài bìngqiě réng zài nǔlì zhìzhǐ mùsīlín lái dào měiguó. Tā cuòwù de shuō, zài fēijī yú 9/11 cuīhuǐle shìjiè màoyì zhōngxīn de shuāngzǐ tǎ zhīhòu, diànshì shàng fàngyìngle chéng qiān shàng wàn de xīnzéxī rén-“ālābó rénkǒu zhòngduō”. Tā běn zhōu zài tuī tè shàng fābù de wèi jīngyàn zhèng de shìpín láizì yīngguó dì yī jítuán, bùjǐn shì zài zuì yòubiān, érqiě hái zhìlì yú shāndòng zhēnduì mùsīlín de bàolì xíngdòng. Qí fù lǐngdǎo rénjié dá·fú lán sēn (Jayda Fransen) zìjǐ miànlínzhe sāorǎo mùsīlín de jǐ xiàng zhǐkòng.

Jiāng tè lǎng pǔ de huíyīng yǔ qí zuìjìn de qiánrèn jìnxíng bǐjiào. Qiáozhì·W·bùshí (George W. Bush) zuòwéi xīnrèn zǒngtǒng bùdé bù chéngshòu 2001 nián xíjí shìjiàn de chōngjí, dàn tā duì kǒngbù de fǎnyìng cǎiqǔle yīxiē jǐnshèn cuòshī, gàosù mùsīlín tā zūnzhòng yīsīlán jiào de “shànyì yǔ hépíng” jiàoyì, ér měiguó de dírén shì “kǒngbù fèn zi de jījìn wǎngluò, ér bùshì “wǒmen de xǔduō mùsīlín péngyǒu”. Bā lākè·àobāmǎ (Barack Obama) yánxùle zhè yī chuántǒng.

Zài yīngguó, yǔ qítā xīfāng mínzhǔ guójiā yì yàng, zhè zhǒng qūfēn shì mùsīlín xìnfèng hépíng de jué dà duōshù gōngmín yǔ shǎoshù zhìmìng de hào zhàn de yīsīlán zhǔyì zhě zhī jiān de qūbié. Rúguǒ chéng qiān shàng wàn de gōngmín hàn kěnéng de gōngmín bèi yāomó huà bìng chéngwéi bàolì piānjiàn de gēnyuán, nàme rúhé cáinéng bǎoliú yīgè gōngmín shèhuì ne?

Tè lǎng pǔ běn zhōu de xíngwéi biǎomíng tā duì cǐ liǎojiě shèn shǎo. Huáshèngdùn hé wēi sī mǐn sī tè kěnéng huì jìxù bǎochí jǐnmì de liánméng guānxì, dànshì zǒngtǒng bù yìng gāi jiāng xuānchuán fàxīsī zhǔyì zǔzhī de zuòfǎ xuānyáng gěi bàn fàxīsī zǔzhī, yǐ shāndòng bàolì chóuhèn, ránhòu yǐ xiūrù yīgè qīnmì méngyǒu wèi dàijià, yǐ cǐ zuòwéi měihǎo de yītiān.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online sang tiếng Việt Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8

Có lẽ. Bộ trưởng Giáo dục Justine Greening nói với BBC rằng trong khi cô ấy không đồng ý với những dòng tweet của Trump, cô ấy “không tin rằng nó sẽ làm giảm mối quan hệ thân thiết mà Vương quốc Anh đã có trong nhiều năm và sẽ tiếp tục có với Mỹ và người dân Mỹ. . ”

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mối quan hệ sẽ trở nên lung lay. Bà Theresa May cũng vậy, hơn bất kỳ nhà lãnh đạo phương Tây nào khác đều tìm kiếm một tình bạn minh chứng với Trump, người đã nắm tay bà trong vườn hồng của Nhà Trắng. Đối với tháng 5, một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ là điều cần thiết sau / nếu Brexit đưa Vương quốc Anh ra khỏi thị trường chung của Liên minh Châu Âu.

Có một sự phụ thuộc nhiều hơn bình thường vào phía Vương quốc Anh trong mối quan hệ, một trong số đó Trump – với chuyên môn tự hào về việc đưa ra các thỏa thuận – sẽ nhận thức rõ. Và thủ tướng sẽ nhận thức được rằng ông ấy nhận thức được. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đưa ra lời quở trách công khai – một dấu hiệu cho thấy sự ghê tởm của cô ấy, khi cô ấy nhận ra rằng cơ sở của Anh và phần lớn dân số của nó sẽ chia sẻ sự ghê tởm của cô ấy và cô ấy thấy một số điều quá quan trọng để giữ im lặng.

Tuy nhiên, nếu Anh phụ thuộc – vì tất cả các quốc gia châu Âu đều nằm trong ô che chở quân sự của Mỹ, và nhiều quốc gia khác – thì Mỹ cũng phụ thuộc vào Anh. “Mối quan hệ đặc biệt” được các chính trị gia Anh coi trọng hơn hầu hết các chính trị gia Mỹ, nhưng nó vẫn quan trọng, đặc biệt là khi Washington tìm kiếm đồng minh trong các dự án gây tranh cãi như cuộc xâm lược Iraq. Đối với việc Trump ưu tiên mong muốn đánh lại một thủ tướng Anh vì mối đe dọa gây thiệt hại cho mối quan hệ đó là tiết lộ sự nông cạn khủng khiếp trong việc nắm bắt các mối quan hệ quốc tế của tổng thống, và một lần nữa khơi dậy nỗi sợ hãi rằng sự khó đoán và lòng tự ái của ông ấy đe dọa tất cả chúng ta .

Nếu có bất kỳ điều gì tốt đẹp xảy ra từ vụ lộn xộn mới nhất mà tổng thống có được vị trí tổng thống, thì đó là điều đó, trong ít nhất một ngày, đã đưa nền chính trị Anh quốc đang rạn nứt và tồi tệ lại với nhau sau Thủ tướng May. Sadiq Khan, thị trưởng Lao động (và người Hồi giáo) của London, bản thân là mục tiêu của các dòng tweet trước đó của Trump, nói rằng những bình luận của tổng thống là “sự phản bội đối với mối quan hệ đặc biệt.” Ngoại trưởng bóng tối, Emily Thornberry, đã thể hiện sự quan tâm dịu dàng đối với Nữ hoàng Elizabeth không giống như thường lệ đối với một người bên trái của Đảng Lao động, than thở rằng Trump đã đặt quốc vương vào một “vị trí khó khăn và nguy hiểm” kể từ lời mời thăm cấp nhà nước, mà vẫn còn tồn tại, được phát hành chính thức dưới tên của Nữ hoàng.

Có thể nào phong cách thẳng thắn từ vai của Trump chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được đối với người Anh, bị nhiều người Mỹ (và những người khác) coi là hợm hĩnh và hà khắc? Chắc chắn, một số người ủng hộ cánh hữu của Trump đánh giá cao sự thẳng thắn của ông về những kẻ cực đoan Hồi giáo. “Đó không phải là tin tức,” Mark Krikorian, một người ủng hộ chủ tịch và giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư chống nhập cư nói với New York Times về chia sẻ trên Twitter của Trump. Trump “chỉ thể hiện nội dung đó theo cách không được lọc nhất, một cách tinh tế nhất”.

Nó không phải vậy. “Phong cách” của Trump, trong bối cảnh này, là chống người Hồi giáo trực tiếp và nhiều lần. Ông đã tìm kiếm và vẫn tìm cách ngăn cản những người Hồi giáo đến Hoa Kỳ. Ông nói một cách giả dối rằng hàng nghìn người ở New Jersey – “một dân số Ả Rập đông đúc” – đã được chiếu trên TV để cổ vũ sau khi máy bay phá hủy tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11/9. Các video chưa được xác minh mà anh ấy đã tweet lại trong tuần này đến từ nhóm Britain First, không chỉ cực hữu mà còn dành để kích động hành động bạo lực chống lại người Hồi giáo; Phó lãnh đạo của nó, Jayda Fransen, bản thân cô ấy phải đối mặt với một số cáo buộc quấy rối người Hồi giáo.

So sánh phản ứng của Trump với những người tiền nhiệm gần đây của ông. George W. Bush đã phải chịu đựng cú sốc của các cuộc tấn công năm 2001 với tư cách là một tổng thống mới, nhưng đã cẩn trọng trong phản ứng của mình trước sự kinh hoàng để nói với người Hồi giáo rằng ông tôn trọng những lời dạy “tốt đẹp và hòa bình” của Hồi giáo và kẻ thù của Mỹ là ” mạng lưới khủng bố cực đoan, ”không phải“ nhiều người bạn Hồi giáo của chúng tôi ”. Barack Obama tiếp tục truyền thống đó.

Ở Vương quốc Anh, cũng như các nền dân chủ phương Tây khác, sự khác biệt đó – giữa phần lớn các công dân ôn hòa theo tín ngưỡng Hồi giáo và số ít các phần tử Hồi giáo chiến binh đã chết trong số họ – vẫn được duy trì. Làm thế nào khác có thể duy trì một xã hội dân sự nếu hàng ngàn, ở một số quốc gia, hàng triệu công dân và những công dân sẽ là ma quỷ và trở thành mông của định kiến bạo lực?

Hành vi của Trump trong tuần này cho thấy ông ấy hiểu điều này ít đến mức nào. Washington và Westminster có thể tiếp tục liên minh chặt chẽ của họ, nhưng tổng thống không nên coi quyết định của mình là công khai những nỗ lực của một nhóm bán phát xít nhằm gieo rắc hận thù bạo lực – sau đó giới hạn điều đó với nhu cầu làm bẽ mặt một đồng minh thân thiết – như một công việc tốt của ngày hôm nay.

Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8 kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 8"

Leave a Message

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Trụ sở Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh TP HCM: Số 2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top