Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc Thầy Vũ ChineMaster
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc mỗi ngày tại Tiếng Trung ChineMaster

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3 tiếp tục chương trình giảng dạy lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 ở Sài Gòn. Đây là bài giảng tiếp theo lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung online và khóa học tiếng Trung thương mại online trên hệ thống website giảng dạy tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM (Sài Gòn) và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội. Đây là tài liệu học tiếng Trung HSK online cực kỳ quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta có thêm tài liệu để rèn luyện kỹ năng dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online

Có một mẹo để có thể nhớ được nhiều từ vựng tiếng Trung hơn và cũng như nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn, các bạn cần phải sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tập gõ tiếng Trung online trên máy tính,dưới đây là link hướng dẫn chi tiết do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn

Gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Tiếp theo là khóa học nhập hàng Trung Quốc hướng dẫn từ A – Z cách nhập hàng về bán từ kênh mua sắm hàng đầu Trung Quốc TAOBAO TMALL,các bạn tham khảo khóa học taijn link để ở phía bên dưới nhé.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Tiếp theo là website thi thử HSK hằng ngày Thầy Vũ dành tặng đến tất cả các bạn,giúp các bạn có một trung tâm luyện thi và thi thử miễn phía cho các bạn đỡ phải tốn phí hay đau đầu khi không biết nên thi đánh giá kiểm tra trình độ của mình đến đâu.

Website thi thử HSK online thầy Vũ

Trước khi các bào vào bài học ngày hôm nay thì hãy xem lại bài giảng ngày hôm qua tại link sau nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 2

Trung tâm tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3 tiếp tục chương trình giảng dạy lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 ở Sài Gòn.

对于自闭症儿童我们做得还不够

在上课的第一天,Hieu向他的老师打了招呼,向我的脸打招呼,留给我的是流血的鼻子。

他的母亲疯狂地冲了进来,含泪地向我道歉,脸上充满了极大的失望。然后,她卷起袖子,向我展示了胳膊上覆盖的无数疤痕。 “它们是他的叮咬。当他还是一个人的时候,他开始咬衣服,然后是他的父母。”

我傻眼了。我第一次清楚地感受到母亲带着自闭症孩子的痛苦。那天的上课并不顺利,但我决心踏入Hieu的世界。

“咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯。”在整个课程中,这个四岁男孩重复道。他是我自闭症儿童教学生涯中的第一位学生。那是在2014年,当时我在广宁省北部的旺彩镇为自闭症谱系障碍的学生讲课。

在下一课中,我带Hieu到公园散步,他在那儿重复说“咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯地跳来跳去。有时,有些人盯着我们,问:“您的孩子精神吗?”我生气地看着他们,但在里面,我感到更加无助,而不是想吵架。

每当他到一个拥挤的地方时,Hieu都会遮住他的耳朵,以阻止车辆发出的行人鸣叫声。我让Hieu戴上耳机,他兴奋地笑了。这是他在学校的第一个微笑。有一天,进入教室后,他立即滚到地面上,看着风扇的叶片旋转,同时重复“啪”一声。我躺在他旁边,模仿他的语言。希约转过身看着我,睁大了眼睛,好像他刚刚认识一个熟人。我哭泣着喜悦的眼泪。

就像这样,我们开始使用声音“咕uck”进行交流。我每次尝试通过眼神交流与他交流。我采取了各种看似疯狂的动作来吸引他注意我的脸。即使他说不出任何有意义的字眼,Hieu仍然可以感觉到他老师的关注。他不再对我保持警惕,相反,他甚至主动握住我的手,将我带入教室。

那年我才24岁,还没有成为母亲。正是Hieu帮助我学会了如何像母亲一样去爱。

但是,Hieu并没有像他的家人那样进步,我曾希望。他仍然不能使用任何口头语言。他的奇怪行为并没有消失,而是从一种奇怪的行为转变为另一种奇怪的行为,但是至少他们并没有变得更糟。

即使是现在,在离开他多年之后,在我的脑海中,我仍然为无法为他做的事情困扰。

教自闭症儿童是一段漫长而艰辛的历程。通常情况下,成长的孩子只需记住几次,就可以记住。但是自闭症的孩子需要数百堂课。在许多情况下,即使老师反复使用各种方法重复“这是一条鱼”和“鱼”,自闭症儿童仍然无法说出来。

这是从事特殊教育的任何人都遇到的残酷现实。像我这样的老师,即使接受了所有技能的培训,仍然始终无法进入孩子的世界。

自闭症不是疾病,而是神经发育障碍。典型的特征包括在社交交流和互动中遇到困难,以及表现出重复的行为模式。即使婴儿仍在母亲的子宫内,婴儿也已经携带了这种疾病的种子,尽管现代技术仍然无法发现。

当前,有许多经过科学验证的自闭症儿童教学方法在世界范围内很流行,例如应用行为分析(ABA),活动时间或补充性和替代性交流(AAC)。这些方法已被证明可以帮助自闭症儿童遇到积极的变化。

但是,没有一种针对所有自闭症儿童的通用方法。早期诊断儿童并接受深入干预尤其重要。父母和其他家庭成员必须定期参加对子女的教育。

近年来,自闭症儿童的数量有所增加。平均而言,每100个新生儿中就有1个或2个患有自闭症。尽管如此,在越南,仍然没有针对自闭症儿童的公共教育机构。尽管建立了私人机构,但它们在人力资源,物质资源和教育方法上仍然有许多局限性。一些自闭症儿童在私人中心学习的费用并不是所有家庭都能负担的。许多自闭症儿童仍然留在家里。

尽管特殊教育老师每天都在努力工作,以帮助他们的学生部分融入社会,但现实仍然非常困难。在很多情况下,我不得不目睹针对自闭症患者的冷酷无情的表情和言语。

曾经有人在我耳边低语,问:“是因为父母不关心他们吗?”或“自闭症是精神疾病吗?”

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng lớp luyện thi HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3

Duìyú zì bì zhèng értóng wǒmen zuò dé hái bùgòu

zài shàngkè de dì yītiān,Hieu xiàng tā de lǎoshī dǎle zhāohū, xiàng wǒ de liǎn dǎzhāohū, liú gěi wǒ de shì liúxuè de bízi.

Tā de mǔqīn fēngkuáng de chōngle jìnlái, hán lèi dì xiàng wǒ dàoqiàn, liǎn shàng chōngmǎnle jí dà de shīwàng. Ránhòu, tā juǎn qǐ xiùzi, xiàng wǒ zhǎnshìle gēbó shàng fùgài de wúshù bāhén. “Tāmen shì tā de dīngyǎo. Dāng tā háishì yīgè rén de shíhòu, tā kāishǐ yǎo yīfú, ránhòu shì tā de fùmǔ.”

Wǒ shǎyǎnle. Wǒ dì yī cì qīngchǔ dì gǎnshòu dào mǔqīn dàizhe zì bì zhèng háizi de tòngkǔ. Nèitiān de shàngkè bìng bù shùnlì, dàn wǒ juéxīn tà rù Hieu de shìjiè.

“Gēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgē.” Zài zhěnggè kèchéng zhōng, zhège sì suì nánhái chóngfù dào. Tā shì wǒ zì bì zhèng értóng jiàoxuéshēngyá zhōng de dì yī wèi xuéshēng. Nà shì zài 2014 nián, dāngshí wǒ zài guǎng níng shěng běibù de wàng cǎi zhèn wèi zì bì zhèng pǔxì zhàng’ài de xuéshēng jiǎngkè.

Zàixià yī kè zhōng, wǒ dài Hieu dào gōngyuán sànbù, tā zài nà’er chóngfù shuō “gēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgēgē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē gē de tiào lái tiào qù. Yǒushí, yǒuxiē rén dīngzhe wǒmen, wèn:“Nín de háizi jīngshén ma?” Wǒ shēngqì de kànzhe tāmen, dàn zài lǐmiàn, wǒ gǎndào gèngjiā wú zhù, ér bùshì xiǎng chǎojià.

Měi dāng tā dào yīgè yǒngjǐ dì dìfāng shí,Hieu dūhuì zhē zhù tā de ěrduǒ, yǐ zǔzhǐ chēliàng fāchū de xíngrén míngjiào shēng. Wǒ ràng Hieu dài shàng ěrjī, tā xīngfèn de xiàole. Zhè shì tā zài xuéxiào de dì yīgè wéixiào. Yǒu yī tiān, jìnrù jiàoshì hòu, tā lìjí gǔn dào dìmiàn shàng, kànzhe fēngshàn de yèpiàn xuánzhuǎn, tóngshí chóngfù “pā” yīshēng. Wǒ tǎng zài tā pángbiān, mófǎng tā de yǔyán. Xī yuē zhuǎnguò shēn kànzhe wǒ, zhēng dàle yǎnjīng, hǎoxiàng tā gānggāng rènshí yī gè shúrén. Wǒ kūqìzhe xǐyuè de yǎnlèi.

Jiù xiàng zhèyàng, wǒmen kāishǐ shǐyòng shēngyīn “gū uck” jìnxíng jiāoliú. Wǒ měi cì chángshì tōngguò yǎnshén jiāoliú yǔ tā jiāoliú. Wǒ cǎiqǔle gè zhǒng kàn shì fēngkuáng de dòngzuò lái xīyǐn tā zhùyì wǒ de liǎn. Jíshǐ tā shuō bu chū rènhé yǒu yìyì de zìyǎn,Hieu réngrán kěyǐ gǎnjué dào tā lǎoshī de guānzhù. Tā bù zài duì wǒ bǎochí jǐngtì, xiāngfǎn, tā shènzhì zhǔdòng wò zhù wǒ de shǒu, jiāng wǒ dài rù jiàoshì.

Nà nián wǒ cái 24 suì, hái méiyǒu chéngwéi mǔqīn. Zhèng shì Hieu bāngzhù wǒ xué huì liǎo rúhé xiàng mǔqīn yīyàng qù ài.

Dànshì,Hieu bìng méiyǒu xiàng tā de jiārén nàyàng jìnbù, wǒ céng xīwàng. Tā réngrán bùnéng shǐyòng rènhé kǒutóu yǔyán. Tā de qíguài xíngwéi bìng méiyǒu xiāoshī, ér shì cóng yī zhǒng qíguài de xíngwéi zhuǎnbiàn wèi lìng yī zhǒng qíguài de xíngwéi, dànshì zhìshǎo tāmen bìng méiyǒu biàn dé gèng zāo.

Jíshǐ shì xiànzài, zài líkāi tā duōnián zhīhòu, zài wǒ de nǎohǎi zhōng, wǒ réngrán wéi wúfǎ wèi tā zuò de shìqíng kùnrǎo.

Jiào zì bì zhèng értóng shì yīduàn màncháng ér jiānxīn de lìchéng. Tōngcháng qíngkuàng xià, chéngzhǎng de háizi zhǐ xū jì zhù jǐ cì, jiù kěyǐ jì zhù. Dànshì zì bì zhèng de háizi xūyào shù bǎi táng kè. Zài xǔduō qíngkuàng xià, jíshǐ lǎoshī fǎnfù shǐyòng gè zhǒng fāngfǎ chóngfù “zhè shì yītiáo yú” hé “yú”, zì bì zhèng értóng réngrán wúfǎ shuō chūlái.

Zhè shì cóngshì tèshū jiàoyù de rènhé rén dōu yù dào de cánkù xiànshí. Xiàng wǒ zhèyàng de lǎoshī, jíshǐ jiēshòule suǒyǒu jìnéng de péixùn, réngrán shǐzhōng wúfǎ jìnrù háizi de shìjiè.

Zì bì zhèng bùshì jíbìng, ér shì shénjīng fāyù zhàng’ài. Diǎnxíng de tèzhēng bāokuò zài shèjiāo jiāoliú hé hùdòng zhōng yù dào kùnnán, yǐjí biǎoxiàn chū chóngfù de xíngwéi móshì. Jíshǐ yīng’ér réng zài mǔqīn de zǐgōng nèi, yīng’ér yě yǐjīng xiédàile zhè zhǒng jíbìng de zhǒngzǐ, jǐnguǎn xiàndài jìshù réngrán wúfǎ fāxiàn.

Dāngqián, yǒu xǔduō jīngguò kēxué yànzhèng de zì bì zhèng értóng jiàoxué fāngfǎ zài shìjiè fànwéi nèi hěn liúxíng, lìrú yìngyòng xíngwéi fēnxī (ABA), huódòng shí jiàn huò bǔchōng xìng hé tìdài xìng jiāoliú (AAC). Zhèxiē fāngfǎ yǐ bèi zhèngmíng kěyǐ bāngzhù zì bì zhèng értóng yù dào jījí de biànhuà.

Dànshì, méiyǒu yī zhǒng zhēnduì suǒyǒu zì bì zhèng értóng de tōngyòng fāngfǎ. Zǎoqí zhěnduàn értóng bìng jiēshòu shēnrù gānyù yóuqí zhòngyào. Fùmǔ hé qítā jiātíng chéngyuán bìxū dìngqí cānjiā duì zǐnǚ de jiàoyù.

Jìnnián lái, zì bì zhèng értóng de shùliàng yǒu suǒ zēngjiā. Píngjūn ér yán, měi 100 gè xīnshēng ér zhōng jiù yǒu 1 gè huò 2 gè huàn yǒu zì bì zhèng. Jǐnguǎn rúcǐ, zài yuènán, réngrán méiyǒu zhēnduì zì bì zhèng értóng de gōnggòng jiàoyù jīgòu. Jǐnguǎn jiànlìle sīrén jīgòu, dàn tāmen zài rénlì zīyuán, wùzhí zīyuán hé jiàoyù fāngfǎ shàng réngrán yǒu xǔduō júxiàn xìng. Yīxiē zì bì zhèng értóng zài sīrén zhōngxīn xuéxí de fèiyòng bìng bùshì suǒyǒu jiātíng dōu néng fùdān de. Xǔduō zì bì zhèng értóng réngrán liú zài jiālǐ.

Jǐnguǎn tèshū jiàoyù lǎoshī měitiān dū zài nǔlì gōngzuò, yǐ bāngzhù tāmen de xué shēng bùfèn róngrù shèhuì, dàn xiànshí réngrán fēicháng kùnnán. Zài hěnduō qíngkuàng xià, wǒ bùdé bù mùdǔ zhēnduì zì bì zhèng huànzhě de lěngkù wúqíng de biǎoqíng hé yányǔ.

Céngjīng yǒurén zài wǒ ěr biān dīyǔ, wèn:“Shì yīnwèi fùmǔ bù guānxīn tāmen ma?” Huò “zì bì zhèng shì jīngshén jíbìng ma?”

Phiên dịch tiếng Trung HSK online cho bài tập này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3

Chúng ta chưa làm đủ cho trẻ tự kỷ của chúng ta

Trong ngày đầu tiên đến lớp tôi, Hiếu đã chào cô giáo bằng một cú đấm vào mặt, khiến tôi chảy cả máu mũi.

Mẹ anh ấy hốt hoảng chạy đến, khóc lóc xin lỗi tôi, trên mặt lộ rõ vẻ vô cùng thất vọng. Sau đó cô ấy xắn tay áo lên và cho tôi xem vô số vết sẹo trên cánh tay của cô ấy. “Chúng là vết cắn của anh ấy. Khi còn nhỏ, anh ấy bắt đầu cắn quần áo, sau đó là bố mẹ anh ấy.”

Tôi chết lặng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng nỗi đau của một người mẹ có con tự kỷ. Buổi học hôm đó diễn ra không suôn sẻ nhưng tôi vẫn quyết tâm bước chân vào thế giới của Hiếu.

“Cluck, cluck, cluck,” cậu bé bốn tuổi lặp lại trong toàn bộ bài học. Anh ấy là học trò đầu tiên trong sự nghiệp dạy trẻ tự kỷ của tôi. Đó là vào năm 2014, khi tôi đang dạy một lớp học cho học sinh mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ ở thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Tiết học tiếp theo, tôi đưa Hiếu đi dạo công viên mà cậu ấy cứ lặp đi lặp lại “cluck, cluck, cluck.” Thỉnh thoảng, một số người nhìn chằm chằm vào chúng tôi và hỏi “Con bạn có bị tâm thần không?” Tôi tức tối nhìn họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất lực hơn là muốn phản bác.

Mỗi khi đến chỗ đông người, Hiếu đều bịt tai để chặn tiếng còi xe để tránh tiếng ồn của người đi đường. Tôi cho thằng Hiếu đeo tai nghe, nó cười thích thú. Đó là nụ cười đầu tiên của cậu ấy ở trường. Một ngày nọ, khi bước vào lớp học, anh ấy ngay lập tức lăn xuống đất và nhìn cánh quạt quay trong khi lặp lại “bộp bộp”. Tôi nằm xuống bên cạnh anh ấy và bắt chước ngôn ngữ của anh ấy. Hiếu quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to như vừa nhận ra người quen. Tôi đã khóc vì sung sướng.

Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu giao tiếp bằng cách sử dụng âm thanh “cluck.” Mỗi buổi tôi cố gắng giao tiếp với anh ấy qua ánh mắt. Tôi đã làm tất cả những hành động dường như điên rồ để thu hút sự chú ý của anh ta vào khuôn mặt của tôi. Dù không nói được lời nào có ý nghĩa nhưng Hiếu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của thầy. Anh ấy không còn cảnh giác với tôi nữa, ngược lại còn chủ động nắm tay dắt tôi vào lớp.

Năm đó tôi vừa tròn 24 tuổi và chưa được làm mẹ. Chính Hiếu đã giúp tôi học cách yêu thương như một người mẹ.

Tuy nhiên, Hiếu không tiến bộ như gia đình và tôi đã kỳ vọng. Anh ấy vẫn không thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nói nào. Hành vi kỳ quặc của anh ta không biến mất và thay vào đó chuyển từ hành vi kỳ quặc này sang hành vi kỳ quặc khác, nhưng ít nhất chúng không trở nên tồi tệ hơn.

Ngay cả bây giờ, sau nhiều năm xa anh, trong tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi những điều tôi đã không thể làm cho anh.

Dạy trẻ tự kỷ là một hành trình dài gian nan, đẫm máu và nước mắt. Những đứa trẻ phát triển bình thường chỉ cần được dạy vài lần là chúng sẽ nhớ được. Nhưng trẻ tự kỷ cần hàng trăm bài học. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi giáo viên lặp đi lặp lại “đây là con cá”, “con cá” bằng mọi cách, trẻ tự kỷ vẫn không thể nói ra.

Đây là một thực tế phũ phàng mà bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt đều gặp phải. Những giáo viên như tôi, ngay cả khi được đào tạo tất cả các kỹ năng, vẫn liên tục thất bại khi bước vào thế giới của trẻ.

Tự kỷ không phải là một căn bệnh, nó là một chứng rối loạn phát triển thần kinh. Các đặc điểm điển hình bao gồm gặp khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội, cũng như biểu hiện các kiểu hành vi lặp đi lặp lại. Ngay cả khi còn trong bụng mẹ, trẻ sơ sinh đã mang mầm mống của chứng rối loạn này, mặc dù công nghệ hiện đại vẫn chưa thể phát hiện được.

Hiện nay có một số phương pháp dạy trẻ tự kỷ đã được khoa học kiểm chứng và phổ biến trên toàn thế giới như phân tích hành vi ứng dụng (ABA), thời gian hoạt động hoặc giao tiếp tăng cường và thay thế (AAC). Những phương pháp này đã được chứng minh là có thể giúp trẻ tự kỷ gặp phải những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, không có một phương pháp chung cho tất cả trẻ tự kỷ. Điều đặc biệt quan trọng là trẻ phải được chẩn đoán sớm và được can thiệp tích cực. Cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình phải thường xuyên tham gia vào việc dạy dỗ con cái.

Trong những năm gần đây, số lượng trẻ em mắc chứng tự kỷ ngày càng gia tăng. Trung bình cứ 100 trẻ sơ sinh thì có một hoặc hai trẻ mắc chứng tự kỷ. Mặc dù vậy, ở Việt Nam vẫn chưa có cơ sở giáo dục công lập dành cho trẻ tự kỷ. Các cơ sở tư thục tuy đã được thành lập nhưng còn nhiều hạn chế về nhân lực, vật lực và phương pháp giáo dục. Một số trẻ tự kỷ học tại các trung tâm tư nhân với mức học phí mà không phải gia đình nào cũng có thể mua được. Rất nhiều trẻ tự kỷ vẫn bị bỏ mặc ở nhà.

Mặc dù các giáo viên giáo dục đặc biệt đã và đang nỗ lực hàng ngày để giúp học sinh của mình một phần hòa nhập với xã hội, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Không ít lần, tôi đã phải chứng kiến những ánh mắt và lời nói thiếu thiện cảm nhắm vào người tự kỷ.

Có người đã từng thì thầm vào tai tôi, hỏi “Có phải vì cha mẹ họ không quan tâm đến họ?” hoặc “Tự kỷ có phải là bệnh tâm thần không?”

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 3"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.