Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng hay nhất

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2 là nội dung giáo án giảng dạy khóa học luyện thi HSK online gồm các lớp học tiếng Trung HSK 1 online, lớp luyện thi HSK 2 online, khóa học luyện thi HSK 3 online, khóa học luyện thi HSK 4 online, luyện thi HSK 5 online, luyện thi HSK 6 online, lớp luyện thi HSK 7 online, các lớp luyện thi HSK 8 online và rất nhiều lớp luyện thi HSK 9 online được tổ chức giảng dạy tại Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn. Trang web này chính là kênh đào tạo và giảng dạy chính của Thầy Vũ chuyên đề hướng dẫn các bạn học viên nâng cao kỹ năng làm bài thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 với rất nhiều bộ đề thi HSK theo tiêu chuẩn mới. Bạn nào vẫn còn đang sử dụng giáo trình luyện thi HSK tiêu chuẩn cũ thì nên bỏ đi càng sớm càng tốt nhé. Chúng ta cần phải bắt kịp xu thế và thích nghi nhanh với thời đại mới. Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 7, HSK 8 và HSK 9 liên tục khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster nha các bạn.

Dưới đây là khóa học Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO Tmall,đây là kênh mua sắm hàng hóa lớn nhất của Trung Quốc,đây là khóa học rất hay và bổ ích của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ.

Tham khảo khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo học tiếng Trung online Skype 

Các bạn hãy tải bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin hay và mới nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK  online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải tại link sau nhé.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 1

Nội dung bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2

Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục luyện tập thêm kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 thông qua bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2 được trình bày ở bên dưới.

士兵们把床铺交给了隔离区。士兵们正在为他们的任务做饭和打扫卫生。

士兵们正在为人民服务。士兵们使人们活着。

到那时,有成千上万的人被隔离。

然后,一名年轻的受感染妇女从欧洲飞来。当她去医院时,他们关闭了整条街。越南社交媒体爆炸式增长。

这始终是区别。如果有时透明性过分危险地过分,总会有种感觉,每一种情况,每一种生活都至关重要。

越南的死亡人数仍为零。

数以千计的越南人从海外返回。每个远程隔离。每个人都知道这是交易。

如果您是白人中年男子,则很难重新编程自己。当开始时,我们仍在计算呼吸机的数量。一旦Covid-19占领了越南,我确定这个国家将遭受苦难。至少英国是发达的。我应该回家吗?我不敢乐观。越南将如何应对?怎么应付?

河内一家医院爆发了疫情。清洁和隔离是一项艰巨的任务。案件数量继续增长。

我们正在等待爆炸。一切都无法控制的地步。

它从来没有来过。

饼状图慢慢地被恢复的案例所支配。有几天没有社区传播。

死亡人数仍为零。

整个星期很快,一个月过去了,没有传播。

学校重新开放。喜悦!我想挖出我的越南足球旗帜,将它们绑在摩托车上,以进行学校跑步。我想让每位家长和老师高五。

我们的正常状态回来了。交通堵塞似乎光荣。即使满头大汗的40天也很受欢迎。他们的蓝天与灰色冬天的忧虑形成鲜明对比。

我觉得我们中了彩票。

回到英国,我的家人正在应付,但是,我当然担心他们。我的姐妹是学校老师,学校又回来了。我的brother子在大部分禁闭期间都努力工作,因为他所教的许多孩子被认为是脆弱的。它们的气泡不是气密的。

起初,我锁定的妈妈和爸爸只能were狗。他们进行了管理,现在情况有所好转。他们都太聪明了,无法置身危险境地,但他们喜欢与社会保持距离远的旅行。

但是可能要过几年,我才能再次见到他们。

在英国,Covid-19的官方死亡人数为42,000。实际上,它可能会高出50%。

在越南,这个数字仍然为零。

有时国际媒体,智囊团,学者等质疑这些数字。越南藏着东西吧?一旦他们摆正姿势,他们就会调整他们的提问。

“必须至少有一两个?”

数以万计的人死在自己的国家中,但越南却有个别案件的人着迷。

本周,我想引用越南发行的Ghen Co Vy歌曲中的一段话,以促进洗手和戴口罩。我在YouTube上寻找带有英文字幕的视频。几个月前,我对此感到非常厌倦。它可以通过在我们的街道上行驶的卡车上的扬声器播放。它在全球传播开来。这是越南将产生世界级反应的第一个线索。

2020年3月2日播出的“与约翰·奥利弗(John Oliver)在一起的上周今晚”摘录中的一段内容,讨论了一首越南歌曲,内容涉及防止新型冠状病毒传播。

令我感到怀旧的是我,我感到很惊讶。

我欠越南欠债。也许我可以给点东西。也许我可以变得更好。

越南也可以变得更好,或者说,它可以继续保持这种良好状态。那世界一流的东西。透明,开放,一个国家团结在一起。他们可以将其应用于所有内容。这是新标准。

VietnamLeavesNoOneBehind-让我们通过在Covid-19战斗中无处不在的主题标签来判断一切。

他们曾经说越南人努力工作,但没有创造力。一场国际性的病毒袭击使这种情况下降了。他们说他们可以制造但无法发展。测试套件,应用程序供您选择。

我也不会打赌越南也要打疫苗。越南可以做任何事情。

我听到那些批评越南的人说,越南出现了“丑陋的民族主义”和“民粹主义”。我不同意。这就是骄傲。骄傲和自信。

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2

Shìbīngmen bǎ chuángpù jiāo gěile gélí qū. Shìbīngmen zhèngzài wèi tāmen de rènwù zuò fàn hé dǎsǎo wèishēng.

Shìbīngmen zhèngzài wéi rénmín fúwù. Shìbīngmen shǐ rénmen huózhe.

Dào nà shí, yǒu chéng qiān shàng wàn de rén bèi gélí.

Ránhòu, yī míng niánqīng de shòu gǎnrǎn fùnǚ cóng ōuzhōu fēi lái. Dāng tā qù yīyuàn shí, tāmen guānbìle zhěng tiáo jiē. Yuènán shèjiāo méitǐ bàozhà shì zēngzhǎng.

Zhè shǐzhōng shì qūbié. Rúguǒ yǒushí tòumíng xìng guòfèn wéixiǎn dì guòfèn, zǒng huì yǒu zhǒng gǎnjué, měi yī zhǒng qíngkuàng, měi yī zhǒng shēnghuó dōu zhì guān zhòngyào.

Yuènán de sǐwáng rénshù réng wéi líng.

Shù yǐ qiān jì de yuènán rén cóng hǎiwài fǎnhuí. Měi gè yuǎnchéng gélí. Měi gèrén dōu zhīdào zhè shì jiāoyì.

Rúguǒ nín shì báirén zhōng nián nánzǐ, zé hěn nán chóngxīn biānchéng zìjǐ. Dāng kāishǐ shí, wǒmen réng zài jìsuàn hūxī jī de shùliàng. Yīdàn Covid-19 zhànlǐngle yuènán, wǒ quèdìng zhège guójiā jiāng zāoshòu kǔnàn. Zhìshǎo yīngguó shì fādá de. Wǒ yīnggāi huí jiā ma? Wǒ bù gǎn lèguān. Yuènán jiàng rúhé yìngduì? Zěnme yìngfù?

Hénèi yījiā yīyuàn bàofāle yìqíng. Qīngjié hé gélí shì yī xiàng jiānjù de rènwù. Ànjiàn shùliàng jìxù zēngzhǎng.

Wǒmen zhèngzài děngdài bàozhà. Yīqiè dōu wúfǎ kòngzhì dì dìbù.

Tā cónglái méiyǒu láiguò.

Bǐng zhuàng tú màn man dì bèi huīfù de ànlì suǒ zhīpèi. Yǒu jǐ tiān méiyǒu shèqū chuánbò.

Sǐwáng rénshù réng wéi líng.

Zhěnggè xīngqí hěn kuài, yīgè yuè guòqùle, méiyǒu chuánbò.

Xuéxiào chóngxīn kāifàng. Xǐyuè! Wǒ xiǎng wā chū wǒ de yuènán zúqiú qízhì, jiāng tāmen bǎng zài mótuō chē shàng, yǐ jìnxíng xuéxiào pǎobù. Wǒ xiǎng ràng měi wèi jiāzhǎng hé lǎoshī gāo wǔ.

Wǒmen de zhèngcháng zhuàngtài huíláile. Jiāotōng dǔsè sìhū guāngróng. Jíshǐ mǎn tóu dà hàn de 40 tiān yě hěn shòu huānyíng. Tāmen de lántiān yǔ huīsè dōngtiān de yōulǜ xíngchéng xiānmíng duìbǐ.

Wǒ juédé wǒmen zhōngle cǎipiào.

Huí dào yīngguó, wǒ de jiārén zhèngzài yìngfù, dànshì, wǒ dāngrán dānxīn tāmen. Wǒ de jiěmèi shì xuéxiào lǎoshī, xuéxiào yòu huíláile. Wǒ de brother zi zài dà bùfèn jìnbì qíjiān dōu nǔlì gōngzuò, yīnwèi tāsuǒ jiào de xǔduō háizi bèi rènwéi shì cuìruò de. Tāmen de qìpào bùshì qì mì de.

Qǐchū, wǒ suǒdìng de māmā hé bàba zhǐ néng were gǒu. Tāmen jìnxíngle guǎnlǐ, xiànzài qíngkuàng yǒu suǒ hào zhuǎn. Tāmen dōu tài cōngmíngliǎo, wúfǎ zhìshēn wéixiǎn jìngdì, dàn tāmen xǐhuān yǔ shèhuì bǎochí jùlí yuǎn de lǚxíng.

Dànshì kěnéng yàoguò jǐ nián, wǒ cáinéng zàicì jiàn dào tāmen.

Zài yīngguó,Covid-19 de guānfāng sǐwáng rénshù wèi 42,000. Shíjì shang, tā kěnéng huì gāo chū 50%.

Zài yuènán, zhège shùzì réngrán wéi líng.

Yǒushí guójì méitǐ, zhìnáng tuán, xuézhě děng zhíyí zhèxiē shùzì. Yuènán cángzhe dōngxī ba? Yīdàn tāmen bǎi zhèng zīshì, tāmen jiù huì tiáozhěng tāmen de tíwèn.

“Bìxū zhìshǎo yǒuyī liǎng gè?”

Shù yǐ wàn jì de rén sǐ zài zìjǐ de guójiā zhōng, dàn yuènán què yǒu gèbié ànjiàn de rén zháomí.

Běn zhōu, wǒ xiǎng yǐnyòng yuènán fāxíng de Ghen Co Vy gēqǔ zhōng de yīduàn huà, yǐ cùjìn xǐshǒu hé dài kǒuzhào. Wǒ zài YouTube shàng xúnzhǎo dài yǒu yīngwén zìmù de shìpín. Jǐ gè yuè qián, wǒ duì cǐ gǎndào fēicháng yànjuàn. Tā kěyǐ tōngguò zài wǒmen de jiēdào shàng xíngshǐ de kǎchē shàng de yángshēngqì bòfàng. Tā zài quánqiú chuánbò kāi lái. Zhè shì yuènán jiāng chǎnshēng shìjiè jí fǎnyìng de dì yīgè xiànsuǒ.

2020 Nián 3 yuè 2 rì bō chū de “yǔ yuēhàn·àolìfú (John Oliver) zài yīqǐ de shàng zhōu jīn wǎn” zhāilù zhōng de yīduàn nèiróng, tǎolùnle yī shǒu yuènán gēqǔ, nèiróng shèjí fángzhǐ xīnxíng guānzhuàng bìngdú chuánbò.

Lìng wǒ gǎndào huáijiù de shì wǒ, wǒ gǎndào hěn jīngyà.

Wǒ qiàn yuènán qiàn zhài. Yěxǔ wǒ kěyǐ jǐ diǎn dōngxī. Yěxǔ wǒ kěyǐ biàn dé gèng hǎo.

Yuènán yě kěyǐ biàn dé gèng hǎo, huòzhě shuō, tā kěyǐ jìxù bǎochí zhè zhǒng liánghǎo zhuàngtài. Nà shìjiè yīliú de dōngxī. Tòumíng, kāifàng, yī gè guójiā tuánjié zài yīqǐ. Tāmen kěyǐ jiāng qí yìngyòng yú suǒyǒu nèiróng. Zhè shì xīn biāozhǔn.

VietnamLeavesNoOneBehind-ràng wǒmen tōngguò zài Covid-19 zhàndòu zhōng wú chù bùzài de zhǔtí biāoqiān lái pànduàn yīqiè.

Tāmen céngjīng shuō yuènán rén nǔlì gōngzuò, dàn méiyǒu chuàngzào lì. Yī chǎng guójì xìng de bìngdú xíjí shǐ zhè zhǒng qíngkuàng xiàjiàngle. Tāmen shuō tāmen kěyǐ zhìzào dàn wúfǎ fāzhǎn. Cèshì tàojiàn, yìngyòng chéngxù gōng nín xuǎnzé.

Wǒ yě bù huì dǎdǔ yuènán yě yào dǎ yìmiáo. Yuènán kěyǐ zuò rènhé shìqíng.

Wǒ tīng dào nàxiē pīpíng yuènán de rén shuō, yuènán chūxiànle “chǒulòu de mínzú zhǔyì” hé “míncuì zhǔyì”. Wǒ bù tóngyì. Zhè jiùshì jiāo’ào. Jiāo’ào hé zìxìn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2

Những người lính đã nhường giường của họ cho những người đã được cách ly. Những người lính đang nấu ăn và dọn dẹp cho nhiệm vụ của họ.

Những người lính đã phục vụ nhân dân. Những người lính đã giữ cho mọi người sống sót.

Lúc đó đã có hàng chục nghìn người phải cách ly.

Và sau đó một phụ nữ trẻ bị nhiễm bệnh bay đến từ Châu Âu. Khi cô ấy đến bệnh viện, họ đã đóng cửa toàn bộ con phố của cô ấy. MXH Việt Nam bùng nổ.

Đây luôn là sự khác biệt. Nếu sự minh bạch đôi khi bị xử lý quá mức một cách nguy hiểm, thì luôn có cảm giác rằng mọi trường hợp, mọi cuộc sống đều quan trọng.

Việt Nam vẫn không có người chết.

Thêm hàng ngàn người Việt Nam từ nước ngoài trở về. Mỗi người được cách ly từ xa. Mọi người đều hiểu đó là thỏa thuận.

Nếu bạn là một người đàn ông trung niên da trắng, thật khó để lập trình lại cho mình. Khi điều này bắt đầu, chúng tôi vẫn đang ở điểm đếm máy thở. Một khi Covid-19 nắm quyền Việt Nam, tôi chắc chắn đất nước này sẽ bị thiệt hại. Ít nhất thì nước Anh đã được phát triển. Tôi có nên về nhà muộn không? Tôi không dám lạc quan. Việt Nam sẽ đối phó như thế nào? Làm thế nào nó có thể đối phó?

Một bệnh viện Hà Nội đã xảy ra ổ dịch. Đó là một cam kết to lớn để làm sạch nó và kiểm dịch. Số trường hợp tiếp tục tăng.

Chúng tôi đã chờ đợi vụ nổ. Điểm mà mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nó không bao giờ đến.

Từ từ biểu đồ hình tròn bị chi phối bởi các trường hợp phục hồi. Đã có những ngày không có sự lây truyền của cộng đồng.

Tử vong vẫn ở con số không.

Ngay sau đó cả tuần rồi một tháng trôi qua mà không có sự lây truyền.

Các trường học được mở lại. Niềm vui! Tôi muốn đào những lá cờ bóng đá Việt Nam của mình và buộc chúng vào xe máy để chạy trường. Tôi muốn đánh giá cao mỗi phụ huynh và giáo viên.

Bình thường của chúng tôi đã trở lại. Tắc đường có vẻ huy hoàng. Ngay cả những ngày 40c mồ hôi cũng được chào đón. Bầu trời xanh của họ đối lập với ký ức về mùa đông xám xịt lo lắng.

Tôi cảm thấy như chúng ta đã trúng số.

Trở lại Vương quốc Anh, gia đình tôi đang phải đối phó nhưng tất nhiên, tôi lo lắng về họ. Các chị tôi là giáo viên trường và trường đang trở lại. Anh rể tôi đã phải trải qua nhiều vụ nhốt vì nhiều đứa trẻ mà anh ấy dạy dỗ bị coi là dễ bị tổn thương. Bong bóng của chúng không kín khí.

Lúc đầu, bố và mẹ tôi bị giới hạn trong việc dắt chó đi dạo. Họ đã quản lý và bây giờ mọi thứ đang mở ra một chút. Tất cả họ đều quá thông minh để đặt mình vào những tình huống nguy hiểm nhưng họ thích những chuyến đi xa xã hội.

Nhưng có lẽ phải nhiều năm nữa tôi mới gặp lại họ.

Ở Anh, số người chết chính thức của Covid-19 là 42.000 người. Trong thực tế, nó có khả năng cao hơn 50%.

Ở Việt Nam vẫn là con số không.

Đôi khi các phương tiện truyền thông quốc tế, các tổ chức tư vấn, học giả, v.v. đặt câu hỏi về những con số đó. Việt Nam đang che giấu điều gì đó, phải không? Khi họ đã ổn định, họ sẽ điều chỉnh câu hỏi của mình.

“Ít nhất phải có một hoặc hai cái?”

Trong khi hàng chục nghìn người chết ở đất nước của họ, thì có những người mắc phải các trường hợp riêng lẻ ở Việt Nam.

Tuần này, tôi muốn trích dẫn một câu trong bài hát Ghen Co Vy mà Việt Nam phát hành để quảng bá cho hoạt động rửa tay và đeo khẩu trang. Tôi đang tìm video có phụ đề tiếng Anh trên YouTube. Một vài tháng trở lại đây tôi đã quá mệt mỏi với nó. Nó sẽ được phát từ loa trên những chiếc xe tải chạy lên và xuống phố của chúng tôi. Nó đã lan truyền trên toàn cầu. Đó là manh mối đầu tiên cho thấy Việt Nam sẽ đưa ra một phản ứng tầm cỡ thế giới.

Một đoạn trích từ tập “Last Week Tonight with John Oliver” được phát sóng vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 thảo luận về một bài hát tiếng Việt về việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới.

Tôi ngạc nhiên về cảm giác hoài cổ của nó.

Tôi mắc nợ Việt Nam. Có lẽ tôi có thể trả lại một cái gì đó. Có lẽ tôi chỉ có thể tốt hơn.

Việt Nam cũng có thể tốt hơn, hay đúng hơn là có thể tiếp tục tốt như thế này. Đó là thứ đẳng cấp thế giới. Sự minh bạch, cởi mở, một đất nước thống nhất. Họ có thể áp dụng điều đó cho mọi thứ. Đây là tiêu chuẩn mới.

VietnamLeavesNoOneBehind – chúng ta hãy đánh giá mọi thứ bằng cách nó sống như thế nào với một thẻ bắt đầu bằng # ở khắp mọi nơi trong cuộc chiến Covid-19.

Người ta thường nói người Việt Nam làm việc chăm chỉ nhưng không thể sáng tạo. Một hit lan truyền quốc tế đã bắn hạ điều đó. Họ nói rằng họ có thể sản xuất nhưng không thể phát triển. Bộ dụng cụ thử nghiệm, ứng dụng có sẵn cho bạn lựa chọn.

Tôi cũng không đặt cược chống lại Việt Nam vì vắc xin. Việt Nam có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi đã nghe những người chỉ trích Việt Nam nói rằng “chủ nghĩa dân tộc xấu xa” và “chủ nghĩa dân túy” đang xuất hiện ở Việt Nam. Tôi không đồng ý. Đó được gọi là niềm tự hào. Niềm tự hào và sự tự tin.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 2"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.