Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung

Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung
Đánh giá post

Giáo trình luyện thi HSK 8 online cấp tốc luyện dịch tiếng Trung Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung được Thầy Vũ đặc biệt thiết kế nội dung bài tập luyện kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung HSK cấp 8 sang tiếng Việt và ngược lại. Nội dung bài tập này Thầy Vũ thiết kế sao cho chỉ dành riêng cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn luyện thi HSK cấp tốc HSK 9 cấp và luyện thi HSKK sơ cấp đến ôn thi HSKK cao cấp theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

Các bạn xem chi tiết bài học Lộ trình luyện thi HSK 9 online giáo án bài tập ngữ pháp HSKK hôm qua tại link sau nhé

Lộ trình luyện thi HSK 9 online giáo án bài tập ngữ pháp HSKK

Trên máy tính nhất định các bạn phải có một bộ gõ tiếng Trung phiên bản tốt nhất để sử dụng, chúng ta hãy nhanh tay download theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Thầy Vũ khuyến nghị và đề xuất các bạn nên luyện tập làm bài thi thử HSK online trên máy tính nhiều hơn để có thể làm quen và thành thạo thi HSK trên máy tính do Viện Khổng Tử tổ chức theo từng đợt tại các địa điểm thi HSK được ủy quyền bởi Viện Khổng Tử

Chi tiết website thi thử HSK online 

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hiện nay đã có chi nhánh tại quận 10 TPHCM cho những bạn ở phía Nam, các bạn hãy nhanh tay đăng kí chỗ tại chi nhánh của Trung Tâm tại Hà Hội và Quận 10 TPHCM nhé.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Và cuối cùng chúng ta hãy chú ý vào link dưới đây sẽ là toàn bộ nội dung chi tiết của bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển Thầy Vũ vừa mới cho xuất bản thời gian gần đây nhé.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung được Thầy Vũ đặc biệt thiết kế nội dung bài tập luyện kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung HSK cấp 8 sang tiếng Việt và ngược lại. Nội dung bài tập này Thầy Vũ thiết kế sao cho chỉ dành riêng cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn luyện thi HSK cấp tốc HSK 9 cấp và luyện thi HSKK sơ cấp đến ôn thi HSKK cao cấp theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

对于您的医生不建议采取观察等待方法的大动脉瘤或宽动脉瘤,将使用分流治疗。该治疗使用由细金属线制成的装置,引导血流通过动脉并通过动脉瘤,从而关闭动脉瘤。 Teitelbaum 说,与其他治疗方法不同,它是唯一一种没有复发风险的治疗方法。

2018 年 7 月,FDA 批准了用于治疗宽颈和梭形颅内动脉瘤的支架 Surpass Streamline Flow Diverter。

由于动脉瘤会导致终身健康并发症或致命,因此了解风险因素和您的家族史很重要。 “确保您有一位您信任的家庭医生,他真正了解您并了解您的家族病史,并且可以在您开始头痛、胸痛或腹痛时监测您的症状,”布朗说。

此外,您可以改变某些饮食和生活方式来预防动脉瘤。

尽可能避免高热量、饱和脂肪、反式脂肪和钠的食物。相反,应关注全食物,包括大量水果和蔬菜、瘦肉蛋白(如去骨和去皮鸡胸肉)、全谷物以及鳄梨和坚果黄油等健康脂肪。美国心脏协会 (AHA) 建议,如果您有高胆固醇,请食用富含 omega-3 脂肪酸的食物,如肥鱼、坚果和种子,以帮助您将胆固醇水平控制在健康范围内。

动脉瘤是一种复杂且经常令人困惑的疾病,因此手头有易于理解的资源可以改变游戏规则。我们特别感谢国家心肺血液研究所提供的关于您需要了解的有关动脉瘤的基础知识的讨论。将此站点添加为书签,以获取有关动脉瘤原因、风险因素、症状、治疗方案等的 101 条重要信息。

有关动脉瘤更简洁的分类,请查看美国心脏协会的概述页面。在这里您可以了解动脉瘤的不同类型和症状。奖励:您甚至将学习如何帮助降低患动脉瘤的风险,如果这种情况在您的家庭中存在,或者如果您有可能会增加患动脉瘤风险的生活习惯,这可能尤其重要.

如果动脉瘤影响了您或您所爱的人,我们建议您查看著名的梅奥诊所的这个支持小组。该小组位于明尼苏达州罗切斯特的梅奥诊所圣玛丽校区,每个月的第一个星期四晚上都会开会,注册护士会协助讨论。如果您离罗切斯特不远,为什么不查看此资源以获取在您家乡成立动脉瘤支持小组的灵感?

虽然心理健康专家通常会推荐面对面的支持小组,但这些聚会对您来说可能并不方便。这就是像脑动脉瘤基金会这样的在线支持小组可以提供帮助的地方。您甚至可以在社区网站上发布关于您的经历的博客,以此来应对和激励他人。

您的医生可能告诉您,降低血压以防止动脉瘤恶化很重要。但你从哪儿开始呢?除了压力管理之外,您的饮食可以在降低血压方面发挥关键作用,美国心脏病学会的这一资源提供了一些关于如何开始的提示。

如果您正在寻找与脑动脉瘤相关的免费应用程序,我们建议您从脑动脉瘤基金会下载该应用程序。该应用程序列出了免费教育文章、视频和网络研讨会的宝库,可以回答您关于脑动脉瘤的紧迫问题。此外,通过他们的社区功能,您可以与像您一样的其他人以及动脉瘤患者的护理人员和亲人联系。在 Google Play 或 App Store 上获取。

研究人员正在积极研究动脉瘤,以改善它们的诊断、管理和治疗方式。有关动脉瘤研究的一些最新信息,请查看此资源的会议。如果您无法参加下一次会议,请下载并打印一份会议议程副本,以用于您的下一次医生预约或支持小组会议。

您可能对进一步进行相关研究感兴趣,而不仅仅是阅读相关研究。在这种情况下,您可以考虑参加临床试验。将此来自美国国立卫生研究院的资源添加为书签,以关注您所在地区的临床试验,如果您发现有兴趣加入的临床试验,请务必先与您的医疗团队交谈。

同样,如果您正在寻找仅与脑动脉瘤相关的临床试验,请查看脑动脉瘤基金会的此页面。大多数列出的临床试验的总体重点与基因以及某些标志物如何促成脑动脉瘤的形成有关。

Bài tập giáo án chú thích phiên âm tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế theo Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung.

Duìyú nín de yīshēng bù jiànyì cǎiqǔ guānchá děngdài fāngfǎ de dàdòngmài liú huò kuān dòngmài liú, jiāng shǐyòng fēnliú zhìliáo. Gāi zhìliáo shǐyòng yóuxì jīnshǔ xiàn zhì chéng de zhuāngzhì, yǐndǎo xuè liú tōngguò dòngmài bìng tōngguò dòngmài liú, cóng’ér guānbì dòngmài liú. Teitelbaum shuō, yǔ qítā zhìliáo fāngfǎ bùtóng, tā shì wéi yīyī zhǒng méiyǒu fùfā fēngxiǎn de zhìliáo fāngfǎ.

2018 Nián 7 yuè,FDA pīzhǔnle yòng yú zhìliáo kuān jǐng hé suō xíng lú nèi dòngmài liú de zhījià Surpass Streamline Flow Diverter.

Yóuyú dòngmài liú huì dǎozhì zhōngshēn jiànkāng bìngfā zhèng huò zhìmìng, yīncǐ liǎojiě fēngxiǎn yīnsù hé nín de jiāzú shǐ hěn zhòngyào. “Quèbǎo nín yǒuyī wèi nín xìnrèn de jiātíng yīshēng, tā zhēnzhèng liǎojiě nín bìng liǎojiě nín de jiāzú bìngshǐ, bìngqiě kěyǐ zài nín kāishǐ tóutòng, xiōngtòng huò fùtòng shí jiāncè nín de zhèngzhuàng,” bùlǎng shuō.

Cǐwài, nín kěyǐ gǎibiàn mǒu xiē yǐnshí hé shēnghuó fāngshì lái yùfáng dòngmài liú.

Jǐn kěnéng bìmiǎn gāo rèliàng, bǎohé zhīfáng, fǎn shì zhīfáng hé nà de shíwù. Xiāngfǎn, yīng guānzhù quán shíwù, bāokuò dàliàng shuǐguǒ hé shūcài, shòu ròu dànbái (rú qù gǔ hé qù pí jīxiōng ròu), quán gǔwù yǐjí è lí hé jiānguǒ huángyóu děng jiànkāng zhīfáng. Měiguó xīnzàng xiéhuì (AHA) jiànyì, rúguǒ nín yǒu gāo dǎngùchún, qǐng shíyòng fù hán omega-3 zhīfángsuān de shíwù, rú féi yú, jiānguǒ hé zhǒngzǐ, yǐ bāngzhù nín jiāng dǎngùchún shuǐpíng kòngzhì zài jiànkāng fànwéi nèi.

Dòngmài liú shì yī zhǒng fùzá qiě jīngcháng lìng rén kùnhuò de jíbìng, yīncǐ shǒutóu yǒu yìyú lǐjiě de zīyuán kěyǐ gǎibiàn yóu xì guīzé. Wǒmen tèbié gǎnxiè guójiā xīnfèi xiěyè yánjiū suǒ tígōng de guānyú nín xūyào liǎojiě de yǒuguān dòngmài liú de jīchǔ zhīshì de tǎolùn. Jiāng cǐ zhàndiǎn tiānjiā wèi shūqiān, yǐ huòqǔ yǒuguān dòngmài liú yuányīn, fēngxiǎn yīnsù, zhèngzhuàng, zhìliáo fāng’àn děng de 101 tiáo zhòngyào xìnxī.

Yǒuguān dòngmài liú gèng jiǎnjié de fēnlèi, qǐng chákàn měiguó xīnzàng xiéhuì de gàishù yèmiàn. Zài zhèlǐ nín kěyǐ liǎojiě dòngmài liú de bùtóng lèixíng hé zhèngzhuàng. Jiǎnglì: Nín shènzhì jiāng xuéxí rúhé bāngzhù jiàngdī huàn dòngmài liú de fēngxiǎn, rúguǒ zhè zhǒng qíngkuàng zài nín de jiātíng zhōng cúnzài, huòzhě rúguǒ nín yǒu kěnéng huì zēngjiā huàn dòngmài liú fēngxiǎn de shēnghuó xíguàn, zhè kěnéng yóuqí zhòngyào.

Rúguǒ dòngmài liú yǐngxiǎngle nín huò nín suǒ ài de rén, wǒmen jiànyì nín chákàn zhùmíng de méi ào zhěnsuǒ de zhège zhīchí xiǎozǔ. Gāi xiǎozǔ wèiyú míngnísūdá zhōu luōqièsītè de méi ào zhěnsuǒ shèng mǎlì xiàoqū, měi gè yuè de dì yī gè xīngqísì wǎnshàng dūhuì kāihuì, zhùcè hùshì huì xiézhù tǎolùn. Rúguǒ nín lí luōqièsītè bù yuǎn, wèishéme bù chákàn cǐ zīyuán yǐ huòqǔ zài nín jiāxiāng chénglì dòngmài liú zhīchí xiǎozǔ de línggǎn?

Suīrán xīnlǐ jiànkāng zhuānjiā tōngcháng huì tuījiàn miànduìmiàn de zhīchí xiǎozǔ, dàn zhèxiē jùhuì duì nín lái shuō kěnéng bìng bù fāngbiàn. Zhè jiùshì xiàng nǎo dòngmài liú jījīn huì zhèyàng de zàixiàn zhīchí xiǎozǔ kěyǐ tígōng bāngzhù dì dìfāng. Nín shènzhì kěyǐ zài shèqū wǎngzhàn shàng fābù guānyú nín de jīnglì de bókè, yǐ cǐ lái yìngduì hé jīlì tārén.

Nín de yīshēng kěnéng gàosù nín, jiàngdī xiěyā yǐ fángzhǐ dòngmài liú èhuà hěn zhòngyào. Dàn nǐ cóng nǎ’er kāishǐ ne? Chúle yālì guǎnlǐ zhī wài, nín de yǐnshí kěyǐ zài jiàngdī xiěyā fāngmiàn fāhuī guānjiàn zuòyòng, měiguó xīnzàng bìng xuéhuì de zhè yī zīyuán tígōngle yīxiē guānyú rúhé kāishǐ de tíshì.

Rúguǒ nín zhèngzài xúnzhǎo yǔ nǎo dòngmài liú xiāngguān de miǎnfèi yìngyòng chéngxù, wǒmen jiànyì nín cóng nǎo dòngmài liú jījīn huì xiàzài gāi yìngyòng chéngxù. Gāi yìngyòng chéngxù liè chūle miǎnfèi jiàoyù wénzhāng, shìpín hé wǎngluò yántǎo huì de bǎokù, kěyǐ huídá nín guānyú nǎo dòngmài liú de jǐnpò wèntí. Cǐwài, tōngguò tāmen de shèqū gōngnéng, nín kěyǐ yǔ xiàng nín yīyàng de qítā rén yǐjí dòngmài liú huànzhě de hùlǐ rényuán hé qīnrén liánxì. Zài Google Play huò App Store shàng huòqǔ.

Yánjiū rényuán zhèngzài jījí yánjiū dòngmài liú, yǐ gǎishàn tāmen de zhěnduàn, guǎnlǐ hé zhìliáo fāngshì. Yǒuguān dòngmài liú yánjiū de yīxiē zuìxīn xìnxī, qǐng chákàn cǐ zīyuán de huìyì. Rúguǒ nín wúfǎ cānjiā xià yīcì huìyì, qǐng xiàzài bìng dǎyìn yī fèn huìyì yìchéng fùběn, yǐ yòng yú nín de xià yīcì yīshēng yùyuē huò zhīchí xiǎozǔ huìyì.

Nín kěnéng duì jìnyībù jìnxíng xiāngguān yánjiū gǎn xìngqù, ér bùjǐn jǐn shì yuèdú xiāngguān yánjiū. Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, nín kěyǐ kǎolǜ cānjiā línchuáng shìyàn. Jiāng cǐ láizì měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn de zīyuán tiānjiā wèi shūqiān, yǐ guānzhù nín suǒzài dìqū de línchuáng shìyàn, rúguǒ nín fāxiàn yǒu xìngqù jiārù de línchuáng shìyàn, qǐng wùbì xiān yǔ nín de yīliáo tuánduì jiāotán.

Tóngyàng, rúguǒ nín zhèngzài xúnzhǎo jǐn yǔ nǎo dòngmài liú xiāngguān de línchuáng shìyàn, qǐng chákàn nǎo dòngmài liú jījīn huì de cǐ yèmiàn. Dà duōshù liè chū de línchuáng shìyàn de zǒngtǐ zhòngdiǎn yǔ jīyīn yǐjí mǒu xiē biāozhì wù rúhé cùchéng nǎo dòngmài liú de xíngchéng yǒuguān.

Tài liệu bài tập giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng vào thực tế theo Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung.

Đối với các chứng phình động mạch lớn hoặc rộng mà bác sĩ của bạn không tư vấn cách tiếp cận theo dõi và chờ đợi, điều trị chuyển hướng dòng chảy sẽ được áp dụng. Phương pháp điều trị sử dụng một thiết bị làm bằng dây kim loại mịn để dẫn dòng máu qua động mạch và đi qua túi phình, dẫn đến đóng túi phình. Không giống như các phương pháp điều trị khác, đây là phương pháp duy nhất không có nguy cơ tái phát, Teitelbaum nói.

Vào tháng 7 năm 2018, FDA đã phê duyệt Surpass Streamline Flow Diverter, một loại stent để điều trị chứng phình động mạch nội sọ dạng cổ rộng và phình động mạch não dạng fusiform.

Vì chứng phình động mạch có thể gây ra các biến chứng sức khỏe suốt đời hoặc gây tử vong, điều quan trọng là phải biết các yếu tố nguy cơ và tiền sử gia đình của bạn. Brown nói: “Hãy chắc chắn rằng bạn có một bác sĩ gia đình mà bạn tin tưởng, người thực sự biết bạn và biết tiền sử gia đình của bạn và có thể theo dõi các triệu chứng của bạn nếu bạn bắt đầu bị đau đầu, đau ngực hoặc đau bụng.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện một số thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống để ngăn ngừa chứng phình động mạch.

Tránh thực phẩm giàu calo, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và natri khi bạn có thể. Thay vào đó, hãy tập trung vào thực phẩm toàn phần, bao gồm nhiều trái cây và rau quả, protein nạc như ức gà không xương và không da, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh như bơ và bơ hạt. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo: Nếu bạn có cholesterol cao, hãy ăn các loại thực phẩm giàu axit béo omega-3 như cá béo, các loại hạt và hạt để giúp mức độ của bạn ở mức khỏe mạnh.

Chứng phình động mạch là một tình trạng phức tạp và thường gây nhầm lẫn, vì vậy việc có sẵn một nguồn thông tin dễ hiểu hơn có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao nguồn tài liệu này từ Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia vì cuộc thảo luận của nó về những điều cơ bản bạn cần biết về chứng phình động mạch. Đánh dấu trang này để biết 101 thông tin quan trọng về nguyên nhân phình động mạch, các yếu tố nguy cơ, triệu chứng, các lựa chọn điều trị và hơn thế nữa.

Để biết phân tích ngắn gọn hơn về chứng phình động mạch, hãy xem trang tổng quan này từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Tại đây bạn có thể tìm hiểu về các loại và triệu chứng khác nhau của chứng phình động mạch. Phần thưởng: Bạn thậm chí sẽ học cách giúp giảm nguy cơ mắc chứng phình động mạch, điều này có thể đặc biệt quan trọng nếu tình trạng này xảy ra trong gia đình bạn hoặc nếu bạn có tiền sử thói quen lối sống có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng phình động mạch .

Nếu chứng phình động mạch đã ảnh hưởng đến bạn hoặc người thân, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra nhóm hỗ trợ này từ Phòng khám Mayo nổi tiếng. Tọa lạc tại khuôn viên của Mayo Clinic’s St. Mary’s ở Rochester, Minnesota, nhóm họp vào các buổi tối vào thứ Năm đầu tiên hàng tháng và một y tá đã đăng ký sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận. Nếu bạn không ở gần Rochester, tại sao không xem tài nguyên này để có cảm hứng bắt đầu một nhóm hỗ trợ chứng phình động mạch ở quê hương của bạn?

Mặc dù các chuyên gia sức khỏe tâm thần thường khuyến nghị các nhóm hỗ trợ trực tiếp, nhưng những cuộc gặp gỡ này có thể không thuận tiện cho bạn. Đây là nơi mà các nhóm hỗ trợ trực tuyến như nhóm này từ Tổ chức Phình động mạch não có thể hữu ích. Bạn thậm chí có thể đăng blog về trải nghiệm của mình trên trang web cộng đồng như một cách để đối phó và truyền cảm hứng cho người khác.

Bác sĩ có thể đã nói với bạn rằng điều quan trọng là phải giảm huyết áp để ngăn chứng phình động mạch trở nên tồi tệ hơn. Nhưng bạn bắt đầu ở đâu? Ngoài việc kiểm soát căng thẳng, chế độ ăn uống của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm huyết áp của bạn và nguồn tài liệu này từ Đại học Tim mạch Hoa Kỳ cung cấp một số mẹo về cách bắt đầu.

Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng miễn phí liên quan đến chứng phình động mạch não, chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống ứng dụng này từ Brain Aneurysm Foundation. Ứng dụng cung cấp một kho tàng các bài báo, video và hội thảo trên web miễn phí về giáo dục để trả lời các câu hỏi cấp bách của bạn về chứng phình động mạch não. Ngoài ra, thông qua tính năng cộng đồng của họ, bạn có thể kết nối với những người khác như bạn, cùng với những người chăm sóc và những người thân yêu của những người bị chứng phình động mạch. Tải xuống trên Google Play hoặc trên App Store.

Các nhà nghiên cứu đang tích cực nghiên cứu chứng phình động mạch để cải thiện cách chúng được chẩn đoán, quản lý và điều trị. Để biết một số thông tin mới nhất về các nghiên cứu chứng phình động mạch, hãy xem hội nghị của tài nguyên này. Nếu bạn không thể tham dự cuộc họp tiếp theo, hãy tải xuống và in một bản sao của chương trình hội nghị để mang đến cuộc hẹn với bác sĩ hoặc phiên họp nhóm hỗ trợ tiếp theo của bạn.

Bạn có thể quan tâm đến việc tiếp tục nghiên cứu liên quan hơn là chỉ đọc về nó. Trong trường hợp đó, bạn có thể cân nhắc tham gia thử nghiệm lâm sàng. Đánh dấu trang tài nguyên này từ Viện Y tế Quốc gia để theo dõi các thử nghiệm lâm sàng trong khu vực của bạn và nếu bạn phát hiện ra một thử nghiệm mà bạn muốn tham gia, hãy nhớ trò chuyện với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn trước.

Tương tự như vậy, nếu bạn đang tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng chỉ liên quan đến chứng phình động mạch não, hãy xem trang này từ Tổ chức Phình động mạch não. Trọng tâm tổng thể của hầu hết các thử nghiệm lâm sàng được liệt kê đều liên quan đến gen và cách một số dấu hiệu nhất định có thể góp phần hình thành chứng phình động mạch não.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung ,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nehs.

0 responses on "Lộ trình luyện thi HSK 8 cấp tốc giáo án luyện dịch tiếng Trung"

Leave a Message

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Cơ sở 1 Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 2 TP HCM: Số 5 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top