Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế

Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế
Đánh giá post

Tổng hợp từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ online

Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế nội dung bài tập nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đầu tiên các bạn hãy đến với thông tin của bộ giáo trình tiếng Trung mới nhất được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự của mình soạn thảo và cho ra đời,phù hợp cho những bạn đắt đầu học tiếng Trung từ con số 0.

Thông tin bộ giáo trình tiếng Trung mới nhất

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Bài luyện tập củng cố từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 tại link sau nhé

Bài luyện tập củng cố từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9

Để nâng cao trình độ tiếng Trung của bạn thì hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tham gia thi thử HSK online nhé các bạn

Tham gia thi thử HSK online 

Dưới đây là link hướng dẫn chi tiết tải bộ gõ tiếng Trung sogou nổi tiếng nhất hiện nay,thầy Vũ đã hướng dẫn rất kĩ tại link sau,các bạn nhớ chú ý xem nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua ứng dụng Skype trên điện thoại và phần mềm Skype trên máy tính. Cách đăng ký tham gia lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype như thế nào? Các bạn xem hướng dẫn chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Tài liệu Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế

Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế nội dung bài tập nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

其中两个案例——洛杉矶和波特兰——是测试。水威胁是真实的,由网络安全公司 Dragos 发现。

这三个人都提出了一个早已为人所知但直到最近却鲜为人知的观点:控制生产和分配水和电力的机器的美国计算机网络的数字安全严重不足,运营商和监管机构的优先级较低,构成了可怕的国家威胁.

“如果我们明天有一场新的世界大战,并且不得不担心保护基础设施免受来自俄罗斯或中国的网络攻击,那么不,我认为我们不会成为我们想要的样子,”联合创始人安德里亚·卡尔卡诺 (Andrea Carcano) 说。控制系统安全公司 Nozomi Networks 的创始人。

为盈利和间谍活动而工作的黑客长期以来一直威胁着美国的信息系统。但在过去的六个月中,他们以更大的持久力瞄准了运行像殖民地管道燃料系统这样的运营网络的公司。在这些系统中,水可能会受到污染,煤气管道可能会出现泄漏或变电站可能会爆炸。

这种威胁已经存在至少十年了——人们对它的恐惧已经持续了一代人——但成本和漠不关心给行动带来了障碍。

目前尚不完全清楚为什么勒索软件黑客——那些使用恶意软件阻止访问计算机系统直到支付一笔钱的人——最近从小型大学、银行和地方政府转移到能源公司,肉类加工厂和公用事业。专家怀疑竞争加剧、支出增加以及外国政府的参与。这种转变终于引起了人们对这个问题的认真关注。

美国政府于 1998 年开始采取小步骤保护网络安全,当时克林顿政府将 14 个私营部门确定为关键基础设施,包括化学品、国防、能源和金融服务。这引发了金融和权力的监管。 Dragos 的创始人 Rob Lee 表示,其他行业在保护计算机方面的速度较慢,包括石油和天然气行业。

原因之一是暂停生产和安装新工具的运营和财务负担。

许多运行技术系统的基础设施对于复杂的网络安全工具来说太旧了。翻录和更换硬件和服务中断一样代价高昂。 Nozomi 的 Carcano 说,网络管理员担心零散地完成工作可能会更糟,因为它会增加网络对黑客的暴露。

尽管拜登政府的预算中包括 200 亿美元用于升级国家电网,但这是在联邦和地方当局对其不屑一顾的历史之后发生的。即使在石油和天然气等监管不力的行业中的公司将网络安全放在首位,他们也很少得到支持。

以俄克拉荷马州塔尔萨市的 ONE Gas Inc. 为例。

Niyo Little Thunder Pearson 于 2020 年 1 月负责监督那里的网络安全,当时他的团队收到了试图进入其操作系统的恶意软件的警报——该系统控制着俄克拉荷马州、堪萨斯州和德克萨斯州的天然气流量。

两天来,他的团队与在网络中横向移动的黑客进行了混战。最终,Pearson 的团队成功驱逐了入侵者。当 Cynalytica 的 Richard Robinson 将损坏的文件输入他自己的识别程序时,ONE Gas 了解到它正在处理能够执行勒索软件、利用工业控制系统并获取用户凭据的恶意软件。其核心是在过去十年中一些最恶意的代码中发现的数字足迹。Pearson 试图将数据提交给联邦调查局,但它只接受光盘上的数据,他说。他的系统无法将数据刻录到 CD 上。当他通知国土安全部并通过安全门户发送信息时,他再也没有回音。 Cynalytica 的 Robinson 确信一家民族国家运营商刚刚袭击了一家地区天然气供应商。因此,他在电话会议上向国土安全部、能源部和国防部以及情报界做了介绍。他也没有回音。“我们得到了零,这真的很令人惊讶,”他说。 “没有一个人回来了解有关 ONE Gas 发生的事情的更多信息。”

这些机构没有回应置评请求。

这种官方的冷漠——甚至是敌意——并不少见。

2018 年闯入洛杉矶水电系统是另一个例子。

这些不是犯罪分子,而是雇佣黑客,他们闯入系统以帮助其提高安全性。

在最初的入侵之后,该市的安全团队要求黑客在寻找新的入侵源时假设原始的入侵源已经修复(实际上并没有)。他们发现了很多。 据一位未获授权公开发言的知情人士透露,在 2018 年底和 2019 年的大部分时间里,受雇的黑客发现了 33 条受损路径。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế.

Qízhōng liǎng gè ànlì——luòshānjī hé bō tè lán——shì cèshì. Shuǐ wēixié shì zhēnshí de, yóu wǎngluò ānquán gōngsī Dragos fāxiàn.

Zhè sān gèrén dōu tíchūle yīgè zǎoyǐ wéirén suǒ zhī dàn zhídào zuìjìn què xiǎn wéi rénzhī de guāndiǎn: Kòngzhì shēngchǎn hé fēnpèi shuǐ hé diànlì de jīqì dì měiguó jìsuànjī wǎngluò de shùzì ānquán yánzhòng bùzú, yùnyíng shāng hé jiānguǎn jīgòu de yōuxiān jí jiào dī, gòuchéngle kěpà de guójiā wēixié.

“Rúguǒ wǒmen míngtiān yǒuyī chǎng xīn de shìjiè dàzhàn, bìngqiě bùdé bù dānxīn bǎohù jīchǔ shèshī miǎn shòu láizì èluósī huò zhōngguó de wǎngluò gōngjí, nàme bù, wǒ rènwéi wǒmen bù huì chéngwéi wǒmen xiǎng yào de yàngzi,” liánhé chuàngshǐ rén ān délǐ yǎ·kǎ’ěr kǎ nuò (Andrea Carcano) shuō. Kòngzhì xìtǒng ānquán gōngsī Nozomi Networks de chuàngshǐ rén.

Wéi yínglì hé jiàndié huódòng ér gōngzuò de hēikè chángqí yǐlái yīzhí wēixiézhe měiguó de xìnxī xìtǒng. Dàn zài guòqù de liù gè yuè zhōng, tāmen yǐ gèng dà de chíjiǔ lì miáozhǔnle yùnxíng xiàng zhímíndì guǎndào ránliào xìtǒng zhèyàng de yùnyíng wǎngluò de gōngsī. Zài zhèxiē xìtǒng zhōng, shuǐ kěnéng huì shòudào wūrǎn, méiqì guǎndào kěnéng huì chūxiàn xièlòu huò biàndiànzhàn kěnéng huì bàozhà.

Zhè zhǒng wēixié yǐjīng cúnzài zhìshǎo shí niánle——rénmen duì tā de kǒngjù yǐjīng chíxùle yīdài rén——dàn chéngběn hé mòbùguānxīn gěi xíngdòng dài láile zhàng’ài.

Mùqián shàng bù wánquán qīngchǔ wèishéme lèsuǒ ruǎnjiàn hēikè——nàxiē shǐyòng èyì ruǎnjiàn zǔzhǐ fǎngwèn jìsuànjī xìtǒng zhídào zhīfù yī bǐ qián de rén——zuìjìn cóng xiǎoxíng dàxué, yínháng hé dìfāng zhèngfǔ zhuǎnyí dào néngyuán gōngsī, ròu lèi jiāgōng chǎng hé gōngyòng shìyè. Zhuānjiā huáiyí jìngzhēng jiājù, zhīchū zēngjiā yǐjí wàiguó zhèngfǔ de cānyù. Zhè zhǒng zhuǎnbiàn zhōngyú yǐnqǐle rénmen duì zhège wèntí de rènzhēn guānzhù.

Měiguó zhèngfǔ yú 1998 nián kāishǐ cǎiqǔ xiǎo bùzhòu bǎohù wǎngluò ānquán, dāngshí kèlíndùn zhèngfǔ jiāng 14 gè sīyíng bùmén quèdìng wèi guānjiàn jīchǔ shèshī, bāokuò huàxué pǐn, guófáng, néngyuán hé jīnróng fúwù. Zhè yǐnfāle jīnróng hé quánlì de jiānguǎn. Dragos de chuàngshǐ rén Rob Lee biǎoshì, qítā hángyè zài bǎohù jìsuànjī fāngmiàn de sùdù jiào màn, bāokuò shíyóu hé tiānránqì hángyè.

Yuányīn zhī yī shì zàntíng shēngchǎn hé ānzhuāng xīn gōngjù de yùnyíng hé cáiwù fùdān.

Xǔduō yùnxíng jìshù xìtǒng de jīchǔ shèshī duìyú fùzá de wǎngluò ānquán gōngjù lái shuō tài jiùle. Fānlù hé gēnghuàn yìngjiàn hé fúwù zhōngduàn yīyàng dàijià gāo’áng. Nozomi de Carcano shuō, wǎngluò guǎnlǐ yuán dānxīn língsàn dì wánchénggōngzuò kěnéng huì gèng zāo, yīnwèi tā huì zēngjiā wǎngluò duì hēikè de bàolù.

Jǐnguǎn bài dēng zhèngfǔ de yùsuàn zhōng bāokuò 200 yì měiyuán yòng yú shēngjí guójiā diànwǎng, dàn zhè shì zài liánbāng hé dìfāng dāngjú duì qí bùxiè yī gù de lìshǐ zhīhòu fāshēng de. Jíshǐ zài shíyóu hé tiānránqì děng jiānguǎn bùlì de hángyè zhōng de gōngsī jiāng wǎngluò ānquán fàng zài shǒuwèi, tāmen yě hěn shǎo dédào zhīchí.

Yǐ é kèlā hé mǎ zhōu tǎ ěr sà shì de ONE Gas Inc. Wéi lì.

Niyo Little Thunder Pearson yú 2020 nián 1 yuè fùzé jiāndū nàlǐ de wǎngluò ānquán, dāngshí tā de tuánduì shōu dàole shìtú jìnrù qí cāozuò xìtǒng de èyì ruǎnjiàn de jǐngbào——gāi xìtǒng kòngzhìzhe é kèlā hé mǎ zhōu, kānsàsī zhōu hé dé kè sà sī zhōu de tiānránqì liúliàng.

Liǎng tiān lái, tā de tuánduì yǔ zài wǎngluò zhōng héngxiàng yídòng de hēikè jìnxíngle hùnzhàn. Zuìzhōng,Pearson de tuánduì chéng gōng qūzhúle rùqīn zhě. Dāng Cynalytica de Richard Robinson jiāng sǔnhuài de wénjiàn shūrù tā zìjǐ de shìbié chéngxù shí,ONE Gas liǎojiě dào tā zhèngzài chǔlǐ nénggòu zhíxíng lèsuǒ ruǎnjiàn, lìyòng gōngyè kòngzhì xìtǒng bìng huòqǔ yònghù píngjù de èyì ruǎnjiàn. Qí héxīn shì zài guòqù shí nián zhōng yīxiē zuì èyì de dàimǎ zhōng fāxiàn de shùzì zújì.Pearson shìtú jiāng shùjù tíjiāo gěi liánbāng diàochá jú, dàn tā zhǐ jiēshòu guāngpán shàng de shùjù, tā shuō. Tā de xìtǒng wúfǎ jiāng shùjù kèlù dào CD shàng. Dāng tā tōngzhī guótǔ ānquán bù bìng tōngguò ānquán ménhù fāsòng xìnxī shí, tā zài yě méiyǒu huíyīn. Cynalytica de Robinson quèxìn yījiā mínzú guójiā yùnyíng shāng gānggāng xíjíle yījiā dìqū tiānránqì gōngyìng shāng. Yīncǐ, tā zài diànhuà huìyì shàng xiàng guótǔ ānquán bù, néngyuán bù hé guófáng bù yǐjí qíngbào jiè zuòle jièshào. Tā yě méiyǒu huíyīn.“Wǒmen dédàole líng, zhè zhēn de hěn lìng rén jīngyà,” tā shuō. “Méiyǒu yīgè rén huílái liǎojiě yǒuguān ONE Gas fāshēng de shìqíng de gèng duō xìnxī.”

Zhèxiē jīgòu méiyǒu huíyīng zhì píng qǐngqiú.

Zhè zhǒng guānfāng de lěngmò——shènzhì shì díyì——bìng bù shǎojiàn.

2018 Nián chuǎng rù luòshānjī shuǐdiàn xìtǒng shì lìng yīgè lìzi.

Zhèxiē bùshì fànzuì fēnzǐ, ér shì gùyōng hēikè, tāmen chuǎng rù xìtǒng yǐ bāngzhù qí tígāo ānquán xìng.

Zài zuìchū de rùqīn zhīhòu, gāi shì de ānquán tuánduì yāoqiú hēikè zài xúnzhǎo xīn de rùqīn yuán shí jiǎshè yuánshǐ de rùqīn yuán yǐjīng xiūfù (shíjì shang bìng méiyǒu). Tāmen fāxiànle hěnduō. Jù yī wèi wèi huò shòuquán gōngkāi fāyán de zhīqíng rénshì tòulù, zài 2018 niándǐ hé 2019 nián de dà bùfèn shíjiān lǐ, shòu gù de hēikè fāxiànle 33 tiáo shòu sǔn lùjìng.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài tập Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế.

Hai trong số những trường hợp đó – L.A. và Portland – là những thử nghiệm. Mối đe dọa về nước là có thật, được phát hiện bởi công ty an ninh mạng Dragos.

Cả ba đều hướng về nhà một điểm được biết đến từ lâu nhưng cho đến gần đây, ít được đánh giá cao: an ninh kỹ thuật số của các mạng máy tính Hoa Kỳ kiểm soát các máy sản xuất và phân phối nước và năng lượng là không đủ, một ưu tiên thấp cho các nhà khai thác và quản lý, đặt ra một mối đe dọa quốc gia đáng sợ. .

“Nếu chúng ta có một cuộc chiến tranh thế giới mới vào ngày mai và phải lo lắng về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trước một cuộc tấn công mạng từ Nga hoặc Trung Quốc, thì không, tôi không nghĩ chúng ta đang ở nơi chúng ta muốn,” Andrea Carcano, đồng nghiệp nói. người sáng lập Nozomi Networks, một công ty bảo mật hệ thống kiểm soát.

Tin tặc hoạt động vì lợi nhuận và hoạt động gián điệp từ lâu đã đe dọa các hệ thống thông tin của Mỹ. Nhưng trong sáu tháng qua, họ đã nhắm mục tiêu vào các công ty điều hành các mạng lưới hoạt động như hệ thống nhiên liệu Đường ống Thuộc địa, với sự bền bỉ hơn. Đây là những hệ thống mà nước có thể bị ô nhiễm, đường dây dẫn khí đốt có thể bị rò rỉ hoặc trạm biến áp có thể phát nổ.

Mối đe dọa đã tồn tại ít nhất một thập kỷ – và nỗi lo sợ về nó trong cả một thế hệ – nhưng chi phí và sự thờ ơ đã gây ra những trở ngại cho hành động.

Không hoàn toàn rõ ràng tại sao tin tặc ransomware – những kẻ sử dụng phần mềm độc hại để chặn quyền truy cập vào hệ thống máy tính cho đến khi một khoản tiền được trả – gần đây đã chuyển từ các trường đại học quy mô nhỏ, ngân hàng và chính quyền địa phương sang các công ty năng lượng, nhà máy đóng gói thịt và các tiện ích. Các chuyên gia nghi ngờ sự gia tăng cạnh tranh và các khoản chi lớn hơn cũng như sự tham gia của chính phủ nước ngoài. Sự thay đổi cuối cùng đang thu hút sự chú ý nghiêm túc đến vấn đề.

Chính phủ Mỹ bắt đầu thực hiện các bước nhỏ để bảo vệ an ninh mạng vào năm 1998 khi chính quyền Clinton xác định 14 khu vực tư nhân là cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm hóa chất, quốc phòng, năng lượng và dịch vụ tài chính. Điều này đã kích hoạt các quy định về tài chính và quyền lực. Rob Lee, người sáng lập Dragos, cho biết các ngành công nghiệp khác đã chậm hơn trong việc bảo vệ máy tính của họ, bao gồm cả lĩnh vực dầu khí.

Một trong những lý do là gánh nặng hoạt động và tài chính của việc tạm dừng sản xuất và lắp đặt các công cụ mới.

Phần lớn cơ sở hạ tầng chạy hệ thống công nghệ đã quá cũ đối với các công cụ an ninh mạng tinh vi. Việc tách và thay thế phần cứng rất tốn kém cũng như việc ngừng dịch vụ. Nozomi’s Carcano cho biết, các quản trị viên mạng lo ngại việc thực hiện công việc một cách chắp vá có thể tồi tệ hơn vì nó có thể làm tăng khả năng tiếp xúc của mạng với tin tặc.

Mặc dù ngân sách của chính quyền Biden bao gồm 20 tỷ đô la để nâng cấp hệ thống lưới điện của quốc gia, nhưng điều này xuất phát sau lịch sử chịu sự nhún nhường của chính quyền liên bang và địa phương. Ngay cả khi các công ty trong các lĩnh vực bị quản lý chặt chẽ như dầu khí ưu tiên an ninh mạng, họ vẫn nhận được rất ít sự ủng hộ.

Lấy trường hợp của ONE Gas Inc. ở Tulsa, Oklahoma.

Niyo Little Thunder Pearson đang giám sát an ninh mạng ở đó vào tháng 1 năm 2020 khi nhóm của ông được cảnh báo về phần mềm độc hại đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống hoạt động của họ – bên kiểm soát lưu lượng khí đốt tự nhiên trên khắp Oklahoma, Kansas và Texas.

Trong hai ngày, nhóm của anh ấy đã không chiến với những tin tặc di chuyển ngang qua mạng. Cuối cùng, nhóm của Pearson đã tìm cách trục xuất những kẻ xâm nhập.Khi Richard Robinson tại Cynalytica đưa các tệp bị hỏng vào chương trình nhận dạng của riêng mình, ONE Gas biết được rằng họ đang đối phó với phần mềm độc hại có khả năng thực thi ransomware, khai thác hệ thống kiểm soát công nghiệp và thu thập thông tin đăng nhập của người dùng. Cốt lõi của nó là dấu chân kỹ thuật số được tìm thấy trong một số mã độc nhất của thập kỷ trước .earson đã cố gắng đưa dữ liệu đến Cục Điều tra Liên bang nhưng nó sẽ chỉ chấp nhận nó trên một đĩa compact, ông nói. Hệ thống của anh ấy không thể ghi dữ liệu vào đĩa CD. Khi báo cho Bộ An ninh Nội địa và gửi nó qua một cổng thông tin an toàn, ông không bao giờ nhận được phản hồi. Robinson của Cynalytica tin rằng một nhà điều hành quốc gia vừa tấn công một nhà cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực. Vì vậy, ông đã thuyết trình với DHS, Bộ Năng lượng và Quốc phòng và cộng đồng tình báo về một cuộc gọi hội nghị. Anh ấy cũng không bao giờ nhận được phản hồi. “Chúng tôi nhận được con số 0, và đó là điều thực sự đáng ngạc nhiên,” anh ấy nói. “Không một cá nhân nào liên hệ lại để tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra với ONE Gas.”

Các cơ quan đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Sự thờ ơ chính thức như vậy – thậm chí là thù địch – không phải là hiếm.

Một ví dụ khác về vụ đột nhập vào năm 2018 đối với hệ thống cấp nước và điện của L.A.

Đây không phải là tội phạm mà là những tin tặc được trả tiền thuê để đột nhập vào hệ thống nhằm giúp nó cải thiện bảo mật.

Sau lần xâm nhập đầu tiên, nhóm bảo mật của thành phố đã yêu cầu các tin tặc giả định nguồn xâm nhập ban đầu đã được khắc phục (nó chưa xảy ra) trong khi tìm kiếm một nguồn mới. Theo một người quen thuộc với bài kiểm tra, từ cuối năm 2018 đến phần lớn năm 2019, các hacker được thuê đã phát hiện ra 33 đường dẫn bị xâm phạm.

Vậy là bài giảng Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế hôm nay đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ thiết kế"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.