Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8

Học tiếng Trung online uy tín mỗi ngày - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất
Đánh giá post

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về máy tính

Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8 là bài giảng mới nhất ngày hôm nay của Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các lớp biên phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhập thêm nhiều tài liệu học tiếng Trung online mới nhất rất uy tín và chất lượng của Thầy Vũ trên website tiengtrunghsk.net để cung cấp tài liệu luyện tập kỹ năng dịch tiếng Trung sang tiếng Trung cho các bạn thành viên và học viên diễn đàn Dân tiếng Trung (Diễn đàn Học tiếng Trung). Trước hết, các bạn cần tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất để luyện tập gõ tiếng Trung mỗi ngày trên máy tính theo những bài tập luyện gõ tiếng Trung học tiếng Trung online theo bộ giáo trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín Trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster vẫn có thể theo học Thầy Vũ theo các khóa học tiếng Trung online uy tín từ cơ bản đến nâng cao của Thầy Vũ. Cách đăng ký lớp học tiếng Trung online như thế nào? Các bạn xem chi tiết hướng dẫn tại link bên dưới.

Đăng ký lớp học tiếng Trung trực tuyến

Khóa học đào tạo lớp order hàng Trung Quốc Quảng Châu từ A – Z hay còn gọi là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 Tmall, các bạn xem hướng dẫn đăng ký học tại link bên dưới nhé.

Đăng ký khóa học đặt hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 Tmall

Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chương trình bài học hôm nay là Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8.

Giáo trình học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8

Nội dung chính bài giảng hôm nay Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8.

Tài liệu học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8

在缅甸没有工作,被Covid-19感染的男子支付2,155美元以非法返回越南

据报道,来自荣隆省的一名男子非法进入越南并被诊断出患有Covid-19,他向一个走私团伙返乡的人支付了5000万越南盾(合2155美元)。

这位32岁的年轻人是12月24日通过安江省从柬埔寨非法入境的六人之一,两天后对冠状病毒的检测呈阳性,但他“很焦虑,担心如果该团伙透露他的家人会伤害家人,他的母亲Tran Thi Hang通过电话在芒特区的检疫设施中说道。

杭不顾一切担心,建议她的儿子向地方当局清楚地宣布他的旅行历史,以防止他们再次遭受Covid-19暴发。否则一切都会非常危险。

该男子非法去缅甸工作,但大流行导致他的公司停工,没有工作。

为了返回家园,他通过社交媒体联系了走私贩子团伙,并要求他们提供5000万越南盾,并在网上支付。

杭航说,他打电话回家,要求家人将3700万越南盾汇入该团伙的帐户。

12月22日,Hang去了HCMC,但只转了2500万越南盾到一个身份不明的妇女的帐户中。

第二天,她的儿子打来电话,说他被遗弃在泰国边境的一片森林边缘,因为未收到全部款项。

她的女儿立即将欠该团伙的剩余款项1200万越南盾转给了该团伙。

他和其他五名都是越南国民,于12月15日乘卡车从缅甸乘车前往泰国,并一直呆在那里直到12月22日,然后于12月23日启程前往柬埔寨。

12月24日,他们乘船越过平迪河越过越南,被带上了汽车。他回到荣隆省的家中,另一名32岁的妇女则搬到同塔省,其余的则搬到了HCMC。已确认六分之四的人感染了新型冠状病毒。

杭回忆说:“他回到家后与我保持了30分钟的密切联系。我发现他表现出异常的体征,他的脸色苍白,害怕和担心。”

由于担心儿子在许多国家非法旅行时感染了这种病毒,她立即向地方当局报告。

然后,他被送到芒提区医疗中心的隔离所,并对其样品进行了Covid-19测试。 12月26日,他的测试结果表明他对该病毒呈阳性反应,已被转送至荣隆结核病和肺病医院接受治疗。

Vinh Long卫生部主任Van Cong Minh医生说,“病人1440”现在处于稳定状态,没有咳嗽和发烧的迹象。他的心理也更好,不再像以前那样惊慌和焦虑。

杭和与该男子密切接触的其他14个人正在被隔离,尚未显示出感染该病毒的迹象。

荣隆省警察局副局长Huynh Thanh Mong上校说,由于案件涉及许多地方,警察正在努力澄清非法过境环。当局已对该案进行刑事调查。

公安部说,今年到目前为止,已有14,000多人非法进入该国,并补充说,越来越多的非法入境者对该国的反Covid-19战斗构成了重大威胁。

越南拥有超过5,000公里的陆地边界,117个陆地边界门和88个与中国,老挝和柬埔寨接壤的过境点。

越南目前的Covid-19总数为1456,有35人死亡。

已经过去了28天,没有社区传播。当局已采取严厉措施,追查与构成最新Covid-19案件的非法入境者密切接触的所有人员。

越南的Covid-19疫苗志愿者报告轻烧

据越南河内军事医科大学称,越南首批Covid-19疫苗首批志愿者中,多达75%的人仅表现为轻度发烧或没有医疗问题的疼痛。
越南的第一种Covid-19疫苗Nanocovax的试验于12月17日开始,共有60名志愿者报名参加第一阶段。进行试验的大学负责人杜·奎特说,到星期三,已经有40剂注射了25 mcg和50 mcg剂量。

接下来将向其他20名第一阶段志愿者注射75 mcg剂量。

越南临床试验和生物等效性研究中心主任楚凡门说,到目前为止,有50-75%的志愿者在注射时仅表现出轻微的副作用,如发烧或疼痛,这与医学无关。 Nguoi Lao Dong引用军事医学大学。

迄今为止,该疫苗被认为是安全的,但是尚不能确定它是否可以有效预防Covid-19。

由Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC生产的Nanocovax必须经过三个人体试验阶段才能发布。第一阶段将对60名18至50岁的志愿者进行,接种间隔28天,分两次剂量进行。

第二阶段计划于明年2月开始,持续到8月,直到400-600名12-75岁的志愿者接受了疫苗接种,而第三阶段预计将有多达30,000名志愿者参加。

所有阶段预计将于2022年2月完成。

越南目前还有另外三种Covid-19疫苗正在开发中,它们分别是由疫苗和医学生物学研究所(IVAC),疫苗和生物生产第一公司(Vabiotech)和疫苗和生物学研究与生产中心(Polyvac)共同开发的。

该国也计划进口疫苗。

预计IVAC和Vabiotech的疫苗将于2021年初进入人体试验。

Quyet说,在全球范围内,大约40个国家和地区已经开始对其自己的Covid-19疫苗进行人体试验。

到目前为止,越南已记录了1,456例Covid-19病例,其中95例仍活跃,35例死亡。近一个月没有社区传播记录。

四年级学生被倒塌的学校墙壁杀死

星期三,一名中四学生在中央高地省达农(Dak Nong)的一面学校墙被摔死时被压死。
在挂在两米高的学校大门上玩耍,而其他学生来回推动它,导致砖砌的柱子倒塌后,男孩惨死在Dak Rlap区的Le Huu Trac小学。

老师把男孩赶到医院,但医生无法使他复活。

今年9月,在老街省北部的一所小学发生了一次类似的事故,当时大门同样坍塌,炸死3名学生,炸伤3人。

同月,在中部省安安市南禄小学的一名五年级学生在学校附近的一堵砖墙上摔倒时被炸死。

Phiên âm tiếng Trung Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8

Zài miǎndiàn méiyǒu gōngzuò, bèi Covid-19 gǎnrǎn de nánzǐ zhīfù 2,155 měiyuán yǐ fēifǎ fǎnhuí yuènán

jù bàodào, láizì róng lóng shěng de yī míng nánzǐ fēifǎ jìnrù yuènán bìng bèi zhěnduàn chū huàn yǒu Covid-19, tā xiàng yīgè zǒusī tuánhuǒ fǎn xiāng de rén zhīfùle 5000 wàn yuènán dùn (hé 2155 měiyuán).

Zhè wèi 32 suì de niánqīng rén shì 12 yuè 24 rì tōngguò ānjiāng shěng cóng jiǎnpǔzhài fēifǎ rùjìng de liù rén zhī yī, liǎng tiānhòu duì guānzhuàng bìngdú dí jiǎncè chéng yángxìng, dàn tā “hěn jiāolǜ, dānxīn rúguǒ gāi tuánhuǒ tòulù tā de jiārén huì shānghài jiārén, tā de mǔqīn Tran Thi Hang tōngguò diànhuà zài máng tèqū de jiǎnyì shèshī zhōng shuōdao.

Háng bùgù yīqiè dānxīn, jiànyì tā de érzi xiàng dìfāng dāngjú qīngchǔ dì xuānbù tā de lǚxíng lìshǐ, yǐ fángzhǐ tāmen zàicì zāoshòu Covid-19 bàofā. Fǒuzé yīqiè dūhuì fēicháng wéixiǎn.

Gāi nánzǐ fēifǎ qù miǎndiàn gōngzuò, dàn dà liúxíng dǎozhì tā de gōngsī tínggōng, méiyǒu gōngzuò.

Wèile fǎnhuí jiāyuán, tā tōngguò shèjiāo méitǐ liánxìle zǒusī fàn zǐ tuánhuǒ, bìng yāoqiú tāmen tígōng 5000 wàn yuènán dùn, bìng zài wǎngshàng zhīfù.

Háng háng shuō, tā dǎ diànhuà huí jiā, yāoqiú jiārén jiāng 3700 wàn yuènán dùn huì rù gāi tuánhuǒ de zhànghù.

12 Yuè 22 rì,Hang qùle HCMC, dàn zhǐ zhuǎnle 2500 wàn yuènán dùn dào yīgè shēnfèn bùmíng de fùnǚ de zhànghù zhōng.

Dì èr tiān, tā de érzi dǎ lái diànhuà, shuō tā bèi yíqì zài tàiguó biānjìng de yīpiàn sēnlín biānyuán, yīnwèi wèi shōu dào quánbù kuǎnxiàng.

Tā de nǚ’ér lìjí jiāng qiàn gāi tuánhuǒ de shèngyú kuǎnxiàng 1200 wàn yuènán dùn zhuǎn gěile gāi tuánhuǒ.

Tā hé qítā wǔ míng dū shì yuènán guómín, yú 12 yuè 15 rì chéng kǎchē cóng miǎndiàn chéng chē qiánwǎng tàiguó, bìng yīzhí dāi zài nàlǐ zhídào 12 yuè 22 rì, ránhòu yú 12 yuè 23 rì qǐchéng qiánwǎng jiǎnpǔzhài.

12 Yuè 24 rì, tāmen chéng chuán yuèguò píng dí hé yuèguò yuènán, bèi dài shàngle qìchē. Tā huí dào róng lóng shěng de jiāzhōng, lìng yī míng 32 suì de fùnǚ zé bān dào tóng tǎ shěng, qíyú de zé bān dàole HCMC. Yǐ quèrèn liù fēn zhī sì de rén gǎnrǎnle xīnxíng guānzhuàng bìngdú.

Háng huíyì shuō:“Tā huí dàojiā hòu yǔ wǒ bǎochíle 30 fēnzhōng de mìqiè liánxì. Wǒ fāxiàn tā biǎoxiàn chū yìcháng de tǐzhēng, tā de liǎnsè cāngbái, hàipà hé dānxīn.”

Yóuyú dān xin er zi zài xǔduō guójiā fēifǎ lǚxíng shí gǎnrǎnle zhè zhǒng bìngdú, tā lìjí xiàng dìfāng dāngjú bàogào.

Ránhòu, tā bèi sòng dào máng tí qū yīliáo zhōngxīn de gélí suǒ, bìng duì qí yàngpǐn jìnxíngle Covid-19 cèshì. 12 Yuè 26 rì, tā de cèshì jiéguǒ biǎomíng tā duì gāi bìngdú chéng yángxìng fǎnyìng, yǐ bèi zhuǎnsòng zhì róng lóng jiéhébìng hé fèibìng yīyuàn jiēshòu zhìliáo.

Vinh Long wèishēng bù zhǔrèn Van Cong Minh yīshēng shuō,“bìngrén 1440” xiànzài chǔyú wěndìng zhuàngtài, méiyǒu késòu hé fāshāo de jīxiàng. Tā de xīnlǐ yě gèng hǎo, bù zài xiàng yǐqián nàyàng jīnghuāng hé jiāolǜ.

Háng hé yǔ gāi nánzǐ mìqiè jiēchù de qítā 14 gèrén zhèngzài bèi gélí, shàngwèi xiǎnshì chū gǎnrǎn gāi bìngdú dí jīxiàng.

Róng lóng shěng jǐngchá jú fù júzhǎng Huynh Thanh Mong shàngxiào shuō, yóuyú ànjiàn shèjí xǔduō dìfāng, jǐngchá zhèngzài nǔlì chéngqīng fēifǎ guòjìng huán. Dāngjú yǐ duì gāi àn jìnxíng xíngshì diàochá.

Gōng’ān bù shuō, jīnnián dào mùqián wéizhǐ, yǐ yǒu 14,000 duō rén fēifǎ jìnrù gāi guó, bìng bǔchōng shuō, yuè lái yuè duō de fēifǎ rùjìng zhě duì gāi guó de fǎn Covid-19 zhàndòu gòuchéngle zhòngdà wēixié.

Yuènán yǒngyǒu chāoguò 5,000 gōnglǐ de lùdì biānjiè,117 gè lùdì biānjiè mén hé 88 gè yǔ zhōngguó, lǎowō hé jiǎnpǔzhài jiērǎng de guòjìng diǎn.

Yuènán mùqián de Covid-19 zǒngshù wèi 1456, yǒu 35 rén sǐwáng.

Yǐjīng guòqùle 28 tiān, méiyǒu shèqū chuánbò. Dāngjú yǐ cǎiqǔ yánlì cuòshī, zhuīchá yǔ gòuchéng zuìxīn Covid-19 ànjiàn de fēifǎ rùjìng zhě mìqiè jiēchù de suǒyǒu rényuán.

Yuènán de Covid-19 yìmiáo zhìyuàn zhě bàogào qīng shāo

jù yuènán hénèi jūnshì yīkē dàxué chēng, yuènán shǒu pī Covid-19 yìmiáo shǒu pī zhìyuàn zhě zhōng, duō dá 75%de rén jǐn biǎoxiàn wèi qīng dù fāshāo huò méiyǒu yīliáo wèntí de téngtòng.
Yuènán de dì yī zhǒng Covid-19 yìmiáo Nanocovax de shìyàn yú 12 yuè 17 rì kāishǐ, gòngyǒu 60 míng zhìyuàn zhě bàomíng cānjiā dì yī jiēduàn. Jìnxíng shìyàn de dàxué fùzé rén dù·kuí tè shuō, dào xīngqísān, yǐjīng yǒu 40 jì zhùshèle 25 mcg hé 50 mcg jìliàng.

Jiē xiàlái jiāng xiàng qítā 20 míng dì yī jiēduàn zhìyuàn zhě zhùshè 75 mcg jìliàng.

Yuènán línchuáng shìyàn hé shēngwù děng xiào xìng yánjiū zhōngxīn zhǔrèn chǔ fán mén shuō, dào mùqián wéizhǐ, yǒu 50-75%de zhìyuàn zhě zài zhùshè shí jǐn biǎoxiàn chū qīngwéi de fùzuòyòng, rú fà shāo huò téngtòng, zhè yǔ yīxué wúguān. Nguoi Lao Dong yǐnyòng jūnshì yīxué dàxué.

Qìjīn wéizhǐ, gāi yìmiáo bèi rènwéi shì ānquán de, dànshì shàng bùnéng quèdìng tā shìfǒu kěyǐ yǒuxiào yùfáng Covid-19.

Yóu Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC shēngchǎn de Nanocovax bìxū jīngguò sān gèréntǐ shìyàn jiēduàn cáinéng fābù. Dì yī jiēduàn jiāng duì 60 míng 18 zhì 50 suì de zhìyuàn zhě jìnxíng, jiēzhǒng jiàngé 28 tiān, fēn liǎng cì jìliàng jìnxíng.

Dì èr jiēduàn jìhuà yú míngnián 2 yuè kāishǐ, chíxù dào 8 yuè, zhídào 400-600 míng 12-75 suì de zhìyuàn zhě jiēshòule yìmiáo jiēzhǒng, ér dì sān jiēduàn yùjì jiāng yǒu duō dá 30,000 míng zhìyuàn zhě cānjiā.

Suǒyǒu jiēduàn yùjì jiāng yú 2022 nián 2 yuè wánchéng.

Yuènán mùqián hái yǒu lìngwài sān zhǒng Covid-19 yìmiáo zhèngzài kāifā zhōng, tāmen fēnbié shì yóu yìmiáo hé yīxué shēngwù xué yánjiū suǒ (IVAC), yìmiáo hé shēngwù shēngchǎn dì yī gōngsī (Vabiotech) hé yìmiáo hé shēngwù xué yánjiū yǔ shēngchǎn zhōngxīn (Polyvac) gòngtóng kāifā de.

Gāi guó yě jìhuà jìnkǒu yìmiáo.

Yùjì IVAC hé Vabiotech de yìmiáo jiāng yú 2021 niánchū jìnrù réntǐ shìyàn.

Quyet shuō, zài quánqiú fànwéi nèi, dàyuē 40 gè guójiā hé dìqū yǐjīng kāishǐ duì qí zìjǐ de Covid-19 yìmiáo jìnxíng rén tǐ shìyàn.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 1,456 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 95 lì réng huóyuè,35 lì sǐwáng. Jìn yīgè yuè méiyǒu shèqū chuánbò jìlù.

Sì niánjí xuéshēng bèi dǎotā de xuéxiào qiángbì shā sǐ

xīngqísān, yī míng zhōng sì xuéshēng zài zhōngyāng gāodì shěng dá nóng (Dak Nong) de yīmiàn xuéxiào qiáng bèi shuāi sǐ shí bèi yā sǐ.
Zài guà zài liǎng mǐ gāo de xuéxiào dàmén shàng wánshuǎ, ér qítā xuéshēng láihuí tuīdòng tā, dǎozhì zhuān qì de zhùzi dǎotā hòu, nánhái cǎnsǐ zài Dak Rlap qū de Le Huu Trac xiǎoxué.

Lǎoshī bǎ nánhái gǎn dào yīyuàn, dàn yīshēng wúfǎ shǐ tā fùhuó.

Jīnnián 9 yuè, zài lǎo jiē shěng běibù de yī suǒ xiǎoxué fāshēngle yīcì lèisì de shìgù, dāngshí dàmén tóngyàng tāntā, zhà sǐ 3 míng xuéshēng, zhà shāng 3 rén.

Tóngyuè, zài zhōngbù shěng ān’ān shì nán lù xiǎoxué de yī míng wǔ niánjí xuéshēng zài xuéxiào fùjìn de yī dǔ zhuān qiáng shàng shuāi dǎo shí bèi zhà sǐ.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8

Không có việc làm ở Myanmar, người đàn ông nhiễm Covid-19 trả 2.155 USD để trở về Việt Nam bất hợp pháp

Một người đàn ông đến từ tỉnh Vĩnh Long, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19, cho biết đã trả 50 triệu đồng (2.155 USD) cho một băng nhóm buôn lậu người để về nước.

Người đàn ông 32 tuổi, một trong sáu người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua tỉnh An Giang vào ngày 24 tháng 12, xét nghiệm dương tính với coronavirus hai ngày sau đó, nhưng đã “lo lắng và lo lắng băng nhóm sẽ làm tổn thương gia đình anh nếu anh tiết lộ. cho chính quyền địa phương ”, mẹ cháu Trần Thị Hằng cho biết qua điện thoại từ một cơ sở kiểm dịch ở huyện Mang Thít.

Bỏ qua mọi lo sợ, bà Hằng khuyên con trai nên khai báo rõ ràng lịch sử đi lại của mình với chính quyền địa phương để họ ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 ra cộng đồng; nếu không mọi thứ sẽ rất nguy hiểm.

Người đàn ông này đã đến Myanmar để làm việc bất hợp pháp, nhưng đại dịch khiến công ty của anh ta phải tạm ngừng hoạt động và anh ta không có việc làm.

Để trở về nhà, anh ta liên hệ với băng nhóm buôn lậu người qua mạng xã hội và được yêu cầu đưa 50 triệu đồng, trả qua mạng.

Hằng cho biết đã gọi điện về nhà yêu cầu gia đình chuyển 37 triệu đồng vào tài khoản của đồng bọn.

Ngày 22/12, Hằng vào TP HCM nhưng chỉ chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản của một phụ nữ không rõ danh tính.

Ngày hôm sau, con trai bà gọi điện và nói rằng nó đã bị bỏ rơi ở bìa rừng ở biên giới Thái Lan vì chưa gửi đủ số tiền.

Con gái bà chuyển ngay 12 triệu đồng còn nợ cho đồng bọn.

Anh và 5 người khác, tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam, đã đi từ Myanmar đến Thái Lan bằng xe tải vào ngày 15/12 và ở đó cho đến ngày 22/12 trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 23/12.

Ngày 24 tháng 12, họ đến Việt Nam bằng thuyền qua sông Bình Di và được đón trên xe hơi. Anh ta về quê ở tỉnh Vĩnh Long trong khi người phụ nữ 32 tuổi còn lại chuyển đến tỉnh Đồng Tháp và người còn lại vào TP.HCM. Bốn trong số sáu người đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus mới.

Hằng kể lại: “Anh ấy tiếp xúc với tôi được 30 phút khi về nhà. Tôi thấy anh ấy có biểu hiện bất thường, trông tái mét, sợ hãi và lo lắng”.

Lo sợ con trai nhiễm virus khi đi du lịch trái phép qua nhiều nước, bà lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Sau đó anh ta được đưa đến cơ sở cách ly tại trung tâm y tế huyện Mang Thít và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ngày 26/12, kết quả xét nghiệm cho thấy anh dương tính với vi rút và được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long để điều trị.

Bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết “bệnh nhân 1440” hiện đã ổn định, không có biểu hiện ho, sốt. Tâm lý của anh cũng tốt hơn và không còn hoang mang, lo lắng như trước.

Hằng và 14 người khác tiếp xúc gần với người đàn ông này đang được cách ly và chưa có dấu hiệu nhiễm virus.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an đang tiến hành làm rõ vụ vượt biên trái phép do vụ án liên quan đến nhiều địa phương. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Cho đến nay trong năm nay, hơn 14.000 người đã nhập cảnh trái phép vào đất nước này, Bộ Công an cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp ngày càng tăng đang là mối đe dọa lớn đối với cuộc chiến chống Covid-19 của đất nước.

Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài hơn 5.000 km, 117 cửa khẩu trên đất liền và 88 cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Số lượng Covid-19 hiện tại của Việt Nam là 1.456 và 35 người chết.

Đã 28 ngày trôi qua mà không có sự truyền tải của cộng đồng. Các nhà chức trách đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để theo dõi tất cả những ai tiếp xúc chặt chẽ với những người tham gia bất hợp pháp, những người đã tạo ra các trường hợp Covid-19 mới nhất.

Các tình nguyện viên sử dụng vắc xin Covid-19 của Việt Nam đã báo cáo về những cơn sốt nhẹ

Theo Đại học Quân y Hà Nội, có tới 75% tình nguyện viên tiêm vắc-xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam chỉ bị sốt nhẹ hoặc đau nhức mà không cần quan tâm đến y tế.
Thử nghiệm Nanocovax, vắc xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, bắt đầu vào ngày 17 tháng 12 với 60 tình nguyện viên đăng ký giai đoạn đầu. Đến thứ Tư, 40 người đã được tiêm với liều 25 mcg và 50 mcg, ông Đỗ Quyết, giám đốc trường đại học, nơi diễn ra thử nghiệm cho biết.

20 tình nguyện viên khác trong giai đoạn đầu sẽ được tiêm các liều 75 mcg tiếp theo.

Chu Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng và Tương đương sinh học Việt Nam cho biết, cho đến nay, 50-75% tình nguyện viên chỉ xuất hiện các tác dụng phụ nhỏ như sốt nhẹ hoặc đau khi tiêm mà không có gì đáng lo ngại. Đại học Quân y, như Người Lao Động đã trích dẫn.

Cho đến nay, vắc-xin được coi là an toàn, nhưng liệu nó có hiệu quả trong việc ngăn ngừa Covid-19 hay không vẫn chưa được xác nhận.

Nanocovax, do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sản xuất, sẽ cần trải qua ba giai đoạn thử nghiệm trên người trước khi có thể được phân phối. Giai đoạn đầu tiên sẽ được thực hiện trên 60 tình nguyện viên từ 18-50 tuổi, với việc tiêm chủng được thực hiện với lịch trình hai liều cách nhau 28 ngày.

Giai đoạn thứ hai dự kiến ​​bắt đầu vào tháng Hai năm sau và kéo dài đến tháng Tám, với 400-600 tình nguyện viên trong độ tuổi 12-75 được tiêm chủng, trong khi giai đoạn ba dự kiến ​​sẽ có sự tham gia lên đến 30.000 tình nguyện viên.

Tất cả các giai đoạn dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2022.

Việt Nam hiện có 3 loại vắc xin Covid-19 khác đang được phát triển bởi Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC), Công ty sản xuất vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) và Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm (Polyvac).

Nước này cũng có kế hoạch nhập khẩu vắc xin.

Vắc xin IVAC và Vabiotech dự kiến ​​sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu năm 2021.

Trên toàn cầu, khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bắt đầu thử nghiệm trên người đối với vắc xin Covid-19 của riêng họ, theo ông Quyết.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.456 ca nhiễm Covid-19, với 95 ca vẫn còn hoạt động và 35 ca tử vong. Không có sự lây truyền nào trong cộng đồng đã được ghi nhận trong gần một tháng.

Học sinh lớp 4 thiệt mạng do tường trường rơi xuống

Một học sinh lớp 4 đã bị đè chết ở tỉnh Đắk Nông, Tây Nguyên hôm thứ Tư khi một phần tường của trường em đổ vào người.
Bé trai tử vong tại chỗ tại trường tiểu học Lê Hữu Trác, huyện Đắk Rlấp sau khi treo cổ lên cổng trường dài 2m để chơi và bị các học sinh khác xô ngã khiến trụ gạch đổ sập.

Các giáo viên vội vã đưa cậu bé đến bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể hồi sinh cậu.

Một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra tại một trường tiểu học ở phía bắc tỉnh Lào Cai vào tháng 9 năm nay khi cánh cổng bị sập và làm chết 3 học sinh và 3 em khác bị thương.

Một học sinh lớp 5 trường tiểu học Nam Lộc, miền Trung tỉnh Nghệ An đã tử vong khi bị một bức tường gạch đổ vào gần trường cùng tháng.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay ngày 31/12/2020 Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8. Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 8"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.