Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3

Học tiếng Trung mỗi ngày hiệu quả bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin
Đánh giá post

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới nhất

Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đề hướng dẫn học viên nâng cao kỹ năng học từ vựng tiếng Trung và phiên âm tiếng Trung. Rất nhiều bạn học viên không có khả năng học từ mới tiếng Trung, hoặc chưa biết cách học như thế nào sao cho chuẩn xác nhất, rất còn mơ hồ cách học tiếng Trung theo lộ trình đúng hướng. Hôm nay Thầy Vũ đưa ra các bạn phương pháp học tiếng Trung mới nhất cực kỳ hiệu quả qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin tại link bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Tiếp theo các bạn học tiếng Trung theo bài giảng hôm qua để ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung cơ bản tại link bên dưới.

Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 2

Chuyên mục học tiếng Trung bằng bộ gõ tiếng Trung sogou

Các khóa học tiếng Trung cơ bản tại ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM hiện đã có lịch khai giảng mới nhất. Các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung cơ bản ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung cơ bản ChineMaster TP HCM

Bạn nào đang cần học tiếng Trung cấp tốc để nhập hàng Trung Quốc thì các bạn đăng ký các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tại link bên dưới.

Khóa học đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc

Các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype liên tục có lớp mới, cách đăng ký các bạn xem hướng dẫn tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype

Tài liệu Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3

Bên dưới là nội dung bài tập Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3. Các bạn học viên xem chi tiết và đọc bài giảng bên dưới.

美国帮助越南发展清洁能源

美国官方援助机构已与国家公用事业越南电力公司(EVN)签署了一项协议,用于屋顶太阳能发电。

由美国国际开发署(USAID)资助并运营的越南城市能源安全项目周一正式建立了合作伙伴关系,以支持EVN扩大屋顶太阳能(RTS)能源生产的努力。

越南的电力需求以每年10%的速度增长,这对于该国使用现代,清洁的技术来维持其快速的经济增长同时保护人类健康和环境至关重要。

越南工业和贸易部表示,到2025年越南的电力需求可能会增加到90,000兆瓦,到2030年将增加一倍。前11个月,当前装机容量超过68,000兆瓦,比去年同期增长3.19%。

EVN设定了到2025年的RTS容量的高目标,并且正在部署工具来帮助消费者了解如何采用更清洁的能源。

EVN的数据显示,到2019年9月,太阳能发电厂的注册容量已达到25,000 MW,超过了政府到2025年设定的4,000 MW的目标。

它说,可再生能源目前占越南能源结构的9%,超过了2020年设定的7%的目标。

美国国际开发署表示,但采用RTS会降低电压质量并造成功率损耗,从而威胁EVN的收入并可能威胁电网。

为了应对这些挑战并最终增加RTS容量,EVN将在美国国际开发署的支持下通过新协议对岘港市各种屋顶太阳能部署方案进行公用事业财务影响分析。

援助机构说,政策制定者和EVN将被告知屋顶太阳能计划早期阶段的短期影响。

通过该协议,美国国际开发署还将帮助EVN评估其分销网络中的屋顶太阳能系统,增强其能力以减轻对电网的不利影响,并设计和开展创新性的宣传活动以促进屋顶太阳能的发展。

美国国际开发署越南分部主任安·玛丽·雅斯提肖克说:“我们很高兴与EVN合作,并希望我们在该地区促进清洁能源,获得专业技术知识和全球召集力量方面的丰富经验将帮助越南实现其在可再生能源方面的目标。” 。

耗资1400万美元的越南城市能源安全项目于去年11月启动,并将持续到2023年。

美国国际开发署在启动时表示,该项目将在HCMC和岘港推广先进的能源解决方案,以支持家用屋顶太阳能和下一代电池存储技术的部署,更清洁的交通工具(如电动汽车)以及其他适合当地条件的创新解决方案。

该部警告说,由于新的火力发电厂和燃气发电厂的建设进度落后于计划,到2021年电力短缺将达到37亿千瓦时,第二年将接近100亿千瓦时。

短缺将在2023年达到顶峰,约为150亿千瓦时,然后在2024年和2025年开始降至70亿千瓦时和35亿千瓦时。

本月初,EVN签署了协议,从2024年起从老挝的两个水力发电厂和一个燃煤发电厂购买电力。

今年1月,它与另外两家老挝公司签署了协议,分别在2021年和2022年购买15亿千瓦时的电力。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3

Měiguó bāngzhù yuènán fāzhǎn qīngjié néngyuán

měiguó guānfāng yuánzhù jīgòu yǐ yǔ guójiā gōngyòng shìyè yuènán diànlì gōngsī (EVN) qiānshǔle yī xiàng xiéyì, yòng yú wūdǐng tàiyángnéng fādiàn.

Yóu měiguó guójì kāifā shǔ (USAID) zīzhù bìng yùnyíng de yuènán chéngshì néngyuán ānquán xiàngmù zhōuyī zhèngshì jiànlìle hézuò huǒbàn guānxì, yǐ zhīchí EVN kuòdà wūdǐng tàiyángnéng (RTS) néngyuán shēngchǎn de nǔlì.

Yuènán de diànlì xūqiú yǐ měinián 10%de sùdù zēngzhǎng, zhè duìyú gāi guó shǐyòng xiàndài, qīngjié de jìshù lái wéichí qí kuàisù de jīngjì zēngzhǎng tóngshí bǎohù rénlèi jiànkāng hé huánjìng zhì guān zhòngyào.

Yuènán gōngyè hé màoyì bù biǎoshì, dào 2025 nián yuènán de diànlì xūqiú kěnéng huì zēngjiā dào 90,000 zhào wǎ, dào 2030 nián jiāng zēngjiā yī bèi. Qián 11 gè yuè, dāngqián zhuāngjī róngliàng chāoguò 68,000 zhào wǎ, bǐ qùnián tóngqí zēngzhǎng 3.19%.

EVN shè dìngle dào 2025 nián de RTS róngliàng de gāo mùbiāo, bìngqiě zhèngzài bùshǔ gōngjù lái bāngzhù xiāofèi zhě liǎojiě rúhé cǎiyòng gèng qīngjié de néngyuán.

EVN de shùjù xiǎnshì, dào 2019 nián 9 yuè, tàiyángnéng fādiàn chǎng de zhùcè róngliàng yǐ dádào 25,000 MW, chāoguòle zhèngfǔ dào 2025 nián shè dìng de 4,000 MW de mùbiāo.

Tā shuō, kě zàishēng néngyuán mùqián zhàn yuènán néngyuán jiégòu de 9%, chāoguòle 2020 nián shè dìng de 7%de mùbiāo.

Měiguó guójì kāifā shǔ biǎoshì, dàn cǎiyòng RTS huì jiàngdī diànyā zhìliàng bìng zàochéng gōnglǜ sǔnhào, cóng’ér wēixié EVN de shōurù bìng kěnéng wēixié diànwǎng.

Wèile yìngduì zhèxiē tiǎozhàn bìng zuìzhōng zēngjiā RTS róngliàng,EVN jiàng zài měiguó guójì kāifā shǔ de zhīchí xià tōngguò xīn xiéyì duì xiàn gǎng shì gè zhǒng wūdǐng tàiyángnéng bùshǔ fāng’àn jìnxíng gōngyòng shìyè cáiwù yǐngxiǎng fēnxī.

Yuánzhù jīgòu shuō, zhèngcè zhìdìng zhě hé EVN jiāng bèi gàozhī wūdǐng tàiyángnéng jìhuà zǎoqí jiēduàn de duǎnqí yǐngxiǎng.

Tōngguò gāi xiéyì, měiguó guójì kāifā shǔ hái jiāng bāngzhù EVN pínggū qí fèn xiāo wǎngluò zhōng de wūdǐng tàiyángnéng xìtǒng, zēngqiáng qí nénglì yǐ jiǎnqīng duì diànwǎng de bùlì yǐngxiǎng, bìng shèjì hé kāizhǎn chuàngxīn xìng de xuānchuán huódòng yǐ cùjìn wūdǐng tàiyángnéng de fǎ zhǎn.

Měiguó guójì kāifā shǔ yuènán fēn bù zhǔrèn ān·mǎlì·yǎ sī tí xiào kè shuō:“Wǒmen hěn gāoxìng yǔ EVN hézuò, bìng xīwàng wǒmen zài gāi dìqū cùjìn qīngjié néngyuán, huòdé zhuānyè jìshù zhīshìhé quánqiú zhàojí lìliàng fāngmiàn de fēngfù jīngyàn jiāng bāngzhù yuènán shíxiàn qí zài kě zàishēng néngyuán fāngmiàn de mùbiāo.”.

Hàozī 1400 wàn měiyuán de yuènán chéngshì néngyuán ānquán xiàngmù yú qùnián 11 yuè qǐdòng, bìng jiāng chíxù dào 2023 nián.

Měiguó guójì kāifā shǔ zài qǐdòng shí biǎoshì, gāi xiàngmù jiàng zài HCMC hé xiàn gǎng tuīguǎng xiānjìn de néngyuán jiějué fāng’àn, yǐ zhīchí jiāyòng wūdǐng tàiyángnéng hé xià yīdài diànchí cúnchú jìshù de bùshǔ, gèng qīngjié de jiāotōng gōngjù (rú diàndòng qìchē) yǐjí qítā shì hé dāngdì tiáojiàn de chuàngxīn jiějué fāng’àn.

Gāi bù jǐnggào shuō, yóuyú xīn de huǒlì fādiàn chǎng hé ránqì fādiàn chǎng de jiànshè jìndù luòhòu yú jìhuà, dào 2021 nián diànlì duǎnquē jiāng dádào 37 yì qiānwǎ shí, dì èr nián jiāng jiējìn 100 yì qiānwǎ shí.

Duǎnquē jiàng zài 2023 nián dádào dǐngfēng, yuē wèi 150 yì qiānwǎ shí, ránhòu zài 2024 nián hé 2025 nián kāishǐ jiàng zhì 70 yì qiānwǎ shí hé 35 yì qiānwǎ shí.

Běn yuèchū,EVN qiānshǔle xiéyì, cóng 2024 nián qǐ cóng lǎowō de liǎng gè shuǐlì fādiàn chǎng hé yīgè rán méi fādiàn chǎng gòumǎi diànlì.

Jīnnián 1 yuè, tā yǔ lìngwài liǎng jiā lǎowō gōngsī qiānshǔle xiéyì, fēnbié zài 2021 nián hé 2022 nián gòumǎi 15 yì qiānwǎ shí de diànlì.

Tài liệu dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài giảng Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3

Hoa Kỳ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Cơ quan viện trợ chính thức của Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận với Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) để phát điện mặt trời trên mái nhà.

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và điều hành, đã chính thức hợp tác hôm thứ Hai nhằm hỗ trợ nỗ lực của EVN trong việc mở rộng sản xuất năng lượng mặt trời trên mái nhà (RTS).

Nhu cầu điện năng ở Việt Nam đang tăng 10% hàng năm, khiến đất nước này phải sử dụng công nghệ sạch, hiện đại để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Bộ Công Thương cho biết, nhu cầu điện của Việt Nam có thể tăng lên 90.000 MW vào năm 2025 và gấp đôi vào năm 2030. Công suất hiện tại là hơn 68.000 MW trong 11 tháng đầu năm, tăng 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

EVN đã đặt mục tiêu cao về công suất RTS vào năm 2025 và đang đưa ra các công cụ để giúp người tiêu dùng hiểu cách áp dụng năng lượng sạch hơn.

Đến tháng 9 năm 2019, công suất đăng ký của các nhà máy điện mặt trời đã đạt 25.000 MW, vượt xa mục tiêu của Chính phủ là 4.000 MW vào năm 2025, theo EVN.

Nó cho biết năng lượng tái tạo hiện chiếm 9% trong cơ cấu năng lượng của Việt Nam, vượt qua mục tiêu 7% đặt ra cho năm 2020.

Nhưng việc áp dụng RTS sẽ đe dọa doanh thu của EVN và có thể là lưới điện bằng cách giảm chất lượng điện áp và gây tổn thất điện năng, USAID cho biết.

Để giải quyết những thách thức này, và cuối cùng là tăng công suất RTS, EVN sẽ tiến hành phân tích tác động tài chính tiện ích của các kịch bản triển khai năng lượng mặt trời trên mái nhà khác nhau tại Đà Nẵng với sự hỗ trợ từ USAID thông qua thỏa thuận mới.

Cơ quan viện trợ cho biết các nhà hoạch định chính sách và EVN sẽ được thông báo về những tác động ngắn hạn trong giai đoạn đầu của các chương trình năng lượng mặt trời trên mái nhà của họ.

Thông qua thỏa thuận, USAID cũng sẽ giúp EVN đánh giá các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà trong mạng lưới phân phối của mình, xây dựng năng lực để giảm thiểu tác động tiêu cực đến lưới điện và thiết kế và thực hiện các chiến dịch truyền thông sáng tạo để thúc đẩy năng lượng mặt trời trên mái nhà.

“Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với EVN và hy vọng kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong việc thúc đẩy năng lượng sạch trong khu vực, khả năng tiếp cận chuyên môn kỹ thuật và sức mạnh tổng hợp toàn cầu sẽ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu về năng lượng tái tạo”, Ann Marie Yastishock, Giám đốc Phái bộ USAID Việt Nam, cho biết .

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam trị giá 14 triệu USD được khởi động vào tháng 11 năm ngoái và sẽ được thực hiện đến năm 2023.

Tại thời điểm ra mắt, USAID cho biết dự án sẽ thúc đẩy các giải pháp năng lượng tiên tiến tại TP HCM và Đà Nẵng để hỗ trợ triển khai các công nghệ lưu trữ năng lượng mặt trời và pin thế hệ tiếp theo cho hộ gia đình, các hình thức giao thông sạch hơn như xe điện và các giải pháp sáng tạo khác phù hợp với điều kiện địa phương.

Bộ đã cảnh báo tình trạng thiếu điện 3,7 tỷ kWh vào năm 2021 và gần 10 tỷ kWh vào năm sau do việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện và khí mới bị chậm tiến độ.

Sự thiếu hụt sẽ đạt đỉnh vào năm 2023 khoảng 15 tỷ kWh trước khi bắt đầu giảm xuống 7 tỷ kWh và 3,5 tỷ kWh vào năm 2024 và 2025.

Đầu tháng này, EVN đã ký thỏa thuận mua điện từ hai nhà máy thủy điện và một nhà máy nhiệt điện than tại Lào từ năm 2024.

Vào tháng Giêng, họ đã ký các thỏa thuận với hai công ty khác của Lào để mua 1,5 tỷ kWh điện mỗi năm vào năm 2021 và 2022.

Vậy là chúng ta đã đi xong toàn bộ nội dung bài tập hôm nay rồi – Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3. Thầy Vũ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai nhé.

17/12/2020

0 responses on "Học tiếng Trung qua Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Bài 3"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.