Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ

Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ
Đánh giá post

Ôn thi HSKK online trung cấp luyện nói tiếng Trung ChineMaster

Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ theo những tình huống giao tiếp thực tế rất thực dụng trong đời sống hàng ngày dựa trên những kiến thức nền tảng quan trọng của bộ giáo trình Hán ngữ ChineMaster. Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 được chia sẻ mỗi ngày bởi cộng đồng giáo viên tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và ChineMaster TP HCM Quận 10.

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin chính là phần mềm gõ tiếng Trung Quốc tốt nhất hiện nay và được đánh giá rất cao bởi Cộng đồng dân tiếng Trung. Các bạn cũng nên nhanh tay tải bộ gõ về để học dần nhé.

Cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Thi thử HSK online các cấp từ HSK 3 đến HSK 9 cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng dành cho các bạn thường xuyên phải đi công tác hoặc phải đi di chuyển nhiều nên không thể có nhiều thời gian ngồi cố định lâu trên máy tính được.

Thi thử HSK online cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án luyện thi HSK mới tại link sau nhé

Học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án luyện thi HSK mới

Bài học Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ

Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ theo những tình huống giao tiếp thực tế rất thực dụng trong đời sống hàng ngày dựa trên những kiến thức nền tảng quan trọng của bộ giáo trình Hán ngữ ChineMaster.

Ardern 制定了她所谓的“一点点消灭它的策略,这使我们能够消除 Covid-19”,而不是像许多其他国家那样试图拉平感染曲线。

这个选择是在与她的首席科学顾问会面之后做出的,她说拉平曲线在新西兰行不通,理由是感染率和医院容量。
阿德恩还强调,既然乔拜登是美国总统,她对国际关系持谨慎乐观态度。
“不可否认,美国领导层的变化对我们来说已经改变了基调,”她说。
“气候变化等具有全球重要性的问题,我们非常高兴地看到这是拜登政府采取的首批举措之一。”
Ardern 透露了她童年生活在一个叫 Murupara 的小镇的经历,在那里许多人因失业而陷入贫困,这让她质疑为什么有些人生活得舒适而有些人却没有。
“我花了很长时间才决定政治是对此做些什么的地方,”她说。

斯里兰卡货船沉没加剧了对石油泄漏紧急情况的担忧。

官员们说,周三,一艘冒着烟的集装箱船开始在斯里兰卡海岸沉没,这加剧了人们担心石油和化学品泄漏可能会加剧该国历史上最严重的生态灾难之一。

自 5 月 20 日以来,斯里兰卡海军和印度海岸警卫队一直在夜以继日地工作,试图阻止 MV X-Press Pearl 在起火后沉没。这艘船满载硝酸等化学品,油箱中载有 350 公吨油。

这艘新加坡注册船舶的运营商在一份声明中表示,该船的后部周三在科伦坡海岸附近触底,“前部正在缓慢下沉”。
“救助者将留在船上,以监测船舶状况和油污(如果有的话)。当务之急是尽量减少对环境的任何进一步破坏,”运营商 X-Press Feeders 表示,并补充说它相信大部分货物在火。
在船只开始下沉后,斯里兰卡当局试图将船只拖离海岸线更远的地方失败了。
斯里兰卡海军分享的这艘船的图片显示,这艘集装箱船烧焦的尸体,船尾淹没在水中,烟雾继续从船头滚滚而来。
如果石油泄漏到海洋和附近的泻湖中,从而威胁到海洋生物和鸟类,当局担心会发生更大的灾难。

担心进一步的生态灾难。

斯里兰卡海洋环境保护局 (MEPA) 警告称,X-Press Pearl 可能会引发石油泄漏紧急情况。预计从尼甘布旅游胜地到迪科维塔的 30 公里(18.6 英里)海岸线上的原始海滩将受到影响。
随着 X-Press Pearl 开始下沉,斯里兰卡渔业国务部长 Kanchana Wijesekera 在 Twitter 上表示,捕鱼活动和其他船只已被禁止进入尼甘布泻湖。
“正在(正在)采取紧急措施来保护泻湖和周边地区,以控制任何碎片或漏油造成的损害,”Wijesekera 补充道。

这场持续了近两周的大火促使斯里兰卡西海岸进行了大规模的清理行动,数以百万计的塑料微粒覆盖了首都科伦坡附近的海滩。该地区的捕鱼活动暂停,环保人士警告鸟类和海洋生物可能会受到塑料和化学污染的威胁。
海洋生物学家、Oceanswell 创始人兼执行董事 Asha de Vos 表示,石油泄漏将“绝对是灾难性的”。
“它可以覆盖物种。例如,海鸟会受到这些东西的严重影响。水中的任何物种都可能卡在鱼鳃中——所以这可能真的很成问题,”她说。
除了潜在的石油泄漏外,最大的担忧之一是数以百万计的塑料颗粒污染水域并冲刷沿海海滩,引发了对可能吞食这些微粒的鱼类和其他野生动物的担忧。
塑料颗粒或塑料颗粒用于制造其他塑料产品,是海洋塑料污染的重要来源。由于它们的体积小,这些颗粒可能被误认为是鸟类、鱼类和其他海洋野生动物的食物。
德沃斯将其描述为覆盖海滩的“塑料雪”。
她说:“我们还发现这些岩石现在随着洋流向南移动,我们可以预期它们将在未来真正穿过我们的整个海岸线。”
德沃斯说,这些小颗粒有浮力,可以自由移动,因此很容易淹没河流和红树林,对鱼类和鸟类构成威胁。
“物种可以摄取它们。这对较小的物种来说是一个问题,尤其是那些会窒息的物种,因为它们是非常小的颗粒,”她说。

Phiên âm tiếng Trung HSKK cho bài giảng ôn thi và Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ.

Ardern zhìdìngle tā suǒwèi de “yī diǎndiǎn xiāomiè tā de cèlüè, zhè shǐ wǒmen nénggòu xiāochú Covid-19”, ér bùshì xiàng xǔduō qítā guójiā nàyàng shìtú lāpíng gǎnrǎn qūxiàn.

Zhège xuǎnzé shì zài yǔ tā de shǒuxí kēxué gùwèn huìmiàn zhīhòu zuò chū de, tā shuō lāpíng qūxiànzài xīnxīlán xíng bùtōng, lǐyóu shì gǎnrǎn lǜ hé yīyuàn róngliàng.
Ā dé ēn hái qiángdiào, jìrán qiáo bài dēng shì měiguó zǒngtǒng, tā duì guójì guānxì chí jǐnshèn lèguān tàidù.
“Bùkě fǒurèn, měiguó lǐngdǎo céng de biànhuà duì wǒmen lái shuō yǐjīng gǎibiànle jīdiào,” tā shuō.
“Qìhòu biànhuà děng jùyǒu quánqiú zhòngyào xìng de wèntí, wǒmen fēicháng gāoxìng de kàn dào zhè shì bài dēng zhèngfǔ cǎiqǔ de shǒu pī jǔcuò zhī yī.”
Ardern tòulùle tā tóngnián shēnghuó zài yīgè jiào Murupara de xiǎo zhèn de jīnglì, zài nàlǐ xǔduō rén yīn shīyè ér xiànrù pínkùn, zhè ràng tā zhíyí wèishéme yǒuxiē rén shēnghuó dé shūshì ér yǒuxiē rén què méiyǒu.
“Wǒ huāle hěn cháng shíjiān cái juédìng zhèngzhì shì duì cǐ zuò xiē shénme dì dìfāng,” tā shuō.

Sīlǐlánkǎ huòchuán chénmò jiājùle duì shíyóu xièlòu jǐnjí qíngkuàng de dānyōu.

Guānyuánmen shuō, zhōusān, yī sōu màozhe yān de jízhuāngxiāng chuán kāishǐ zài sīlǐlánkǎ hǎi’àn chénmò, zhè jiājùle rénmen dānxīn shíyóu hé huàxué pǐn xièlòu kěnéng huì jiājù gāi guó lìshǐ shàng zuì yánzhòng de shēngtài zāinàn zhī yī.

Zì 5 yuè 20 rì yǐlái, sīlǐlánkǎ hǎijūn hé yìndù hǎi’àn jǐngwèi duì yīzhí zài yèyǐjìrì dì gōngzuò, shìtú zǔzhǐ MV X-Press Pearl zài qǐhuǒ hòu chénmò. Zhè sōu chuán mǎnzài xiāosuān děng huàxué pǐn, yóuxiāng zhōng zài yǒu 350 gōngdùn yóu.

Zhè sōu xīnjiāpō zhùcè chuánbó de yùnyíng shāng zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, gāi chuán de hòu bù zhōusān zài kēlúnpō hǎi’àn fùjìn chù dǐ,“qián bù zhèngzài huǎnmàn xià chén”.
“Jiùzhù zhě jiāng liú zài chuánshàng, yǐ jiāncè chuánbó zhuàngkuàng hé yóuwū (rúguǒ yǒu de huà). Dāngwùzhījí shì jǐnliàng jiǎnshǎo duì huánjìng de rènhé jìnyībù pòhuài,” yùnyíng shāng X-Press Feeders biǎoshì, bìng bǔchōng shuō tā xiāngxìn dà bùfèn huòwù zài huǒ.
Zài chuánzhī kāishǐ xià chén hòu, sīlǐlánkǎ dāngjú shìtú jiāng chuánzhī tuō lí hǎi’ànxiàn gèng yuǎn dì dìfāng shībàile.
Sīlǐlánkǎ hǎijūn fēnxiǎng de zhè sōu chuán de túpiàn xiǎnshì, zhè sōu jízhuāngxiāng chuán shāo jiāo de shītǐ, chuánwěi yānmò zài shuǐzhōng, yānwù jìxù cóng chuán tóu gǔngǔn ér lái.
Rúguǒ shíyóu xièlòu dào hǎiyáng hé fùjìn de xièhú zhōng, cóng’ér wēixié dào hǎiyáng shēngwù hé niǎo lèi, dāngjú dānxīn huì fāshēng gèng dà de zāinàn.

Dānxīn jìnyībù de shēngtài zāinàn.

Sīlǐlánkǎ hǎiyáng huánjìng bǎohù jú (MEPA) jǐnggào chēng,X-Press Pearl kěnéng huì yǐnfā shíyóu xièlòu jǐnjí qíngkuàng. Yùjì cóng ní gān bù lǚyóu shèngdì dào dí kē wéi tǎ de 30 gōnglǐ (18.6 Yīnglǐ) hǎi’ànxiàn shàng de yuánshǐ hǎitān jiāng shòudào yǐngxiǎng.
Suízhe X-Press Pearl kāishǐ xià chén, sīlǐlánkǎ yúyè guówù bùzhǎng Kanchana Wijesekera zài Twitter shàng biǎoshì, bǔ yú huódòng hé qítā chuánzhī yǐ bèi jìnzhǐ jìnrù ní gān bù xièhú.
“Zhèngzài (zhèngzài) cǎiqǔ jǐnjí cuòshī lái bǎohù xièhú hé zhōubiān dìqū, yǐ kòngzhì rènhé suìpiàn huò lòu yóu zàochéng de sǔnhài,”Wijesekera bǔchōng dào.

Zhè chǎng chí xù liǎo jìn liǎng zhōu de dàhuǒ cùshǐ sīlǐlánkǎ xīhǎi’àn jìnxíngle dà guīmó de qīnglǐ háng dòng, shù yǐ bǎi wàn jì de sùliào wéilì fùgàile shǒudū kēlúnpō fùjìn dì hǎitān. Gāi dìqū de bǔ yú huódòng zàntíng, huánbǎo rénshì jǐnggào niǎo lèi hé hǎiyáng shēngwù kěnéng huì shòudào sùliào hé huàxué wūrǎn de wēixié.
Hǎiyáng shēngwù xué jiā,Oceanswell chuàngshǐ rén jiān zhíxíng dǒngshì Asha de Vos biǎoshì, shíyóu xièlòu jiāng “juéduì shì zāinàn xìng de”.
“Tā kěyǐ fùgài wùzhǒng. Lìrú, hǎi niǎo huì shòudào zhèxiē dōngxī de yán chóng yǐngxiǎng. Shuǐzhōng de rènhé wùzhǒng dōu kěnéng kǎ zài yú sāi zhōng——suǒyǐ zhè kěnéng zhēn de hěn chéng wèntí,” tā shuō.
Chúle qiánzài de shíyóu xièlòu wài, zuìdà de dānyōu zhī yī shì shù yǐ bǎi wàn jì de sùliào kēlì wūrǎn shuǐyù bìng chōngshuā yánhǎi hǎitān, yǐnfāle duì kěnéng tūnshí zhèxiē wéilì de yú lèi hé qítā yěshēng dòngwù de dānyōu.
Sùliào kēlì huò sùliào kēlì yòng yú zhìzào qítā sùliào chǎnpǐn, shì hǎiyáng sùliào wūrǎn de zhòngyào láiyuán. Yóuyú tāmen de tǐjī xiǎo, zhèxiē kēlì kěnéng bèi wù rènwéi shì niǎo lèi, yú lèi hé qítā hǎiyáng yěshēng dòngwù de shíwù.
Dé wò sī jiāng qí miáoshù wèi fùgài hǎitān de “sùliào xuě”.
Tā shuō:“Wǒmen hái fāxiàn zhèxiē yánshí xiàn zài suízhe yáng liúxiàng nán yídòng, wǒmen kěyǐ yùqí tāmen jiàng zài wèilái zhēnzhèng chuānguò wǒmen de zhěnggè hǎi’ànxiàn.”
Dé wò sī shuō, zhèxiē xiǎo kēlì yǒu fúlì, kěyǐ zìyóu yídòng, yīncǐ hěn róngyì yānmò héliú hé hóng shùlín, duì yú lèi hé niǎo lèi gòuchéng wēixié.
“Wùzhǒng kěyǐ shèqǔ tāmen. Zhè duì jiào xiǎo de wùzhǒng lái shuō shì yīgè wèntí, yóuqí shì nàxiē huì zhìxí de wùzhǒng, yīnwèi tāmen shì fēicháng xiǎo de kēlì,” tā shuō.

Phiên dịch tiếng Trung HSKK cho bài tập trong giáo án Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ.

Ardern đã ban hành cái mà cô ấy gọi là “chiến lược dập tắt nó một chút, cho phép chúng tôi loại bỏ Covid-19,” thay vì cố gắng làm phẳng đường cong lây nhiễm như nhiều quốc gia khác đã cố gắng.

Lựa chọn này xuất phát từ sau cuộc họp với cố vấn khoa học chính của cô, người cho biết việc làm phẳng đường cong sẽ không hiệu quả ở New Zealand, với lý do tỷ lệ nhiễm trùng và khả năng bệnh viện.
Ardern cũng nhấn mạnh rằng cô ấy lạc quan một cách thận trọng về các mối quan hệ quốc tế khi Joe Biden là Tổng thống Hoa Kỳ.
Bà nói: “Không thể phủ nhận sự thay đổi lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với chúng tôi, đã tạo ra sự thay đổi trong giọng điệu.
“Các vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, chúng tôi vô cùng vui mừng khi thấy rằng đó là một trong những động thái đầu tiên được thực hiện bởi chính quyền Biden.”
Ardern tiết lộ trải nghiệm thời thơ ấu của cô khi sống ở một thị trấn nhỏ có tên Murupara, nơi nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói sau khi mất việc, đã khiến cô đặt câu hỏi tại sao một số người sống thoải mái còn những người khác thì không.
“Tôi đã mất nhiều thời gian để quyết định rằng chính trị là nơi để làm điều gì đó về nó”, cô nói.

Vụ chìm tàu chở hàng Sri Lanka bị chìm làm dấy lên lo ngại về tình trạng khẩn cấp do tràn dầu.

Các quan chức cho biết, một tàu container đang cháy âm ỉ bắt đầu chìm ngoài khơi bờ biển Sri Lanka hôm thứ Tư, gia tăng lo ngại về sự cố tràn dầu và hóa chất có thể làm trầm trọng thêm một trong những thảm họa sinh thái tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Kể từ ngày 20/5, Hải quân Sri Lanka và Cảnh sát biển Ấn Độ đã làm việc suốt ngày đêm để tìm cách ngăn tàu MV X-Press Pearl chìm sau khi nó bốc cháy. Con tàu chứa đầy hóa chất như axit nitric và chở 350 tấn dầu trong các bồn chứa của nó.

Người điều hành con tàu đăng ký Singapore cho biết trong một tuyên bố, phần sau của con tàu đã chạm đáy biển ngoài khơi Colombo vào hôm thứ Tư và “phần phía trước đang lắng xuống từ từ.”
“Các nhân viên cứu hộ sẽ ở lại với tàu để theo dõi tình trạng của con tàu và ô nhiễm dầu, nếu có. Trọng tâm trước mắt là giảm thiểu bất kỳ thiệt hại nào thêm cho môi trường”, nhà điều hành X-Press Feeders cho biết, đồng thời cho biết phần lớn hàng hóa đã được thiêu hủy trong ngọn lửa.
Nỗ lực của nhà chức trách Sri Lanka nhằm kéo con tàu ra xa bờ biển đã thất bại sau khi con tàu bắt đầu chìm.
Những hình ảnh về con tàu được Hải quân Sri Lanka chia sẻ cho thấy phần thân cháy đen của con tàu container với phần đuôi chìm trong nước khi khói tiếp tục bốc lên từ mũi tàu.
Các nhà chức trách lo ngại một thảm họa lớn hơn nếu dầu rò rỉ ra đại dương và các đầm phá gần đó, đe dọa sinh vật biển và các loài chim.

Lo sợ về thảm họa sinh thái hơn nữa.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Biển Sri Lanka (MEPA) cảnh báo X-Press Pearl có thể gây ra tình trạng khẩn cấp về sự cố tràn dầu. Nó hy vọng những bãi biển hoang sơ dọc theo đường bờ biển dài 30 km- (18,6 dặm-) từ điểm du lịch Negombo đến Dikowita sẽ bị ảnh hưởng.
Khi X-Press Pearl bắt đầu chìm, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Sri Lanka, Kanchana Wijesekera, cho biết trên Twitter các hoạt động đánh cá và các tàu khác đã bị cấm vào Đầm Negombo.
Wijesekera nói thêm: “Các biện pháp khẩn cấp đang được thực hiện để bảo vệ đầm phá và các khu vực xung quanh nhằm ngăn chặn thiệt hại hình thành từ bất kỳ mảnh vỡ nào hoặc trong trường hợp rò rỉ dầu.

Đám cháy bùng phát trong gần hai tuần, đã thúc đẩy một hoạt động dọn dẹp quy mô lớn dọc theo bờ biển phía tây của Sri Lanka, khi hàng triệu viên vi nhựa phủ khắp các bãi biển gần thủ đô Colombo. Việc đánh bắt cá trong khu vực đã bị đình chỉ và các nhà môi trường cảnh báo các loài chim và sinh vật biển có thể bị đe dọa do ô nhiễm nhựa và hóa chất.
Asha de Vos, nhà sinh vật học biển, đồng thời là người sáng lập và giám đốc điều hành của Oceanswell, cho biết sự cố tràn dầu sẽ là “hoàn toàn thảm khốc.”
“Nó có thể bao phủ các loài. Ví dụ, các loài chim biển bị tác động rất nặng bởi những thứ này. Bất kỳ loài nào ở dưới nước, nó đều có thể mắc kẹt trong mang cá – vì vậy đó có thể là vấn đề thực sự”, cô nói.
Ngoài khả năng tràn dầu, một trong những mối lo ngại lớn nhất là hàng triệu hạt nhựa đang gây ô nhiễm nước và trôi dạt vào các bãi biển dọc theo bờ biển, làm dấy lên lo ngại về việc cá và các loài động vật hoang dã khác có khả năng nuốt các vi hạt này.
Các hạt nhựa, hay còn gọi là rào chắn, được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa khác và là một nguồn lớn gây ô nhiễm nhựa đại dương. Do kích thước nhỏ, các viên này có thể bị nhầm lẫn với thức ăn cho chim, cá và các động vật hoang dã biển khác.
De Vos mô tả nó giống như “tuyết nhựa” bao phủ các bãi biển.
Bà nói: “Chúng tôi cũng đang tìm thấy những hàng rào này đang di chuyển về phía nam theo dòng chảy và chúng tôi có thể mong đợi chúng thực sự di chuyển trên toàn bộ đường bờ biển của chúng tôi trong thời gian tới”.
De Vos cho biết các rào chắn nổi và di chuyển tự do nên chúng có thể dễ dàng làm ngập sông và rừng ngập mặn, gây nguy hiểm cho cá và chim.
“Các loài có thể ăn phải chúng. Và đó là một vấn đề đối với các loài nhỏ hơn, đặc biệt là chúng có thể bị nghẹt thở, vì đây là những viên khá nhỏ”, cô nói.

Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

0 responses on "Luyện thi HSKK trung cấp luyện nói tiếng Trung Thầy Vũ"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.