Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster

Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster
Đánh giá post

Lộ trình ôn thi HSK 9 cấp của giáo trình Hán ngữ ChineMaster

Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster Thầy Vũ chủ biên và biên tập sẽ đưa ra các bài tâp luyện dịch tiếng Trung HSK cho học viên và thí sinh để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK và kỹ năng dịch văn bản tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất.

Tiếp theo là khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall  do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo dành do những bạn có nhu cầu nhập hàng Trung Quốc về để buôn bán hoặc sử dụng,đây là ứng dụng mua sắm lớn nhất và phổ biến nhất Trung Quốc,các bạn xem kĩ tại link dưới đây nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Các vahb gãy truy cập vào website thi thử HSK online miễn phí là website chuyên trang cung cấp rất nhiều giáo trình học tiếng Trung online và tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao được phân chia theo cấp độ HSK 1 đến HSK 9 và HSKK sơ cấp đến HSKK cao cấp

Thi thử HSK online thầy Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo học tiếng Trung online Skype 

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ

Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster Thầy Vũ

Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster Thầy Vũ chủ biên và biên tập sẽ đưa ra các bài tâp luyện dịch tiếng Trung HSK cho học viên và thí sinh để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK và kỹ năng dịch văn bản tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất.

地方法官 Chandra Bhushan Singh 没有对议员的指控发表评论。

SP 领导人 Zameerullah Khan 要求向所有此类家庭提供赔偿。汗声称,在一个案例中,一名妇女的丈夫是在没有尸检的情况下被火化的霍克悲剧受害者之一,她带着她四天大的孩子跑来跑去寻求赔偿。

“这些受害者能否以模糊的技术理由被拒绝给予特惠救济?”他问。

SP领导人进一步声称,其他几个村庄也有类似的情况,应立即进行调查,以免给失去亲人的家庭带来更大的痛苦。

其他反对党也声称官方死亡人数存在差异。

Bahujan Samaj Party 的 Aligarh 部门主席 Ratandeep Singh 表示,他还就 Lodha、Rait 和 Sujaapur 村庄的 12 起案件致信地方法官,这些案件中,所谓的 hooch 悲剧受害者的最后仪式是在“没有经过验尸检查”的情况下进行的。 ”。

他声称有几个这样的案例只能通过对受影响村庄进行详细调查才能找到。

国会领袖普拉迪普·马图尔声称当地政府隐瞒事实,死亡人数“高得多”。他还指责州政府“光顾”酒类黑手党。

在一份声明中,SSP Naithani 说,在收到有关酒类商店在他们所在地区自由经营的报告后,Tappal 警察局的两名检查员于周日被停职。

同样,阿克拉巴德警察局的警官和另一名检查员在发现过去六个月在他们的地区经营制造假酒的工厂后被停职,他说。

UP 额外首席秘书(消费税)Sanjay Bhoosreddy 表示,鉴于阿格拉地区的额外费用,阿格拉地区的联合消费税专员 Ravi Shankar Pathak 和勒克瑙的联合消费税专员 Dheeraj Singh 已被停职。

副消费税专员 Aligarh 和 OP Singh 也被停职。副消费税专员 Vijay Kumar Mishra 被赋予 Aligarh 的额外费用。他说,还对其他五名官员采取了行动。

Aligarh 部门专员 Gaurav Dayal 召开高层会议审查情况,并指示官员继续突击搜查,并对酒类黑手党采取严厉行动。

与此同时,这里库瓦西派出所辖区昌达纳(Chandana)地区的三人今天凌晨在饮酒后病倒。警方消息人士称,他们被紧急送往医院,情况严重。

据警方称,截至周日,12 人中的 11 人已被捕,其中包括与 hooch 悲剧有关的主要人物 Anil Chaudhary。

CM 在 ITO 为记者及其家人开设了步入式疫苗中心
新推出的设施将为符合条件的两个年龄段的记者及其家人接种疫苗——18-45 岁以及 45 岁以上。

德里首席部长 Arvind Kejriwal 周一在 ITO Deen Dayal Upadhyay Marg 的 Sarvodaya Bal Vidyalaya 为记者及其家人开设了一个免费的步入式疫苗接种中心。

新推出的设施将为符合条件的两个年龄段的记者及其家人接种疫苗——18-45 岁以及 45 岁以上。

“这个疫苗接种中心是专门为记者及其家人接种疫苗的。我很高兴这个设施已经启动并且满足了记者的要求。该设施将为 18-45 岁和 45 岁以上两个年龄段的记者及其家人接种疫苗。接种疫苗是一个小时的需要,以保护自己免受冠状病毒的侵害。我呼吁所有记者来这里免费接种疫苗,”凯杰里瓦尔在疫苗接种中心落成后告诉记者。

首席部长表示,一些中心的一些初期问题将很快得到解决。

“我们将纠正人们面临的任何问题。我观察到门户今天面临一些问题。根据我们从人们那里收到的反馈,我们正在努力解决这些和所有其他问题,”他说。

Sushil Kumar 和他的同事 Ajay 早些时候被带到巴廷达和昌迪加尔,以确定他们在摔跤手死后逃离城市后发生的一系列事件。

官员说,德里警方的犯罪部门周一将两届奥运会奖牌获得者苏希尔·库马尔(Sushil Kumar)带到哈里瓦,据称他在事件发生后逃到了哈里瓦。

他们说,库马尔被带到哈里瓦,以确定事件发生后的顺序。

Phiên âm tiếng Trung HSK online cho bài tập Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster.

Dìfāng fǎguān Chandra Bhushan Singh méiyǒu duì yìyuán de zhǐkòng fābiǎo pínglùn.

SP lǐngdǎo rén Zameerullah Khan yāoqiú xiàng suǒyǒu cǐ lèi jiātíng tígōng péicháng. Hàn shēngchēng, zài yīgè ànlì zhōng, yī míng fùnǚ de zhàngfū shì zài méiyǒu shījiǎn de qíngkuàng xià bèi huǒhuà de huò kè bēijù shòuhài zhě zhī yī, tā dàizhe tā sì tiān dà de háizi pǎo lái pǎo qù xúnqiú péicháng.

“Zhèxiē shòuhài zhě néng fǒu yǐ móhú de jìshù lǐyóu bèi jùjué jǐyǔ tèhuì jiùjì?” Tā wèn.

SP lǐngdǎo rén jìnyībù shēngchēng, qítā jǐ gè cūnzhuāng yěyǒu lèisì de qíngkuàng, yīng lìjí jìnxíng diàochá, yǐmiǎn gěi shīqù qīnrén de jiātíng dài lái gèng dà de tòngkǔ.

Qítā fǎnduìdǎng yě shēngchēng guānfāng sǐwáng rénshù cúnzài chāyì.

Bahujan Samaj Party de Aligarh bùmén zhǔxí Ratandeep Singh biǎoshì, tā hái jiù Lodha,Rait hé Sujaapur cūnzhuāng de 12 qǐ ànjiàn zhì xìn dìfāng fǎguān, zhèxiē ànjiàn zhōng, suǒwèi de hooch bēijù shòuhài zhě de zuìhòu yíshì shì zài “méiyǒu jīngguò yànshī jiǎnchá” de qíngkuàng xià jìnxíng de. ”.

Tā shēngchēng yǒu jǐ gè zhèyàng de ànlì zhǐ néng tōngguò duì shòu yǐngxiǎng cūnzhuāng jìnxíng xiángxì tiáo chá cáinéng zhǎodào.

Guóhuì lǐngxiù pǔ lā dí pǔ·mǎ tú ěr shēngchēng dāngdì zhèngfǔ yǐnmán shìshí, sǐwáng rénshù “gāo dé duō”. Tā hái zhǐzé zhōu zhèngfǔ “guānggù” jiǔ lèi hēishǒu dǎng.

Zài yī fèn shēngmíng zhōng,SSP Naithani shuō, zài shōu dào yǒuguān jiǔ lèi shāngdiàn zài tāmen suǒzài dìqū zìyóu jīngyíng de bàogào hòu,Tappal jǐngchá jú de liǎng míng jiǎnchá yuán yú zhōu rì bèi tíngzhí.

Tóngyàng, ā kèlā bā dé jǐngchá jú de jǐngguān hé lìng yī míng jiǎnchá yuán zài fāxiàn guòqù liù gè yuè zài tāmen dì dìqū jīngyíng zhìzào jiǎ jiǔ de gōngchǎng hòu bèi tíngzhí, tā shuō.

UP éwài shǒuxí mìshū (xiāofèishuì)Sanjay Bhoosreddy biǎoshì, jiànyú ā gélā dìqū de éwài fèiyòng, ā gélā dìqū de liánhé xiāofèishuì zhuānyuán Ravi Shankar Pathak hé lè kè nǎo de liánhé xiāofèishuì zhuānyuán Dheeraj Singh yǐ bèi tíngzhí.

Fù xiāofèishuì zhuānyuán Aligarh hé OP Singh yě bèi tíngzhí. Fù xiāofèishuì zhuānyuán Vijay Kumar Mishra bèi fùyǔ Aligarh de éwài fèiyòng. Tā shuō, hái duì qítā wǔ míng guānyuán cǎiqǔle xíngdòng.

Aligarh bùmén zhuānyuán Gaurav Dayal zhàokāi gāocéng huìyì shěnchá qíngkuàng, bìng zhǐshì guānyuán jìxù tújí sōuchá, bìng duì jiǔ lèi hēishǒu dǎng cǎiqǔ yánlì xíngdòng.

Yǔ cǐ tóngshí, zhèlǐ kù wǎ xī pàichūsuǒ xiáqū chāng dá nà (Chandana) dìqū de sān rén jīntiān língchén zài yǐnjiǔ hòu bìng dǎo. Jǐngfāng xiāoxī rénshì chēng, tāmen bèi jǐnjí sòng wǎng yīyuàn, qíngkuàng yánzhòng.

Jù jǐngfāng chēng, jiézhì zhōu rì,12 rén zhōng de 11 rén yǐ bèi bǔ, qízhōng bāokuò yǔ hooch bēijù yǒuguān de zhǔyào rénwù Anil Chaudhary.

CM zài ITO wèi jìzhě jí qí jiārén kāishèle bù rù shì yìmiáo zhōngxīn
xīn tuīchū de shèshī jiāng wèi fúhé tiáojiàn de liǎng gè niánlíng duàn de jìzhě jí qí jiārén jiēzhǒng yìmiáo——18-45 suì yǐjí 45 suì yǐshàng.

Délǐ shǒuxí bùzhǎng Arvind Kejriwal zhōuyī zài ITO Deen Dayal Upadhyay Marg de Sarvodaya Bal Vidyalaya wèi jìzhě jí qí jiārén kāishèle yīgè miǎnfèi de bù rù shì yìmiáo jiēzhǒng zhōngxīn.

Xīn tuīchū de shèshī jiāng wèi fúhé tiáojiàn de liǎng gè niánlíng duàn de jìzhě jí qí jiārén jiēzhǒng yìmiáo——18-45 suì yǐjí 45 suì yǐshàng.

“Zhège yìmiáo jiēzhǒng zhōngxīn shì zhuānmén wèi jìzhě jí qí jiārén jiēzhǒng yìmiáo de. Wǒ hěn gāoxìng zhège shèshī yǐjīng qǐdòng bìngqiě mǎnzúle jìzhě de yāoqiú. Gāi shèshī jiāng wèi 18-45 suì hé 45 suì yǐshàng liǎng gè niánlíng duàn de jìzhě jí qí jiārén jiēzhǒng yìmiáo. Jiēzhǒng yìmiáo shì yīgè xiǎoshí de xūyào, yǐ bǎohù zìjǐ miǎn shòu guānzhuàng bìngdú dí qīnhài. Wǒ hūyù suǒyǒu jìzhě lái zhèlǐ miǎnfèi jiēzhǒng yìmiáo,” kǎi jié lǐ wǎ’ěr zài yìmiáo jiēzhǒng zhōngxīn luòchéng hòu gàosù jìzhě.

Shǒuxí bùzhǎng biǎoshì, yīxiē zhōngxīn de yīxiē chūqí wèntí jiāng hěn kuài dédào jiějué.

“Wǒmen jiāng jiūzhèng rénmen miànlín de rènhé wèntí. Wǒ guānchá dào ménhù jīntiān miànlín yīxiē wèntí. Gēnjù wǒmen cóng rénmen nàlǐ shōu dào de fǎnkuì, wǒmen zhèngzài nǔlì jiějué zhèxiē hé suǒyǒu qítā wèntí,” tā shuō.

Sushil Kumar hé tā de tóngshì Ajay zǎo xiē shíhòu bèi dài dào bā tíng dá hé chāng dí jiā’ěr, yǐ quèdìng tāmen zài shuāijiāo shǒu sǐ hòu táolí chéngshì hòu fāshēng de yī xìliè shìjiàn.

Guānyuán shuō, délǐ jǐngfāng de fànzuì bùmén zhōuyī jiāng liǎng jiè àoyùnhuì jiǎngpái huòdé zhě sū xī ěr·kù mǎ’ěr (Sushil Kumar) dài dào hālǐ wǎ, jù chēng tā zài shìjiàn fāshēng hòu táo dàole hālǐ wǎ.

Tāmen shuō, kù mǎ’ěr bèi dài dào hālǐ wǎ, yǐ quèdìng shìjiàn fāshēng hòu de shùnxù.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster.

Thẩm phán quận Chandra Bhushan Singh không bình luận về cáo buộc của nghị sĩ.

Lãnh đạo SP Zameerullah Khan yêu cầu bồi thường cho tất cả các gia đình như vậy. Trong một trường hợp, Khan khai rằng, một người phụ nữ có chồng là một trong số những nạn nhân của thảm kịch hooch bị hỏa táng mà không khám nghiệm tử thi đã chạy từ cột này sang cột khác cùng với đứa con bốn ngày tuổi của mình để đòi bồi thường.

“Những nạn nhân như vậy có thể bị từ chối cứu trợ ex-gratia trên cơ sở kỹ thuật mơ hồ không?” anh ấy hỏi.

Lãnh đạo của SP cho biết thêm rằng có những trường hợp tương tự ở một số ngôi làng khác và họ nên được điều tra ngay lập tức để ngăn chặn sự đau đớn thêm cho gia đình tang quyến.

Các đảng đối lập khác cũng cáo buộc có sự khác biệt trong số người chết chính thức.

Chủ tịch đơn vị Aligarh của Đảng Bahujan Samaj Ratandeep Singh cho biết ông cũng đã viết thư cho thẩm phán quận liên quan đến 12 trường hợp từ các làng Lodha, Rait và Sujaapur, trong đó nghi thức cuối cùng của nạn nhân thảm kịch hooch được tiến hành “mà không cần khám nghiệm tử thi. “.

Ông tuyên bố có một số trường hợp như vậy chỉ có thể được truy tìm bằng cách thực hiện một cuộc khảo sát chi tiết về các ngôi làng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Quốc hội Pradeep Mathur cáo buộc rằng chính quyền địa phương đang che giấu sự thật và số người chết “cao hơn nhiều”. Ông cũng cáo buộc chính quyền bang “bảo trợ” cho mafia rượu.

Trong một tuyên bố, SSP Naithani cho biết hai thanh tra của đồn cảnh sát Tappal đã bị đình chỉ vào Chủ nhật sau khi nhận được báo cáo rằng các cửa hàng rượu đang hoạt động tự do trong khu vực của họ.

Tương tự, nhân viên nhà ga của sở cảnh sát Akrabad và một thanh tra khác đã bị đình chỉ sau khi có thông tin rằng một nhà máy sản xuất rượu giả đã hoạt động trong khu vực của họ trong sáu tháng qua, ông nói.

Tổng thư ký bổ sung của UP (Excise) Sanjay Bhoosreddy cho biết ủy viên phụ trách chung của khu Agra, Ravi Shankar Pathak, đã bị đình chỉ cùng với ủy viên phụ trách chung của Lucknow, Dheeraj Singh, được giao phụ trách khu Agra.

Phó ủy viên chuyên trách, Aligarh, OP Singh, cũng đã bị đình chỉ. Phó ủy viên phụ trách thuế vụ Vijay Kumar Mishra đã được giao phụ trách Aligarh. Ông cho biết hành động chống lại năm quan chức khác cũng đã được khởi xướng.

Ủy viên của sư đoàn Aligarh, Gaurav Dayal, đã tổ chức một cuộc họp cấp cao để xem xét tình hình và chỉ thị các quan chức tiếp tục các cuộc truy quét và có hành động nghiêm khắc chống lại mafia rượu.

Trong khi đó, ba người ở địa phương Chandana thuộc khu vực đồn cảnh sát Kuwarsi ở đây đã đổ bệnh vào sáng sớm nay sau khi uống rượu. Các nguồn tin cảnh sát cho biết họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Theo cảnh sát, tính đến Chủ nhật, 11 trong số 12 người, bao gồm cả vuapin Anil Chaudhary, bị bắt giữ liên quan đến thảm kịch hooch, đã bị bắt giữ.

CM khánh thành trung tâm vắc xin không cần thiết tại ITO cho các nhà báo, gia đình của họ
Cơ sở mới được đưa vào hoạt động sẽ tiêm chủng cho các nhà báo và gia đình của họ ở cả hai nhóm tuổi đủ điều kiện – từ 18-45 tuổi cũng như những người trên 45 tuổi.

Thủ tướng Delhi Arvind Kejriwal hôm thứ Hai đã khánh thành một trung tâm tiêm chủng miễn phí cho các nhà báo và gia đình của họ tại Sarvodaya Bal Vidyalaya, Deen Dayal Upadhyay Marg, ITO.

Cơ sở mới được đưa vào hoạt động sẽ tiêm chủng cho các nhà báo và gia đình của họ ở cả hai nhóm tuổi đủ điều kiện – từ 18-45 tuổi cũng như những người trên 45 tuổi.

“Trung tâm tiêm chủng này đã được bắt đầu đặc biệt để tiêm chủng cho các nhà báo và gia đình của họ. Tôi rất vui vì cơ sở này đã ra đời và đáp ứng được nhu cầu của các nhà báo. Cơ sở này sẽ tiêm chủng cho các nhà báo và gia đình của họ ở cả hai nhóm tuổi, 18-45 tuổi và 45+ tuổi. Tiêm phòng là nhu cầu hàng ngày, để bảo vệ bạn khỏi coronavirus. Tôi kêu gọi tất cả các nhà báo đến đây và tự tiêm vắc xin miễn phí, ”Kejriwal nói với các phóng viên sau khi khánh thành trung tâm tiêm chủng.

Bộ trưởng cho biết một số vấn đề về mọc răng ở một số trung tâm sẽ sớm được giải quyết.

“Chúng tôi sẽ chấn chỉnh bất cứ vấn đề gì mà người dân đang gặp phải. Tôi quan sát thấy rằng cổng thông tin đang gặp phải một số vấn đề ngày hôm nay. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết những vấn đề đó và tất cả các vấn đề khác, dựa trên phản hồi mà chúng tôi nhận được từ người dân, ”ông nói.

Sushil Kumar và cộng sự của anh ta là Ajay trước đó đã được đưa đến Bathinda và Chandigarh để xác định chuỗi sự kiện xảy ra sau khi họ chạy trốn khỏi thành phố sau cái chết của đô vật.

Chi nhánh tội phạm của Cảnh sát Delhi hôm thứ Hai đã đưa Sushil Kumar, vận động viên hai lần đoạt huy chương Olympic, bị bắt vì liên quan đến vụ sát hại một đô vật tại sân vận động Chhatrasal, đến Haridwar, nơi anh ta bị cáo buộc đã bỏ trốn sau vụ việc, các quan chức cho biết.

Họ cho biết Kumar đã được đưa đến Haridwar để xác định chuỗi sự kiện sau vụ việc.

Nội dung bài giảng hôm nay Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster đến đây là hết rồi các bạn ơi. Hôm sau Thầy Vũ lại tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn tài liệu học tiếng Trung HSK online miễn phí tiếp nhé. Bây giờ Thầy Vũ phải tạm gác viết bài tại đây để còn lên lớp nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng trực tuyến vào ngày mai.

0 responses on "Luyện thi HSK 9 cấp theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.