Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ
Đánh giá post

Tài liệu luyện dịch HSK 7 online hay nhất của Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ là bài giảng ngày hôm nay tiếp tục chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung HSK và tiếng Trung HSKK của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK cập nhật rất nhiều những bài giảng rất hay và uy tín của Trung tâm đạo tiếng Trung tại quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm Tiếng Trung tại quận 10 TP HCM.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Giáo án học từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên tại link sau nhé

Giáo án học từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên

Tiếp theo là khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall  do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo dành do những bạn có nhu cầu nhập hàng Trung Quốc về để buôn bán hoặc sử dụng,đây là ứng dụng mua sắm lớn nhất và phổ biến nhất Trung Quốc,các bạn xem kĩ tại link dưới đây nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Tiếp theo các bạn hãy tham khảo ứng dụng thi thử HSK online miễn phí do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng tạo ra để giúp các bạn có thể nâng cao được trình độ tiếng Trung của mình và kiểm tra được năng lực của mình.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Tham khảo học tiếng Trung online Skype 

Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ tiếp tục chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung HSK và tiếng Trung HSKK của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

如果贝内特和拉皮德以及他们的其他伙伴能够达成协议,那将至少在目前暂时结束内塔尼亚胡的创纪录任期,内塔尼亚胡是过去三十年来以色列政治中最主要的人物。内塔尼亚胡在过去 12 年一直担任总理,并在 1990 年代后期担任过一个较早的任期。

在他自己的电视声明中,内塔尼亚胡指责贝内特背叛以色列右翼,并敦促民族主义政客不要加入他所谓的“左翼政府”。

“这样的政府对以色列的安全构成威胁,也对国家的未来构成威胁,”他说。

尽管内塔尼亚胡在选举中占据主导地位,但自从他于 2019 年底因欺诈、背信和受贿罪被起诉以来,内塔尼亚胡已成为一个两极分化的人物。过去四次选举中的每一次都被视为对内塔尼亚胡是否适合执政的公投,每一次都结束了陷入僵局。

内塔尼亚胡在受审期间迫切希望继续掌权。他利用他的办公室作为一个舞台,团结他的基地并抨击警察、检察官和媒体。

为了组建政府,党的领导人必须获得 120 个席位的以色列议会或议会中 61 个席位的多数支持。由于没有任何一方单独控制多数,因此联盟通常由较小的合作伙伴建立。本届议会中有13个不同规模的政党。

作为最大党的领导人,内塔尼亚胡第一次得到了该国傀儡总统组建联盟的机会。但他无法在他的传统宗教和民族主义盟友那里获得多数席位。

内塔尼亚胡甚至试图讨好一个小型的伊斯兰阿拉伯政党,但被一个带有种族主义反阿拉伯议程的小型极端民族主义政党阻挠。尽管阿拉伯人占以色列人口的 20% 左右,但阿拉伯政党以前从未在以色列联合政府中任职。

在内塔尼亚胡组建政府失败后,拉皮德有四个星期的时间组建一个联盟。他必须在周三之前完成任务。

虽然贝内特的Yamina政党仅在议会中占有七个席位,但他通过提供必要的支持以确保多数席位而成为各种国王。如果他成功,他的政党将是领导以色列政府的最小政党。

考虑到反内塔尼亚胡集团中各派之间的共同点很少,拉皮德已经面临着艰巨的挑战。它们包括鸽派左翼政党、一对右翼民族主义政党,包括贝内特的亚米纳,以及最有可能的伊斯兰阿拉伯联合名单。

5 月 10 日在加沙地带与哈马斯武装分子爆发战争后,拉皮德的任务变得更加困难。他的联盟谈判在 11 天的战斗中被搁置。

但随着周三最后期限的临近,谈判已进入高潮。到目前为止,拉皮德已经与其他三个政党达成了联盟协议。如果他与贝内特(Bennett)达成交易,则其余合作伙伴有望很快就位。

然后,他们将有大约一周的时间向议会提交他们的联盟,以进行正式的信任投票,使其上任。

以色列民主研究所所长约哈南·普莱斯纳表示,内塔尼亚胡将试图破坏这些努力直到最后。

他说,内塔尼亚胡的主要策略是试图吸引贝内特党和新希望党(由前内塔尼亚胡的一位心腹领导的另一个强硬派政党)中的强硬派,以撤回他们对新联盟的支持。一两个立法者的叛逃可能会阻止拉皮德召集多数席位并迫使另一次选举。

“任何事情都有可能发生,”普莱斯纳说。 “我会等待最后的投票通过。”

普莱斯纳说,即使拉皮德和贝内特设法组建了一个政府,内塔尼亚胡也不太可能消失。

内塔尼亚胡可以继续担任反对派领导人,努力利用对手之间深刻的意识形态差异导致联盟破裂。

德克萨斯州共和党的严格投票法案即将进行最终投票
预计周日晚些时候在州众议院进行的投票是向共和党州长格雷格·阿博特发送一系列选举改革的最后障碍,这些改革将取消驱动投票,赋予党派民意调查观察者权力并提出新要求,以便通过邮寄方式投票德克萨斯州。

州众议员 Nicole Collier、D-Fort Worth、立法黑人核心小组主席于 2021 年 5 月 30 日在国会大厦举行的新闻发布会上发表讲话,反对参议院第 7 号法案,即《选举诚信保护法》。

德克萨斯州议会周日即将签署美国一些最严格的投票措施,使共和党在 2020 年大选后在全国范围内收紧投票权的努力中取得重大胜利的边缘。

预计周日晚些时候将在州众议院进行投票是派遣共和党州长的最后一道障碍。

Phiên âm tiếng Trung HSK Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ.

Rúguǒ bèi nèi tè hé lā pí dé yǐjí tāmen de qítā huǒbàn nénggòu dáchéng xiéyì, nà jiāng zhìshǎo zài mùqián zhànshí jiéshù nèi tǎ ní yǎ hú de chuàng jìlù rènqí, nèi tǎ ní yǎ hú shì guòqù sānshí niánlái yǐsèliè zhèngzhì zhōng zuì zhǔyào de rénwù. Nèi tǎ ní yǎ hú zài guòqù 12 nián yīzhí dānrèn zǒnglǐ, bìng zài 1990 niándài hòuqí dānrènguò yīgè jiào zǎo de rènqí.

Zài tā zìjǐ de diànshì shēngmíng zhōng, nèi tǎ ní yǎ hú zhǐzé bèi nèi tè bèipàn yǐsèliè yòuyì, bìng dūncù mínzú zhǔyì zhèngkè bùyào jiārù tā suǒwèi de “zuǒyì zhèngfǔ”.

“Zhèyàng de zhèngfǔ duì yǐsèliè de ānquán gòuchéng wēixié, yě duì guójiā de wèilái gòuchéng wēixié,” tā shuō.

Jǐnguǎn nèi tǎ ní yǎ hú zài xuǎnjǔ zhōng zhànjù zhǔdǎo dìwèi, dàn zìcóng tā yú 2019 niándǐ yīn qīzhà, bèixìn hé shòuhuì zuì bèi qǐsù yǐlái, nèi tǎ ní yǎ hú yǐ chéngwéi yīgè liǎngjí fèn huà de rénwù. Guòqù sì cì xuǎnjǔ zhōng de měi yīcì dōu bèi shì wéi duì nèi tǎ ní yǎ hú shìfǒu shìhé zhízhèng de gōngtóu, měi yīcì dōu jiéshùle xiànrù jiāngjú.

Nèi tǎ ní yǎ hú zài shòushěn qíjiān pòqiè xīwàng jìxù zhǎngquán. Tā lìyòng tā de bàngōngshì zuòwéi yīgè wǔtái, tuánjié tā de jīdì bìng pēngjí jǐngchá, jiǎnchá guān hé méitǐ.

Wèile zǔjiàn zhèngfǔ, dǎng de lǐngdǎo rén bìxū huòdé 120 gè xíwèi de yǐsèliè yìhuì huò yìhuì zhōng 61 gè xíwèi de duōshù zhīchí. Yóuyú méiyǒu rènhé yīfāng dāndú kòngzhì duōshù, yīncǐ liánméng tōngcháng yóu jiào xiǎo de hézuò huǒbàn jiànlì. Běn jiè yìhuì zhōng yǒu 13 gè bùtóng guīmó de zhèngdǎng.

Zuòwéi zuìdà dǎng de lǐngdǎo rén, nèi tǎ ní yǎ hú dì yīcì dédàole gāi guó kuǐlěi zǒngtǒng zǔjiàn liánméng de jīhuì. Dàn tā wúfǎ zài tā de chuántǒng zōngjiào hé mínzú zhǔyì méngyǒu nàlǐ huòdé duōshù xíwèi.

Nèi tǎ ní yǎ hú shènzhì shìtú tǎohǎo yīgè xiǎoxíng de yīsīlán ālābó zhèngdǎng, dàn bèi yīgè dài yǒu zhǒngzú zhǔyì fǎn ālābó yìchéng de xiǎoxíng jíduān mínzú zhǔyì zhèngdǎng zǔnáo. Jǐnguǎn ālābó rén zhàn yǐsèliè rénkǒu de 20% zuǒyòu, dàn ālābó zhèngdǎng yǐqián cóng wèi zài yǐsèliè liánhé zhèngfǔ zhōng rènzhí.

Zài nèi tǎ ní yǎ hú zǔjiàn zhèngfǔ shībài hòu, lā pí dé yǒu sì gè xīngqí de shíjiān zǔjiàn yīgè liánméng. Tā bìxū zài zhōusān zhīqián wánchéng rènwù.

Suīrán bèi nèi tè de Yamina zhèngdǎng jǐn zài yìhuì zhōng zhànyǒu qī gè xíwèi, dàn tā tōngguò tígōng bìyào de zhīchí yǐ quèbǎo duōshù xíwèi ér chéngwéi gè zhǒng guówáng. Rúguǒ tā chénggōng, tā de zhèngdǎng jiāng shì lǐngdǎo yǐsèliè zhèngfǔ de zuìxiǎo zhèngdǎng.

Kǎolǜ dào fǎn nèi tǎ ní yǎ hú jítuán zhōng gè pài zhī jiān de gòngtóng diǎn hěn shǎo, lā pí dé yǐjīng miànlínzhe jiānjù de tiǎozhàn. Tāmen bāokuò gē pài zuǒyì zhèngdǎng, yī duì yòuyì mínzú zhǔyì zhèngdǎng, bāokuò bèi nèi tè de yà mǐ nà, yǐjí zuì yǒu kěnéng de yīsīlán ālābó liánhé míngdān.

5 Yuè 10 rì zài jiāshā dìdài yǔ hā mǎ sī wǔzhuāng fēnzǐ bàofā zhànzhēng hòu, lā pí dé de rènwù biàn dé gèngjiā kùnnán. Tā de liánméng tánpàn zài 11 tiān de zhàndòu zhōng bèi gēzhì.

Dàn suízhe zhōusān zuìhòu qíxiàn de línjìn, tánpàn yǐ jìnrù gāocháo. Dào mùqián wéizhǐ, lā pí dé yǐjīng yǔ qítā sān gè zhèngdǎng dáchéngle liánméng xiéyì. Rúguǒ tā yǔ bèi nèi tè (Bennett) dáchéng jiāoyì, zé qíyú hézuò huǒbàn yǒuwàng hěn kuài jiù wèi.

Ránhòu, tāmen jiāng yǒu dàyuē yīzhōu de shíjiān xiàng yìhuì tíjiāo tāmen de liánméng, yǐ jìnxíng zhèngshì de xìnrèn tóupiào, shǐ qí shàngrèn.

Yǐsèliè mínzhǔ yánjiū suǒ suǒ cháng yuē hā nán·pǔ lái sī nà biǎoshì, nèi tǎ ní yǎ hú jiāng shìtú pòhuài zhèxiē nǔlì zhídào zuìhòu.

Tā shuō, nèi tǎ ní yǎ hú de zhǔyào cèlüè shì shìtú xīyǐn bèi nèi tè dǎng héxīn xīwàng dǎng (yóu qián nèi tǎ ní yǎ hú de yī wèi xīnfù lǐngdǎo de lìng yīgè qiángyìng pài zhèngdǎng) zhōng de qiángyìng pài, yǐ chèhuí tāmen duì xīn liánméng de zhīchí. Yī liǎng gè lìfǎ zhě de pàntáo kěnéng huì zǔzhǐ lā pí dé zhàojí duōshù xíwèi bìng pòshǐ lìng yī cì xuǎnjǔ.

“Rènhé shìqíng dōu yǒu kěnéng fāshēng,” pǔ lái sī nà shuō. “Wǒ huì děngdài zuìhòu de tóupiào tōngguò.”

Pǔ lái sī nà shuō, jíshǐ lā pí dé hé bèi nèi tè shèfǎ zǔjiànle yīgè zhèngfǔ, nèi tǎ ní yǎ hú yě bù tài kěnéng xiāoshī.

Nèi tǎ ní yǎ hú kěyǐ jìxù dānrèn fǎnduì pài lǐngdǎo rén, nǔlì lìyòng duìshǒu zhī jiān shēnkè de yìshí xíngtài chāyì dǎozhì liánméng pòliè.

Dé kè sà sī zhōu gònghédǎng de yángé tóupiào fǎ’àn jíjiāng jìnxíng zuìzhōng tóupiào
yùjì zhōu rì wǎn xiē shíhòu zài zhōu zhòngyìyuàn jìnxíng de tóupiào shì xiàng gònghédǎng zhōu cháng géléi gé·ā bó tè fāsòng yī xìliè xuǎnjǔ gǎigé de zuìhòu zhàng’ài, zhèxiē gǎigé jiāng qǔxiāo qūdòng tóupiào, fùyǔ dǎngpài mínyì diàochá guānchá zhě quánlì bìng tíchū xīn yāoqiú, yǐbiàn tōngguò yóujì fāngshì tóupiào dé kè sà sī zhōu.

Zhōu zhòng yìyuán Nicole Collier,D-Fort Worth, lìfǎ hēirén hé xīn xiǎozǔ zhǔxí yú 2021 nián 5 yuè 30 rì zài guóhuì dàshà jǔxíng de xīnwén fābù huì shàng fābiǎo jiǎnghuà, fǎnduì cānyìyuàn dì 7 hào fǎ’àn, jí “xuǎnjǔ chéngxìn bǎohù fǎ”.

Dé kè sà sī zhōu yìhuì zhōu rì jíjiāng qiānshǔ měiguó yīxiē zuì yángé de tóupiào cuòshī, shǐ gònghédǎng zài 2020 nián dàxuǎn hòu zài quánguó fànwéi nèi shōu jǐn tóupiào quán de nǔlì zhōng qǔdé zhòngdà shènglì de biānyuán.

Yùjì zhōu rì wǎn xiē shíhòu jiàng zài zhōu zhòngyìyuàn jìnxíng tóupiào shì pàiqiǎn gònghédǎng zhōuzhǎng de zuìhòu yīdào zhàng’ài.

Phiên dịch tiếng Trung HSK Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ.

Nếu Bennett và Lapid và các đối tác khác của họ có thể hoàn tất một thỏa thuận, thì nó sẽ kết thúc, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, nhiệm kỳ kỷ lục của Netanyahu, nhân vật thống trị nhất trong chính trường Israel trong ba thập kỷ qua. Netanyahu đã giữ chức thủ tướng trong 12 năm qua và cũng từng giữ một nhiệm kỳ trước đó vào cuối những năm 1990.

Trong tuyên bố trên truyền hình của chính mình, Netanyahu cáo buộc Bennett phản bội cánh hữu Israel và kêu gọi các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc không tham gia cái mà ông gọi là “chính phủ cánh tả”.

Ông nói: “Một chính phủ như thế này là mối nguy hiểm đối với an ninh của Israel và cũng là mối nguy hiểm đối với tương lai của đất nước.

Bất chấp sự thống trị bầu cử của mình, Netanyahu đã trở thành một nhân vật phân cực kể từ khi ông bị truy tố về tội gian lận, vi phạm tín nhiệm và nhận hối lộ vào cuối năm 2019. Mỗi cuộc bầu cử trong số bốn cuộc bầu cử trước đây được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng cầm quyền của Netanyahu và đều kết thúc đang bế tắc.

Netanyahu đang tuyệt vọng nắm quyền trong thời gian bị xét xử. Anh ta đã sử dụng văn phòng của mình như một sân khấu để tập hợp căn cứ của mình và tấn công cảnh sát, công tố viên và giới truyền thông.

Để thành lập chính phủ, một nhà lãnh đạo đảng phải đảm bảo được sự ủng hộ của đa số 61 ghế trong Knesset 120 ghế hay còn gọi là quốc hội. Bởi vì không có đảng nào tự mình kiểm soát đa số, các liên minh thường được xây dựng với các đối tác nhỏ hơn. 13 đảng thuộc nhiều quy mô khác nhau trong quốc hội hiện tại.

Với tư cách là lãnh đạo của đảng lớn nhất, Netanyahu đã được tổng thống bù nhìn của đất nước trao cơ hội đầu tiên để thành lập liên minh. Nhưng ông không thể đảm bảo đa số với các đồng minh tôn giáo và dân tộc chủ nghĩa truyền thống của mình.

Netanyahu thậm chí còn cố gắng kiện một đảng Ả Rập Hồi giáo nhỏ nhưng đã bị cản trở bởi một đảng cực đoan nhỏ với một chương trình nghị sự chống Ả Rập phân biệt chủng tộc. Mặc dù người Ả Rập chiếm khoảng 20% dân số Israel, một đảng Ả Rập trước đây chưa bao giờ ngồi trong chính phủ liên minh của Israel.

Sau thất bại của Netanyahu trong việc thành lập chính phủ, Lapid sau đó được cho bốn tuần để tập hợp một liên minh. Anh ấy có cho đến thứ tư để hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù đảng Yamina của Bennett chỉ kiểm soát bảy ghế trong quốc hội, nhưng ông đã nổi lên như một nhà sáng tạo của các loại bằng cách cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo đa số. Nếu ông ấy thành công, đảng của ông ấy sẽ là đảng nhỏ nhất để lãnh đạo một chính phủ Israel.

Lapid đã phải đối mặt với một thách thức khó khăn, do nhiều bên trong khối chống Netanyahu có rất ít điểm chung. Họ bao gồm các đảng cánh tả ôn hòa, một cặp đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, bao gồm Bennett’s Yamina, và rất có thể là Danh sách Liên hiệp Ả Rập Hồi giáo.

Nhiệm vụ của Lapid càng trở nên khó khăn hơn sau khi chiến tranh nổ ra với các chiến binh Hamas ở Dải Gaza vào ngày 10 tháng 5. Các cuộc đàm phán liên minh của ông đã bị đình trệ trong 11 ngày chiến đấu.

Nhưng với thời hạn cuối cùng của ngày thứ Tư đang đến gần, các cuộc đàm phán đã bắt đầu đạt được tốc độ cao. Cho đến nay, Lapid đã đạt được các thỏa thuận liên minh với ba bên khác. Nếu anh ấy hoàn tất thỏa thuận với Bennett, các đối tác còn lại dự kiến sẽ nhanh chóng vào cuộc.

Sau đó, họ sẽ có khoảng một tuần để trình bày liên minh của mình trước quốc hội để có một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính thức cho phép liên minh này nhậm chức.

Yohanan Plesner, chủ tịch Viện Dân chủ Israel, cho biết Netanyahu sẽ cố gắng phá hoại những nỗ lực đó cho đến cùng.

Ông nói, chiến lược chính của Netanyahu sẽ là cố gắng kêu gọi những người theo phe cứng rắn trong cả đảng của Bennett và New Hope, một đảng cứng rắn khác do một người thân tín cũ của Netanyahu lãnh đạo, rút lại sự ủng hộ của họ đối với liên minh mới. Chỉ một hoặc hai nhà lập pháp đào tẩu có thể ngăn cản Lapid tập hợp đa số và buộc một cuộc bầu cử khác.

“Bất cứ điều gì có thể xảy ra,” Plesner nói. “Tôi sẽ đợi cuộc bỏ phiếu cuối cùng được thông qua.”

Ngay cả khi Lapid và Bennett cố gắng thành lập một chính phủ, Netanyahu khó có thể biến mất, Plesner nói.

Netanyahu có thể vẫn là lãnh đạo phe đối lập, làm việc để khai thác sự khác biệt sâu sắc về ý thức hệ giữa các đối thủ của mình để khiến liên minh tan vỡ.

Dự luật biểu quyết nghiêm ngặt của Texas GOP đang ở bên bờ vực của cuộc bỏ phiếu cuối cùng
Một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến vào cuối Chủ nhật là rào cản cuối cùng để gửi Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott một loạt các thay đổi bầu cử sẽ loại bỏ bỏ phiếu thông qua bỏ phiếu, trao quyền cho những người theo dõi cuộc thăm dò của đảng phái và áp đặt các yêu cầu mới để bỏ phiếu qua đường bưu điện. Texas.

Hạ nghị sĩ bang Nicole Collier, D- Fort Worth, chủ tịch Hội đồng Da đen lập pháp, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Điện Capitol vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, chống lại Dự luật 7 của Thượng viện, được gọi là Đạo luật Bảo vệ Toàn vẹn Bầu cử.

Cơ quan Lập pháp Texas đã gần kề ngày Chủ nhật khi ký kết một số biện pháp bỏ phiếu hạn chế nhất ở Hoa Kỳ, đưa GOP tới bờ vực của một chiến thắng lớn trong nỗ lực toàn quốc của họ nhằm thắt chặt quyền truy cập bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020.

Một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến vào cuối Chủ nhật là rào cản cuối cùng để cử Thống đốc Đảng Cộng hòa.

Nội dung bài học ngày hôm nay Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Bài tập luyện dịch HSK 7 online mới nhất Thầy Vũ"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.