Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5
Đánh giá post

Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5 tiếp tục bài giảng lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ trên trang web luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online cực kỳ uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện thi HSK điểm cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Trung tâm tiếng Trung ChineMaste Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 liên tục chia sẻ cho chúng ta rất nhiều tài liệu giảng dạy tiếng Trung trực tuyến miễn phí của Thầy Vũ phát sóng livetream mỗi ngày trên kênh youtube học tiếng Trung online và fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10. Các bạn nhớ đón xem mỗi ngày nhé.

Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 được chia sẻ mỗi ngày bởi cộng đồng giáo viên tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và ChineMaster TP HCM Quận 10.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 4

Dưới đây là Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không qua trung gian là khóa học order hàng Trung Quốc trên Taobao Tmall 1688 đành cho các bạn muốn nhập hàng Trung Quốc tận gốc và tìm nguồn hàng Trung Quốc tận gốc không qua đại lý trung gian.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc

Các bạn học viên chú ý cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học từ vựng tiếng Trung mỗi ngày và tập gõ tiếng Trung online theo bài giảng của Thầy Vũ trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster. Chi tiết hướng dẫn cách tải các bạn xem tại link dưới đây nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster vẫn luôn liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Skype 

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5 tiếp tục bài giảng lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ trên trang web luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online cực kỳ uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện thi HSK điểm cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

作为一个行业,时尚在不断发展,时尚零售商必须不断创新以保持相关性。这些品牌有资金支持和经验,可以迅速推出新技术,这将重塑越南人购买时尚的方式。希望看到iPad出现在员工手中,以帮助客户追踪他们想要的东西,甚至是客户在弹出式信息亭中自己动手做的事情。

国际零售商可以使用社交媒体互动,时尚竞赛和移动应用程序会员资格来激发对其商店的兴趣。我们也可以期望他们的电子商务网站开始提供实体和在线之间的链接。当您很难在越南找到宽敞,价格合理的地区时,这将有助于扩大客户群(全国范围)。

外国品牌的消费者期望

越南的时装市场非常分散。品牌产品在整个时尚/服装市场中只占很小的一部分,并且主要针对上层阶级。

当前,大多数人购买本地裁缝生产的无品牌产品,本地时装品牌的产品或从泰国甚至中国进口的产品。当国际品牌进入越南时,不太可能会被大部分人口所采用。

即使可支配收入增加,中下阶层也不愿意改变他们的购买行为,以始终购买更昂贵的产品。

虽然这些国际时尚品牌可以按照全球标准视为主流,但大多数越南购物者可能会更认为它们是“负担得起的溢价”甚至是“溢价”。

如果这些品牌想在市场上崭露头角,则必须让大多数人负担得起。但是,如果这样做,他们就有失去主要目标消费者的风险。因此,他们将很难找到正确的定位。

这些品牌在越南必须避免一些重大错误。

第一个错误是与其他国家/地区相比,相同产品的价格更高。越南的消费者具有联系/信息,如果越南的价格更高,他们会从海外购买。我们已经看到,负担得起的品牌进入越南后便成为奢侈品牌。

他们必须避免的第二个错误是相信越南是一个可以出售往年藏品的国家:越南人正在寻找最新趋势,而不希望其他国家的旧货。这些国际品牌将为年轻消费者提供新的选择,并且如果价格与他们目前为本地品牌所支付的价格相距不远的话,它们可能会在短期内取得巨大成功。唯一的问题是,这些品牌是否会完全取代人们当前购买的商品,或者仅仅是作为一种享受而购买,以作为对特定人群当前购买商品的补充。

综上所述,它们应该负担得起,不仅要吸引一小部分人,也不应该太便宜以保持理想,展示最新系列,提供“国际”外观和感觉,并考虑当地口味和大小。

美国大学教育值得所有投资吗?

估算像教育这样的无形资产的价值并非易事。您选择上大学的地方可能会影响您未来的职业,家庭,朋友甚至家庭。因此,尽管估算投资是相对简单的(让我们忘记那些花了很多年的时间来简化数学的成绩),但人们很可能会认为大学教育是无用的,无价的或介于两者之间。

我们的读者普遍承认,美国教育是您所能获得的最好的教育之一。正如用户Matt所说:“某些美国大学提供真正出色的教育。” Skylar提到了声誉:“来自美国的毕业生更容易获得美国头衔,并且更有可能受到更好的待遇。”

马克·哈斯克尔(Mark Haskell)进一步表示,越南可以通过建立“超级大学”并在此过程中获利来将美国的教育带回家-暗示这可能值得所有投资……至少在越南境内。

但这是真的吗? Thanh Nguyen持怀疑态度,因为假设受过美国教育的毕业生返回家乡,他们就不能“与同龄人竞争在裙带关系和裙带关系猖ramp的文化中的相同职位”。

但这不可能是最后一根稻草。综上所述,在美国的越南学生人数为3.1万,这使我们回到了关键问题:总的来说,美国教育对越南人的价值是多少?

美国人更有可能认为自己的教育是理所当然的。对于一个在全球化时代未能培养出精通英语的劳动力的国家的公民;如果学校只需要学生记住材料而无需质疑,那么美国的教育可能会解放出来。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài giảng hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5

Zuòwéiyīgè hángyè, shíshàng zài bùduàn fāzhǎn, shíshàng língshòu shāng bìxū bùduàn chuàngxīn yǐ bǎochí xiāngguānxìng. Zhèxiē pǐnpái yǒu zījīn zhīchí hé jīngyàn, kěyǐ xùnsù tuīchū xīn jìshù, zhè jiāng chóng sù yuènán rén gòumǎi shíshàng de fāngshì. Xīwàng kàn dào iPad chūxiàn zài yuángōng shǒuzhōng, yǐ bāngzhù kèhù zhuīzōng tāmen xiǎng yào de dōngxī, shènzhì shì kèhù zài dànchū shì xìnxī tíng zhōng zìjǐ dòngshǒu zuò de shìqíng.

Guójì língshòu shāng kěyǐ shǐyòng shèjiāo méitǐ hùdòng, shíshàng jìngsài hé yídòng yìngyòng chéngxù huìyuán zīgé lái jīfā duì qí shāngdiàn de xìngqù. Wǒmen yě kěyǐ qīwàng tāmen de diànzǐ shāngwù wǎngzhàn kāishǐ tígōng shítǐ hé zàixiàn zhī jiān de liànjiē. Dāng nín hěn nán zài yuènán zhǎodào kuānchǎng, jiàgé hélǐ dì dìqū shí, zhè jiāng yǒu zhù yú kuòdà kèhù qún (quánguó fànwéi).

Wàiguó pǐnpái de xiāofèi zhě qīwàng

yuènán de shízhuāng shìchǎng fēicháng fēnsàn. Pǐnpái chǎnpǐn zài zhěnggè shíshàng/fúzhuāng shìchǎng zhōng zhǐ zhàn hěn xiǎo de yībùfèn, bìngqiě zhǔyào zhēnduì shàngcéng jiējí.

Dāngqián, dà duōshù rén gòumǎi běndì cáiféng shēngchǎn de wú pǐnpái chǎnpǐn, běndì shízhuāng pǐnpái de chǎnpǐn huò cóng tàiguó shènzhì zhōngguójìnkǒu de chǎnpǐn. Dāng guójì pǐnpái jìnrù yuènán shí, bù tài kěnéng huì bèi dà bùfèn rénkǒu suǒ cǎiyòng.

Jíshǐ kě zhīpèi shōurù zēngjiā, zhòng xià jiēcéng yě bù yuànyì gǎibiàn tāmen de gòumǎi xíngwéi, yǐ shǐzhōng gòumǎi gèng ángguì de chǎnpǐn.

Suīrán zhèxiē guójì shíshàng pǐnpái kěyǐ ànzhào quánqiú biāozhǔn shì wéi zhǔliú, dàn dà duōshù yuènán gòuwù zhě kěnéng huì gèng rènwéi tāmen shì “fùdān dé qǐ de yìjià” shènzhì shì “yìjià”.

Rúguǒ zhèxiē pǐnpái xiǎng zài shìchǎng shàng zhǎnlùtóujiǎo, zé bìxū ràng dà duōshù rén fùdān dé qǐ. Dànshì, rúguǒ zhèyàng zuò, tāmen jiù yǒu shīqù zhǔyào mùbiāo xiāofèi zhě de fēngxiǎn. Yīncǐ, tāmen jiāng hěn nán zhǎodào zhèngquè de dìngwèi.

Zhèxiē pǐnpái zài yuènán bìxū bìmiǎn yīxiē zhòngdà cuòwù.

Dì yīgè cuòwù shì yǔ qítā guójiā/dìqū xiāng bǐ, xiāngtóng chǎnpǐn de jiàgé gèng gāo. Yuènán de xiāofèi zhě jùyǒu liánxì/xìnxī, rúguǒ yuènán de jiàgé gèng gāo, tāmen huì cóng hǎiwài gòumǎi. Wǒmen yǐjīng kàn dào, fùdān dé qǐ de pǐnpái jìnrù yuènán hòu biàn chéngwéi shēchǐ pǐnpái.

Tāmen bìxū bìmiǎn de dì èr gè cuòwù shì xiāngxìn yuènán shì yīgè kěyǐ chūshòu wǎngnián cángpǐn de guójiā: Yuènán rén zhèngzài xúnzhǎo zuìxīn qūshì, ér bù xīwàng qítā guójiā de jiù huò. Zhèxiē guójì pǐnpái jiāng wèi niánqīng xiāofèi zhě tígōng xīn de xuǎnzé, bìngqiě rúguǒ jiàgé yǔ tāmen mùqián wéi běndì pǐnpái suǒ zhīfù de jiàgé xiāngjù bù yuǎn dehuà, tāmen kěnéng huì zài duǎnqí nèi qǔdé jùdà chénggōng. Wéi yī de wèntí shì, zhèxiē pǐnpái shìfǒu huì wánquán qǔdài rénmen dāngqián gòumǎi de shāngpǐn, huòzhě jǐnjǐn shì zuòwéi yī zhǒng xiǎngshòu ér gòumǎi, yǐ zuòwéi duì tèdìng rénqún dāngqián gòumǎi shāngpǐn de bǔchōng.

Zòng shàng suǒ shù, tāmen yīnggāi fùdān dé qǐ, bùjǐn yào xīyǐn yī xiǎo bùfèn rén, yě bù yìng gāi tài piányí yǐ bǎochí lǐxiǎng, zhǎnshì zuìxīn xìliè, tígōng “guó jì” wàiguān hé gǎnjué, bìng kǎolǜ dāngdì kǒuwèi hé dàxiǎo.

Měiguó dàxué jiàoyù zhídé suǒyǒu tóuzī ma?

Gūsuàn xiàng jiàoyù zhèyàng de wúxíng zīchǎn de jiàzhí bìngfēi yì shì. Nín xuǎnzé shàng dàxué dì dìfāng kěnéng huì yǐngxiǎng nín wèilái de zhíyè, jiātíng, péngyǒu shènzhì jiātíng. Yīncǐ, jǐnguǎn gūsuàn tóuzī shì xiāngduì jiǎndān de (ràng wǒmen wàngjì nàxiē huāle hěnduō nián de shíjiān lái jiǎnhuà shùxué de chéngjī), dàn rénmen hěn kěnéng huì rènwéi dàxué jiàoyù shì wúyòng de, wú jià de huò jiè yú liǎng zhě zhī jiān.

Wǒmen de dúzhě pǔbiàn chéngrèn, měiguó jiàoyù shì nín suǒ néng huòdé de zuì hǎo de jiàoyù zhī yī. Zhèngrú yònghù Matt suǒ shuō:“Mǒu xiē měiguó dàxué tígōng zhēnzhèng chūsè de jiàoyù.” Skylar tí dàole shēngyù:“Láizì měiguó de bìyè shēng gèng róngyì huòdé měiguó tóuxián, bìngqiě gèng yǒu kěnéng shòudào gèng hǎo de dàiyù.”

Mǎkè·hā sīkè ěr (Mark Haskell) jìnyībù biǎoshì, yuènán kěyǐ tōngguò jiànlì “chāojí dàxué” bìng zài cǐ guòchéng zhōng huò lì lái jiāng měiguó de jiàoyù dài huí jiā-ànshì zhè kěnéng zhídé suǒyǒu tóuzī……zhìshǎo zài yuènán jìngnèi.

Dàn zhè shì zhēn de ma? Thanh Nguyen chí huáiyí tàidù, yīnwèi jiǎshè shòuguò měiguó jiàoyù de bìyè shēng fǎnhuí jiāxiāng, tāmen jiù bùnéng “yǔ tónglíng rén jìngzhēng zài qúndài guānxì hé qúndài guān xì chāng ramp de wénhuà zhōng de xiāngtóng zhíwèi”.

Dàn zhè bù kěnéng shì zuìhòu yī gēn dàocǎo. Zòng shàng suǒ shù, zài měiguó de yuènán xuéshēng rénshù wèi 3.1 Wàn, zhè shǐ wǒmen huí dàole guānjiàn wèntí: Zǒng de lái shuō, měiguó jiàoyù duì yuènán rén de jiàzhí shì duōshǎo?

Měiguó rén gèng yǒu kěnéng rènwéi zìjǐ de jiàoyù shì lǐsuǒdāngrán de. Duìyú yī gè zài quánqiú huà shídài wèi néng péiyǎng chū jīngtōng yīngyǔ de láodònglì de guójiā de gōngmín; rúguǒ xuéxiào zhǐ xūyào xuéshēng jì zhù cáiliào ér wúxū zhíyí, nàme měiguó de jiàoyù kěnéng huì jiěfàng chūlái.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 sang tiếng Việt Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5

Thời trang, là một ngành công nghiệp, liên tục phát triển và các nhà bán lẻ thời trang phải liên tục xác nhận để duy trì sự phù hợp. Những thương hiệu này có sự hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm để triển khai công nghệ mới một cách nhanh chóng, điều này sẽ định hình lại cách mua sắm thời trang của người Việt. Mong đợi được nhìn thấy iPad trong tay của nhân viên giúp khách hàng theo dõi những gì họ muốn và thậm chí khách hàng tự làm điều đó cho chính họ tại các cửa hàng bật lên.

Tương tác trên mạng xã hội, các cuộc thi thời trang và tư cách thành viên ứng dụng di động đều có thể được các nhà bán lẻ quốc tế sử dụng để thu hút sự quan tâm đến cửa hàng của họ. Chúng tôi cũng có thể mong đợi các trang web thương mại điện tử của họ bắt đầu cung cấp một liên kết giữa gạch và vữa và trực tuyến. Điều này sẽ giúp tiếp cận cơ sở khách hàng rộng lớn hơn (trên toàn quốc) khi khó tìm được địa điểm rộng rãi và giá cả phải chăng ở Việt Nam.

Kỳ vọng của người tiêu dùng đối với các thương hiệu nước ngoài

Thị trường thời trang ở Việt Nam rất phân tán. Các sản phẩm có thương hiệu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thị trường thời trang / quần áo và chủ yếu nhắm đến tầng lớp thượng lưu.

Hiện tại, hầu hết dân số mua các sản phẩm không có thương hiệu do các thợ may trong nước sản xuất, các sản phẩm từ các thương hiệu thời trang địa phương hoặc các sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan hoặc thậm chí Trung Quốc. Khi các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, ít có khả năng chúng sẽ được một bộ phận lớn người dân chấp nhận.

Ngay cả khi thu nhập khả dụng ngày càng tăng, tầng lớp trung lưu và thấp vẫn chưa sẵn sàng thay đổi hành vi mua hàng của họ để luôn mua những sản phẩm đắt tiền hơn nhiều.

Mặc dù các thương hiệu thời trang quốc tế này có thể được coi là chủ đạo theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng chúng có lẽ sẽ được hầu hết người mua hàng Việt Nam coi là “cao cấp giá cả phải chăng” hoặc thậm chí là “cao cấp”.

Nếu những thương hiệu này muốn tạo được dấu ấn thực sự trên thị trường, họ phải làm cho mình phù hợp với túi tiền của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nếu họ làm điều này, họ có nguy cơ mất người tiêu dùng mục tiêu chính của họ. Như vậy, họ sẽ khó tìm được vị trí thích hợp.

Có một số sai lầm lớn mà các thương hiệu này sẽ phải tránh tại Việt Nam.

Sai lầm đầu tiên là tính phí cho cùng một sản phẩm nhiều hơn ở các quốc gia khác. Người tiêu dùng Việt Nam được kết nối / thông tin và sẽ mua hàng từ nước ngoài nếu giá ở Việt Nam cao hơn. Chúng ta đã thấy các thương hiệu bình dân trở thành thương hiệu cao cấp khi họ vào Việt Nam.

Sai lầm thứ hai mà họ phải tránh là tin rằng Việt Nam là quốc gia có thể bán các bộ sưu tập của họ từ những năm trước: người Việt Nam đang tìm kiếm những xu hướng mới nhất và không muốn hàng cũ từ các nước khác. Các thương hiệu quốc tế này sẽ cung cấp một giải pháp thay thế mới cho người tiêu dùng trẻ và có thể sẽ thành công lớn trong ngắn hạn nếu mức giá không quá chênh lệch so với những gì họ hiện đang trả cho các thương hiệu địa phương. Câu hỏi duy nhất là liệu những thương hiệu này sẽ thay thế hoàn toàn những gì mọi người hiện đang mua hay chúng sẽ chỉ được mua như một món quà, như một tiện ích bổ sung cho các giao dịch mua hiện tại của một nhóm nhân khẩu học cụ thể.

Tóm lại, chúng phải đủ giá cả phải chăng, không chỉ để thu hút một bộ phận rất nhỏ dân số, không quá rẻ để duy trì khát vọng, giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất, mang đến một cái nhìn và cảm nhận “quốc tế”, đồng thời xem xét thị hiếu địa phương và các kích cỡ.

Giáo dục đại học của Hoa Kỳ có đáng để đầu tư không?

Việc ước tính giá trị của một tài sản vô hình như giáo dục không phải là một việc dễ dàng. Nơi bạn chọn để theo học đại học có thể hình thành sự nghiệp tương lai của bạn, nhà cửa, bạn bè và thậm chí cả gia đình. Vì vậy, trong khi ước tính khoản đầu tư là tương đối đơn giản (hãy quên tất cả những năm dành cho việc nhồi nhét để tạo ra các điểm đơn giản hóa toán học), người ta có thể cho rằng giáo dục đại học là vô dụng, vô giá hoặc bất cứ nơi nào khác.

Độc giả của chúng tôi thường thừa nhận rằng nền giáo dục Hoa Kỳ là một trong những nền giáo dục tốt nhất mà bạn có thể nhận được. Như người dùng Matt đã nói: “Một số trường cao đẳng ở Hoa Kỳ cung cấp nền giáo dục thực sự xuất sắc.” Skylar, đã đề cập đến danh tiếng: “Sinh viên tốt nghiệp từ Hoa Kỳ được thuận lợi hơn và có nhiều khả năng được đối xử tốt hơn cho danh hiệu Hoa Kỳ của họ.”

Mark Haskell đã đi xa hơn khi đề xuất rằng Việt Nam có thể đưa nền giáo dục Hoa Kỳ về nước bằng cách thiết lập một “siêu trường đại học” và kiếm lợi nhuận trên đường đi – cho thấy có lẽ nó đáng giá tất cả các khoản đầu tư … ít nhất là nếu nó ở trên đất Việt Nam .

Nhưng nó có đúng không? Thanh Nguyen tỏ ra nghi ngờ vì giả sử những sinh viên tốt nghiệp được đào tạo ở Hoa Kỳ về nước, họ không thể “cạnh tranh với các đồng nghiệp của mình cho cùng một vị trí trong một nền văn hóa mà chủ nghĩa thân hữu và thân hữu tràn lan.

Nhưng đó không thể là ống hút cuối cùng. Con số 31 nghìn sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói lên tất cả, điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi quan trọng: một nền giáo dục Hoa Kỳ nói chung không đáng giá bao nhiêu, mà không phải là người Việt Nam?

Người Mỹ thường coi việc học của họ là điều hiển nhiên. Đối với công dân của một quốc gia không tạo ra được lực lượng lao động hiểu biết tiếng Anh trong thời đại toàn cầu hóa; nơi các trường học chỉ cần học sinh ghi nhớ tài liệu mà không cần thắc mắc, một nền giáo dục Hoa Kỳ có thể được giải phóng.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 5"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.