Luyện thi HSK online Download Bộ đề luyện thi HSK online

Luyện thi HSK online Bộ đề luyện thi HSK online Download bộ đề thi thử HSK online HSK 1 đến HSK 6 miễn phí
Đánh giá post

Luyện thi HSK online Bộ đề luyện thi HSK online miễn phí

Luyện thi HSK online theo những bộ đề luyện thi HSK online HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được chia sẻ miễn phí trên hệ thống website luyện thi HSK online Thầy Vũ Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster. Các bạn download các bộ đề thi thử HSK trực tuyến ngay tại link bên dưới nha.

Kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster chuyên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung HSK với rất nhiều tài liệu luyện thi HSK online miễn phí chất lượng được Cộng đồn Dân tiếng Trung ChineMaster đóng góp.

Kênh diễn đàn luyện thi HSK uy tín ChineMaster là một chuyên mục trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster. Các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều bộ đề thi thử HSK online mới nhất để làm tài liệu luyện thi HSK online mỗi ngày.

Trước khi tải các bộ đề thi thử HSK online bên dưới, các bạn cần xem trước và biết được lộ trình luyện thi HSK từ A đến Z như thế nào. Bên dưới là lộ trình hướng dẫn chi tiết nhất từ A đến Z cách tự ôn thi HSK online ngay tại nhà mà không cần phải đến bất kỳ Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK nào hết nha các bạn. Các bạn xem chi tiết bài chia sẻ này tại link bên dưới.

Lộ trình luyện thi HSK online từ A đến Z

Download bộ đề luyện thi HSK 1 online

 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H10901 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H10902 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11003 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11004 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11005 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11006 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11329 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11330 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11331 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11332 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11334 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 mã đề H11335 »» Tải xuống
 • Download bộ đề Luyện thi HSK 1 Đề Đại cương »» Tải xuống

Download bộ đề luyện thi HSK 2 online

 • Download bộ đề luyện thi HSK 2 miễn phí mã đề H20901 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H20902 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21003 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21004 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21005 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21006 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21329 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21330 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21331 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21332 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21334 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí mã đề H21335 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 2 miễn phí Đề Đại cương »» Tải xuống

Download bộ đề luyện thi HSK 3 online

 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31001 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31002 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31003 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31004 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31005 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31006 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31007 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31008 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31327 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31328 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31329 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31330 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31332 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí mã đề H31333 »» Tải xuống
 • Download bộ đề thi luyện HSK 3 miễn phí Đề Đại cương »» Tải xuống

Download bộ đề luyện thi HSK 4 online

 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41001 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41002 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41003 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41004 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41005 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41006 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41008 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41327 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41328 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41329 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41330 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41332 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí mã đề H41333 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 4 miễn phí Đề Đại cương »» Tải xuống

Download bộ đề luyện thi HSK 5 online

 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51001 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51002 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51003 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51004 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51005 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51006 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51008 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51113 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51327 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51328 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51329 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51330 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51332 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí mã đề H51333 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 5 miễn phí Đề Đại cương »» Tải xuống

Download bộ đề luyện thi HSK 6 online

 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61001 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61002 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61003 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61004 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61005 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61006 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61327 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61328 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61329 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61330 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61332 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí mã đề H61333 »» Tải xuống
 • Download bộ đề luyện thi HSK 6 miễn phí Đề Đại cương »» Tải xuống

Download Giáo trình chuẩn HSK PDF MP3

Trên đây là toàn bộ link download tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí được đội ngũ trợ giảng TiengTrungHSK và đội ngũ kỹ thuật viên ChineMaster kết hợp tìm và gom lại để tổng hợp thành nguồn tài nguyên luyện thi HSK trực tuyến miễn phí. Các bạn tải xong thì dùng phần mềm winrar giải nén file nghe audio là sẽ bung ra các file nghe mp3.

Chỉ cần các bạn làm xong những bộ đề thi thử HSK trên là đã lên được trình rất nhiều rồi gồm cả kinh nghiệm và kỹ năng làm bài thi HSK. Rất nhiều học viên TiengTrungHSK sau khi đã làm xong bài thi thử HSK được Thầy Vũ chia sẻ ở trên đều đã thi đậu chứng chỉ tiếng Trung HSK từ HSK cấp 3 đến HSK cấp 6.

Hiện nay luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bởi vì Thầy Vũ đã và đang xây dựng hệ sinh thái học tiếng Trung kết hợp với luyện thi chứng chỉ HSK trên hệ thống máy chủ ChineMaster được đặt tại cơ sở 2 Quận 10 trong Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ sinh thái học tiếng Trung HSK bao gồm rất nhiều kênh hỗ trợ các bạn học sinh, ví dụ như diễn đàn học tiếng Trung Thầy Vũ, các website học tiếng Trung online miễn phí, các Nhóm luyện thi tiếng Trung HSK, các fanpage tiếng Trung HSK, kênh youtube học tiếng Trung online .v.v. Bạn sẽ cảm thấy đi đâu cũng sẽ gặp hệ thống bài giảng học tiếng Trung online của Thầy Vũ.

Để có thể thi được chứng chỉ tiếng Trung HSK trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất, các bạn cần nắm được lộ trình luyện thi HSK bài bản và có hệ thống của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Ví dụ có bạn đang muốn thi chứng chỉ HSK 3 thì các bạn phải học hết tối thiểu giáo trình Hán ngữ quyển 3 phiên bản mới, tất nhiên là bạn phải học từ Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 3 rồi.

Hoặc có rất nhiều muốn thi HSK cấp 4 để lấy chứng chỉ làm đẹp hồ sơ CV tiếng Trung khi ứng tuyển các vị trí nhân viên văn phòng tiếng Trung, các bạn cần học hết tối thiểu giáo trình Hán ngữ quyển 4 phiên bản mới.

Tương tự như vậy đối với các bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 5 hoặc HSK cấp 6 thì các bạn cần phải học xong giáo trình Hán ngữ 5 và giáo trình Hán ngữ 6, đối với HSK 6 thì sẽ có phần khó hơn, bởi vì bạn cần phải nắm được hơn 5000 từ vựng HSK cấp 6 gồm tất cả từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6. Số lượng từ vựng tiếng Trung cơ bản trong sách giáo trình Hán ngữ 6 quyển mới chỉ khoảng 3500 từ vựng HSK thôi, chưa đủ vốn từ vựng HSK 6. Chính vì vậy các bạn cần học thật chắc kiến thức tiếng Trung HSK cơ bản đến nâng cao trong sách giáo trình Hán ngữ 1 đến giáo trình Hán ngữ 6, bao gồm từ vựng tiếng Trung, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, cách đặt câu tiếng Trung dựa vào những cấu trúc câu và từ vựng đã học, cách phân biệt dùng từ vựng đồng nghĩa và trái nghĩa, kỹ năng làm bài tập ngữ pháp tiếng Trung, kỹ năng dịch tiếng Trung, kỹ năng đọc hiểu các bài đọc tiếng Trung cơ bản đến nâng cao .v.v.

Các bạn sẽ cần phải luyện tập làm nhiều đề thi thử HSK trước khi bước vào kỳ thi HSK thật. Bởi vì chỉ có như vậy thì các bạn mới hình thành được kinh nghiệm và kỹ năng làm bài thi HSK.

Bạn nào cần thi HSK cấp 4 thì cần làm tối thiểu 30 bộ đề thi thử HSK 4 thì sẽ cảm thấy chứng chỉ tiếng Trung HSK thực chất ra đơn giản chứ không khó như bạn nghĩ, bạn hoàn toàn có thể vừa thi HSK 4 vừa thư giãn như lúc làm bài thi HSK 4 ở nhà. Bởi vì bạn đã được huấn luyện kỹ năng làm bài thi HSK 4 rồi, kinh nghiệm thi HSK 4 của bạn cũng được tích lũy rất nhiều, đến lúc làm bài thi HSK thật thì những gì các bạn cần làm là cứ vững tâm mà chiến thôi.

Thầy Vũ đã đào tạo và luyện thi tiếng Trung HSK cho rất nhiều bạn học sinh từ HSK cấp 4 đến HSK cấp 6. Rất nhiều khóa luyện thi HSK trực tuyến miễn phí được tổ chức trên website luyện thi HSK Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster để giúp các bạn học viên cảm thấy tự tin trước khi bước vào kỳ thi HSK thật.

Ngoài những bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ HSK miễn phí trên ra, Thầy Vũ còn chia sẻ vô số tài nguyên học tiếng Trung luyện thi HSK cấp tốc được chia sẻ ngay trên website luyện thi HSK trực tuyến cấp tốc bao gồm vô số bài giảng hướng dẫn cách tự ôn thi HSK online, bảng từ vựng tiếng Trung HSK, các bộ đề thi thử HSK online từ HSK 1 đến HSK 6 rất được cộng đồng dân tiếng Trung đón nhận và ủng hộ. Tất cả những tài nguyên đó đều được Thầy Vũ share miễn phí. Các bạn yên tâm học và luyện thi chứng chỉ HSK online nha mà không cần phải lo học phí gì hết.

Để có thể làm các bài thi thử HSK trực tuyến trên hệ thống máy chủ Trung tâm luyện thi HSK trực tuyến miễn phí, các bạn cần tạo một tài khoản luyện thi HSK theo hướng dẫn trong các video bên dưới.

Hướng dẫn tạo tài khoản luyện thi HSK trên điện thoại

Để tạo tài khoản luyện thi HSK trực tuyến trên điện thoại, các bạn làm theo các bước hướng dẫn chi tiết và cụ thể trong video bên dưới.

Sau khi các bạn đã tạo xong tài khoản luyện thi HSK online trên hệ thống máy chủ Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK, các bạn sẽ nhận được thư kích hoạt được gửi tự động từ máy chủ ChineMaster, nhanh thì sau vài phút các bạn sẽ nhận được, chậm thì trong vòng 24h các bạn sẽ được nhận được thư kích được gửi đến email của bạn (email bạn vừa dùng để đăng ký tài khoản thi HSK online).

Sau khi tài khoản luyện thi HSK trực tuyến của bạn được kích hoạt, các bạn sẽ có thể làm được vô số bộ đề thi thử HSK trực tuyến trên máy chủ TiengTrungHSK và ChineMaster.

Hướng dẫn tạo tài khoản luyện thi HSK trên máy tính

Các bước tạo tài khoản luyện thi HSK trên máy rất đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo từng bước Thầy Vũ hướng dẫn trong video bên dưới là được ngay.

Đầu tiên các bạn làm theo các bước hướng dẫn chi tiết trong video này, bao gồm những bước cơ bản nào, các bạn xem kỹ và làm theo nhé. Sau khi các bạn đã điền xong các thông tin cơ bản thì các bạn ấn vào Complete Sign up để hoàn thành đăng ký account luyện thi HSK online.

Tuy nhiên, đến bước này xong thì các bạn cần làm tiếp bước nữa là kích hoạt tài khoản thi HSK online của bạn trên máy chủ TiengTrungHSK. Các bạn sẽ nhận được thư active được gửi từ hệ thống máy chủ tới email của bạn (email bạn vừa dùng để đăng ký tài khoản luyện thi HSK trực tuyến). Thường thì sau vài phút các bạn sẽ được, có vài trường hợp thì trong vòng 24h các bạn sẽ nhận được thư kích hoạt.

Sau khi nhận được thư kích hoạt, các bạn mở ra và ấn vào link kích hoạt để active tài khoản thi HSK online của các bạn nha. Đến bước này thì các bạn lại truy cập vào trang chủ tiengtrunghsk.net để LOGIN đăng nhập vào hệ thống. Sau đó các bạn có thể làm thoải mái các bộ đề thi thử HSK online trên hệ thống máy chủ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hoàn toàn miễn phí.

Tiếp theo là phần hướng dẫn cách làm bài thi HSK online trên điện thoại IOS và Android bao gồm cả thiết bị máy tính bảng. Các bạn xem chi tiết hướng dẫn trong video bên dưới nhé.

Hướng dẫn làm bài thi HSK online trên điện thoại

Sau khi các bạn đã tạo xong tài khoản luyện thi HSK trên hệ thống máy chủ TiengTrungHSK, tiếp theo Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài thi thử HSK trực tuyến trên điện thoại. Vì đây là thiết bị được nhiều người sử dụng để làm việc, nên Thầy Vũ đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian để có thể thiết kế giao diện làm bài thi HSK online trên các thiết bị di dộng.

Các bạn chú ý xem từng bước chi tiết Thầy Vũ hướng dẫn cách thi HSK trực tuyến trên điện thoại nha. Có chỗ nào chưa hiểu hoặc các bạn thắc mắc ở đâu hãy đăng câu hỏi của các bạn ngay bên dưới bài giảng này của Thầy Vũ nha.

Các bạn xem video hướng dẫn cách thi HSK online trên điện thoại sẽ nắm bắt được ngay cách sử dụng giao diện thi HSK trực tuyến trên điện thoại, bởi vì chỉ có mấy bước cơ bản làm đi làm lại các bạn sẽ thành thạo ngay.

Tiếp theo bên dưới là phần hướng dẫn cách làm bài thi thử HSK trực tuyến trên máy tính. Đây chính là giao diện mà Thầy Vũ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết để có thể hoàn thành được kiệt tác này. Các bạn chú ý theo dõi thật kỹ video bên dưới nhé.

Hướng dẫn làm bài thi HSK online trên máy tính

Sau khi các bạn đã nắm được cách sử dụng giao diện thi HSK trực tuyến trên thiết bị di dộng, thì các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được ngay cách làm bài thi HSK trên máy tính, bởi vì giao diện Thầy Vũ thiết kế trên điện thoại và máy tính đều là một giao diện.

Các bạn làm theo Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết trong video bên dưới nhé.

Sau khi các bạn đã xem xong video hướng dẫn thi HSK trên điện thoại và thi HSK trên máy tính, bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm các bài thi thử HSK trực tuyến trên hệ thống máy chủ TiengTrungHSK ChineMaster nhé.

Đầu tiên các bạn quay trở lại trang chủ tiengtrunghsk.net rồi tiếp theo các bạn ấn vào tab Thi HSK online để vào kho chứa các bộ đề thi thử HSK online trên hệ thống. Ở đây có đầy đủ cấp độ HSK cho bạn lựa chọn từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6. Tất cả những bộ đề thi HSK các cấp này đều hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể vào làm bài thi HSK trực tuyến bất kỳ lúc nào cũng được và bất cứ đâu đều được, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối Internet là oke, vô cùng tiện lợi.

Mỗi ngày Thầy Vũ đều livestream trong Nhóm TIẾNG TRUNG HSK hướng dẫn các bạn làm bài thi HSK online từ HSK cấp 3 đến HSK cấp 6 theo các bộ đề thi HSK chỉ có duy nhất trên website luyện thi HSK online ChineMaster.

Ví dụ bên dưới là video bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên TiengTrungHSK cách làm bài thi HSK 4 phần thi Đọc hiểu mã đề H41002 trên máy tính

Ngoài ra, Thầy Vũ còn làm thêm video hướng dẫn thi HSK 4 online trên điện thoại mã đề thi HSK 4 H41002 để các bạn sử dụng thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ nhìn quen hơn trên máy tính.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster là kênh chia sẻ tài liệu luyện thi HSK trực tuyến miễn phí bao gồm các bộ đề thi HSK 1 online, bộ đề thi HSK 2 online, bộ đề thi HSK 3 online, bộ đề thi HSK 4 online, bộ đề thi HSK 5 online và bộ đề thi HSK 6 online hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể yên tâm làm bài thi thử HSK trực tuyến trên hệ thống máy chủ Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ mà không cần phải lo đóng học phí.

14/08/2020

0 responses on "Luyện thi HSK online Download Bộ đề luyện thi HSK online"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.