Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế theo bộ giáo trình giảng dạy lớp phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung Thầy Vũ
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2 là bài giảng tiếp theo của bài 1 hôm qua trên website dạy học tiếng Trung trực tuyến và đào tạo các khóa học phiên dịch tiếng Trung cũng như dịch thuật tiếng Trung. Toàn bộ giáo án giảng dạy tiếng Trung online của Thầy Vũ đều được chia sẻ miễn phí trên hệ thống website Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Các bạn học viên ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung của bài 1 hôm qua tại link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 1

Bên dưới là chuyên mục lưu trữ tất cả bài giảng trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên dạy học các lớp phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

Chuyên mục đào tạo phiên dịch tiếng Trung

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp mới nhất trong năm 2021 các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện nay đã có thêm Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở Quận 10 (Sài Gòn), đó chính là Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster, Thầy Vũ đặt tên như vậy để dễ nhớ và dễ gọi.Các bạn đang ở Sài Gòn thì có thể đăng ký các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Cơ sở 2 tại TP HCM nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Hà Nội TP HCM

Bạn nào muốn học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ thì tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Bạn nào muốn làm giàu từ tiếng Trung thì có thể tham gia các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z. Thông tin lớp học order hàng Trung Quốc Quảng Châu trên Taobao 1688 Tmall các bạn xem chi tiết thông tin lịch học và ngày khai giảng tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc ChineMaster

Trên đây là những thông tin khóa học tiếng Trung đang liên tục mở lớp tại Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội và TP HCM ChineMaster. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính bài giảng hôm nay – Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2.

Giáo án Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2 ChineMaster

Chúng ta sẽ học thêm được rất nhiều từ mới tiếng Trung và những mẫu câu tiếng Trung thông dụng trong bài tập bên dưới – Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2. Các bạn chú ý đọc thật kỹ và xem chi tiết bài giảng bên dưới, có chỗ nào các bạn chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận và đặt câu hỏi ngay bên dưới để được các thầy cô giáo tiếng Trung uy tín ChineMaster vào hỗ trợ bạn trên diễn đàn học tiếng Trung online uy tín.

Nội dung bài tập Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2

14天的Covid-19隔离

专家说,根据越南人的出发地和传播方式,越南可以将进入该国的Covid-19隔离期缩短。
新加坡国立大学Saw Swee Hock公共卫生学院院长Yik Ying Teo教授在接受VnExpress International采访时说:“如果出发地没有大流行的高风险,则有可能。”考虑应用较短的隔离。

疾病控制与预防中心周三宣布,针对暴露于Covid-19人群的建议的14天隔离区,缩短了两种替代方法。

一种替代方法是,如果没有症状报告,则在10天后终止隔离。第二种选择是,如果该人的测试结果为阴性且没有任何症状,则在7天后结束隔离。

越南目前允许机组人员进行短期隔离,以确保人员的可用性。进入该国的商人和专家也可以在五天后离开集中隔离区,但必须在家中或工作场所隔离自己。

此类隔离形式的简化是政府在防疫和经济运营之间保持平衡的努力的一部分。

专家说,对于来自安全目的地的人们,隔离政策可以更加灵活和宽松。

Teo说,新加坡不会隔离来自文莱和新西兰等安全国家的人,只会在抵达时对其进行检测,但来自其他地方的人将被隔离至少7天。

“对于极高风险的国家,政府要求进行14天隔离。”

但是他对某些国家考虑将隔离期定为5天感到不满,他说潜伏期为14天。他说,还存在每20个人中有14个人在14天后继续出现症状的风险,这意味着即使14天的隔离也不是100%安全。

日本东北大学医学院研究生院病毒学系的Hitoshi Oshitani教授援引考虑缩短隔离期的另一个因素说,由于大多数感染发生在7天之内,日本国内存在着缩短隔离期的争论。

他说,减少的数量取决于正在实施的其他措施,包括在短暂隔离后监测症状和追踪接触者。他说,日本在某些地方使用智能手机监视人们的健康,要求他们报告可能的症状。

他说,有关部门和专家正在研究有关入境旅客的数据,以了解可能的症状和传播情况,以决定缩短隔离时间。

“我们将进行一些研究以了解这些人的传播方式。我们尚未讨论任何细节,无论是五天,七天还是十天。”

日本仍然有14天的强制隔离,他说可能不会很快减少。

对于Teo来说,隔离问题不仅在于多长时间,还在于哪里。

他说,隔离在家中的人的风险极高,因为该人可能会外出而其他人可能会留在附近,而且极有可能在家庭内传播。

出于这个原因,隔离来自高风险国家的旅行者在政府机构中仍然是最佳选择。”

但是,由各国决定是否可以接受一些由于家庭隔离所引起的社区案例,以换取经济和航空业恢复正常的回报。

新西兰奥塔哥大学(University of Otago)的公共卫生学院教授迈克尔·贝克(Michael Baker)表示,防止社区传播将继续成为越南,中国大陆,台湾,澳大利亚和新西兰的挑战,因为越南,中国大陆,台湾,澳大利亚和新西兰正在寻求一种在两者之间寻求平衡的策略。 Covid-19预防和维持经济活动。

他说,这些威胁包括全球大流行病的加剧和公众的疲劳以及对控制措施的自满。

他补充说,尽管如此,有效的疫苗将在中期提供,这一事实在很大程度上提醒人们,永远不需要采取控制措施,而且这一目标已经显现。

Oshitani说,当人们对这些措施感到厌倦时,在很长一段时间内很难实施侵略性措施,日本仍在讨论如何在社会和经济活动与抑制病毒之间取得平衡。

“这对每个国家都是一个很大的挑战。”

Teo说,对于像新加坡和越南这样成功遏制该病毒的国家来说,风险仍然很高,主要来自那些被感染后进入该国的旅行者。

他说,但是包括在越南的接触者追踪在内的公共卫生措施正在很好地实施。

“越南可能会有一些人进入第二代或第三代传播,但我实际上并不认为这会引起巨大的浪潮。”

随着乘务员的感染蔓延到另外三个人,该国的Covid-19总数已上升到1,361个。该疾病夺去了35条生命。

Phiên âm tiếng Trung Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2

14 Tiān de Covid-19 gélí

zhuānjiā shuō, gēnjù yuènán rén de chūfā dì hé chuánbò fāngshì, yuènán kěyǐ jiāng jìnrù gāi guó de Covid-19 gélí qī suōduǎn.
Xīnjiāpō guólì dàxué Saw Swee Hock gōnggòng wèishēng xuéyuàn yuàn zhǎng Yik Ying Teo jiàoshòu zài jiēshòu VnExpress International cǎifǎng shí shuō:“Rúguǒ chūfā dì méiyǒu dà liúxíng de gāo fēngxiǎn, zé yǒu kěnéng.” Kǎolǜ yìngyòng jiào duǎn de gélí.

Jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn zhōusān xuānbù, zhēnduì bàolù yú Covid-19 rénqún de jiànyì de 14 tiān gélí qū, suōduǎnle liǎng zhǒng tìdài fāngfǎ.

Yī zhǒng tìdài fāngfǎ shì, rúguǒ méiyǒu zhèngzhuàng bàogào, zé zài 10 tiānhòu zhōngzhǐ gélí. Dì èr zhǒng xuǎnzé shì, rúguǒ gāi rén de cèshì jiéguǒ wèi yīnxìng qiě méiyǒu rènhé zhèngzhuàng, zé zài 7 tiānhòu jiéshù gélí.

Yuènán mùqián yǔnxǔ jīzǔ rényuán jìnxíng duǎnqí gélí, yǐ quèbǎo rényuán de kěyòngxìng. Jìnrù gāi guó de shāngrén hé zhuānjiā yě kěyǐ zài wǔ tiānhòu líkāi jízhōng gélí qū, dàn bìxū zài jiāzhōng huò gōngzuò chǎngsuǒ gélí zìjǐ.

Cǐ lèi gélí xíngshì de jiǎnhuà shì zhèngfǔ zài fángyì hé jīngjì yùnyíng zhī jiān bǎochí pínghéng de nǔlì de yībùfèn.

Zhuānjiā shuō, duìyú láizì ānquán mùdì dì de rénmen, gélí zhèngcè kěyǐ gèngjiā línghuó hé kuānsōng.

Teo shuō, xīnjiāpō bù huì gélí láizì wén lái hé xīnxīlán děng ānquán guójiā de rén, zhǐ huì zài dǐdá shí duì qí jìnxíng jiǎncè, dàn láizì qítā dìfāng de rén jiāng bèi gélí zhìshǎo 7 tiān.

“Duìyú jí gāo fēngxiǎn de guójiā, zhèngfǔ yāoqiú jìnxíng 14 tiān gélí.”

Dànshì tā duì mǒu xiē guójiā kǎolǜ jiāng gélí qí dìng wèi 5 tiān gǎndào bùmǎn, tā shuō qiánfúqí wèi 14 tiān. Tā shuō, hái cúnzài měi 20 gèrén zhōng yǒu 14 gèrén zài 14 tiānhòu jìxù chūxiàn zhèngzhuàng de fēngxiǎn, zhè yìwèizhe jíshǐ 14 tiān de gélí yě bùshì 100%ānquán.

Rìběn dōngběi dàxué yīxuéyuàn yánjiūshēng yuàn bìngdú xué xì de Hitoshi Oshitani jiàoshòu yuányǐn kǎolǜ suōduǎn gélí qí de lìng yīgè yīnsù shuō, yóuyú dà duōshù gǎnrǎn fǎ shēng zài 7 tiān zhī nèi, rìběn guónèi cúnzàizhe suōduǎn gélí qí de zhēnglùn.

Tā shuō, jiǎnshǎo de shùliàng qǔjué yú zhèngzài shíshī de qítā cuòshī, bāokuò zài duǎnzàn gélí hòu jiāncè zhèngzhuàng hé zhuīzōng jiēchù zhě. Tā shuō, rìběn zài mǒu xiē dìfāng shǐyòng zhìnéng shǒujī jiānshì rénmen de jiànkāng, yāoqiú tāmen bàogào kěnéng de zhèngzhuàng.

Tā shuō, yǒuguān bùmén hé zhuānjiā zhèngzài yánjiū yǒuguān rùjìng lǚkè de shùjù, yǐ liǎojiě kěnéng de zhèngzhuàng hé chuánbò qíngkuàng, yǐ juédìng suōduǎn gélí shíjiān.

“Wǒmen jiāng jìnxíng yīxiē yánjiū yǐ liǎojiě zhèxiē rén de chuánbò fāngshì. Wǒmen shàngwèi tǎolùn rènhé xìjié, wúlùn shì wǔ tiān, qītiān háishìshí tiān.”

Rìběn réngrán yǒu 14 tiān de qiángzhì gélí, tā shuō kěnéng bù huì hěn kuài jiǎnshǎo.

Duìyú Teo lái shuō, gélí wèntí bùjǐn zàiyú duō cháng shíjiān, hái zàiyú nǎlǐ.

Tā shuō, gélí zài jiāzhōng de rén de fēngxiǎn jí gāo, yīnwèi gāi rén kěnéng huì wàichū ér qítā rén kěnéng huì liú zài fùjìn, érqiě jí yǒu kěnéng zài jiātíng nèi zhuàn bō.

Chū yú zhège yuányīn, gélí láizì gāo fēngxiǎn guójiā de lǚxíng zhě zài zhèngfǔ jīgòu zhōng réngrán shì zuì jiā xuǎnzé.”

Dànshì, yóu gèguó juédìng shìfǒu kěyǐ jiēshòu yīxiē yóuyú jiātíng gélí suǒ yǐnqǐ de shèqū ànlì, yǐ huànqǔ jīngjì hé hángkōng yè huīfù zhèngcháng de huíbào.

Xīnxīlán ào tǎ gē dàxué (University of Otago) de gōnggòng wèishēng xué yuàn jiàoshòu màikè’ěr·bèikè (Michael Baker) biǎoshì, fángzhǐ shèqū chuánbò jiāng jìxù chéngwéi yuènán, zhōngguó dàlù, táiwān, àodàlìyǎ hé xīnxīlán de tiǎozhàn, yīnwèi yuènán, zhōngguó dàlù, táiwān, àodàlìyǎ hé xīnxīlán zhèngzài xúnqiú yī zhǒng zài liǎng zhě zhī jiān xúnqiú pínghéng de cèlüè. Covid-19 yùfáng hé wéichí jīngjì huódòng.

Tā shuō, zhèxiē wēixié bāokuò quánqiú dà liúxíng bìng de jiājù hé gōngzhòng de píláo yǐjí duì kòngzhì cuòshī de zìmǎn.

Tā bǔchōng shuō, jǐnguǎn rúcǐ, yǒuxiào de yìmiáo jiàng zài zhōngqí tígōng, zhè yī shì shí zài hěn dà chéngdù shàng tíxǐng rénmen, yǒngyuǎn bù xūyào cǎiqǔ kòngzhì cuòshī, érqiě zhè yī mùbiāo yǐjīng xiǎnxiàn.

Oshitani shuō, dāng rénmen duì zhèxiē cuòshī gǎndào yànjuàn shí, zài hěn zhǎng yīduàn shíjiān nèi hěn nán shíshī qīnlüè xìng cuòshī, rìběn réng zài tǎolùn rúhé zài shèhuì hé jīngjì huódòng yǔ yìzhì bìngdú zhī jiān qǔdé pínghéng.

“Zhè duì měi gè guójiā dōu shì yīgè hěn dà de tiǎozhàn.”

Teo shuō, duìyú xiàng xīnjiāpō hé yuènán zhèyàng chénggōng èzhì gāi bìngdú dí guójiā lái shuō, fēngxiǎn réngrán hěn gāo, zhǔyào láizì nàxiē bèi gǎnrǎn hòu jìnrù gāi guó de lǚxíng zhě.

Tā shuō, dànshì bāokuò zài yuènán de jiēchù zhě zhuīzōng zài nèi de gōnggòng wèishēng cuòshī zhèngzài hěn hǎo dì shíshī.

“Yuènán kěnéng huì yǒu yīxiē rén jìnrù dì èr dài huò dì sān dài chuánbò, dàn wǒ shíjì shang bìng bù rènwéi zhè huì yǐnqǐ jùdà de làngcháo.”

Suízhe chéngwùyuán de gǎnrǎn mànyán dào lìngwài sān gèrén, gāi guó de Covid-19 zǒngshù yǐ shàngshēng dào 1,361 gè. Gāi jíbìng duó qùle 35 tiáo shēngmìng.

Hướng dẫn cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt chi tiết Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2

Cách ly Covid-19 14 ngày

Các chuyên gia cho biết Việt Nam có thể có thời gian cách ly Covid-19 ngắn hơn đối với những người nhập cảnh vào đất nước này dựa trên điểm xuất phát và cách lây truyền của họ tại đó, các chuyên gia cho biết.

Giáo sư Yik Ying Teo, trưởng khoa Y tế công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore, nói: “Nếu những nơi xuất phát không có nguy cơ cao xảy ra đại dịch thì có thể xảy ra”. để áp dụng cách ly ngắn hơn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hôm thứ Tư đã công bố hai giải pháp thay thế rút ngắn cho thời gian cách ly 14 ngày được khuyến nghị đối với những người đã tiếp xúc với Covid-19.

Một giải pháp thay thế là kết thúc kiểm dịch sau 10 ngày nếu không có triệu chứng nào được báo cáo. Lựa chọn thứ hai là chấm dứt cách ly sau bảy ngày nếu người đó xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng.

Việt Nam hiện cho phép tổ bay cách ly ngắn hạn để đảm bảo có nhân viên. Doanh nhân và chuyên gia đến nước này cũng có thể rời khỏi khu vực cách ly tập trung sau năm ngày, nhưng phải cách ly tại nhà hoặc nơi làm việc của họ.

Các hình thức kiểm dịch được nới lỏng như vậy là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm duy trì sự cân bằng giữa ngăn chặn đại dịch và hoạt động kinh tế.

Các chuyên gia cho biết chính sách kiểm dịch có thể linh hoạt và nới lỏng hơn cho những người đến từ các điểm đến an toàn.

Ông Teo cho biết Singapore không kiểm dịch những người đến từ các quốc gia an toàn như Brunei và New Zealand, chỉ kiểm tra họ khi đến, nhưng những người đến từ một số nơi khác sẽ được cách ly ít nhất bảy ngày.

“Đối với các quốc gia có nguy cơ rất cao, chính phủ yêu cầu cách ly 14 ngày.”

Nhưng ông không hài lòng với việc cách ly 5 ngày đang được xem xét ở một số quốc gia, nói rằng thời gian ủ bệnh là 14 ngày. Cũng có nguy cơ một trong 20 người tiếp tục phát triển các triệu chứng sau 14 ngày, có nghĩa là ngay cả khi cách ly 14 ngày cũng không an toàn 100%, ông nói.

Trích dẫn một yếu tố khác để xem xét thời gian cách ly ngắn hơn, Giáo sư Hitoshi Oshitani thuộc khoa virus học tại Trường Đại học Y khoa Đại học Tohoku, Nhật Bản, cho biết có một cuộc tranh luận ở đất nước của ông về việc rút ngắn thời gian cách ly vì hầu hết các ca nhiễm trùng xảy ra trong vòng bảy ngày.

Ông nói: Việc giảm thiểu phụ thuộc vào các biện pháp khác đang được thực hiện, bao gồm theo dõi các triệu chứng sau một thời gian cách ly ngắn và truy tìm tiếp xúc. Nhật Bản đang sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi sức khỏe người dân ở một số nơi, yêu cầu họ báo cáo các triệu chứng có thể xảy ra, ông nói.

Các nhà chức trách và chuyên gia đang nghiên cứu dữ liệu về các hành khách đến để biết các triệu chứng có thể xảy ra và đường truyền để quyết định cách ly ngắn hơn, ông nói.

“Chúng tôi sẽ thực hiện một số nghiên cứu để tìm hiểu kiểu lây truyền của những người này. Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về bất kỳ chi tiết nào, cho dù đó là năm ngày, bảy ngày hay 10 ngày.”

Nhật Bản vẫn có lệnh cách ly bắt buộc trong 14 ngày và ông nói rằng điều đó có thể sẽ không sớm được giảm bớt.

Đối với Tèo, câu hỏi cách ly không chỉ là bao lâu mà còn là ở đâu.

Cách ly những người ở nhà là cực kỳ rủi ro vì người đó có thể ra ngoài và những người khác có thể ở gần, và khả năng rất cao là nó sẽ lây truyền trong gia đình, ông nói.

“Vì lý do đó, cách ly du khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao trong một cơ sở của chính phủ vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất.”

Nhưng tùy thuộc vào từng quốc gia để quyết định xem việc có một vài trường hợp cộng đồng do rò rỉ từ kiểm dịch tại nhà có được chấp nhận hay không để đổi lại nền kinh tế và hàng không trở lại bình thường.

Giáo sư Y tế công cộng Michael Baker, giảng viên tại Đại học Otago, New Zealand, cho biết việc ngăn ngừa lây truyền trong cộng đồng sẽ tiếp tục là một thách thức đối với Việt Nam, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Úc và New Zealand, những nước đang theo đuổi chiến lược cân bằng giữa Covid-19 phòng ngừa và duy trì các hoạt động kinh tế.

Các mối đe dọa bao gồm cường độ toàn cầu ngày càng tăng của đại dịch và sự mệt mỏi của công chúng và sự tự mãn với các biện pháp kiểm soát, ông nói.

Tuy nhiên, thực tế là vắc xin hiệu quả sẽ có sẵn trong trung hạn là một lời nhắc nhở quan trọng rằng các biện pháp kiểm soát sẽ không cần thiết mãi mãi và sẽ có dấu hiệu chấm dứt, ông nói thêm.

Oshitani cho biết rất khó thực hiện các biện pháp tích cực trong thời gian dài khi mọi người đang cảm thấy mệt mỏi với chúng, và Nhật Bản vẫn đang thảo luận về cách cân bằng các hoạt động kinh tế và xã hội với việc ngăn chặn vi rút.

“Đây là một thách thức khá lớn đối với mọi quốc gia.”

Ông Teo cho biết nguy cơ vẫn còn cao đối với các quốc gia như Singapore và Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn vi rút, và chủ yếu là từ những du khách nhập cảnh vào đất nước bị nhiễm vi rút.

Nhưng các biện pháp y tế công cộng bao gồm cả truy tìm tiếp xúc ở Việt Nam đang được thực hiện tốt, ông nói.

“Việt Nam có thể có một số người thuộc thế hệ thứ hai hoặc thế hệ thứ ba lây lan nhưng tôi không thực sự dự đoán rằng nó sẽ dẫn đến một làn sóng lớn.”

Với sự lây lan của bệnh truyền nhiễm bởi tiếp viên hàng không sang ba người khác, số lượng Covid-19 của đất nước đã tăng lên 1.361. Căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 35 người.

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2 là bài giảng rất quan trọng nếu các bạn muốn làm thông dịch viên tiếng Trung.

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2 là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục đi các bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ.

Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2 có rất nhiều từ vựng tiếng Trung, các bạn chú ý ghi chú lại những từ mới nhé.

Trên đây là nội dung toàn bộ chương trình buổi học tiếng Trung online hôm nay – Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2. Các bạn có thêm vấn đề gì cần hỏi thì hãy để lại lời nhắn nhủ trong diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài 2"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.