Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10
Đánh giá post

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10 là nội dung giáo trình học tiếng Trung HSK online chuyên đề luyện thi HSK 7 online mới nhất ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Thầy Vũ. Các bạn đã từng học tiếng Trung hoặc luyện thi HSK thì sẽ biết ngay đến Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 1 dến luyện thi HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Cơ sở 1. Mỗi ngày rất nhiều tài liệu giảng dạy mới nhất đều được chúng tôi chia sẻ lại trên kênh này để giúp đỡ các bạn có thêm nhiều nguồn tài liệu học tiếng Trung online và luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster đã mở thêm các lớp trực tiếp ngay tại Trung tâm tại Hà Nội và mới nhất là tại Quận 10 TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn học sinh đang muốn học ngay tại lớp cùng Thầy Vũ.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype

Tiếp theo là các lớp học order hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall đang rất nhiều bạn có nhu cầu học và tìm kiếm. Chính vì vậy, Thầy Vũ đã mở thêm rất nhiều khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z trên taobao 1688 tmall. Các bạn xem chi tiết thông báo lịch khai giảng tại link bên dưới nhé.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Tiếp theo là nếu các bạn thường xuyên làm việc máy tính bằng tiếng Trung thì không thể nào thiếu đi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Chính vì vậy Thầy Vũ và học viên cùng các cộng sự đều đồng loạt sử dụng bộ gõ tiếng Trung để nâng cao tốc độ gõ văn bản tiếng Trung.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK  online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải tại link sau nhé.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 9

Bài học Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn nội dung giáo án giảng dạy lớp luyện thi HSK online mới nhất Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10 được trình bày rất chi tiết ở phần bên dưới nha.

因此,如果有机会与TPP-11起草新协议,特朗普应该仔细考虑。向美国人解释为什么这是一个好主意,比他用来杀死TPP的鸣叫和声音叮咬要复杂得多,但是比多年来解释为什么美国在北京成为主要地区的时候抛弃其朋友更为简单。

河内与摩托车:城市与生活方式搏斗

在越南,特别是在首都,摩托车不仅仅是交通工具。它是身体的延伸,是日常生活不可或缺的一部分。

禁止摩托车的决定注定要失败,直到2030年生效。
一名年轻女子驾驶着蓝色的摩托车穿过河内的Vu Thanh永久狭窄小街。在不耐烦地向骑自行车的人致敬的路上,他们骑着很少的汽车在路上争夺霸权,她走到路边停下了脚步。

她开始与一位女士在人行道上出售水果和蔬菜的讨论,该过程需要几分钟。同时,车流像愤怒的河水一样在她的踏板车周围流动。这位年轻的女士拿起她的商品,付款并在街上行驶约十米。

那里,一个人在卖肉。再次,交易在几分钟之内完成,她离开了路边,把食物装在袋子里,挂在滑板车的钩子上。她买了当日的杂货甚至都没有下过自行车。

每天在河内无数次发生类似的场面。在越南,特别是在首都,摩托车不仅仅是交通工具。它是身体的延伸,是日常生活不可或缺的一部分。它们用于运输货物,向乘客付款以及整个家庭。河内的街道不适合行人通行。难怪考虑到该市700万居民拥有约500万辆摩托车。

征收高昂进口税的汽车对大多数越南人来说太贵了,但数量却在稳步增长。

目前,大约有一百万人在河内的街道上巡游。尽管越来越多的中产阶级将汽车视为一种新的身份象征,但它们并不能取代首都交通中的摩托车。很自然地,这个城市对7月4日的决定感到不解。该决定指出,到2030年,所有摩托车都将被禁止在河内市区的街道上行驶。相反,必须鼓励人们使用公共交通工具。

总理阮宣福早在2013年就曾考虑过类似的想法。当时的副总理谈到有必要制定一项计划,“逐步禁止大城市的摩托车”。至少对于一个城市,该计划正在付诸实施。

除了交通繁忙时,河内许多街道无法通行之外,摩托车上还应归咎于空气质量的恶化。空气中的PM2.5微小微粒水平经常达到危险水平,甚至超过北京臭名昭著的烟雾云所测得的水平。

现在,戴着口罩的人对河内的贡献与对自行车的贡献一样大。 35岁的银行员工Hanh Kieu Pham解释说:“空气刺激了人们的眼睛和鼻子。”皮肤也受到它的影响。保护自己至关重要。”

运输部还引用了一项有问题的调查作为该决定背后的原因之一。根据该部的数据,在接受调查的15,000人中,有90%以上支持未来的摩托车禁令。在当地媒体上,该数字被批评为令人难以置信。

外交部负责人杜多(Le Do Muoi)被迫为调查结果辩护。他说:“我们没有弥补这一点。”据Muoi称,84%的调查参与者还表示,如果有合适的替代方案,他们将改用公共交通工具。 VnExpress用自己的调查来反驳这些数字,结果却产生了相反的结果。

引起怀疑的主要原因之一是城市的公共交通系统的状况。尽管河内有超过700万人居住,但公共交通完全依靠处于婴儿期的公交线路系统的肩膀。

正如Binh Van Duong感叹的那样,不仅许多车辆都已经过时,而且频次和路线布置也有很多不足之处。 “如果您想坐公车,就不要着急了,”现年28岁的他说,他住在美国和欧洲。 “公交车来的时候就来了。它到达时便到达了目的地。因为最后,公交车必须与其他人一样面对相同的交通。”

面对这一问题的第一步是建立河内的第一条快速运输巴士路线,该路线为其巴士保留了一条单独的车道。但是,根据Tuoi Tre(Youth)报纸的报道,该系统于今年年初启用,平均每次旅行仅可运送42.4名乘客,不到全新公交车容量的一半。

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 online cho bài giảng hôm nay nhé Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10

Yīncǐ, rúguǒ yǒu jīhuì yǔ TPP-11 qǐcǎo xīn xiéyì, tè lǎng pǔ yīnggāi zǐxì kǎolǜ. Xiàng měiguó rén jiěshì wèishéme zhè shì yīgè hǎo zhǔyì, bǐ tā yòng lái shā sǐ TPP de míngjiào hé shēngyīn dīngyǎo yào fùzá dé duō, dànshì bǐ duōnián lái jiěshì wèishéme měiguó zài běijīng chéngwéi zhǔyào dìqū de shíhòu pāoqì qí péngyǒu gèng wèi jiǎndān.

Hénèi yǔ mótuō chē: Chéngshì yǔ shēnghuó fāngshì bódòu

zài yuènán, tèbié shì zài shǒudū, mótuō chē bùjǐn jǐn shì jiāotōng gōngjù. Tā shì shēntǐ de yánshēn, shì rìcháng shēnghuó bùkě huò quē de yībùfèn.

Jìnzhǐ mótuō chē de juédìng zhùdìng yào shībài, zhídào 2030 nián shēngxiào.
Yī míng niánqīng nǚzǐ jiàshǐzhe lán sè de mótuō chē chuānguò hénèi de Vu Thanh yǒngjiǔ xiázhǎi xiǎo jiē. Zài bù nàifán dì xiàng qí zìxíngchē de rén zhìjìng de lùshàng, tāmen qízhe hěn shǎo de qìchē zài lùshàng zhēngduó bàquán, tā zǒu dào lù biān tíng xiàle jiǎobù.

Tā kāishǐ yǔ yī wèi nǚshì zài rénxíngdào shàng chūshòu shuǐguǒ hé shūcài de tǎolùn, gāi guòchéng xūyào jǐ fēnzhōng. Tóngshí, chēliú xiàng fènnù de héshuǐ yīyàng zài tā de tàbǎn chē zhōuwéi liúdòng. Zhè wèi niánqīng de nǚshì ná qǐ tā de shāngpǐn, fùkuǎn bìng zài jiē shàng xíngshǐ yuē shí mǐ.

Nàlǐ, yīgè rén zài mài ròu. Zàicì, jiāoyì zài jǐ fēnzhōng zhī nèi wánchéng, tā líkāile lù biān, bǎ shíwù zhuāng zài dàizi lǐ, guà zài huábǎn chē de gōuzi shàng. Tā mǎi liǎo dàng rì de záhuò shènzhì dōu méiyǒu xiàguò zìxíngchē.

Měitiān zài hénèi wúshù cì fāshēng lèisì de chǎngmiàn. Zài yuènán, tèbié shì zài shǒudū, mótuō chē bùjǐn jǐn shì jiāotōng gōngjù. Tā shì shēntǐ de yánshēn, shì rìcháng shēnghuó bùkě huò quē de yībùfèn. Tāmen yòng yú yùnshū huòwù, xiàng chéngkè fùkuǎn yǐjí zhěnggè jiātíng. Hénèi de jiēdào bù shìhé xíngrén tōngxíng. Nánguài kǎolǜ dào gāi shì 700 wàn jūmín yǒngyǒu yuē 500 wàn liàng mótuō chē.

Zhēngshōu gāo’áng jìnkǒu shuì de qìchē duì dà duōshù yuènán rén lái shuō tài guìle, dàn shùliàng què zài wěnbù zēngzhǎng.

Mùqián, dàyuē yǒu yībǎi wàn rén zài hénèi de jiēdào shàng xúnyóu. Jǐnguǎn yuè lái yuè duō de zhōngchǎn jiējí jiāng qìchē shì wéi yī zhǒng xīn de shēnfèn xiàngzhēng, dàn tāmen bìng bùnéng qǔdài shǒudū jiāotōng zhōng de mótuō chē. Hěn zìrán dì, zhège chéngshì duì 7 yuè 4 rì de juédìng gǎndào bù jiě. Gāi juédìng zhǐchū, dào 2030 nián, suǒyǒu mótuō chē dōu jiāng bèi jìnzhǐ zài hénèi shì qū de jiēdào shàng xíngshǐ. Xiāngfǎn, bìxū gǔlì rénmen shǐyòng gōnggòng jiāotōng gōngjù.

Zǒnglǐ ruǎnxuānfú zǎo zài 2013 nián jiù céng kǎolǜguò lèisì de xiǎngfǎ. Dāngshí de fù zǒnglǐ tán dào yǒu bìyào zhìdìng yī xiàng jìhuà,“zhúbù jìnzhǐ dà chéngshì de mótuō chē”. Zhìshǎo duìyú yīgè chéngshì, gāi jìhuà zhèngzài fù zhū shíshī.

Chúle jiāotōng fánmáng shí, hénèi xǔduō jiēdào wúfǎ tōngxíng zhī wài, mótuō chē shàng hái yīng guījiù yú kōngqì zhí liàng de èhuà. Kōngqì zhòng de PM2.5 Wéixiǎo wéilì shuǐpíng jīngcháng dádào wéixiǎn shuǐpíng, shènzhì chāoguò běijīng chòumíng zhāozhù de yānwù yún suǒ cè dé de shuǐpíng.

Xiànzài, dàizhe kǒuzhào de rén duì hénèi de gòngxiàn yǔ duì zìxíngchē de gòngxiàn yīyàng dà. 35 Suì de yínháng yuángōng Hanh Kieu Pham jiěshì shuō:“Kōngqì cìjīle rénmen de yǎnjīng hé bízi.” Pífū yě shòudào tā de yǐngxiǎng. Bǎohù zìjǐ zhì guān zhòngyào.”

Yùnshū bù hái yǐnyòngle yī xiàng yǒu wèntí de diàochá zuòwéi gāi juédìng bèihòu de yuányīn zhī yī. Gēnjù gāi bù de shùjù, zài jiēshòu diàochá de 15,000 rén zhōng, yǒu 90%yǐshàng zhīchí wèilái de mótuō chē jìnlìng. Zài dāngdì méitǐ shàng, gāi shùzì bèi pīpíng wèi lìng rén nányǐ zhìxìn.

Wàijiāo bù fùzé rén dù duō (Le Do Muoi) bèi pò wèi diàochá jiéguǒ biànhù. Tā shuō:“Wǒmen méiyǒu míbǔ zhè yīdiǎn.” Jù Muoi chēng,84%de diàochá cānyù zhě hái biǎoshì, rúguǒ yǒu héshì de tìdài fāng’àn, tāmen jiāng gǎi yòng gōnggòng jiāotōng gōngjù. VnExpress yòng zìjǐ de diàochá lái fǎnbó zhèxiē shùzì, jiéguǒ què chǎnshēngle xiāngfǎn de jiéguǒ.

Yǐnqǐ huáiyí de zhǔyào yuányīn zhī yī shì chéngshì de gōnggòng jiāotōng xìtǒng de zhuàngkuàng. Jǐnguǎn hénèi yǒu chāoguò 700 wàn rén jūzhù, dàn gōnggòng jiāotōng wánquán yīkào chǔyú yīng’ér qí de gōngjiāo xiànlù xìtǒng de jiānbǎng.

Zhèngrú Binh Van Duong gǎntàn dì nàyàng, bùjǐn xǔduō chēliàng dōu yǐjīng guòshí, érqiě píncì hé lùxiàn bùzhì yěyǒu hěnduō bùzú zhī chù. “Rúguǒ nín xiǎng zuò gōngchē, jiù bùyào zhāojíle,” xiànnián 28 suì de tā shuō, tā zhù zài měiguó hé ōuzhōu. “Gōngjiāo chē lái de shíhòu jiù láile. Tā dàodá shí biàn dàodále mùdì de. Yīnwèi zuìhòu, gōngjiāo chē bìxū yǔ qítā rén yīyàng miàn duì xiāngtóng de jiāotōng.”

Miàn duì zhè yī wèntí de dì yī bù shì jiànlì hénèi de dì yītiáo kuàisù yùnshū bāshì lùxiàn, gāi lùxiàn wéi qí bāshì bǎoliúle yī tiáo dāndú de chēdào. Dànshì, gēnjù Tuoi Tre(Youth) bàozhǐ de bàodào, gāi xìtǒng yú jīnnián niánchū qǐyòng, píngjūn měi cì lǚxíng jǐn kě yùnsòng 42.4 Míng chéngkè, bù dào quánxīn gōngjiāo chē róngliàng de yībàn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 online chuyển sang phiên bản tiếng Việt Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10

Vì vậy, nếu có cơ hội soạn thảo một thỏa thuận mới với TPP-11, Trump nên cân nhắc kỹ lưỡng. Giải thích cho người Mỹ tại sao đó là một ý tưởng hay sẽ phức tạp hơn những dòng tweet và âm thanh mà ông ta sử dụng để giết TPP, nhưng đơn giản hơn việc giải thích trong nhiều năm tới tại sao Mỹ lại bỏ rơi bạn bè của mình trong một khu vực mà Bắc Kinh thống trị.

Hà Nội đấu với xe máy: Thành phố đấu tranh với lối sống

Ở Việt Nam, và đặc biệt là ở thủ đô, một chiếc xe máy không chỉ là một phương tiện đi lại. Nó là một phần mở rộng của cơ thể, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Quyết định cấm xe máy dường như sẽ thất bại trước khi có hiệu lực vào năm 2030.
Một phụ nữ trẻ điều khiển chiếc xe máy màu xanh của mình qua con phố Vũ Thạnh nhỏ hẹp, thường xuyên bị tắc nghẽn ở Hà Nội. Giữa lúc những người đi xe đạp đang sốt ruột bấm còi tranh giành quyền ưu tiên trên đường với ít ô tô có mặt, cô ấy lao vào lề đường và dừng lại.

Cô ấy bắt đầu một cuộc thảo luận, kéo dài vài phút, với một người phụ nữ bán trái cây và rau trên vỉa hè. Trong khi đó, dòng xe cộ chảy quanh chiếc xe tay ga của cô như một dòng sông giận dữ. Người phụ nữ trẻ nhận đồ, trả tiền và lái thêm khoảng mười mét xuống phố.

Ở đó, một người đàn ông đang bán thịt. Một lần nữa, một đợt bán hàng được hoàn tất trong vòng vài phút và cô ấy rời khỏi lề đường, đựng thức ăn trong túi treo trên móc trên chiếc xe tay ga của mình. Cô ấy đã mua hàng tạp hóa trong ngày mà không cần xuống xe đạp.

Cảnh tượng tương tự xảy ra ở Hà Nội không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Ở Việt Nam, và đặc biệt là ở thủ đô, một chiếc xe máy không chỉ là một phương tiện đi lại. Nó là một phần mở rộng của cơ thể, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, trả tiền cho hành khách và toàn bộ gia đình. Đường phố Hà Nội không dành cho người đi bộ. Không có gì ngạc nhiên khi xem xét bảy triệu dân của thành phố có khoảng năm triệu xe máy.

Ô tô, với thuế nhập khẩu cắt cổ, quá đắt đối với đa số người dân Việt Nam, nhưng số lượng của chúng vẫn đang tăng lên đều đặn.

Hiện tại, khoảng nửa triệu người đi trên các đường phố của Hà Nội. Và trong khi tầng lớp trung lưu ngày càng tăng xem ô tô như một biểu tượng địa vị mới, chúng còn lâu mới thay thế được xe máy trong giao thông thủ đô. Vì vậy, một cách tự nhiên, quyết định ngày 4 tháng 7 của thành phố đã được chào đón một cách khó hiểu. Đến năm 2030, quyết định nêu rõ, tất cả xe máy sẽ bị cấm lưu thông trên các đường phố trung tâm thành phố Hà Nội. Thay vào đó, người dân phải được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghĩ đến một ý tưởng tương tự ngay từ năm 2013. Phó thủ tướng khi đó nói về sự cần thiết phải có kế hoạch “cấm dần xe máy vào các thành phố lớn”. Ít nhất đối với một thành phố, kế hoạch đó đang được thực hiện.

Ngoài giao thông hỗn loạn khiến nhiều đường phố Hà Nội không thể đi qua trong giờ cao điểm, chất lượng không khí ngày càng tồi tệ cũng là nguyên nhân cho xe máy. Mức độ của các hạt PM2.5 cực nhỏ trong không khí thường xuyên đạt đến mức nguy hiểm, thậm chí còn cao hơn mức được đo trong các đám mây khói khét tiếng ở Bắc Kinh.

Những người đeo mặt nạ thở giờ đây đóng góp vào diện mạo Hà Nội không kém gì những chiếc xe đạp của họ. “Không khí làm cay mắt và mũi của mọi người,” nhân viên ngân hàng 35 tuổi Hạnh Kiều Phạm giải thích. “Da cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Điều quan trọng là phải tự bảo vệ mình. ”

Bộ Giao thông Vận tải cũng trích dẫn một cuộc điều tra nghi vấn là một trong những lý do đằng sau quyết định. Theo Bộ, hơn 90% trong số 15.000 người được khảo sát ủng hộ lệnh cấm xe máy trong tương lai. Trên các phương tiện truyền thông địa phương, con số này bị chỉ trích là khó tin.

Lê Đỗ Mười, một người đứng đầu bộ, đã bị buộc phải bảo vệ các phát hiện. “Chúng tôi đã không bịa ra điều này,” anh ấy nói, giải quyết những lời chỉ trích. Theo ông Mười, 84% người tham gia khảo sát cũng cho biết họ sẽ chuyển sang phương tiện giao thông công cộng nếu có các phương tiện thay thế phù hợp. VnExpress đã phản bác các con số bằng một cuộc khảo sát của riêng mình, cho kết quả trái ngược.

Một trong những lý do chính cho những nghi ngờ là tình trạng của hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Mặc dù Hà Nội có hơn bảy triệu người sinh sống, nhưng giao thông công cộng hoàn toàn đặt lên vai hệ thống các tuyến xe buýt còn sơ khai.

Không chỉ có nhiều phương tiện cũ mà tần suất và vị trí tuyến cũng còn nhiều điều đáng mong đợi, như Bình Văn Dương than thở. “Nếu bạn muốn đi xe buýt, bạn không thể vội vàng,” người đàn ông 28 tuổi sống ở Mỹ và châu Âu cho biết. “Xe buýt khi nó đến. Và nó đến đích khi nó đến. Bởi vì cuối cùng, xe buýt phải cạnh tranh với lưu lượng truy cập giống như những người khác. ”

Bước đầu tiên để đối mặt với vấn đề này đã được thực hiện với việc thành lập tuyến xe buýt vận tải nhanh đầu tiên của Hà Nội, tuyến đường này dành làn đường riêng cho xe buýt. Tuy nhiên, theo báo Tuổi trẻ (Tuổi trẻ), hệ thống được khánh thành vào đầu năm chỉ vận chuyển trung bình 42,4 hành khách / chuyến, chưa bằng một nửa công suất của xe buýt mới.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc bài 10"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.