Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn

Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn
Đánh giá post

Nội dung Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên

Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn là nội dung bài chia sẻ một phần rất nhỏ từ bộ sách giáo trình luyện thi HSK toàn tập toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung HSK 1 đến tiếng Trung HSK 9. Toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy của Thầy Vũ đều được chia sẻ miễn phí trên hệ thống trang web học tiếng Trung online và luyện thi HSK online miễn phí rất uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong Sài Gòn.

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster Hà Nội – TP HCM liên tục mở thêm các lớp mới hàng tháng để có thể đáp ứng được nhu cầu học của các bạn. Còn bạn nào ở xa muốn học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ thì cần có thể đăng ký học trực tuyến qua Skype.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Với khóa học tiếng Trung Order nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z trên Taobao Tmall 1688 bạn sẽ còn được học thêm cả tiếng Trung giao tiếp cơ bản để phục vụ tốt nhất cho công việc kinh doanh của bạn. Các bạn xem thông tin tại link dưới đây nhé.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Bộ gõ tiếng Trung Quốc sogou pinyin chính là công cụ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong việc học tiếng Trung và công việc, các bạn học kỹ năng sử dụng thành thạo bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin càng sớm càng tốt nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Tại link bên dưới Thầy Vũ sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản thi HSK online trên hệ thống máy chủ ChineMaster. Các bạn hãy truy cập vào để xem rõ hơn mà để làm bài thi tránh sai sót nhé.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Từ vựng HSK theo tiêu chuẩn 9 cấp mới nhất

Tài liệu Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn

Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn là nội dung chương trình giảng dạy các khóa học luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 theo bộ sách giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung HSK cơ bản đến HSK nâng cao.

在德里举行的由40个建筑行业工会组成的联合论坛Nirmal Majdoor Adhikar Abhiyan的召集人Thaneshwar Adigaur表示:“然后,人们担心Covid-19会再次掀起波澜。而且,农民工的子女很快就不再需要在公立学校上体育课。因此,那些去过乡村的人可能还会再待几个月。但是,对于那些留下来和计划返回的建筑工人来说,宣布的放松将是一个很大的解脱。”

上周在HT上发表的两份独立报告称,在禁运的头四个星期,有80万民工从三个州际巴士总站乘公共汽车离开德里前往本州,政府没有保留在停泊期间在火车上离开的人的记录。同一时期。而且,其中许多人都受到该病毒的影响,该病毒在各州的村庄中传播。他们中的许多人要么无法立即离开正在康复中的家庭成员,要么就没有钱了,并且在缺乏工作保障的情况下缺乏安全网,并担心未来几天Covid-19的另一波潜在浪潮。因此,即使解除锁定,大量的此类设备也不太可能在短期内返回。

德里Mayapuri工厂老板兼工业区福利机构秘书长Neeraj Sehgal表示:“工厂老板的身体状况也不佳,因此,他们不太可能将劳动力扩大到一定程度。在未来三个月中,由于大流行造成的经济损失,产能可能会保持在50%以下。如果政府在租金减免,税收减免和至少免除固定水电费方面也考虑放宽工业部门,那将是一个很好的选择。”

德里的Covid 24X7热线服务电话系列:同情心的呼唤
单一的WhatsApp小组在印度各地拥有4,000多名志愿者,如今已增至16个小组,包括13条求助热线-一个牵头小组,一个验证小组和一组核心团队成员。

如果意图良好,即使朝着正确的方向付出很小的努力,对带来重大变化也将大有帮助。这正是今年四月来自印度各地的4,000多名志愿者汇聚在一起,开始建立热线服务的过程,当时热线已经变成了各种各样的家庭。作为德里Covid 24X7热线服务电话家庭的一部分,这些志愿者在第二波中帮助人们寻找和采购氧气瓶和浓缩器,安排病床,采购药物,甚至为面临Covid挑战的人们提供食物和其他基本服务。 。

领导建立此平台的核心人员包括Karan Sikka,Shirin Khanna博士,Tarpan Sehgal,Naveen Bagri,Upasana Bora,Damanjeet Singh,Manish Bagga和Gaurav Dhaundiyal。他们的设置涉及组成一个单独的WhatsApp组,专门针对用户,以发布来自任何社交媒体平台甚至互联网的潜在客户。从一个小组中,他们已经增加到总共16个小组,其中包括13条求助热线-一个领导小组,一个验证小组和一个核心团队小组。

核心志愿者之一Karan Sikka说:“它始于一个WhatsApp小组,后来这个小组成倍增长。我们从4月19日开始,那时案件开始激增。我们试图整理所有内容,并亲自验证了所有信息。有时,我们获得的信息会很陈旧,或者没有人会回答我们获得的电话号码。因此,一个特殊的团队将在白天和晚上调用这些数字,以验证所有这些数字。通过这种方式,我们还可以通过购买氧气瓶和浓缩器来帮助在德里NCR建立Covid护理中心。”

另一位来自德里的志愿者塔潘·塞加尔(Tarpan Sehgal)是一位职业倡导者,他已经帮助安排了150多张病床,大约500个氧气瓶,安排了20多个Remdisiver,同时帮助人们获得了重要的药物。他说:“您不需要披风就能成为英雄。我们启动了通过社交媒体(尤其是Instagram,WhatsApp和其他社交媒体平台)将人们彼此联系的链条。就像我们的志愿者链一样,他们从不同平台上的各种线索收集信息,我也日夜不停地工作。在这段时间里,我失去了一些亲密的人,但我想尽可能地帮助其他人。”

社交媒体影响者Upasana Bora表示:“我们能够为成千上万需要帮助的人提供帮助,并通过上帝的恩典挽救了许多生命。”她能够利用她在社交媒体中的存在来安排潜在客户。她补充说:“通过利用我的社交媒体的影响力和影响力,我们能够在适当的时间传播这个词。”

Shirin Khanna博士帮助患者获得有关自我药物治疗的专业建议。总部位于德里的医生提出了这项计划,以确保向人们传播正确的信息,并说:“有时人们无法与医生取得联系。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng trong sách Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn.

Zài délǐ jǔxíng de yóu 40 gè jiànzhú hángyè gōnghuì zǔchéng de liánhé lùntán Nirmal Majdoor Adhikar Abhiyan de zhàojí rén Thaneshwar Adigaur biǎoshì:“Ránhòu, rénmen dānxīn Covid-19 huì zàicì xiānqǐ bōlán. Érqiě, nóngmíngōng de zǐnǚ hěn kuài jiù bù zài xūyào zài gōnglì xuéxiào shàng tǐyù kè. Yīncǐ, nàxiē qùguò xiāngcūn de rén kěnéng hái huì zài dài jǐ gè yuè. Dànshì, duìyú nàxiē liú xiàlái hé jìhuà fǎnhuí de jiànzhú gōngrén lái shuō, xuānbù dì fàngsōng jiāng shì yīgè hěn dà de jiětuō.”

Shàng zhōu zài HT shàng fābiǎo de liǎng fèn dúlì bàogào chēng, zài jìn yùn de tóu sì gè xīngqí, yǒu 80 wàn mín gōng cóng sān gèzhōu jì bāshì zǒngzhàn chéng gōnggòng qìchē líkāi délǐ qiánwǎng běnzhōu, zhèngfǔ méiyǒu bǎoliú zài tíngbó qíjiān zài huǒchē shàng líkāi de rén de jìlù. Tóngyī shíqí. Érqiě, qízhōng xǔduō rén dōu shòudào gāi bìngdú dí yǐngxiǎng, gāi bìngdú zài gè zhōu de cūnzhuāng zhōng chuánbò. Tāmen zhōng de xǔduō rén yàome wúfǎ lìjí líkāi zhèngzài kāngfù zhōng de jiātíng chéngyuán, yàome jiù méiyǒu qiánle, bìngqiě zài quēfá gōngzuò bǎozhàng de qíngkuàng xià quēfá ānquán wǎng, bìng dānxīn wèilái jǐ tiān Covid-19 de lìng yī bō qiánzài làngcháo. Yīncǐ, jíshǐ jiěchú suǒdìng, dàliàng de cǐ lèi shèbèi yě bù tài kěnéng zài duǎnqí nèi fǎnhuí.

Délǐ Mayapuri gōngchǎng lǎobǎn jiān gōngyè qū fúlì jīgòu mìshū zhǎng Neeraj Sehgal biǎoshì:“Gōngchǎng lǎobǎn de shēntǐ zhuàngkuàng yě bù jiā, yīncǐ, tāmen bù tài kěnéng jiāng láodònglì kuòdà dào yīdìng chéngdù. Zài wèilái sān gè yuè zhōng, yóuyú dà liúxíng zàochéng de jīngjì sǔnshī, chǎnnéng kěnéng huì bǎochí zài 50%yǐxià. Rúguǒ zhèngfǔ zài zūjīn jiǎnmiǎn, shuìshōu jiǎnmiǎn hé zhìshǎo miǎnchú gùdìng shuǐdiàn fèi fāngmiàn yě kǎolǜ fàngkuān gōngyè bùmén, nà jiāng shì yīgè hěn hǎo de xuǎnzé.”

Délǐ de Covid 24X7 rèxiàn fúwù diànhuà xìliè: Tóngqíng xīn de hūhuàn
dānyī de WhatsApp xiǎozǔ zài yìndù gèdì yǒngyǒu 4,000 duō míng zhìyuàn zhě, rújīn yǐ zēng zhì 16 gè xiǎozǔ, bāokuò 13 tiáo qiúzhù rèxiàn-yīgè qiāntóu xiǎozǔ, yīgè yànzhèng xiǎozǔ hé yī zǔ héxīn tuánduì chéngyuán.

Rúguǒ yìtú liánghǎo, jíshǐ cháozhe zhèngquè de fāngxiàng fùchū hěn xiǎo de nǔlì, duì dài lái zhòngdà biànhuà yě jiāng dà yǒu bāngzhù. Zhè zhèng shì jīnnián sì yuè láizì yìndù gèdì de 4,000 duō míng zhìyuàn zhě huìjù zài yīqǐ, kāishǐ jiànlì rèxiàn fúwù de guòchéng, dāngshí rèxiàn yǐjīng biàn chéngle gè zhǒng gè yàng de jiātíng. Zuòwéi délǐ Covid 24X7 rèxiàn fúwù diànhuà jiātíng de yībùfèn, zhèxiē zhìyuàn zhě zài dì èr bō zhōng bāngzhù rénmen xúnzhǎo hé cǎigòu yǎngqì píng hé nóngsuō qì, ānpái bìngchuáng, cǎigòu yàowù, shènzhì wèi miànlín Covid tiǎozhàn de rénmen tígōng shíwù hé qítā jīběn fúwù. .

Lǐngdǎo jiànlì cǐ píngtái de héxīn rényuán bāokuò Karan Sikka,Shirin Khanna bóshì,Tarpan Sehgal,Naveen Bagri,Upasana Bora,Damanjeet Singh,Manish Bagga hé Gaurav Dhaundiyal. Tāmen de shèzhì shèjí zǔchéng yīgè dāndú de WhatsApp zǔ, zhuānmén zhēnduì yònghù, yǐ fābù láizì rènhé shèjiāo méitǐ píngtái shènzhì hùliánwǎng de qiánzài kèhù. Cóng yīgè xiǎozǔ zhōng, tāmen yǐjīng zēngjiā dào zǒnggòng 16 gè xiǎozǔ, qízhōng bāokuò 13 tiáo qiúzhù rèxiàn-yīgè lǐngdǎo xiǎozǔ, yīgè yànzhèng xiǎozǔ hé yīgè héxīn tuánduì xiǎozǔ.

Héxīn zhìyuàn zhě zhī yī Karan Sikka shuō:“Tā shǐ yú yīgè WhatsApp xiǎozǔ, hòulái zhège xiǎozǔ chéng bèi zēngzhǎng. Wǒmen cóng 4 yuè 19 rì kāishǐ, nà shí ànjiàn kāishǐ jīzēng. Wǒmen shìtú zhěnglǐ suǒyǒu nèiróng, bìng qīnzì yànzhèngle suǒyǒu xìnxī. Yǒushí, wǒmen huòdé de xìnxī huì hěn chénjiù, huòzhě méiyǒu rén huì huídá wǒmen huòdé de diànhuà hàomǎ. Yīncǐ, yīgè tèshū de tuánduì jiàng zài báitiān hé wǎnshàng diàoyòng zhèxiē shùzì, yǐ yànzhèng suǒyǒu zhèxiē shùzì. Tōngguò zhè zhǒng fāngshì, wǒmen hái kěyǐ tōngguò gòumǎi yǎngqì píng hé nóngsuō qì lái bāngzhù zài délǐ NCR jiànlì Covid hùlǐ zhōngxīn.”

Lìng yī wèi láizì délǐ de zhìyuàn zhě tǎ pān·sāi jiā’ěr (Tarpan Sehgal) shì yī wèi zhíyè chàngdǎo zhě, tā yǐjīng bāngzhù ānpáile 150 duō zhāng bìngchuáng, dàyuē 500 gè yǎngqì píng, ānpáile 20 duō gè Remdisiver, tóngshí bāngzhù rénmen huòdéle zhòngyào di yàowù. Tā shuō:“Nín bù xūyào pīfēng jiù néng chéngwéi yīngxióng. Wǒmen qǐdòngle tōngguò shèjiāo méitǐ (yóuqí shì Instagram,WhatsApp hé qítā shèjiāo méitǐ píngtái) jiāng rénmen bǐcǐ liánxì de liàntiáo. Jiù xiàng wǒmen de zhìyuàn zhě liàn yīyàng, tāmen cóng bùtóng píngtái shàng de gè zhǒng xiànsuǒ shōují xìnxī, wǒ yě rìyè bù tíng dì gōngzuò. Zài zhè duàn shíjiān lǐ, wǒ shīqùle yīxiē qīnmì de rén, dàn wǒ xiǎng jǐn kěnéng de bāngzhù qítā rén.”

Shèjiāo méitǐ yǐngxiǎng zhě Upasana Bora biǎoshì:“Wǒmen nénggòu wéi chéng qiān shàng wàn xūyào bāngzhù de rén tígōng bāngzhù, bìng tōngguò shàngdì de ēndiǎn wǎnjiùle xǔduō shēngmìng.” Tā nénggòu lìyòng tā zài shèjiāo méitǐ zhōng de cúnzài lái ānpái qiánzài kèhù. Tā bǔchōng shuō:“Tōngguò lìyòng wǒ de shèjiāo méitǐ de yǐngxiǎng lì hé yǐngxiǎng lì, wǒmen nénggòu zài shìdàng de shíjiān chuánbò zhège cí.”

Shirin Khanna bóshì bāngzhù huànzhě huòdé yǒuguān zìwǒ yàowù zhìliáo de zhuānyè jiànyì. Zǒngbù wèiyú délǐ de yīshēng tíchūle zhè xiàng jìhuà, yǐ quèbǎo xiàng rénmen chuánbò zhèngquè de xìnxī, bìng shuō:“Yǒushí rénmen wúfǎ yǔ yīshēng qǔdé liánxì.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt cho bài tập luyện thi HSK online trong Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn.

Thaneshwar Adigaur, người triệu tập Nirmal Majdoor Adhikar Abhiyan, một diễn đàn chung của 40 công đoàn lao động trong lĩnh vực xây dựng ở Delhi, cho biết: “Sau đó, lo sợ về một làn sóng tiềm năng khác của Covid-19. Ngoài ra, con em của những người lao động nhập cư không còn phải sớm đi học các lớp thể chất ở các trường công lập. Vì vậy, những người đã rời làng có khả năng sẽ ở đó trong vài tháng nữa. Tuy nhiên, đối với những công nhân xây dựng ở lại và những người có kế hoạch quay trở lại, việc nới lỏng được thông báo sẽ là một sự giải tỏa lớn ”.

Hai báo cáo riêng biệt được công bố trên HT vào tuần trước cho biết hơn 800.000 lao động nhập cư đã rời Delhi về nhà của họ trên các chuyến xe buýt từ ba bến xe buýt liên bang trong bốn tuần đầu tiên của vụ đóng cửa và chính phủ không giữ hồ sơ về những người đã rời đi trong các chuyến tàu trong thời gian cùng kỳ. Ngoài ra, một số lượng lớn trong số họ bị ảnh hưởng bởi loại virus đang lây lan trong các ngôi làng trên khắp các bang. Nhiều người trong số họ không thể ngay lập tức rời khỏi các thành viên gia đình đang hồi phục, hoặc hết tiền, thiếu mạng lưới an ninh trong trường hợp không có đảm bảo việc làm và lo sợ một làn sóng tiềm năng khác của Covid-19 trong những ngày tới. Vì vậy, một số lượng lớn trong số họ không có khả năng quay trở lại sớm ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

Neeraj Sehgal, chủ nhà máy kiêm tổng thư ký cơ quan phúc lợi khu vực công nghiệp ở Mayapuri của Delhi, cho biết: “Các chủ nhà máy cũng đang ở trong tình trạng tồi tệ và do đó, họ khó có thể mở rộng lực lượng lao động của mình vượt quá một điểm. Trong ba tháng tới, năng lực sản xuất có khả năng duy trì dưới 50% do thiệt hại tài chính do đại dịch gây ra. Sẽ thật tuyệt nếu chính phủ xem xét các biện pháp nới lỏng cho ngành công nghiệp về việc nới lỏng tiền thuê nhà, giảm thuế và miễn ít nhất các khoản phí cố định về điện và nước ”.

Gia đình đường dây trợ giúp Delhi’s Covid 24X7: Lời kêu gọi của lòng nhân ái
Với hơn 4.000 tình nguyện viên trên khắp Ấn Độ, nhóm WhatsApp đơn lẻ đã nhân lên tổng cộng 16 nhóm bao gồm 13 đường dây trợ giúp – một nhóm khách hàng tiềm năng, một nhóm xác minh và một nhóm gồm các thành viên cốt lõi trong nhóm.

Khi những ý định tốt đẹp, dù chỉ một nỗ lực nhỏ đi đúng hướng cũng sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể. Đó chính xác là những gì đã xảy ra khi hơn 4.000 tình nguyện viên từ khắp Ấn Độ đến với nhau vào tháng 4 này, để bắt đầu một đường dây trợ giúp đã trở thành một gia đình. Là một phần của Gia đình đường dây trợ giúp Covid 24X7 của Delhi, những tình nguyện viên này đã giúp mọi người tìm và cung cấp bình oxy và máy tập trung, sắp xếp giường bệnh, nguồn thuốc và thậm chí cung cấp thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu khác cho những người đang đối mặt với những thách thức do Covid đặt ra, trong làn sóng thứ hai .

Dẫn đầu việc thiết lập nền tảng này là một nhóm tình nguyện viên nòng cốt là Karan Sikka, Tiến sĩ Shirin Khanna, Tarpan Sehgal, Naveen Bagri, Upasana Bora, Damanjeet Singh, Manish Bagga và Gaurav Dhaundiyal. Việc thiết lập của họ liên quan đến việc hình thành một nhóm WhatsApp riêng biệt, đặc biệt dành cho người dùng, để đăng khách hàng tiềm năng từ bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào và thậm chí cả internet. Và từ một nhóm duy nhất, họ đã nhân lên tổng cộng 16 nhóm bao gồm 13 đường dây trợ giúp – một nhóm khách hàng tiềm năng, một nhóm xác minh và một nhóm cho nhóm cốt lõi của họ.

Karan Sikka, một trong những tình nguyện viên cốt lõi, cho biết, “Nó bắt đầu với một nhóm WhatsApp, sau này nhân rộng và phát triển. Chúng tôi bắt đầu vào ngày 19 tháng 4, ngay khi các trường hợp bắt đầu tăng vọt. Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ và tự mình xác minh mọi thông tin. Đôi khi thông tin chúng tôi nhận được sẽ cũ, hoặc không ai trả lời số mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, một nhóm đặc biệt sẽ gọi đến những con số này, cả ngày lẫn đêm, để xác minh tất cả. Bằng cách này, chúng tôi cũng có thể giúp thiết lập các trung tâm chăm sóc Covid ở Delhi-NCR bằng cách mua bình oxy và máy tập trung. ”

Một tình nguyện viên khác có trụ sở tại Delhi, Tarpan Sehgal, một người ủng hộ chuyên nghiệp, đã giúp sắp xếp hơn 150 giường, khoảng 500 bình oxy, sắp xếp hơn 20 Remdisiver cùng với việc giúp mọi người có được các loại thuốc quan trọng và thuốc men. Anh ấy nói, “Bạn không cần áo choàng để trở thành anh hùng. Chúng tôi đã khởi xướng chuỗi kết nối mọi người với nhau thông qua mạng xã hội, cụ thể là Instagram, WhatsApp và các nền tảng truyền thông xã hội khác. Giống như chuỗi tình nguyện viên của chúng tôi, những người đang thu thập thông tin từ nhiều khách hàng tiềm năng khác nhau trên các nền tảng khác nhau, tôi cũng đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Tôi đã mất một vài người trong thời gian này, nhưng tôi muốn giúp đỡ những người khác nhiều nhất có thể. ”

Upasana Bora, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người đã có thể thu xếp khách hàng tiềm năng nhờ sự hiện diện trên mạng xã hội của mình cho biết: “Chúng tôi có thể giúp đỡ hàng nghìn người đang cần giúp đỡ và nhờ ân điển của Chúa mà nhiều người đã được cứu sống. Cô ấy nói thêm, “Bằng cách sử dụng ảnh hưởng và phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội của tôi, chúng tôi đã có thể truyền bá thông tin vào đúng thời điểm.”

Bác sĩ Shirin Khanna giúp bệnh nhân tiếp cận với những lời khuyên chuyên môn về việc tự mua thuốc. Một nhà y học có trụ sở tại Delhi đã trở thành một phần của sáng kiến này, để đảm bảo rằng mọi người được phổ biến thông tin phù hợp và nói: “Đôi khi mọi người không thể liên hệ với bác sĩ

Và thế là nội dung bài học ngày hôm nay Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Giáo trình từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.