Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng

Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng
Đánh giá post

 Tài liệu phát triển từ vựng tiếng Trung HSK online ứng dụng thực tế

Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế là nội dung đầy đủ của bài học ngày hôm nay được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thiết kế nhanh thành một dạng bài tập bên dưới để giúp học viên nhanh chóng phát triển tốt phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp. Mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK online sẽ cập nhật rất nhiều bài giảng mới mẻ,và đây là kênh học tiếng Trung uy tín của Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin học từ vựng tiếng Trung và nhớ mặt chữ Hán là Phương pháp học tiếng Trung hiệu quả nhất và nhanh nhất,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ

Hiện nay Trung tâm tiếng trung ChineMaster đã phát triển giao diện làm bài thi thử HSK trực tuyến trên thiết bị di động để thuận tiện cho các bạn có thể làm bài thi HSK ở mọi lúc và mọi nơi, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối Internet là có thể làm được.

Thi thử HSK online mỗi ngày

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline. Các bạn xem lịch chi tiết tại link sau nha.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện thi tiếng Trung HSKK trung cấp cùng Thầy Vũ tại link sau nhé

Luyện thi tiếng Trung HSKK trung cấp cùng Thầy Vũ

Các bạn hãy tham khảo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức tiếng Trung Quốc cần thiết giúp các bạn tự tin hơn trong việc học tiếng Trung đạt hiệu quả tốt nhất.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng

Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế được Thầy Vũ thiết kế nhanh thành một dạng bài tập bên dưới để giúp học viên nhanh chóng phát triển tốt phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp.

治疗 COVID-19 引起的鼻塞类似于治疗任何疾病引起的鼻塞——只要您没有出现任何严重的症状,如呼吸急促或胸痛。如果您的症状较轻,您可以尝试一些不同的技术来帮助缓解鼻塞引起的鼻窦压力,例如使用加湿器的蒸汽、通过洗鼻壶或鼻腔喷雾剂冲洗鼻腔,或使用一些减充血剂(尽管应该谨慎使用)并在医生的推荐下)。

而且,与往常一样,您现在远离 COVID-19 的最佳选择仍然归结为勤洗手,戴上口罩,并远离未与之隔离的人。

一般人不会像您想象的那样经常更换床单。根据床垫顾问对 1,000 名男性和女性的调查,大多数人每 24.4 天更换一次床单。这意味着他们在同一张床单上睡了大约三个半星期,仔细想想这有点恶心。

这只是床单。枕头获得卫生处理的频率更低。在某些情况下,人们多年不洗枕头——如果你想知道他们长什么样子,一个病毒式的 TikTok 视频不会遗漏任何(肮脏的)细节。

一位女士声称,她的男朋友拒绝更换枕头,而且 10 年没有洗过一次。所以她决定为他做这件事。首先,她将它们与硼砂、漂白剂和洗碗片的混合物一起放入浴缸中。随后用金属棒进行了大量刺激,然后她将它们放入了洗衣机循环中。尽管在她开始之前它们被染成棕色,但它们看起来非常干净——她很满意。

“他可能不会注意到,”她在视频中写道。 “但知道那些讨厌的枕头是干净的,我可以睡得更好。”

该视频的观看次数已超过 170 万次,并引发了关于洗枕头的激烈争论。 “它们应该每两年更换一次……它们带有有效期……”一位观众写道。另一个人说的很明显,写道:“10 年的汗水、死皮、污垢、油脂和细菌。”顺便说一句,对有罪的一方有几条评论,例如“我会更换男朋友。卫生就是一切。”

纽约 Anna’s Cleaning Service 的创始人 Anna Harasim 说枕头应该至少每年洗一次(换句话说,是这个人洗的频率的 10 倍)。但是将它们浸泡在浴缸中然后将它们扔进洗衣机可能不是最好的方法。枕头有多种填充物可供选择,包括记忆泡沫、凝胶、合成填充物、羽绒和羽毛,每种类型都最好以特定方式清洗。

Harasim 说,不应在机器中清洗记忆棉和凝胶枕头。 “当它们被浸湿时,它们可能会变得太重并损坏洗衣机,”她告诉 Health。相反,在洗衣机中清洗可拆卸的盖子,并通过用室内装潢喷嘴在低压下小心地用真空吸尘来去除灰尘。您还可以将泡沫枕头放入烘干机中,以无热循环方式加热约 20 分钟,或者用肥皂布进行局部清洁。

Harasim 说,通常情况下,带有合成填充物的枕头可以放入洗衣机,但只有一个微妙的循环。最好不要一次在洗衣机中放入两个以上的枕头,如果您有顶装式洗衣机,请将它们垂直插入。为了防止填充物结块,请用一些干净的网球在烘干机中(低温)擦干枕头。如果您在干燥循环中将它们取出几次并用手将它们弄松,最终不会有任何硬块。

Harasim 的最佳建议是非常小心地清洗羽绒枕头。 “首先检查织物是否有任何撕裂,”她说。 “如果有羽毛掉出来,最好不要在洗衣机里洗枕头。”如果没有任何开口,将羽毛和羽绒枕头扔进洗衣机是安全的。但是一次不要超过两个枕头,并且只使用少量的清洁剂。使用精致的循环,并在第一个循环后进行第二次冲洗。您也可以使用烘干机中的网球技巧来制作羽毛枕头和羽绒枕头。

不要试图一年多次清洗羽毛和羽绒枕头,因为过于频繁的清洗会使它们更快变质。 (如果这种类型的床上用品保养得当,它应该可以使用几年,Harasim 说。)但是如果你想更频繁地清洗羽毛和羽绒枕头,Harasim 建议将羽毛放在一个单独的袋子里,然后清洗上面的涂层。自己的。

Harasim 补充说,任何类型的枕头都不应受到挤压、扭曲或任何类型的机械应力。她建议禁用洗衣机的旋转,或者作为最后的手段,将其减少到 400 转。 “所有的枕头都应该尽可能小心地清洗,”她说。

如果您想手洗枕头,请取下枕套(可以放入洗衣机)并在水槽或大碗中倒入足够的温水以完全浸没枕头。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng.

Zhìliáo COVID-19 yǐnqǐ de bísè lèisì yú zhìliáo rènhé jíbìng yǐnqǐ de bísè——zhǐyào nín méiyǒu chūxiàn rènhé yánzhòng de zhèngzhuàng, rú hūxī jícù huò xiōngtòng. Rúguǒ nín de zhèngzhuàng jiào qīng, nín kěyǐ chángshì yīxiē bùtóng de jìshù lái bāngzhù huǎnjiě bísè yǐnqǐ de bídòu yālì, lìrú shǐyòng jiāshī qì de zhēngqì, tōngguò xǐ bí hú huò bíqiāng pēnwù jì chōngxǐ bíqiāng, huò shǐyòng yīxiē jiǎn chōng xiě jì (jǐnguǎn yīnggāi jǐnshèn shǐyòng) bìng zài yīshēng de tuījiàn xià).

Érqiě, yǔ wǎngcháng yīyàng, nín xiànzài yuǎnlí COVID-19 de zuì jiā xuǎnzé réngrán guījié wéi qín xǐshǒu, dài shàng kǒuzhào, bìng yuǎnlí wèi yǔ zhī gélí de rén.

Yībānrén bù huì xiàng nín xiǎngxiàng dì nàyàng jīngcháng gēnghuàn chuángdān. Gēnjù chuáng diàn gùwèn duì 1,000 míng nánxìng hé nǚxìng de diàochá, dà duōshù rén měi 24.4 Tiān gēnghuàn yīcì chuángdān. Zhè yìwèizhe tāmen zài tóngyī zhāng chuángdān shàng shuìle dàyuē sān gè bàn xīngqí, zǐxì xiǎng xiǎng zhè yǒudiǎn ěxīn.

Zhè zhǐshì chuángdān. Zhěntou huòdé wèishēng chǔlǐ de pínlǜ gèng dī. Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, rénmen duōnián bù xǐ zhěntou——rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào tāmen zhǎng shénme yàngzi, yīgè bìngdú shì de TikTok shìpín bù huì yílòu rènhé (āng zāng de) xìjié.

Yī wèi nǚshì shēngchēng, tā de nán péngyǒu jùjué gēnghuàn zhěntou, érqiě 10 nián méiyǒu xǐguò yīcì. Suǒyǐ tā juédìng wèi tā zuò zhè jiàn shì. Shǒuxiān, tā jiāng tāmen yǔ péngshā, piǎobái jì hé xǐ wǎn piàn de hùnhéwù yīqǐ fàng rù yùgāng zhōng. Suíhòu yòng jīnshǔ bàng jìnxíngle dàliàng cìjī, ránhòu tā jiāng tāmen fàng rùle xǐyījī xúnhuán zhōng. Jǐnguǎn zài tā kāishǐ zhīqián tāmen bèi rǎn chéng zōngsè, dàn tāmen kàn qǐlái fēicháng gānjìng——tā hěn mǎnyì.

“Tā kěnéng bù huì zhùyì dào,” tā zài shìpín zhōng xiě dào. “Dàn zhīdào nàxiē tǎoyàn de zhěntou shì gānjìng de, wǒ kěyǐ shuì dé gèng hǎo.”

Gāi shìpín de guānkàn cìshù yǐ chāoguò 170 wàn cì, bìng yǐnfāle guānyú xǐ zhěntou de jīliè zhēnglùn. “Tāmen yīnggāi měi liǎng nián gēnghuàn yīcì……tāmen dài yǒu yǒuxiàoqí……” yī wèi guānzhòng xiě dào. Lìng yīgè rén shuō de hěn míngxiǎn, xiě dào:“10 Nián de hànshuǐ, sǐ pí, wūgòu, yóuzhī hé xìjùn.” Shùnbiàn shuō yījù, duì yǒuzuì de yīfāng yǒu jǐ tiáo pínglùn, lìrú “wǒ huì gēnghuàn nán péngyǒu. Wèishēng jiùshì yīqiè.”

Niǔyuē Anna’s Cleaning Service de chuàngshǐ rén Anna Harasim shuō zhěntou yīnggāi zhìshǎo měinián xǐ yīcì (huàn jù huàshuō, shì zhège rén xǐ de pínlǜ de 10 bèi). Dànshì jiāng tāmen jìnpào zài yùgāng zhōng ránhòu jiāng tāmen rēng jìn xǐyījī kěnéng bùshì zuì hǎo de fāngfǎ. Zhěntou yǒu duō zhǒng tiánchōng wù kě gōng xuǎnzé, bāokuò jìyì pàomò, níng jiāo, héchéng tiánchōng wù, yǔróng hé yǔmáo, měi zhǒng lèixíng dōu zuì hǎo yǐ tèdìng fāngshì qīngxǐ.

Harasim shuō, bù yìng zài jīqì zhōng qīngxǐ jìyì mián hé níng jiāo zhěntou. “Dāng tāmen bèi jìn shī shí, tāmen kěnéng huì biàn dé tài zhòng bìng sǔnhuài xǐyījī,” tā gàosù Health. Xiāngfǎn, zài xǐyījī zhōng qīngxǐ kě chāixiè de gàizi, bìng tōngguò yòng shìnèi zhuānghuáng pēnzuǐ zài dīyā xià xiǎoxīn dì yòng zhēnkōng xī chén lái qùchú huīchén. Nín hái kěyǐ jiāng pàomò zhěntou fàng rù hōng gān jī zhōng, yǐ wú rè xúnhuán fāngshì jiārè yuē 20 fēnzhōng, huòzhě yòng féizào bù jìnxíng júbù qīngjié.

Harasim shuō, tōngcháng qíngkuàng xià, dài yǒu héchéng tiánchōng wù de zhěntou kěyǐ fàng rù xǐyījī, dàn zhǐyǒu yīgè wéimiào de xúnhuán. Zuì hǎo bùyào yīcì zài xǐyījī zhōng fàng rù liǎng gè yǐshàng de zhěntou, rúguǒ nín yǒu dǐng zhuāng shì xǐyījī, qǐng jiāng tāmen chuízhí chārù. Wèile fángzhǐ tiánchōng wù jié kuài, qǐng yòng yīxiē gānjìng de wǎngqiú zài hōng gān jī zhōng (dīwēn) cā gān zhěntou. Rúguǒ nín zài gānzào xúnhuán zhōng jiàng tāmen qǔchū jǐ cì bìngyòng shǒu jiāng tāmen nòng sōng, zuìzhōng bù huì yǒu rènhé yìngkuài.

Harasim de zuì jiā jiànyì shì fēicháng xiǎoxīn dì qīngxǐ yǔróng zhěntou. “Shǒuxiān jiǎnchá zhīwù shìfǒu yǒu rènhé sī liè,” tā shuō. “Rúguǒ yǒu yǔmáo diào chūlái, zuì hǎo bùyào zài xǐyījī lǐ xǐ zhěntou.” Rúguǒ méiyǒu rènhé kāikǒu, jiāng yǔmáo hé yǔróng zhěntou rēng jìn xǐyījī shì ānquán de. Dànshì yīcì bùyào chāoguò liǎng gè zhěntou, bìngqiě zhǐ shǐyòng shǎoliàng de qīngjié jì. Shǐyòng jīngzhì de xúnhuán, bìng zài dì yīgè xúnhuán hòu jìnxíng dì èr cì chōngxǐ. Nín yě kěyǐ shǐyòng hōng gān jī zhōng de wǎngqiú jìqiǎo lái zhìzuò yǔmáo zhěntou hé yǔróng zhěntou.

Bùyào shìtú yī nián duō cì qīngxǐ yǔmáo hé yǔróng zhěntou, yīn wéi guòyú pínfán de qīngxǐ huì shǐ tāmen gèng kuài biànzhí. (Rúguǒ zhè zhǒng lèixíng de chuángshàng yòngpǐn bǎoyǎng dédàng, tā yīnggāi kěyǐ shǐyòng jǐ nián,Harasim shuō.) Dànshì rúguǒ nǐ xiǎng gèng pínfán de qīngxǐ yǔmáo hé yǔróng zhěntou,Harasim jiànyì jiāng yǔmáo fàng zài yī gè dāndú de dàizi lǐ, ránhòu qīngxǐ shàngmiàn de tú céng. Zìjǐ de.

Harasim bǔchōng shuō, rènhé lèixíng de zhěntou dōu bù yìng shòudào jǐ yā, niǔqū huò rènhé lèixíng de jīxiè yìnglì. Tā jiànyì jìnyòng xǐyījī de xuánzhuǎn, huòzhě zuòwéi zuìhòu de shǒuduàn, jiāng qí jiǎnshǎo dào 400 zhuǎn. “Suǒyǒu de zhěntou dōu yīnggāi jǐn kěnéng xiǎoxīn dì qīngxǐ,” tā shuō.

Rúguǒ nín xiǎng shǒuxǐ zhěntou, qǐng qǔ xià zhěntào (kěyǐ fàng rù xǐyījī) bìng zài shuǐcáo huò dà wǎn zhōng dào rù zúgòu de wēnshuǐ yǐ wánquán jìnmò zhěntou.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho giáo án Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng.

Điều trị nghẹt mũi do COVID-19 tương tự như điều trị nghẹt mũi do bất kỳ bệnh nào – miễn là bạn không gặp phải bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào như khó thở hoặc đau ngực. Nếu các triệu chứng của bạn nhẹ, bạn có thể thử một số kỹ thuật khác nhau giúp giảm áp lực xoang do nghẹt mũi, như xông hơi từ máy tạo độ ẩm, rửa mũi bằng bình neti hoặc thuốc xịt mũi, hoặc một chút thuốc thông mũi (mặc dù nên sử dụng một cách tiết kiệm và theo đề nghị của bác sĩ).

Và, như mọi khi, đặt cược tốt nhất của bạn để giữ an toàn khỏi COVID-19 ngay bây giờ vẫn là rửa tay, đeo khẩu trang và tránh xa những người mà bạn không cách ly.

Người bình thường không thay ga trải giường thường xuyên như bạn nghĩ. Theo một cuộc khảo sát của Mattress Advisor trên 1.000 nam giới và phụ nữ, hầu hết mọi người đều thay ga trải giường 24,4 ngày một lần. Điều đó có nghĩa là họ sẽ ngủ trong cùng một tấm trải giường trong khoảng ba tuần rưỡi, điều này hơi thô khi bạn nghĩ về điều đó.

Và đó chỉ là trang tính. Gối được xử lý vệ sinh thậm chí ít thường xuyên hơn. Trong một số trường hợp, mọi người mất nhiều năm mà không giặt gối — và nếu bạn đang tự hỏi chúng trông như thế nào, thì một video lan truyền trên TikTok không có chi tiết (bẩn).

Một người phụ nữ tuyên bố bạn trai của cô ấy đã từ chối thay gối của anh ấy và đã không giặt chúng một lần trong 10 năm. Vì vậy, cô quyết định làm điều đó cho anh ta. Đầu tiên, cô cho chúng vào bồn tắm cùng với hỗn hợp hàn the, thuốc tẩy và viên rửa bát. Sau đó, cô dùng một thanh kim loại để nhào rất nhiều lần, sau đó cô cho chúng qua một chu trình máy giặt. Và mặc dù chúng đã ngả màu nâu trước khi cô bắt đầu, chúng trông rất sạch sẽ – khiến cô hài lòng.

“Anh ấy có thể sẽ không nhận ra,” cô viết trên video. “Nhưng tôi có thể ngủ ngon hơn khi biết những chiếc gối khó chịu đó đã sạch sẽ.”

Đoạn video đã có hơn 1,7 triệu lượt xem và làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về việc giặt gối. “Chúng được thay thế hai năm một lần… chúng có ngày hết hạn sử dụng…” một người xem viết. Một người khác viết rõ ràng, “10 năm mồ hôi, da chết, bụi bẩn, dầu và vi khuẩn.” Ngẫu nhiên, có một số bình luận về bên có tội, chẳng hạn như “Tôi sẽ thay thế bạn trai. Vệ sinh là tất cả ”.

Anna Harasim, người sáng lập Anna’s Cleaning Service ở NYC, nói rằng gối nên được giặt ít nhất mỗi năm một lần (nói cách khác, gấp 10 lần anh chàng này thường làm). Nhưng ngâm chúng trong bồn tắm sau đó quăng chúng vào máy giặt có thể không phải là phương pháp tốt nhất. Gối có sẵn với nhiều loại chất độn khác nhau, bao gồm bọt hoạt tính, gel, chất độn tổng hợp, lông tơ và lông vũ, và mỗi loại được giặt tốt nhất theo một cách riêng.

Harasim nói, không nên giặt gối bằng mút hoạt tính và gối gel trong máy. “Chúng có thể quá nặng khi ngâm nước và làm hỏng máy giặt,” cô nói với Health. Thay vào đó, hãy giặt vỏ có thể tháo rời trong máy giặt và loại bỏ bụi bằng cách hút bụi cẩn thận gối ở áp suất thấp bằng vòi phun bọc. Bạn cũng có thể cho gối xốp vào máy sấy theo chu trình không nhiệt trong khoảng 20 phút hoặc giặt sạch tại chỗ bằng vải xà phòng.

Nói chung, gối có chất độn tổng hợp có thể đi vào máy giặt, nhưng chỉ theo một chu kỳ mỏng manh, Harasim nói. Tốt nhất là không nên cho nhiều hơn hai chiếc gối vào máy giặt cùng một lúc và nếu bạn có máy giặt cửa trên, hãy chèn chúng theo chiều dọc. Để ngăn chất độn bị vón cục, hãy làm khô gối trong máy sấy (ở nhiệt độ thấp) với một vài quả bóng tennis sạch. Nếu bạn lấy chúng ra một vài lần trong chu kỳ khô và làm tơi chúng bằng tay, bạn sẽ không tạo ra bất kỳ cục cứng nào.

Lời khuyên tốt nhất của Harasim là giặt gối lông vũ và lông vũ thật cẩn thận. Cô ấy nói: “Kiểm tra vải xem có vết rách nào trước không. “Nếu có lông bay ra ngoài, tốt nhất bạn không nên giặt gối trong máy giặt.” Nếu không có bất kỳ khe hở nào, bạn có thể an toàn vứt lông vũ và gối xuống của mình vào máy giặt. Nhưng không nên dùng nhiều hơn hai chiếc gối cùng một lúc và chỉ sử dụng một lượng nhỏ chất tẩy rửa. Sử dụng chu kỳ mỏng và rửa sạch chúng lần thứ hai sau chu kỳ đầu tiên. Và bạn cũng có thể sử dụng mẹo cho quả bóng tennis vào máy sấy cho gối lông vũ và gối lông vũ.

Đừng muốn giặt chăn lông vũ và gối lông vũ của bạn nhiều hơn một lần một năm, vì giặt quá thường xuyên sẽ khiến chúng nhanh hỏng hơn. (Nếu loại chăn ga gối đệm này được bảo quản đúng cách, nó sẽ tồn tại trong vài năm, Harasim nói.) Nhưng nếu bạn muốn giặt gối lông vũ và lông vũ thường xuyên hơn, Harasim khuyên bạn nên cho lông vũ vào một chiếc túi riêng và giặt lớp phủ trên nó. sở hữu.

Harasim cho biết thêm, không có loại gối nào phải chịu lực ép, xoắn hoặc bất kỳ loại ứng suất cơ học nào. Cô ấy khuyên bạn nên tắt quay trên máy giặt của bạn hoặc phương án cuối cùng là giảm xuống 400 vòng. Cô nói: “Tất cả những chiếc gối nên được giặt cẩn thận nhất có thể.

Nếu bạn muốn giặt gối bằng tay, hãy lấy áo gối ra (có thể cho vào máy giặt) và đổ đủ nước ấm vào bồn rửa hoặc bát lớn để làm ngập hoàn toàn gối.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng Thầy Vũ ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Giáo trình phát triển từ vựng tiếng Trung HSK ứng dụng"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.