Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9

Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9
Đánh giá post

Tổng hợp giáo trình luyện thi HSK online 9 cấp đầy đủ nhất

Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9 là nội dung chương trình giảng dạy các khóa học luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 theo bộ sách giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung HSK cơ bản đến HSK nâng cao. Khóa học luyện thi HSK 9 cấp liên tục khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Hà Nội Cơ sở 2 trong Sài Gòn.

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster Hà Nội – TP HCM liên tục mở thêm các lớp mới hàng tháng để có thể đáp ứng được nhu cầu học của các bạn. Còn bạn nào ở xa muốn học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ thì cần có thể đăng ký học trực tuyến qua Skype.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Tiếp theo là các lớp học order hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall đang rất nhiều bạn có nhu cầu học và tìm kiếm. Chính vì vậy, Thầy Vũ đã mở thêm rất nhiều khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z trên taobao 1688 tmall. Các bạn xem chi tiết thông báo lịch khai giảng tại link bên dưới nhé.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Nếu các bạn thường xuyên làm việc máy tính bằng tiếng Trung thì không thể nào thiếu đi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Chính vì vậy Thầy Vũ và học viên cùng các cộng sự đều đồng loạt sử dụng bộ gõ tiếng Trung để nâng cao tốc độ gõ văn bản tiếng Trung.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK  online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải tại link sau nhé.

Thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Giáo trình luyện thi HSK 9 theo chuẩn mới HSK 9 cấp

Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9 Thầy Vũ ChineMaster

Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9 là nội dung chương trình giảng dạy các khóa học luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 theo bộ sách giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung HSK cơ bản đến HSK nâng cao. Khóa học luyện thi HSK 9 cấp liên tục khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Hà Nội Cơ sở 2 trong Sài Gòn.

基地组织(Al Qaeda)明确表示,该国曾经是计划对美国土地进行有史以来最致命的袭击的基地,现在可以再次使用。 “美国对我们的阿富汗兄弟来说不是问题,但是由于阿富汗战争中的牺牲,美国人现在被击败了。无论是共和党人还是民主党人-双方都做出了退出阿富汗战争的最终决定。”
如果塔利班信守对拜登的诺言,那么所有这些都只是基地组织的宣传,但如果不这样做,关于它所构成的未来威胁的所有赌注都将消失。

Yair Lapid获得授权以组建下一个以色列政府

以色列的中间派前电视主播Yair Lapid和他的妻子Lihi在3月的选举中投票。

长期的总理本杰明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)被迫承认未能与周二晚上与潜在盟友达成协议的努力之后,中心派议员耶尔·拉皮德(Yair Lapid)的任务是试图在以色列成立新政府。

Lapid的Yesh Atid政党在3月23日举行的内塔尼亚胡(Natanyahu)的利库德(Likud)选举中排名第二,他于周三晚间接受了总统鲁汶·里夫林(Reuven Rivlin)的委任。在与议会所有当事方进行磋商后,里夫林说:“很明显,以色列议会议员拉皮德有机会组建一个将在议会中获得支持的政府,尽管困难重重。”
耶什·阿蒂德(Yesh Atid)领导人现在有四个星期的时间来试图组建一个由极右至左的政党联盟,其中很可能包括一些阿拉伯议员的支持。
“团结政府不是妥协或万不得已,这是一个目标,这是我们所需要的。我们需要一个能够反映出我们彼此不仇恨的政府。一个左翼,右翼和左翼政府。该中心将共同应对我们面临的经济和安全挑战。政府将表明我们的差异是力量的来源,而不是弱点。”

他的主要任务是说服前国防部长纳夫塔利·本内特(Naftali Bennett)及其右翼的亚米纳党(Yamina)同意加入联盟。
为了鼓舞人心,拉皮德已经向贝内特提供了轮换总理职位,亚米纳派领导人将首先出任总理职位。
到目前为止,贝内特已经表示,他偏爱右翼政府,但他并没有排除参加统一政府的可能性。
里夫林说,贝内特已经告诉他,他正在寻找一个“广泛而稳定的政府”。总统补充说,贝内特不排除与拉皮德组成政府。
里夫林(Rivlin)在重要的讲话中还指出,尽管拉皮德(Lapid)现在拥有任务授权,但他仍然可以在他可能成功实现的任何轮换英超交易中排名第二。
内塔尼亚胡继续担任以色列总理,直到任何新政府获得通过并宣誓就职为止。

瑞士高级外交官在伊朗从高楼坠落后身亡

全景图显示了周二在德黑兰北部地区入口处发现尸体的瑞士外交官的住所。

伊朗新闻机构援引紧急服务发言人的话说,瑞士驻德黑兰大使馆的第一任秘书从她居住在该市北部的一幢高层建筑中坠落后,周二被发现死亡。

瑞士外交部(FDFA)表示,其驻伊朗大使馆的一名雇员因事故丧生,但未查明受害人。它说:“ FDFA及其首任联邦议员Ignazio Cassis对悲剧性的死亡感到震惊,并向该家庭表示最深切的哀悼。”
伊朗紧急事务发言人莫伊塔巴·哈拉迪(Mojtaba Khaledi)称,外交官的尸体是一名园丁发现的,据法尔斯报道,一名雇员于周二早些时候抵达她的公寓,发现她失踪。
哈立迪对梅尔通讯社说:“这个人是瑞士大使馆的第一任秘书。”他告诉法尔斯说:“她跌倒的原因尚未确定。”
半官方新闻社ISNA报道,这位外交官为51岁。其他报道称她的年龄为52岁。
自从1979年伊斯兰革命后不久华盛顿和德黑兰断绝关系以来,瑞士就一直代表美国在伊朗的外交利益。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 cho bài tâp luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế trong sách Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9

Jīdì zǔzhī (Al Qaeda) míngquè biǎoshì, gāi guó céngjīng shì jìhuà duì měiguó tǔdì jìnxíng yǒushǐ yǐlái zuì zhìmìng de xíjí de jīdì, xiànzài kěyǐ zàicì shǐyòng. “Měiguó duì wǒmen de āfùhàn xiōngdì lái shuō bu shì wèntí, dànshì yóuyú āfùhàn zhànzhēng zhōng de xīshēng, měiguó rén xiànzài bèi jíbàile. Wúlùn shì gònghédǎng rén háishì mínzhǔdǎng rén-shuāngfāng dōu zuò chūle tuìchū āfùhàn zhànzhēng de zuìzhōng juédìng.”
Rúguǒ tǎlìbān xìnshǒu duì bài dēng de nuòyán, nàme suǒyǒu zhèxiē dōu zhǐshì jīdì zǔzhī de xuānchuán, dàn rúguǒ bù zhèyàng zuò, guānyú tā suǒ gòuchéng de wèilái wēixié de suǒyǒu dǔzhù dōu jiāng xiāoshī.

Yair Lapid huòdé shòuquán yǐ zǔjiàn xià yīgè yǐsèliè zhèngfǔ

yǐsèliè de zhōngjiānpài qián diànshì zhǔbō Yair Lapid hé tā de qīzi Lihi zài 3 yuè de xuǎnjǔ zhōng tóupiào.

Chángqí de zǒnglǐ běnjiémíng·nèi tǎ ní yǎ hú (Benjamin Netanyahu) bèi pò chéngrèn wèi néng yǔ zhōu’èr wǎnshàng yǔ qiánzài méngyǒu dáchéng xiéyì de nǔlì zhīhòu, zhōngxīn pài yìyuán yé ěr·lā pí dé (Yair Lapid) de rènwù shì shìtú zài yǐsèliè chénglì xīn zhèngfǔ.

Lapid de Yesh Atid zhèngdǎng zài 3 yuè 23 rì jǔxíng de nèi tǎ ní yǎ hú (Natanyahu) de lì kù dé (Likud) xuǎnjǔ zhōng páimíng dì èr, tā yú zhōusān wǎn jiàn jiēshòule zǒngtǒng lǔ wèn·lǐ fū lín (Reuven Rivlin) de wěirèn. Zài yǔ yìhuì suǒyǒu dāng shì fāng jìnxíng cuōshāng hòu, lǐ fū lín shuō:“Hěn míngxiǎn, yǐsèliè yìhuì yìyuán lā pí dé yǒu jīhuì zǔjiàn yīgè jiàng zài yìhuì zhōng huòdé zhīchí de zhèngfǔ, jǐnguǎn kùnnán chóngchóng.”
Yé shén·ā dì dé (Yesh Atid) lǐngdǎo rén xiànzài yǒu sì gè xīngqí de shíjiān lái shìtú zǔjiàn yīgè yóu jí yòu zhì zuǒ de zhèngdǎng liánméng, qízhōng hěn kěnéng bāokuò yīxiē ālābó yìyuán de zhīchí.
“Tuánjié zhèngfǔ bùshì tuǒxié huò wànbùdéyǐ, zhè shì yīgè mùbiāo, zhè shì wǒmen suǒ xūyào de. Wǒmen xūyào yīgè nénggòu fǎnyìng chū wǒmen bǐcǐ bù chóuhèn de zhèngfǔ. Yīgè zuǒyì, yòuyì hé zuǒyì zhèngfǔ. Gāi zhōngxīn jiāng gòngtóngyìngduì wǒmen miànlín de jīngjì hé ānquán tiǎozhàn. Zhèngfǔ jiāng biǎomíng wǒmen de chāyì shì lìliàng de láiyuán, ér bùshì ruòdiǎn.”

Tā de zhǔyào rènwù shì shuōfú qián guófáng bùzhǎng nà fū tǎ lì·běn nèi tè (Naftali Bennett) jí qí yòuyì de yà mǐ nà dǎng (Yamina) tóng yì jiārù liánméng.
Wèile gǔwǔ rénxīn, lā pí dé yǐjīng xiàng bèi nèi tè tígōngle lúnhuàn zǒnglǐ zhíwèi, yà mǐ nà pài lǐngdǎo rén jiāng shǒuxiān chūrèn zǒnglǐ zhíwèi.
Dào mùqián wéizhǐ, bèi nèi tè yǐjīng biǎoshì, tā piān’ài yòuyì zhèngfǔ, dàn tā bìng méiyǒu páichú cānjiā tǒngyī zhèngfǔ de kěnéng xìng.
Lǐ fū lín shuō, bèi nèi tè yǐjīng gàosù tā, tā zhèngzài xúnzhǎo yīgè “guǎngfàn ér wěndìng de zhèngfǔ”. Zǒngtǒng bǔchōng shuō, bèi nèi tè bù páichú yǔ lā pí dé zǔchéng zhèngfǔ.
Lǐ fū lín (Rivlin) zài zhòngyào de jiǎnghuà zhōng hái zhǐchū, jǐnguǎn lā pí dé (Lapid) xiànzài yǒngyǒu rènwù shòuquán, dàn tā réngrán kěyǐ zài tā kěnéng chénggōng shíxiàn de rènhé lúnhuàn yīngchāo jiāoyì zhōng páimíng dì èr.
Nèi tǎ ní yǎ hú jìxù dānrèn yǐsèliè zǒnglǐ, zhídào rènhé xīn zhèngfǔ huòdé tōngguò bìng xuānshì jiùzhí wéizhǐ.

Ruìshì gāojí wàijiāo guān zài yīlǎng cóng gāolóu zhuìluò hòu shēnwáng

quánjǐng tú xiǎnshìle zhōu’èr zài déhēilán běibù dìqū rùkǒu chù fāxiàn shītǐ de ruìshì wàijiāo guān de zhùsuǒ.

Yīlǎng xīnwén jīgòu yuányǐn jǐnjí fúwù fāyán rén dehuà shuō, ruìshì zhù déhēilán dàshǐ guǎn de dì yī rèn mìshū cóng tā jūzhù zài gāi shì běibù de yī chuáng gāocéng jiànzhú zhōng zhuìluò hòu, zhōu’èr pī fà xiàn sǐwáng.

Ruìshì wàijiāo bù (FDFA) biǎoshì, qí zhù yīlǎng dàshǐ guǎn de yī míng gùyuányīn shìgù sàngshēng, dàn wèi chá míng shòuhài rén. Tā shuō:“FDFA jí qí shǒu rèn liánbāng yìyuán Ignazio Cassis duì bēijù xìng de sǐwáng gǎndào zhènjīng, bìng xiàng gāi jiātíng biǎoshì zuì shēnqiè de āidào.”
Yīlǎng jǐnjí shìwù fāyán rén mò yī tǎ bā·hā lā dí (Mojtaba Khaledi) chēng, wàijiāo guān de shītǐ shì yī míng yuándīng fāxiàn de, jù fǎ ěr sī bàodào, yī míng gùyuán yú zhōu’èr zǎo xiē shíhòu dǐdá tā de gōngyù, fāxiàn tā shīzōng.
Hā lì dí duì méi ěr tōngxùnshè shuō:“Zhège rén shì ruìshì dàshǐ guǎn de dì yī rèn mìshū.” Tā gàosù fǎ ěr sī shuō:“Tā diédǎo de yuán yīn shàngwèi quèdìng.”
Bàn guānfāng xīnwén shè ISNA bàodào, zhè wèi wàijiāo guān wèi 51 suì. Qítā bàodào chēng tā de niánlíng wèi 52 suì.
Zìcóng 1979 nián yīsīlán gémìng hòu bùjiǔ huáshèngdùn hé déhēilán duànjué guānxì yǐlái, ruìshì jiù yīzhí dàibiǎo měiguó zài yīlǎng de wàijiāo lìyì.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 sang tiếng Việt cho bài tập luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp của Thầy Vũ chủ biên Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9

Al Qaeda đang làm rõ quốc gia từng là căn cứ của nó để lên kế hoạch cho cuộc tấn công chết người nhất từ trước đến nay trên đất Mỹ được miễn phí sử dụng lại. “Hoa Kỳ không phải là vấn đề đối với những người anh em Afghanistan của chúng tôi, nhưng do những hy sinh trong cuộc chiến Afghanistan, người Mỹ giờ đã bị đánh bại. Cho dù đảng Cộng hòa hay Dân chủ – cả hai đều đã đưa ra quyết định cuối cùng là rút khỏi cuộc chiến Afghanistan.”
Nếu Taliban giữ lời hứa với Biden, thì tất cả những điều này chỉ là tuyên truyền của al Qaeda, nhưng nếu không, tất cả các cuộc đặt cược về mối đe dọa trong tương lai mà nó đặt ra đều thất bại.

Yair Lapid được ủy nhiệm cố gắng thành lập chính phủ tiếp theo của Israel

Cựu phát thanh viên truyền hình trung tâm của Israel Yair Lapid và vợ ông Lihi đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng Ba.

Nhà lập pháp trung tâm Yair Lapid đã được giao nhiệm vụ cố gắng thành lập một chính phủ mới ở Israel, sau khi Thủ tướng lâu năm Benjamin Netanyahu buộc phải thừa nhận thất bại trong nỗ lực đạt được thỏa thuận với các đồng minh tiềm năng vào tối thứ Ba.

Lapid, người có đảng Yesh Atid đứng thứ hai trong cuộc bầu cử ngày 23 tháng 3 với Likud của Netanyahu, đã nhận được sự ủy nhiệm vào tối thứ Tư từ Tổng thống Reuven Rivlin. Sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các bên trong quốc hội, Rivlin nói: “Rõ ràng là Thành viên của Knesset Lapid có cơ hội thành lập một chính phủ sẽ nhận được sự ủng hộ ở Knesset, mặc dù có những khó khăn đáng kể.”
Nhà lãnh đạo Yesh Atid hiện có 4 tuần để cố gắng tập hợp một liên minh các đảng từ cực hữu đến cánh tả, bao gồm cả sự ủng hộ của một số nhà lập pháp Ả Rập.
“Một chính phủ đoàn kết không phải là sự thỏa hiệp hay phương sách cuối cùng – đó là mục tiêu, là thứ chúng ta cần. Chúng ta cần một chính phủ phản ánh sự thật rằng chúng ta không ghét nhau. Một chính phủ trong đó trái, phải và Trung tâm sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức kinh tế và an ninh mà chúng ta phải đối mặt. Một chính phủ sẽ cho thấy sự khác biệt của chúng ta là nguồn sức mạnh chứ không phải điểm yếu “, Lapid nói trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chính của ông sẽ là thuyết phục cựu Bộ trưởng Quốc phòng Naftali Bennett và đảng cánh hữu Yamina của ông đồng ý tham gia liên minh.
Bằng cách lôi kéo, Lapid đã đề nghị Bennett làm Thủ tướng luân phiên, trong đó thủ lĩnh Yamina sẽ đi trước.
Cho đến nay, Bennett cho biết sở thích của ông sẽ là một chính quyền cánh hữu, nhưng ông không loại trừ việc tham gia vào một chính phủ đoàn kết.
Rivlin cho biết Bennett đã nói với anh rằng anh đang tìm kiếm một “chính phủ rộng rãi và ổn định.” Bennett không loại trừ việc thành lập chính phủ với Lapid, Tổng thống nói thêm.
Trong một nhận xét quan trọng, Rivlin cũng chỉ ra rằng mặc dù Lapid hiện đã có nhiệm vụ, nhưng anh ta vẫn có thể về thứ hai trong bất kỳ thỏa thuận Premiership luân phiên nào mà anh ta có thể thành công.
Netanyahu vẫn là Thủ tướng của Israel cho đến khi có bất kỳ chính phủ mới nào được đồng ý và tuyên thệ nhậm chức.

Nhà ngoại giao cấp cao của Thụy Sĩ ở Iran được tìm thấy đã chết sau khi rơi từ tòa nhà cao tầng

Nhìn tổng thể cho thấy nơi ở của một nhà ngoại giao Thụy Sĩ có thi thể được tìm thấy ở lối vào, ở quận phía bắc của Tehran hôm thứ Ba.

Một phát ngôn viên của các dịch vụ khẩn cấp được các hãng thông tấn Iran dẫn lời là thư ký thứ nhất tại Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran đã chết hôm thứ Ba sau khi rơi từ một tòa nhà cao tầng nơi cô sống ở phía bắc thành phố.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ (FDFA) cho biết một nhân viên tại đại sứ quán của họ ở Iran đã chết vì tai nạn mà không xác định được danh tính nạn nhân. “FDFA và người đứng đầu Hội đồng Liên bang Ignazio Cassis bị sốc trước cái chết thương tâm và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình”, nó cho biết.
Người phát ngôn cơ quan khẩn cấp Iran Mojtaba Khaledi cho biết thi thể của nhà ngoại giao được một người làm vườn tìm thấy sau khi một nhân viên đến căn hộ của cô vào sáng sớm hôm thứ Ba nhận thấy cô mất tích, hãng tin Fars đưa tin.
“Người này là thư ký thứ nhất của đại sứ quán Thụy Sĩ”, Khaledi nói với hãng tin Mehr. “Nguyên nhân khiến cô ấy bị ngã vẫn chưa được xác định”, ông nói với Fars.
Hãng thông tấn bán chính thức ISNA đưa tin, nhà ngoại giao 51 tuổi. Các báo cáo khác cho biết tuổi của cô là 52.
Thụy Sĩ đã đại diện cho lợi ích ngoại giao của Mỹ ở Iran kể từ khi Washington và Tehran cắt đứt quan hệ ngay sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Và thế là nội dung bài học ngày hôm nay Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9 đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Giáo trình luyện thi HSK 9 bài tập luyện dịch HSK cấp 9"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.