Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK

Từ vựng HSK là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể làm tốt các bài thi thử HSK online trên hệ thống máy chủ luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster. Chúng ta cần phải nắm vững được phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK trong khoảng nhất định để có thể làm tốt được các bộ đề thi thử HSK tương ứng. Ví dụ như bạn muốn thi HSK cấp 1 thì phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, bạn muốn thi HSK cấp 2 thì phải nắm được 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 3 thì phải nắm được 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1 và 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 4 thì phải nắm được 1200 từ vựng tiếng Trung HSK 4 (trong đó bạn phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2, 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 5 thì bạn phải nắm vững được 2500 từ vựng tiếng Trung HSK 5 (trong đó bạn phải nắm vững các từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4) và cuối cùng là bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 6 thì bạn phải nắm được hết toàn bộ bảng từ vựng tiếng Trung HSK cơ bản đến nâng cao gồm hơn 5000 từ vựng tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày.

24

Th7'20

Từ vựng HSK 4 ChineMaster P2

Từ vựng HSK 4 TiengTrungHSK ChineMaster Thầy Vũ Từ vựng HSK 4 ChineMaster P2 là phần tiếp theo của bài …

Read More

23

Th7'20

Từ vựng HSK 4 ChineMaster P1

Từ vựng HSK 4 tiếng Trung HSK Thầy Vũ tiengtrunghsk Từ vựng HSK 4 ChineMaster P1 gồm 50 từ vựng …

Read More

23

Th7'20

Từ vựng HSK 3 ChineMaster P6

Từ vựng HSK 3 luyện thi HSK Thầy Vũ TP HCM Từ vựng HSK 3 ChineMaster P6 là phần tiếp …

Read More

22

Th7'20

Từ vựng HSK 3 ChineMaster P5

Từ vựng HSK 3 TiengTrungHSK Thầy Vũ Từ vựng HSK 3 ChineMaster P5 là phần tiếp theo của buổi học …

Read More

22

Th7'20

Từ vựng HSK 3 ChineMaster P4

Từ vựng HSK 3 tiếng Trung HSK Thầy Vũ Từ vựng HSK 3 ChineMaster P4 tổng hợp 50 từ vựng …

Read More

22

Th7'20

Từ vựng HSK 3 ChineMaster P3

Từ vựng HSK 3 học tiếng Trung Thầy Vũ TP HCM Từ vựng HSK 3 ChineMaster P3 tổng hợp các …

Read More

20

Th2'20

Từ vựng HSK 3 ChineMaster P2

Từ vựng HSK cấp 3 Thầy Vũ TP HCM Từ vựng HSK 3 ChineMaster P2 bao gồm tất cả 300 …

Read More

20

Th2'20

Từ vựng HSK 3 ChineMaster P1

Từ vựng HSK 3 Thầy Vũ TP HCM Từ vựng HSK 3 ChineMaster P1 có tất cả 600 từ vựng …

Read More

20

Th2'20

Từ vựng HSK 2 ChineMaster

Từ vựng HSK cấp 2 Từ vựng HSK 2 có tất cả 300 từ vựng tiếng Trung HSK cơ bản …

Read More

19

Th2'20

Từ vựng HSK 1 ChineMaster

Từ vựng HSK cấp 1 Từ vựng HSK 1 ChineMaster gồm có 150 từ vựng HSK cấp 1 được tổng …

Read More

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Cơ sở 1 Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 2 TP HCM: Số 5 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top