Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK

Từ vựng HSK là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể làm tốt các bài thi thử HSK online trên hệ thống máy chủ luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster. Chúng ta cần phải nắm vững được phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK trong khoảng nhất định để có thể làm tốt được các bộ đề thi thử HSK tương ứng. Ví dụ như bạn muốn thi HSK cấp 1 thì phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, bạn muốn thi HSK cấp 2 thì phải nắm được 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 3 thì phải nắm được 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3 (trong đó phải bao gồm 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1 và 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 4 thì phải nắm được 1200 từ vựng tiếng Trung HSK 4 (trong đó bạn phải nắm được 150 từ vựng tiếng Trung HSK 1, 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2, 600 từ vựng tiếng Trung HSK 3), bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 5 thì bạn phải nắm vững được 2500 từ vựng tiếng Trung HSK 5 (trong đó bạn phải nắm vững các từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4) và cuối cùng là bạn muốn thi chứng chỉ HSK cấp 6 thì bạn phải nắm được hết toàn bộ bảng từ vựng tiếng Trung HSK cơ bản đến nâng cao gồm hơn 5000 từ vựng tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày.

01

Th9'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 123

Khóa học luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 mỗi ngày Hôm nay mình xin được gửi đến các …

Read More

01

Th9'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 122

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 mỗi ngày cùng Thầy Vũ Chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi …

Read More

31

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 121

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 mỗi ngày cùng Thầy Vũ Luyện thi HSK online Từ vựng HSK …

Read More

31

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 120

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 mỗi ngày cùng Thầy Vũ Hôm nay mình xin được gửi tới …

Read More

31

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 119

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 cùng thầy Nguyễn Minh Vũ Luyện thi HSK online Từ vựng HSK …

Read More

31

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 118

Khóa học luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 mỗi ngày cùng Thầy Vũ Luyện thi HSK online Từ …

Read More

31

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 117

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 mỗi ngày cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ Chào các bạn, hôm nay …

Read More

30

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 116

Bài giảng luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 cùng thầy Vũ Luyện thi HSK online Từ vựng HSK …

Read More

30

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 115

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 cùng thầy Nguyến Minh Vũ Hôm nay Luyện thi HSK online sẽ …

Read More

30

Th8'20

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 bài 114

Luyện thi HSK online Từ vựng HSK 1 hằng ngày cùng Thầy Vũ Chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi …

Read More

Liên hệ Thầy Vũ Hà Nội & TP HCM

HOTLINE Hà Nội Thầy Vũ 0904684983

HOTLINE TP HCM Thầy Vũ 0903254870

Trụ sở Hà Nội: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh TP HCM: Số 2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bản quyền nội dung tiengtrunghsk.net

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

ChineMaster Quận 10 TP HCM

top