Giáo trình Hán ngữ 4 Bài 3 Bài 4 Phạm Gia Lệ

Học tiếng Trung online qua Skype Giáo trình Hán ngữ 4
Đánh giá post

Giáo trình Hán ngữ 4 học tiếng Trung online qua Skype

Giáo trình Hán ngữ 4 Bài 3 đến Bài 4 em Phạm Gia Lệ học viên lớp VIP tiếng Trung giao tiếp online Skype Chủ giảng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ hiện đang livestream phát sóng trực tiếp video bài giảng dạy học tiếng Trung online cơ bản trong sách giáo trình Hán ngữ quyển 4 các bạn nhé.

Các bạn học viên chú ý xem thật kỹ và hãy xem hết toàn bộ nội dung video bài giảng này nhé, có rất nhiều kiến thức tiếng Trung cực kỳ quan trọng, bạn nào bị hổng bài học hôm nay sẽ rất khó đi tiếp các bài học tiếp theo.

Bộ video bài giảng dạy học giáo trình Hán ngữ 4 phiên bản mới các bạn có thể truy cập vào Kênh youtube học tiếng Trung online xem nhé, rất nhiều luôn các bạn ạ.

Các bạn học viên chú ý ghi chép đầy đủ các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản, từ vựng tiếng Trung theo chủ đề trong video bài giảng hôm nay nhé.

Trong quá trình học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype, học viên sẽ liên tục được luyện tập kỹ năng nghe nói đọc gõ tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo lộ trình dạy học tiếng Trung Skype của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Bên dưới là các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng để tập kỹ năng nghe nói tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày, các bạn gõ đáp tiếng Trung vào trong Diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster để được chấm bài nhé.

 1. 我的朋友是中国人 wǒ de péngyǒu shì zhōngguó rén
 2. 你学汉字吗? Nǐ xué hànzì ma
 3. 发音汉语难吗? Fāyīn hànyǔ nán ma
 4. 这是我的书 zhè shì wǒ de shū
 5. 这是我的汉语书 zhè shì wǒ de hànyǔ shū
 6. 这是谁的汉语书吗? Zhè shì shuí de hànyǔ shū
 7. 你要买什么杂志? Nǐ yào mǎi shénme zázhì
 8. 这是我朋友的英语杂志 zhè shì wǒ péngyǒu de yīngyǔ zázhì
 9. 今天中午你要去哪儿吃饭? Jīntiān zhōngwǔ nǐ yào qù nǎr chīfàn
 10. 我们去食堂吃饭吧 wǒmen qù shítáng chīfàn ba
 11. 你要吃几个? Nǐ yào chī jǐ ge
 12. 我要吃两个馒头 wǒ yào chī liǎng ge mántou
 13. 你要吃几碗米饭? Nǐ yào chī jǐ wǎn mǐfàn
 14. 我要买十个鸡蛋 wǒ yào mǎi shí ge jīdàn
 15. 明天你开始去工作吗?míngtiān nǐ kāishǐ qù gōngzuò ma
 16. 明天你有课吗? Míngtiān nǐ yǒu kè ma
 17. 今天上午 jīntiān shàngwǔ
 18. 今天上午你忙吗? Jīntiān shàngwǔ nǐ máng ma
 19. 今天下午你吃什么? Jīntiān xiàwǔ nǐ chī shénme
 20. 我没有时间 wǒ méiyǒu shíjiān
 21. 我没有自行车 wǒ méiyǒu zìxíngchē
 22. 你吃饭吧 nǐ chīfàn ba
 23. 你喝茶吧 nǐ hē chá ba
 24. 你有什么事吗? Nǐ yǒu shénme shì ma
 25. 今天我有很多事 jīntiān wǒ yǒu hěn duō shì
 26. 汉语很难,可是我学汉语 hànyǔ hěn nán, kěshì wǒ xué hànyǔ
 27. 我没有钱去学习汉语 wǒ méiyǒu qián qù xuéxí hànyǔ
 28. 我没有英语杂志 wǒ méiyǒu yīngyǔ zázhì
 29. 昨天我没有学英语 zuótiān wǒ méiyǒu xué yīngyǔ
 30. 我没有箱子 wǒ méiyǒu xiāngzi
 31. 我没有钱买箱子 wǒ méiyǒu qián mǎi xiāngzi
 32. 我的朋友有很多钱 wǒ de péngyou yǒu hěn duō qián
 33. 我在这儿工作 wǒ zài zhèr gōngzuò
 34. 你有钥匙吗? Nǐ yǒu yàoshi ma
 35. 我没有钥匙 wǒ méiyǒu yàoshi
 36. 我的钥匙在哪儿? Wǒ de yàoshi zài nǎr

Các bạn có chỗ nào chưa hiểu thì hãy đăng bình luận ngay bên dưới này nhé.

0 responses on "Giáo trình Hán ngữ 4 Bài 3 Bài 4 Phạm Gia Lệ"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.