Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK 4

Từ vựng HSK 4 bao gồm 1200 từ vựng tiếng Trung cơ bản trong sách giáo trình Hán ngữ 1, giáo trình Hán ngữ 2, giáo trình Hán ngữ 3 và giáo trình Hán ngữ 4.