Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Luyện thi HSK 6 H61001 Đọc hiểu Tự luyện thi HSK online

Luyện thi HSK 6 H61001 Đọc hiểu bộ đề thi thử HSK 6 online trên Website luyện thi HSK trực tuyến Thầy Vũ. Bộ đề thi thử HSK 6 trực tuyến phần đọc hiểu có tất cả 50 câu với thời gian làm bài thi HSK 6 đọc hiểu là 50 phút. Tính ra trung bình mỗi câu chỉ được làm trong vòng 1 phút là phải chuyển sang câu tiếp theo mới đủ thời gian làm bài thi HSK 6 đọc hiểu. Chúc các bạn thi HSK 6 đạt điểm cao.

Course Curriculum

Luyện thi HSK 6 H61001 Đọc hiểu Unlimited

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE984 SEATS LEFT
  • FREE
  • 50 minutes
  • 999 SEATS

Instructors

505 STUDENTS ENROLLED