Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Luyện thi HSK 5 H51005 Đọc hiểu Bộ đề thi thử HSK 5 online

Luyện thi HSK 5 H51005 Đọc hiểu bộ đề thi thử HSK 5 trực tuyến phần thi đọc hiểu có tất cả 45 câu hỏi với thời gian làm bài thi phần này là 45 phút. Các bạn cần làm đúng tối thiểu từ 40 trở lên trong tổng số 45 câu hỏi thì mới đạt yêu cầu. Mỗi phút các bạn chỉ làm một câu thôi nhé, quá thời gian 1 phút thì phải chuyển ngay sang câu tiếp theo để làm được hết toàn bộ 45 câu trong 45 phút. Chúc các bạn thi tốt nhất.

Course Curriculum

Luyện thi HSK 5 H51005 Đọc hiểu
Luyện thi HSK 5 H51005 Đọc hiểu 00:45:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE981 SEATS LEFT
  • FREE
  • 45 minutes
  • 999 SEATS

Instructors

406 STUDENTS ENROLLED