Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Luyện thi HSK 5 H51004 Đọc hiểu Bộ đề thi thử HSK online

Luyện thi HSK 5 H51004 Đọc hiểu bộ đề thi thử HSK 5 online phần thi Đọc hiểu có tất cả 45 câu làm trong thời gian 45 phút. Các bạn cần làm đúng 40 câu trong 45 câu thì mới đạt yêu cầu. Trung bình mỗi câu các bạn chỉ được làm trong 1 phút. Các bạn cần phân phối thời gian cho thật chuẩn để làm hết bài thi trước khi hết giờ. Chúc các bạn thi tốt.

Course Curriculum

Luyện thi HSK 5 H51004 Đọc hiểu
Luyện thi HSK 5 H51004 Đọc hiểu 00:45:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE983 SEATS LEFT
  • FREE
  • 45 minutes
  • 999 SEATS

Instructors

395 STUDENTS ENROLLED