Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Luyện thi HSK 5 H51002 Đọc hiểu Luyện thi HSK online

Luyện thi HSK 5 H51002 Đọc hiểu là bộ đề thi thử HSK 5 online để kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 5 của bạn. Bộ đề luyện thi HSK cấp 5 online này có tất cả 45 câu hỏi với thời gian làm bài thi là 45 phút. Các bạn chú ý phân phối thời gian hợp lý sao cho làm mỗi câu trung bình 1 phút là đạt yêu cầu.

 

Course Curriculum

Luyện thi HSK 5 H51002 Đọc hiểu
Luyện thi HSK 5 H51002 Đọc hiểu 00:45:00
TAKE THIS COURSE990 SEATS LEFT
  • FREE
  • 45 minutes
  • 999 SEATS

Instructors

399 STUDENTS ENROLLED